EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OJ C 71, 9.3.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/32


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 71/09

1.

2012 m. kovo 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Sortiva B.V.“ (toliau – „Sortiva“, Nyderlandai) ir „Remondis Nederland B.V.“ (toliau – „Remondis“, Nyderlandai) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonių „Sortiva Papier en Kunststoffen B.V.“ („Sortiva P&K“, Nyderlandai) ir „Stam Papier-Recycling B.V.“ (toliau – „Stam“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Remondis“ – popieriaus, kartono ir kitų atliekų surinkimas, atskyrimas ir rūšiavimas,

„Sortiva“ – nepavojingų atliekų, tokių kaip medžio ir skaldos atliekų, atskyrimas, rūšiavimas ir perdirbimas,

„Sortiva P&K“ – popieriaus ir kartono atskyrimas ir rūšiavimas,

„Stam“ – popieriaus ir kartono surinkimas, atskyrimas ir rūšiavimas bei archyvų naikinimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


Top