Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/216/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) Tekstas svarbus EEE

OJ C 216, 22.7.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/32


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 216/12

1.

2011 m. liepos 14 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Ashland Inc“ (toliau – „Ashland“, JAV) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „International Specialty Products Inc“ (toliau – ISP, JAV) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Ashland“: kompozicinių polimerų, rišliųjų medžiagų, gamybai naudojamo vandens ir komunaliniais tikslais naudojamo vandens valymo medžiagų, celiuliozės eterių, tepalų, automobiliams skirtų cheminių preparatų gamyba ir tiekimas ir,

ISP: vartotojų ir pramonės rinkoms, kaip antai asmeninei higienai, farmacijai, maisto prekėms, gėrimams, namų apyvokos prekėms, dangoms ir rišliosioms medžiagoms, energetikai, žemės ūkiui, plastikams ir padangoms, skirtų specialių cheminių medžiagų gamyba ir tiekimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


Top