Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/012/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) Tekstas svarbus EEE

OJ C 12, 14.1.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 12/07

1.

2012 m. sausio 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Saria Bio-Industries AG & Co. KG“ (toliau – „Saria“, Vokietija), priklausanti „Rethmann AG & Co. KG“ (toliau – „Rethmann Group“, Vokietija), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įmonių „Teeuwissen Holding B.V.“ (toliau – „Teeuwissen“, Nyderlandai), „Jagero Holding II, S.L.“ (toliau – „Jagero II“, Ispanija), „Quintet Beheer B.V.“ (toliau – „Quintet“, Nyderlandai) ir „Bioibérica, SA“ (toliau – „Bioibérica“, Ispanija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Saria“: šalutinių gyvūninių produktų rinkimas ir perdirbimas į baltyminius maisto produktus ir riebalus, taip pat maisto likučių rinkimas ir perdirbimas, siekiant iš jų gaminti biodujas,

„Teeuwissen“: apvalkalų gamyba ir skerdienos šalutinių produktų pirkimas ir perdirbimas, siekiant juos naudoti įvairiose pramonės srityse,

„Jagero II“: patronuojančioji bendrovė, kuriai priklauso bendrovės, vykdančios veiklą šiose srityse: apvalkalų gamybos ir skerdienos šalutinių produktų perdirbimo, siekiant juos naudoti įvairiose pramonės srityse,

„Quintet“: patronuojančioji bendrovė, kuriai priklauso labai ribotą veiklą skerdienos šalutinių produktų perdirbimo srityje už ES ribų vykdančios bendrovės,

„Bioibérica“: vaistų veikliųjų medžiagų ir vaistų gamyba ir pardavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


Top