EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0257

2021 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Ištraukos).
Khaldoun Al Zoubi prieš Europos Sąjungos Tarybą.
Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Vertinimo klaidos.
Byla T-257/19.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:819

 BENDROJO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. lapkričio 24 d. ( *1 )

„Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Vertinimo klaidos“

Byloje T‑257/19

Khaldoun Al Zoubi, gyvenantis Damaske (Sirija), atstovaujamas avocat L. Cloquet,

ieškovas,

prieš

Europos Sąjungos Tarybą, atstovaujamą S. Kyriakopoulou ir V. Piessevaux,

atsakovę,

dėl SESV 263 straipsniu grindžiamo prašymo panaikinti 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2019/87, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 18 I, 2019, p. 13), 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/85, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 18 I, 2019, p. 4), 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 132, 2019, p. 36), 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 132, 2019, p. 1), 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/719, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 168, 2020, p. 66), ir 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/716, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 168, 2020, p. 1), kiek jie susiję su ieškovu,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas S. Gervasoni, teisėjai L. Madise ir J. Martín y Pérez de Nanclares (pranešėjas),

posėdžio sekretorius B. Lefebvre, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2020 m. spalio 21 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą ( 1 )

Ginčo aplinkybės ir aplinkybės, susiklosčiusios po ieškinio pareiškimo

[Praleista]

12

2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/87, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255 (OL L 18 I, 2019, p. 13), ir 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/85, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 36/2012 (OL L 18 I, 2019, p. 4) (toliau kartu – pirminiai aktai), ieškovo pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų, pateiktų Sprendimo 2013/255 I priede ir Reglamento Nr. 36/2012 II priede (toliau kartu – nagrinėjami sąrašai), A lentelės 268 eilutę, nurodant tokius motyvus:

„Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas, kaip bendrovės Aman Holding viceprezidentas ir oro transporto bendrovės Fly Aman didžiausias akcininkas. Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Samer Foz. Bendrovei Aman Holding atstovaujama Aman Damascus – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – valdyboje ir ji šioje bendrojoje įmonėje turi kontrolinį akcijų paketą. Eidamas bendrovės Aman Holding viceprezidento pareigas [Al-Zoubi] gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.“

[Praleista]

16

2019 m. gegužės 17 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255 (OL L 132, 2019, p. 36); juo pastarojo sprendimo taikymas pratęstas iki 2020 m. birželio 1 d.; tą pačią dieną Taryba taip pat priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 36/2012 (OL L 132, 2019, p. 1) (toliau kartu – 2019 m. aktai dėl palikimo sąrašuose). Ieškovo pavardė buvo palikta kitoje nagrinėjamų sąrašų A lentelės eilutėj, t. y. 286 eilutėje, remiantis tais pačiais motyvais, kurie nurodyti pirminiuose teisės aktuose.

[Praleista]

21

2020 m. gegužės 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/719, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255 (OL L 168, 2020, p. 66) (juo pratęsė pastarojo sprendimo taikymą iki 2021 m. birželio 1 d.), ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/716, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 36/2012 (OL L 168, 2020, p. 1) (toliau kartu – 2020 m. aktai dėl palikimo sąrašuose). Ieškovo pavardė palikta ginčijamų sąrašų A lentelės 286 eilutėje remiantis motyvais, kurie iš dalies skyrėsi nuo nurodytų 2019 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose. Taryba ribojamųjų priemonių jam nustatymą pateisino nurodžiusi motyvus, kurie iš dalies skyrėsi nuo nurodytų 2019 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose, t. y.:

„Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas, kaip bendrovės Aman Holding viceprezidentas ir oro transporto bendrovės Fly Aman didžiausias akcininkas (iki 2019 m. vasario mėn.). Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Samer Foz. Bendrovei Aman Holding atstovaujama Aman [Dimashq] – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – valdyboje ir ji šioje bendrojoje įmonėje turi kontrolinį akcijų paketą. K. Al-Zoubi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. Bendrovės Asas Iron Company narys steigėjas.“

[Praleista]

Procesas ir šalių reikalavimai

23

2019 m. balandžio 15 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo šį ieškovo ieškinį dėl pirminių teisės aktų panaikinimo tiek, kiek šie aktai su juo susiję.

24

Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. liepos 30 d.) ieškovas, remdamasis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsniu, patikslino ieškinį taip, kad juo taip pat siekiama panaikinti 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, kiek šie aktai su juo susiję. Ieškovas pakartojo ieškinyje išdėstytus reikalavimus.

25

2019 m. rugpjūčio 8 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo Tarybos atsiliepimą į ieškinį ir pastabas dėl pirmojo pareiškimo dėl patikslinimo.

26

Dublikas pateiktas 2019 m. spalio 1 d.

27

2019 m. spalio 17 d. sprendimu Bendrojo Teismo pirmininkas, remdamasis Procedūros reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, paskyrė bylą naujam teisėjui pranešėjui, paskirtam į ketvirtąją kolegiją.

28

Triplikas pateiktas 2020 m. sausio 8 d.

29

2020 m. sausio 8 d. buvo baigta rašytinė proceso dalis.

30

Taikydamas Procedūros reglamento 89 straipsnio 3 dalies a punkte numatytas proceso organizavimo priemones Bendrasis Teismas 2020 m. liepos 23 d. paprašė Tarybos atsakyti į kelis klausimus. Taryba į šiuos klausimus atsakė per nustatytą terminą.

31

Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. rugpjūčio 13 d.) ieškovas, remdamasis Procedūros reglamento 86 straipsniu, antrą kartą patikslino ieškinį taip, kad juo taip pat siekiama panaikinti 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, kiek šie aktai su juo susiję. Ieškovas taip pat pakartojo ieškinyje ir pirmajame pareiškime dėl patikslinimo nurodytus reikalavimus ir pateikė naujų argumentų.

32

Taikydamas Procedūros reglamento 89 straipsnio 3 dalies d punkte numatytas proceso organizavimo priemones Bendrasis Teismas 2020 m. rugsėjo 30 d. paprašė Tarybos pateikti tam tikrą dokumentą. Taryba šį prašymą įvykdė per nustatytą terminą. Per 2020 m. spalio 21 d. teismo posėdį ieškovas nepateikė pastabų dėl Tarybos atsakymų į įvairias Bendrojo Teismo nustatytas organizavimo priemones.

33

2020 m. spalio 2 d. Taryba pateikė pastabas dėl antrojo pareiškimo dėl ieškinio patikslinimo.

34

Šalys buvo išklausytos ir atsakė į Bendrojo Teismo pateiktus klausimus per 2020 m. spalio 21 d. posėdį.

35

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti pirminius aktus, 2019 m. ir 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose (toliau kartu – ginčijami aktai) tiek, kiek jie su juo susiję,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

36

Taryba Bendrojo Teismo prašo:

atmesti ieškinį,

priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas,

nepatenkinus pirmesnių reikalavimų, jeigu Bendrasis Teismas panaikintų ginčijamus aktus, kiek jie susiję su ieškovu, nurodyti palikti galioti Įgyvendinimo sprendimo 2019/87 ir sprendimų 2019/806 ir 2020/719 padarinius, kiek jie susiję su ieškovu, kol įsigalios įgyvendinimo reglamentų 2019/85, 2019/798 ir 2020/716 panaikinimas, kiek jie susiję su ieškovu.

Dėl teisės

[Praleista]

Dėl pirmojo pagrindo, grindžiamo vertinimo klaida

39

Pirma, ieškovas ginčija, kad yra Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Šiuo klausimu jis ginčija Tarybos pateiktus įrodymus, kuriais remdamasi Taryba įtraukė jo pavardę į minėtus sąrašus. Konkrečiai kalbant, ieškovas tvirtina, kad yra aiškus skirtumas tarp jo eitų vieno iš Aman Holding JSC vykdomųjų direktorių ir viceprezidento pareigų. Be to, ieškovas tvirtina, kad jis nedelsdamas atsistatydino iš šių pareigų. Taip pat jis pripažįsta, kad yra Fly Aman LLC steigėjas ir pagrindinis akcininkas, tačiau teigia, kad perleido visas savo akcijas. Tarybos pateiktas ieškovo kvalifikavimas kaip „įvairiuose Sirijos ir užsienio sektoriuose veikiančios įmonės vadovo“ nepagrįstas, nes Dokumente WK 47/2019 INIT nurodytos tik dvi bendrovės, kurių buveinės Sirijoje ir į kurias atsižvelgdama Taryba gali įrodyti, kad jis ten dirbo ir tariamai turėjo statusą. Ieškovas nedalyvavo „Marota City“ projekte nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, todėl negalėjo eksploatuoti nusavintos žemės, priklausiusios dėl konflikto Sirijoje perkeltiems asmenims, kurie dėl šios priežasties negalėjo grįžti į savo namus. Be to, ieškovui, kaip Aman Holding, kuri yra Aman Damascus JSC (toliau – Aman Dimashq), kuriai patikėtos statybos teisės į dalį „Marota City“ žemės, akcininkė, darbuotojui, pavestos užduotys niekada neapėmė pastarosios įmonės veiklos priežiūros, kurią vykdyti buvo įgaliotas kitas darbuotojas Bashar Assi. Galiausiai, ieškovo teigimu, „Marota City“ projektas niekaip nesusijęs su nusavintų žemės sklypų eksploatavimu, todėl nei visas „Marota City“ projektas, nei Aman Dimashq negali būti laikomi valstybės paramą gaunančiomis įmonėmis.

40

Antra, dėl 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose ieškovas ginčija naują jo pavardės įtraukimo į sąrašą motyvą, susijusį su tuo, kad jis yra Asas Iron Company steigėjas, ir šiuo klausimu teigia, kad niekada nebuvo Asas Iron Company steigėjas ar savininkas ir niekada nedalyvavo šios bendrovės veikloje ar buvo kitaip su ja susijęs.

41

Trečia, ieškovas tvirtina, kad Taryba nepateikė pakankamai informacijos, įrodančios, kad jis susijęs su Sirijos režimu. Taip pat įrodymai, susiję su tuo, kad ieškovas įgijo Libano pilietybę, įrodo, kad jis nepriklauso apibrėžtai Sirijos režimui artimų verslininkų grupei ir kad jis visiškai nesusijęs su šiuo režimu.

42

Ketvirta, daug dokumentų yra dėl Samer Foz ar su juo susijusių kitų bendrovių, pavyzdžiui, su Aman Dimashq, tačiau ieškovas su jais nesiejamas. Be to, nė vienoje Dokumento WK 47/2019 INIT dalyje nėra aiškios nuorodos į tariamą ieškovo ryšį su Sirijos režimu. Tačiau ieškovas pripažįsta, kad būdamas paprastas Aman Holding darbuotojas jis anksčiau palaikė profesinius ryšius su S. Foz.

43

Taryba ginčija ieškovo argumentus.

Pirminės pastabos

[Praleista]

51

Reikia priminti, kad Sprendimo 2013/255, iš dalies pakeisto Sprendimu 2015/1836, 27 straipsnio 1 dalyje ir 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti bendrieji įtraukimo į sąrašą kriterijai, kiek tai susiję su lėšų įšaldymu, pakartoti Reglamento Nr. 36/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1828, 15 straipsnio 1 dalies a punkte, pagal kuriuos asmenims ir subjektams, kurie gauna naudos iš Sirijos režimo vykdomos politikos arba jį remia, taikomos ribojamosios priemonės. Be to, Sprendimo 2013/255, iš dalies pakeisto Sprendimu 2015/1836, 27 straipsnio 2 dalies a punkte, 28 straipsnio 2 dalies a punkte ir 3 dalyje, kiek tai susiję su lėšų įšaldymu, pakartotuose Reglamento Nr. 36/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1828, 15 straipsnio 1a dalies a punkte ir 1b dalyje, nurodyta, kad ribojamosios priemonės taikomos „Sirijoje veiklą vykdančių įtakingiausių verslininkų“ kategorijai, išskyrus atvejus, jeigu esama pakankamai informacijos, kad jie nėra arba nebėra susiję su režimu, nedaro jam įtakos arba nekelia realios apėjimo rizikos.

52

Iš šio sprendimo 12 ir 21 punktuose nurodytų ieškovo pavardės įtraukimo į nagrinėjamus sąrašus motyvų darytina išvada, kad jo pavardė į nagrinėjamus sąrašus įtraukta ir juose palikta dėl, pirma, jo, kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko, statuso ir, antra, dėl jo ryšio su Sirijos režimu. Kitaip tariant, ieškovo pavardės įtraukimas į sąrašą pagrįstas, pirma, Sprendimo 2013/255, iš dalies pakeisto Sprendimu 2015/1836, 27 straipsnio 2 dalies a punkte ir 28 straipsnyje ir Reglamento Nr. 36/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1828, 15 straipsnio 1a dalies a punkte apibrėžtu kriterijumi (įtakingo Sirijoje veiklą vykdančio verslininko kriterijus), ir, antra, remiantis to sprendimo 27 straipsnio 1 dalyje ir 28 straipsnyje bei to reglamento 15 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu kriterijumi (ryšio su sistema kriterijus).

53

Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad nors Taryba savo rašytinėse pastabose teigė, jog ieškovas buvo įtrauktas į nagrinėjamus sąrašus remiantis vieninteliu įtraukimo į sąrašą kriterijumi, įtvirtintu Sprendimo 2013/255, iš dalies pakeisto Sprendimu 2015/1836, 27 straipsnio 2 dalies a punkte ir 28 straipsnio 2 dalies a punkte, per posėdį ji pareiškė, kad ieškovas įtrauktas į sąrašą remiantis trimis įtraukimo į sąrašą kriterijais. Iš tiesų, be šio sprendimo 52 punkte minėtų dviejų kriterijų, Taryba nurodė, kad ieškovas į sąrašą buvo įtrauktas dėl jo ryšių su S. Foz. Todėl jo įtraukimas į sąrašą taip pat grindžiamas Sprendimo 2013/255, iš dalies pakeisto Sprendimu 2015/1836, 27 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje, 28 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje ir Reglamento Nr. 36/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1828, 15 straipsnio 1a dalies paskutiniame sakinyje apibrėžtu kriterijumi (asmenys ir subjektai, susiję su asmenimis ir subjektais, kuriems taikomi įtraukimo į Sąjungos sąrašus kriterijai). Vis dėlto atsižvelgiant į įtraukimo į sąrašą motyvus, kuriuos Taryba nurodė ginčijamuose aktuose, šių motyvų antras sakinys, pagal kurį ieškovas „yra susijęs su Samer Foz“, gali būti suprantamas tik remiantis pirmuoju sakiniu, kuriame daroma nuoroda į įtakingo verslininko kriterijų. Todėl ieškovo pavardė į nagrinėjamus sąrašus buvo įtraukta ir juose palikta remiantis dviem šio sprendimo 52 punkte nurodytais kriterijais.

[Praleista]

Dėl Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko statuso

81

Reikia patikrinti, ar visi Tarybos pateikti įrodymai atitinka jai tenkančią įrodinėjimo pareigą pagal šio sprendimo 46 punkte primintą jurisprudenciją ir ar jie sudaro pakankamai konkrečių, tikslių ir nuoseklių įrodymų, pagrindžiančių pirmąjį įtraukimo į sąrašą pagrindą, visumą.

82

Šiuo klausimu Taryba konstatavo, kad ieškovas yra įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Kalbant apie pirminius aktus ir 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, reikia pažymėti, kad Dokumente WK 47/2019 INIT pateikti įrodymai susiję su dviem veiklos rūšimis, t. y. su ieškovo, kaip oro transporto bendrovės Fly Aman didžiausio akcininko, statusu, ir su jo, kaip bendrovės Aman Holding, atstovaujamos Aman Dimashq, bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant Marota City, valdyboje, viceprezidento statusu. Taip pat nurodyta, kad ieškovas susijęs su S. Foz. Kalbant apie 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, be minėtų įrodymų, Dokumente WK 3600/2020 REV 1 pateiktuose papildomuose įrodymuose minima, kad ieškovas įsteigė Asas Iron Company ir yra jos akcininkas.

83

Taigi reikia išnagrinėti kiekvieną iš šių įrodymų.

– Dėl didžiausio „Fly Aman“ akcininko statuso

[Praleista]

85

Iš interneto svetainėse „meirs.org“, „Aliqtisadi“ ir „7al.net“ paskelbtų straipsnių, pateiktų Dokumente WK 47/2019 INIT, matyti, kad ieškovas yra didžiausias Fly Aman akcininkas ir jam priklauso 90 % šios bendrovės akcijų. Be to, Sirijos interneto svetainėje „7al.net“ paskelbtame straipsnyje nurodyta, kad jis, bendradarbiaudamas su verslininku B. M. Assi, įsteigė naują oro transporto bendrovę Fly Aman. Pagal šią interneto svetainę Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerija ratifikavo jos įstatus. Galiausiai iš straipsnio interneto svetainėje „Aliqtisadi“, pateikto Dokumente WK 3600/2020 REV 1, taip pat matyti, kad ieškovas yra Fly Aman vadovas ir bendras steigėjas.

86

Ieškovas ginčija šią aplinkybę ir nurodo, kad neturi jokios Fly Aman dalies, nes visas savo akcijas perleido. Šiuo tikslu jis pateikia 2018 m. gegužės 28 d.Fly Aman registracijos pažymėjimą ir 2018 m. vasario 22 d. ratifikuotus Fly Aman įstatus, iš kurių iš esmės matyti, kad jis kartu su bendrove B iš pradžių buvo didžiausias Fly Aman akcininkas. Jis taip pat pateikė 2019 m. vasario 14 d. Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerijos sprendimą 2274/169/12/3, kuriame daroma nuoroda į Fly Aman atsiųstą registruotą laišką. Sprendime 2274/169/12/3 nurodyta, kad dalis ieškovo Fly Aman akcijų buvo perleista bendrovei B (kurios akcijų dalis nuo šiol siekia 20 %), o dalis – C ir D akcininkams, kurių abiejų akcijų dalis sudaro 80 % Fly Aman akcijų.

87

Reikia priminti, kad pagal suformuotą jurisprudenciją Sąjungos teisės akto teisėtumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į to akto priėmimo momentu buvusias faktines ir teisines aplinkybes (žr. 2015 m. rugsėjo 3 d. Sprendimo Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. / Komisija, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, 22 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją ir 2015 m. rugsėjo 4 d. Sprendimo NIOC ir kt. / Taryba, T‑577/12, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:596, 112 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

88

Šiuo atveju, kalbant apie pirminius teisės aktus, reikia pažymėti, kad ieškovo turimų Fly Aman akcijų perleidimas, patvirtintas Rezoliucija 2274/169/12/3, įvyko vėliau nei jų priėmimo dieną. Todėl Rezoliucija 2274/169/12/3 negali paneigti pirminių teisės aktų teisėtumo pagal šio sprendimo 87 punkte nurodytą jurisprudenciją. Be to, 2018 m. vasario 22 d.Fly Aman įstatai patvirtina, kad pirminių aktų priėmimo dieną ieškovas buvo didžiausias Fly Aman akcininkas. Bet kuriuo atveju, kaip teisingai nurodo Taryba, ieškovo teiginys, kad nebeturi akcijų, patvirtina, kad jis jų turėjo. Todėl ši pirminių teisės aktų motyvų dalis yra pagrįsta.

89

Dėl 2019 m. aktų dėl palikimo sąrašuose reikia priminti, kad vykdydamas asmens pavardės ar subjekto pavadinimo įtraukimo į Tarybos sudarytus sąrašus teisėtumo kontrolę Sąjungos teismas turi patikrinti nurodytų faktinių aplinkybių tikslumą, atsižvelgdamas į kompetentingos Sąjungos institucijos pateiktą informaciją ar įrodymus, ir įvertinti jų įrodomąją galią, atsižvelgdamas, be kita ko, į atitinkamo asmens ar subjekto pastabas, kaip nurodyta šio sprendimo 48 punkte. Taigi Sąjungos teismas gali remtis visais įrodymais, kuriuos šalys jam pateikė vykstant teismo procesui, tiek jų kaltę patvirtinančiais, tiek ją paneigiančiais. Šiuo aspektu iš Sprendimo 2015/1836 15 konstatuojamosios dalies matyti, kad „visi sprendimai dėl įtraukimo į sąrašus turėtų būti priimami individualiu pagrindu ir kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į priemonės proporcingumą“.

90

Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas įrodė, jog perleido turėtas Fly Aman akcijas. Ieškovas šiuo klausimu pateikė Rezoliuciją 2274/169/12/3, kuri priimta anksčiau, nei buvo priimti 2019 m. aktai dėl palikimo sąrašuose. Taip pat reikia pažymėti, kad 2020 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose Taryba pripažino, jog nuo 2019 m. vasario mėn. ieškovas nebebuvo didžiausias Fly Aman akcininkas. Iš tiesų 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose motyvų išdėstyme pakartojamas Rezoliucijos 2274/169/12/3 turinys, nes pastarajame nurodyta faktinė šios kapitalo dalies perdavimo data, t. y. „2019 m. vasario mėn.“.

91

Be to, aplinkybė, kad priimdama 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose Taryba negalėjo žinoti apie Rezoliuciją 2274/169/12/3, nes šis sprendimas buvo ribotai išplatintas keliems administraciniams organams, negali apriboti Sąjungos teismo atlikto ieškovo pavardės įtraukimo į sąrašus teisėtumo nagrinėjimo. Ieškovo pavardės įtraukimo į nagrinėjamus sąrašus teisėtumo vertinimas negali būti apribotas vien tuo, kad susirašinėdamas su Taryba per peržiūros procedūrą, vykusią prieš priimant 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, ieškovas nesirėmė Rezoliucija 2274/169/12/3 (šiuo klausimu žr. 2012 m. spalio 26 d. Sprendimo Oil Turbo Compressor / Taryba, T‑63/12, EU:T:2012:579, 21-24 punktus). Todėl darytina išvada, kad ieškovas šiame procese įrodė, jog tuo metu, kai buvo priimti 2019 m. aktai dėl palikimo sąraše, jis nebebuvo didžiausias Fly Aman akcininkas.

92

Taigi ši 2019 m. aktų dėl palikimo sąrašuose motyvų dalis yra nepagrįsta.

93

Dėl 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose reikia pažymėti, kad Taryba paliko ieškovo pavardę aptariamuose sąrašuose, nes jis buvo didžiausias akcininkas, tačiau nurodė ieškovo turėtų akcijų perleidimo datą – 2019 m. vasario mėn.

94

Nagrinėjamu atveju iš Dokumento WK 3600/2020 REV 1 nematyti, kad Taryba būtų pateikusi rimtų ir nuoseklių įrodymų, leidžiančių pagrįstai manyti, jog ieškovas palaiko ryšius su Fly Aman, nes 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose priėmimo dieną jis nebeturėjo šios bendrovės akcijų. Iš tikrųjų trys interneto svetainių „Eqtsad News“, „Aliqtisadi“ ir „newturkpost.com“ straipsniai buvo aplankyti arba paskelbti po Rezoliucijos 2274/169/12/3 priėmimo, tačiau juose neminimas akcijų perleidimas ar kitų Fly Aman ir ieškovo ryšių buvimas. Dokumente WK 3600/2020 REV 1 nėra jokių įrodymų, galinčių pagrįsti, kad, nepaisant akcijų perleidimo 2019 m. vasario mėn., šią nuorodą reikėjo palikti įtraukimo į sąrašą motyvuose. Dar reikia pažymėti, kad, nors per teismo posėdį Taryba teigė, jog, nepaisant to, kad ieškovas perleido šias akcijas, ši aplinkybė rodė, kad jis vis dar buvo Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, ji nepagrindė savo teiginio.

95

Taigi ši 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose motyvų dalis yra nepagrįsta.

96

Iš to išplaukia, kad, kalbant apie motyvų dalį, susijusią su ieškovo Fly Aman kontrolinio akcijų paketo turėjimu, pagrįsta tik šių motyvų dalis, nurodyta pirminių teisės aktų motyvuose.

– Dėl „Aman Holding“ viceprezidento statuso

97

Iš 2018 m. birželio 7 d. tinklaraščio „Salon Syria“ ištraukos ir iš Dokumento WK 47/2019 INIT paimto straipsnio iš interneto svetainės „meirss.org“ matyti, kad ieškovas yra Aman Holding viceprezidentas, ir tai patvirtina straipsniai iš interneto svetainių „Eqtsad News“, „Aliqtisadi“ ir „newturkpost.com“, pateikti Dokumente WK 3600/2020 REV 1. Be to, interneto svetainės „7al.net“ straipsnyje, pateiktame Dokumente WK 47/2019 INIT, ieškovas apibūdinamas kaip S. Foz priklausančios bendrovės darbuotojas.

98

Vis dėlto, ieškovas neigia, kad ėjo Aman Holding viceprezidento pareigas, ir teigia, kad buvo Aman Holding vykdomasis direktorius, o Taryba tam neprieštarauja. Siekdamas tai įrodyti, jis pateikia savo 2017 m. sausio 18 d. darbo sutartį. Savo teiginiui pagrįsti jis taip pat pateikia Aman Holding įstatus ir šios bendrovės „buvusį“ registracijos pažymėjimą, kurie aiškiai įrodo, kad valdyba, kurioje jis nedalyvavo, skiriasi nuo vykdomųjų direktorių, vieno iš kurių pareigas jis ėjo. Taigi ieškovas juose nurodytas kaip einantis bendrovės vykdomojo direktoriaus pareigas. Todėl ieškovas, remdamasis savo 2017 m. sausio 18 d. darbo sutartimi, Aman Holding įstatais ir šios bendrovės registracijos pažymėjimu, kuriuos išdavė Sirijos administracija ir kurių patikimumo Taryba neginčijo, tinkamai įrodė, kad nėjo Aman Holding viceprezidento pareigų.

99

Darytina išvada, kad ginčijamų aktų motyvų dalis, susijusi su ieškovo užimtomis Aman Holding viceprezidento pareigomis, yra nepagrįsta.

– Dėl „Aman Holding“, atstovaujamos „Aman Dimashq“, bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“, aukščiausios klasės nekilnojamojo turto ir prekybos projekte, kurį remia Sirijos režimas, valdyboje, akcijų nuosavybės

100

Pirmiausia reikia suprasti, kaip per teismo posėdį patvirtino Taryba, kad ginčijamų aktų motyvų pareiškimuose nuorodoje prancūzų kalba „Aman Holding est représentée au conseil d’administration d’Aman [Dimashq] (dans lequel il détient une participation majoritaire)“ padaryta vertimo klaida. Iš tikrųjų, priešingai, nei galima suprasti, būtent Aman Holding, o ne ieškovui, priklauso daugiausiai Aman Dimashq akcijų. Todėl šalys neginčija, kad ieškovas neturi jokių Aman Dimashq akcijų.

101

Visų pirma ieškovas teigia, kad vienintelis ryšys, kuris gali egzistuoti tarp jo ir projekto „Marota City“, yra tai, kad Aman Holding yra bendrosios įmonės Aman Dimashq akcininkė. Šiuo klausimu reikia patikslinti, kad iš ieškovės rašytinių dokumentų matyti, jog Aman Holding priklauso 40 % Aman Dimashq akcijų ir kad kiti šios bendros įmonės akcininkai Foz for Trading ir Damascus Cham Holding turi atitinkamai 11 % ir 49 % jos akcijų. Todėl iš šio dalių pasidalijimo galima daryti išvadą, kad Aman Holding turi tam tikrą teisę priimti sprendimus Aman Dimashq valdyboje.

102

Be to, nesant reikalo išsamiai nagrinėti „Marota City“ projekto, reikia priminti, kad šio sprendimo 99 punkte buvo nustatyta, jog Taryba, siekdama įrodyti, kad ieškovas yra Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, klaidingai rėmėsi jo, kaip Aman Holding viceprezidento, statusu. Iš to matyti, kad Taryba tuo labiau negali teigti, kad ieškovas, kaip Aman Holding viceprezidentas, dalyvavo „Marota City“ projekte.

103

Bet kuriuo atveju, kaip Bendrasis Teismas pripažino šio sprendimo 98 punkte, ieškovas tinkamai įrodė, kad ėjo Aman Holding vykdomojo direktoriaus, o ne viceprezidento pareigas. Šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad ieškovas patenka į bendrovės organizacinę struktūrą, turi tam tikrų deleguotų įgaliojimų ir yra atsakingas už vykdomųjų direktorių priežiūrą, taigi, ir už Aman Holding strateginių sprendimų įgyvendinimą, tačiau jis tebėra Aman Holding darbuotojas, ir Taryba to neginčija. Be to, ieškovas teisingai teigia, kad jam, kaip Aman Holding samdomam darbuotojui, patikėtos užduotys niekada neapėmė Aman Dimashq veiklos priežiūros. Ši užduotis skirta kitam darbuotojui, t. y. B. M. Assi, kuris dėl to buvo paskirtas Aman Dimashq valdybos pirmininku, kad galėtų informuoti Aman Holding valdybą apie Aman Dimashq plėtrą, o tai iš esmės patvirtinta Damascus Cham Holding interneto svetainės „Damasacham.sy“ puslapyje. Taigi šalys sutaria, kad ieškovas nedalyvauja Aman Dimashq valdyboje. Be to, iš ieškovo pateiktos 2017 m. spalio 4 d. B. M. Assi darbo sutarties matyti, kad ieškovo, kaip projektų vadovo, užimamos pareigos atliekamos, be kita ko, prižiūrint Aman Holding vykdomųjų direktorių vadovui. Vis dėlto nei dokumentai WK 47/2019 INIT ir WK 3600/2020 REV 1, nei Tarybos raštai neįrodo, kad ginčijamų aktų priėmimo dieną egzistavo ieškovo ir B. M. Assi pavaldumo ryšys vykdant projektą „Marota City“. Todėl Taryba neįrodė, kad pareigos, kurias ieškovas užima Aman Holding, apima sprendimų priėmimo pareigas Aman Dimashq valdyboje, kai Aman Holding, kaip didžiausias akcininkas, dalyvauja Aman Dimashq valdyboje.

104

Darytina išvada, kad ginčijamų aktų motyvų dalis, susijusi su ieškovo, kaip Aman Holding viceprezidento, dalyvavimu „Marota City“ projekte, yra nepagrįsta.

– Dėl ieškovo ryšių su S. Foz

105

Pirmiausia reikia priminti, kad, kaip nurodyta šio sprendimo 53 punkte, antrasis ieškovo pavardės įtraukimo į nagrinėjamus sąrašus ir palikimo juose motyvų sakinys, pagal kurį „[e]idamas šias pareigas jis yra susijęs su Samer Foz“, gali būti suprantamas tik remiantis pirmuoju sakiniu, kuriame daroma nuoroda į ieškovo vykdomą veiklą, visų pirma į jo, kaip didžiausio Fly Aman akcininko ir Aman Holding viceprezidento, statusus. Iš to darytina išvada, kad ieškovo ryšiai su S. Foz vykdant profesinę veiklą Tarybos buvo laikomi įrodymais, leidžiančiais patvirtinti jo, kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko, statusą. Be to, reikia konstatuoti, kad S. Foz pavardė buvo įtraukta į nagrinėjamų sąrašų A lentelės 278 eilutę ir palikta dėl, pirma, jo, kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko statuso ir, antra, dėl jo sąsajos su Sirijos režimu pagal šio sprendimo 52 punkte primintus kriterijus.

106

Toliau, pirma, reikia pažymėti, kad apie ieškovo artimus ryšius su S. Foz užsimenama interneto svetainių „aawsat.com“ straipsnyje, kuriame jis apibūdintas kaip jo kabineto vadovas, ir „meirs.org“ straipsnyje, kaip nurodyta Dokumente WK47/2019 INIT. Be to, iš interneto svetainės „Eqtsad News“ straipsnio, pateikto Dokumente WK 3600/2020 REV 1, matyti, kad ieškovas yra S. Foz verslo partneris.

107

Antra, reikia priminti, kad šio sprendimo 99 punkte buvo nustatyta, jog ieškovas nėra Aman Holding viceprezidentas. Be to, jis pateikė 2019 m. rugsėjo mėn. Aman Holding registracijos pažymėjimą ir susirašinėjimą tarp jo ir minėtos bendrovės, įrodantį, kad nuo 2019 m. sausio 22 d. nebėjo Aman Holding vykdančiųjų direktorių vadovo pareigų.

108

Iš to matyti, kad, kiek tai susiję su pirminiais aktais, ieškovo ir S. Foz ryšiai yra tik tokie, kad ieškovas buvo didžiausias Fly Aman akcininkas. Per posėdį ieškovas teigė, kad Fly Aman įsteigta S. Foz nurodymu ir kad tai buvo padaryta palaikant profesinius santykius, nes tuomet S. Foz buvo jo darbdavys. Tačiau Taryba Dokumente WK 47/2019 INIT nepateikė, kaip tai suprantama pagal šio sprendimo 46 punkte primintą jurisprudenciją, pakankamai konkrečių, tikslių ir nuoseklių įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti, kad ryšys tarp ieškovo ir S. Foz buvo daugiau nei darbo santykiai, galintys egzistuoti tarp darbdavio ir jo darbuotojo, todėl tai galėtų pagrįsti išvadą, kad ieškovas, susijęs su S. Foz, yra įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas.

109

Dėl 2019 m. ir 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose reikia pažymėti: kadangi nuo 2019 m. vasario mėn. ieškovas nebebuvo didžiausias Fly Aman akcininkas ir atsistatydino iš Aman Holding vykdomųjų direktorių vadovo pareigų, bet kuriuo atveju neįrodyta, kad jis palaikė artimus ryšius su S. Foz dėl tokių statusų. Todėl Taryba negali įrodyti, kad ieškovas dėl savo profesinės veiklos palaiko ryšius su S. Foz.

110

Taigi ginčijamuose aktuose Taryba negalėjo remtis ieškovo ir S. Foz ryšiais, kad įrodytų ieškovo, kaip įtakingo Sirijoje veiklą vykdančio verslininko, statusą.

– Dėl „Asas Iron Company“ steigimo

111

Dėl naujų 2020 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose nurodytų motyvų pažymėtina, kad iš interneto svetainių „Eqtsad News“ ir „Aliqtisadi“ straipsnių, pateiktų Dokumente WK 3600/2020 REV 1, matyti, jog ieškovas yra atitinkamai bendrovės Assas lil Hadid steigėjas ir valdybos narys. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad, kaip teigia ieškovas, šių interneto svetainių straipsnių santraukose, kurias pateikė Taryba, nurodomas pavadinimas Asas Iron Company, o ne Assas lil-Hadid. Tačiau tai yra ta pati bendrovė. Iš tikrųjų pirmasis pavadinimas yra antrojo pavadinimo vertimas į anglų kalbą, kuris atitinka subjekto pavadinimą arabų kalba. Ieškovo pateikti Asas Iron Company įstatai, kuriuos ratifikavo jo steigėjų atstovai ir Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerija, taip pat ieškovo pateiktas 2019 m. lapkričio 6 d.Asas Iron Company registracijos pažymėjimas patvirtina šių dviejų pavadinimų atitiktį.

112

Ieškovas nesutinka, kad yra Asas Iron Company steigėjas. Jis tvirtina, kad niekada nebuvo nei šios bendrovės steigėjas, nei savininkas, taip pat niekada ir niekaip nedalyvavo jos veikloje ir nebuvo kitaip su ja susijęs, nes jis nėra jos valdymo ir administracijos organų narys.

113

Šiuo atžvilgiu ieškovas pateikia Asas Iron Company registracijos pažymėjimą ir įstatus, kuriuose jo pavardė nenurodyta. Be to, pagal šių įstatų 5 straipsnį Asas Iron Company savininkai yra E ir F. Kiekvienas turi 500 įmonės akcijų, sudarančių 50 % visų įmonės akcijų, kurių vertė yra 1,5 milijardo SYP (apie 3,03 mln. EUR). Be to, pagal Asas Iron Company įstatus kapitalas yra 3 mlrd. SYP (apie 6,06 mln. EUR), o tai taip pat atitinka šios bendrovės registracijos pažymėjime nurodytą sumą. Todėl ieškovas tinkamai įrodė, kad nebuvo Asas Iron Company steigėjas.

114

Šios išvados negali paneigti Tarybos argumentas, kuriuo siekiama ginčyti ieškovo pateiktų Asas Iron Company įstatų ir registracijos pažymėjimo reikšmingumą ir iš esmės tvirtinama, kad šie įrodymai patvirtina, jog nuo 2019 m. lapkričio 6 d. ieškovas nebebuvo vienas iš bendrovės savininkų. Jis teigia, kad 2019 m. kovo 19 d. Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerijos Rezoliucija Nr. 832 (ieškovas ją pateikė) buvo pakeista bendrovės teisinė forma. Asas Iron Company, kuri buvo vienam asmeniui priklausanti ribotos atsakomybės bendrovė, tapo ribotos atsakomybės bendrove Asas Iron Company po to, kai kapitalo valdytojas 50 % jos akcijų perleido pagal testamentą. Tačiau Asas Iron Company įstatai ir registracijos pažymėjimas neleidžia patvirtinti Asas Iron Company steigėjų tapatybės nuo šios bendrovės įsteigimo 2017 m. kovo 30 d. iki Rezoliucijos Nr. 832 priėmimo datos, t. y. prieš pakeičiant bendrovės teisinę formą. Kitaip tariant, Taryba teigia, kad ieškovas galėjo būti įrašytas kaip vienintelis ribotos atsakomybės bendrovės steigėjas prieš jos akcijų perleidimą, kad nebebūtų įrašytas oficialiuose dokumentuose, susijusiuose su Asas Iron Company, tačiau ji nepateikė jos teiginius patvirtinančių įrodymų.

115

Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad net darant prielaidą, jog ieškovas iš tikrųjų buvo Asas Iron Company steigėjas, iš jo pateiktų dokumentų matyti, kad 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose priėmimo momentu jis nebebuvo susijęs su minėta bendrove.

116

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ieškovas tinkamai įrodė, jog 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose priėmimo dieną, pirma, jis neturėjo jokių Asas Iron Company akcijų ir, antra, nebegalėjo būti laikomas šios bendrovės steigėju.

117

Taigi Taryba negalėjo remtis ieškovo, kaip Asas Iron Company steigėjo, statusu, kad jį pripažintų įtakingu Sirijoje veiklą vykdančiu verslininku.

– Išvada dėl ieškovo, kaip įtakingo Sirijoje veiklą vykdančio verslininko, statuso

118

Pirma, kalbant apie pirminius teisės aktus, reikia pažymėti, kad iš viso to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Taryba pateikė pakankamai konkrečių, tikslių ir nuoseklių įrodymų, leidžiančių nustatyti, kad ieškovas buvo Fly Aman didžiausias akcininkas. Tačiau Taryba padarė faktinių klaidų, kai įtraukė ieškovo pavardę į nagrinėjamus sąrašus dėl jo, kaip Aman Holding viceprezidento, statuso, nes, kaip matyti iš šio sprendimo 98 punkto, ieškovas įrodė, kad buvo šios bendrovės vykdomųjų direktorių vadovas. Todėl, kadangi ieškovas nėra Aman Holding viceprezidentas, vykdydamas savo pareigas jis nedalyvauja „Marota City“ projekte ir neturi ryšių su S. Foz. Be to, Taryba, remdamasi pakankamai konkrečiais, tiksliais ir nuosekliais įrodymais, neįrodė ryšio tarp ieškovo, kaip Fly Aman didžiausio akcininko, statuso ir S. Foz.

119

Antra, kiek tai susiję su 2019 m. aktais dėl palikimo sąrašuose, reikia pažymėti, kad, be šio sprendimo 118 punkte nurodytų argumentų, Taryba padarė materialinę klaidą, nes ieškovas įrodė, kad nuo 2019 m. vasario 14 d. nebeturėjo Fly Aman kapitalo akcijų. Todėl ieškovas neturėjo ryšių su S. Foz šiuo pagrindu.

120

Trečia, kalbant apie 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, reikia pažymėti, kad, be šio sprendimo 118 ir 119 punktuose nurodytų argumentų, Taryba padarė materialinę klaidą, nes ieškovas pateikė įrodymų, kad, pirma, nebeturėjo nė vienos Asas Iron Company akcijos ir, antra, nebuvo šios bendrovės steigėjas.

121

Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad, priešingai ieškovo pavardės įtraukimo į pirminiuose teisės aktuose pateiktus sąrašus motyvams, ieškovas neturi „interesų ir [nevykdo veiklos] daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių“. Iš tiesų, kaip matyti iš šio sprendimo 118 punkto, Taryba gali įrodyti tik tai, kad, kalbant apie pirminius teisės aktus, ieškovas turi interesų Fly Aman atžvilgiu, bet to nepakanka, kad būtų tenkinamas įtakingo Sirijoje veiklą vykdančio verslininko kriterijus. Be to, kiek tai susiję su 2019 m. ir 2020 m. aktais dėl palikimo sąrašuose, Tarybai nepavyko įrodyti, kad minėtų aktų priėmimo dieną ieškovas turėjo įtakingo Sirijoje veiklą vykdančio verslininko statusą. Todėl pirmasis įtraukimo į sąrašą motyvas nėra pakankamai pagrįstas.

122

Taigi reikia išnagrinėti antrąjį įtraukimo į sąrašą motyvą.

Dėl ryšių su Sirijos režimu

123

Pirmiausia reikia pažymėti, kad iš pirminių teisės aktų ir 2019 m. aktų dėl palikimo sąrašuose matyti, kad ieškovas remia Sirijos režimą ir iš jo gauna naudos dėl savo, kaip Aman Holding viceprezidento, pareigų, o pagal 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose jis tai daro atsižvelgiant į visą jo veiklą ir interesus, nurodytus įtraukimo motyvuose.

124

Be to, reikia konstatuoti, kad motyvai, dėl kurių Taryba mano, jog ieškovas remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos, iš esmės yra tie patys, dėl kurių jis buvo laikomas įtakingu Sirijoje veiklą vykdančiu verslininku.

125

Reikia priminti, kad negalima atmesti galimybės, kad konkretaus asmens įtraukimo į sąrašą motyvai iš dalies sutampa, t. y. asmuo gali būti laikomas Sirijoje veiklą vykdančiu įtakingu verslininku ir dėl vykdomos veiklos gaunančiu naudos iš Sirijos režimo arba jį remiančiu. Tai matyti būtent iš to, kad, kaip nustatyta Sprendimo 2015/1836 6 konstatuojamojoje dalyje, šios kategorijos asmenų glaudūs ryšiai su Sirijos režimu ir jo rėmimas yra viena iš priežasčių, dėl kurių Taryba nusprendė nustatyti šią kategoriją. Vis dėlto net ir tokiu atveju tai yra skirtingi kriterijai (2020 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo Kaddour / Taryba, T‑510/18, EU:T:2020:436, 77 punktas).

126

Nagrinėjamu atveju, pirma, kalbant apie pradinius aktus ir 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, remiantis šio sprendimo 99 ir 104 punktuose padarytomis išvadomis reikia konstatuoti, kad, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas ginčijamų aktų priėmimo momentu nebuvo Aman Holding viceprezidentas, jis negali būti laikomas nei gaunančiu naudos iš Sirijos režimo, nei teikti jam paramos dėl dalyvavimo „Marota City“ projekte.

127

Antra, dėl 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose Bendrasis Teismas konstatavo, kad, pirma, šio sprendimo 126 punkte ieškovas negali būti laikomas gaunančiu naudos iš Sirijos režimo dėl jo, kaip Aman Holding viceprezidento, statuso. Antra, iš interneto svetainės „7al.net“ straipsnio matyti, kad ieškovas įsteigė oro transporto bendrovę, nors Sirijoje dėl karinių operacijų, dėl kurių nutrūko turizmas, taip pat tam tikruose oro uostuose buvo nutrauktas paslaugų teikimas, civilinės aviacijos sektoriui kyla didelių sunkumų. Vis dėlto šio sprendimo 96 punkte Bendrasis Teismas nustatė, kad ieškovas nebėra Fly Aman didžiausias akcininkas. Be to, iš įrodymų, esančių dokumentuose WK 47/2019 INIT ir WK 3600/2020 REV 1, nematyti, kad ieškovas, kaip šios bendrovės didžiausias akcininkas, vėliau, kaip buvęs šios bendrovės didžiausias akcininkas, gavo naudos iš Sirijos režimo ar jį rėmė.

128

Taigi darytina išvada, kad Taryba nepateikė konkrečių, tikslių ir nuoseklių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima įrodyti, kad ieškovas remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš to naudos. Todėl antrasis ieškovo pavardės įtraukimo į nagrinėjamus sąrašus motyvas dėl jo ryšio su Sirijos režimu nėra pakankamai įrodytas, o ieškovo pavardės įtraukimas į ginčijamus aktus nepagrįstas.

129

Taigi reikia pritarti pirmajam ieškinio pagrindui ir panaikinti ginčijamus aktus, kiek jie susiję su ieškovu. Nereikia nagrinėti antrojo, trečiojo, ketvirtojo, penktojo ir šeštojo ieškinio pagrindų.

[Praleista]

 

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

 

1.

Panaikinti 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2019/87, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/85, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/719, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, ir 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/716, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kiek jie susiję su Khaldoun Al Zoubi.

 

2.

Nurodyti Europos Sąjungos Tarybai sumokėti bylos nagrinėjimo išlaidas.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Paskelbtas 2021 m. lapkričio 24 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: anglų.

( 1 ) Pateikiami tik tie šio sprendimo punktai, kuriuos Bendrasis Teismas mano esant tikslinga paskelbti.

Top