EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0057

Byla C-57/23: 2023 m. vasario 2 d. Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JH / Policejní prezidium

OJ C 173, 15.5.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2023 5 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 173/15


2023 m. vasario 2 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JH / Policejní prezidium

(Byla C-57/23)

(2023/C 173/22)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: JH

Kita proceso šalis: Policejní prezidium

Prejudiciniai klausimai

1.

Kokio laipsnio atskyrimo tarp skirtingų duomenų subjektų reikalaujama pagal Direktyvos 2016/680 (1) 4 straipsnio 1 dalies c punktą arba 6 straipsnį, aiškinamą kartu su jos 10 straipsniu? Ar tai, kad pagal nacionalinės teisės aktus leidžiama rinkti visų asmenų, kurie įtariami arba kaltinami padarę tyčinę nusikalstamą veiką, genetinius duomenis, yra suderinama su reikalavimu kuo labiau sumažinti asmens duomenų tvarkymą ir su pareiga atskirti skirtingas duomenų subjektų kategorijas?

2.

Ar su Direktyvos 2016/680 4 straipsnio 1 dalies e punktu suderinama tai, kad bendraisiais nusikaltimų prevencijos ar atskleidimo tikslais poreikį toliau saugoti DNR profilį vertina policijos institucijos, remdamosi savo vidaus teisės aktais, o tai praktiškai dažnai reiškia, kad jautrūs asmens duomenys saugomi neribotą laiką, nenustatant jokio ilgiausio tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpio? Jei tai neatitinka minėtos nuostatos, kokiais kriterijais turėtų būti vadovaujamasi vertinant šiuo tikslu surinktų ir saugomų asmens duomenų saugojimo trukmės proporcingumą?

3.

Kokia yra mažiausia ypač jautrių asmens duomenų, kaip jie suprantami pagal Direktyvos 2016/680 10 straipsnį, rinkimo, saugojimo ir ištrynimo materialinių ar procedūrinių sąlygų apimtis, kuri turi būti reguliuojama „visuotinai privalomomis“ valstybės narės teisės nuostatomis? Ar jurisprudencija taip pat gali būti laikoma „valstybės narės teise“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2016/680 8 straipsnio 2 dalį, aiškinamą kartu su jos 10 straipsniu?


(1)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016, p. 89).


Top