EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/03

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3569 - WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS)Tekstas svarbus EEE

OJ C 244, 1.10.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 244/18


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3569 - WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS)

(2004/C 244/03)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2004 m. rugsėjo 23 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė Wendel Investissement („Wendel“, Prancūzija) įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Bureau Veritas S.A. („Bureau Veritas“, Prancūzija), dabartiniu metu bendrai kontroliuojamos Wendel and Poincaré Investissements, kontrolę pirkdama akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

įmonės Wendel: investicijų holdingas, kontroliuojantis, tarp kitų, Legrand, Wheelabrator Allevard, Oranje-Nassau ir Stallergènes;

įmonės Bureau Veritas: atestacija, klasifikavimas ir kokybės kontrolė.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3569 - WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Top