EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/302/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5383 — Salzgitter/Norddeutsche Affinerie) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OJ C 302, 25.11.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 302/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5383 — Salzgitter/Norddeutsche Affinerie)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 302/11)

1.

2008 m. lapkričio 18 d. pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Salzgitter AG“ (Vokietija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Norddeutsche Affinerie AG“ (Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Salzgitter“: plieno ir technologijų įmonių grupės, veikiančios įvairių plieno produktų, įskaitant plokščiuosius plieno strypus ir vamzdžius, gamybos ir rinkodaros srityje, kontroliuojančioji bendrovė,

„Norddeutsche Affinerie“: vario pramonės įmonių grupės, kuri užsiima vario katodų, vielinių vario strypų, vario profilių ir vario pusgaminių gamyba ir prekyba, kontroliuojančioji bendrovė.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5383 — Salzgitter/Norddeutsche Affinerie adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


Top