EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/169/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) Tekstas svarbus EEE

OL C 169, 2007 7 21, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 169/29


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 169/10)

1.

2007 m. liepos 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir po bylos perdavimo pagal 22 straipsnio 3 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „Apax Partners S.A.“ (toliau — „Apax“, Prancūzija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Telenor Satellite Services AS“ (toliau — TSS, Norvegija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Apax“: investicinis fondas. „Apax“ kontroliuoja įmonę „France Telecom Mobile Satellite Communications“ (toliau — FTMSC, Prancūzija), teikiančią palydovinių telekomunikacijų paslaugas;

TSS: palydovinių telekomunikacijų paslaugų teikimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Top