EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/03

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OJ C 172, 25.7.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/5


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2006/C 172/03)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2006 m. liepos 13 d. Komisija gavo pranešimą apie pasiūlytą koncentraciją pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį, kurios metu įmonės „Fogeca Multiauto S.A“ (toliau — „Fogeca“, Portugalija) ir „Mapfre Mutualidad de Seguros“ (toliau — „Mapfre“, Ispanija), įsigydamos akcijų įgyja bendrą naujos bendros įmonės (toliau — BĮ, Ispanija) kontrolę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.

Atitinkamų įmonių veikla yra ši:

„Fogeca“: automobilių surinkimas, automobilių dalių gamyba, automobilių ir atsarginių dalių mažmeninė prekyba;

„Mapfre“: draudimas, finansinės paslaugos;

BĮ: automobilių mažmeninė prekyba ir aptarnavimas po pardavimo, automobilių draudimas, turto valdymas Ispanijoje.

3.

Atsižvelgdama į pradinį tyrimą, Komisija laikosi nuomonės, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Tačiau ji pasilieka teisę pati priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Atsižvelgiant į Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija prašo suinteresuotąsias trečiąsias šalis jai pateikti galimas pastabas dėl pasiūlytos operacijos.

Pastabas Komisijai būtina pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Jas Komisijai galima siųsti faksu ((32 2) 296 43 01, 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


Top