EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0404

Byla T-404/22: 2022 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Kreditbank / BPV

OJ C 380, 3.10.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 10 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/15


2022 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Kreditbank / BPV

(Byla T-404/22)

(2022/C 380/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Deutsche Kreditbank AG (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų H. Berger ir M. Weber

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2022 m. balandžio 11 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimą dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą apskaičiavimo už 2022 m. (SRB/ES/2022/18), įskaitant jo priedus, tiek, kiek ginčijamas sprendimas ir jo I, II ir III priedai yra susiję su ieškovės mokėtina suma;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Subsidiariai, jei Bendrasis Teismas pripažintų, kad ginčijamas sprendimas teisės požiūriu yra neegzistuojantis dėl to, kad atsakovė pavartojo netinkamą oficialiąją kalbą, o ieškinys dėl panaikinimo būtų pripažintas nepriimtinu dėl ieškinio dalyko nebuvimo, ieškovė Bendrojo Teismo prašo,

nustatyti, kad ginčijamas sprendimas teisės požiūriu yra neegzistuojantis;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo septynis pagrindus.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: sprendimu pažeidžiama Reglamento (ES) Nr. 806/2014 (1) 81 straipsnio 1 dalis, siejama su 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 1 (2) 3 straipsniu, nes jis parengtas ne ieškovės pasirinkta vokiečių kalba.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: sprendimu pažeidžiama SESV 296 straipsnio 2 dalyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 41 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies c punkte numatyta pareiga nurodyti motyvus, taip pat Chartijos 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė teisė į veiksmingą teisminę gynybą, nes nurodytuose motyvuose yra trūkumų, ypač atsakovei taikant įvairias įstatyme įtvirtintas diskrecijas, ir neatskleidžiami kitų institucijų duomenys, o sprendimo teisminė peržiūra praktiškai negalima.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: sprendimu pažeidžiami Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsniai, taip pat Chartijos 16, 17, 41 ir 53 straipsniai, nes atsakovė neteisingai nustatė metinį tikslinį lygį; subsidiariai – Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsniais pažeidžiamos aukštesnės galios teisės normos.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 6, 7 ir 9 straipsniai ir I priedas pažeidžia aukštesnės galios teisės normas, nes dėl jų kyla grėsmė įnašų apskaičiavimo atsižvelgiant į riziką principui, proporcingumo principui ir atsižvelgimo į visas faktines aplinkybes principui.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: sprendimu pažeidžiama Chartijos 16 straipsnyje įtvirtinta ieškovės laisvė užsiimti verslu ir proporcingumo principas, nes rizikos koregavimo koeficientai neatitinka vidutiniškai gero ieškovės rizikos pobūdžio.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas: sprendimu pažeidžiami Chartijos 16 ir 20 straipsniai, taip pat proporcingumo principas ir teisė į gerą administravimą, nes atsakovė padarė akivaizdžių klaidų, kai naudojosi įvairiomis diskrecijomis.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas: Deleguotojo reglamento 20 straipsnio 1 dalies pirmas ir antras sakiniai pažeidžia Direktyvos 2014/59/ES (3) 103 straipsnio 7 dalį ir įnašų apskaičiavimo atsižvelgiant į riziką principą.


(1)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1).

(2)  Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958, p. 385; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 3).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014, p. 190).


Top