EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0256

2021 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Ištraukos).
Bashar Assi prieš Europos Sąjungos Tarybą.
Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Vertinimo klaidos – Proporcingumas – Nuosavybės teisė – Teisė užsiimti ekonomine veikla – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Pareiga motyvuoti – Teisė į gynybą – Teisė į teisingą procesą.
Byla T-256/19.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:818

 BENDROJO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. lapkričio 24 d. ( *1 )

„Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Vertinimo klaidos – Proporcingumas – Nuosavybės teisė – Teisė užsiimti ekonomine veikla – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Pareiga motyvuoti – Teisė į gynybą – Teisė į teisingą procesą“

Byloje T‑256/19

Bashar Assi, gyvenantis Damaske (Sirija), atstovaujamas avocat L. Cloquet,

ieškovas,

prieš

Europos Sąjungos Tarybą, atstovaujamą S. Kyriakopoulou ir V. Piessevaux,

atsakovę,

dėl SESV 263 straipsniu grindžiamo prašymo panaikinti 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2019/87, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 18 I, 2019, p. 13), 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/85, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 18 I, 2019, p. 4), 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 132, 2019, p. 36), 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 132, 2019, p. 1), 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/719, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 168, 2020, p. 66) ir 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/716, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 168, 2020, p. 1), kiek jie susiję su ieškovu,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas S. Gervasoni, teisėjai L. Madise ir J. Martín y Pérez de Nanclares (pranešėjas),

posėdžio sekretorius L. Ramette, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2020 m. spalio 22 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą ( 1 )

Ginčo aplinkybės ir aplinkybės, susiklosčiusios po ieškinio pareiškimo

[Praleista]

12

2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/87, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255 (OL L 18 I, 2019, p. 13), ir 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/85, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 36/2012 (OL L 18 I, 2019, p. 4) (toliau kartu – pirminiai aktai), ieškovo pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų, pateiktų Sprendimo 2013/255 I priede ir Reglamento Nr. 36/2012 II priede (toliau kartu – nagrinėjami sąrašai), A lentelės 270 eilutę, nurodant tokius motyvus:

„Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas, kaip oro transporto bendrovės „Fly Aman“ partneris steigėjas ir „Aman [Dimashq]“ – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – direktorių valdybos pirmininkas. Eidamas įmonės „Aman [Dimashq]“ direktorių valdybos pirmininko pareigas Assi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.“

[Praleista]

16

2019 m. gegužės 17 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255 (OL L 132, 2019, p. 36); juo pastarojo sprendimo taikymas pratęstas iki 2020 m. birželio 1 d.; tą pačią dieną Taryba taip pat priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 36/2012 (OL L 132, 2019, p. 1) (toliau kartu – 2019 m. aktai dėl palikimo sąrašuose). Ieškovo pavardė buvo palikta nagrinėjamų sąrašų A lentelės 270 eilutėje remiantis tais pačiais motyvais, kurie nurodyti pirminiuose teisės aktuose (toliau – 2019 m. motyvai).

[Praleista]

21

2020 m. gegužės 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/719, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255 (OL L 168, 2020, p. 66) (juo pratęsė pastarojo sprendimo taikymą iki 2021 m. birželio 1 d.) ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/716, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 36/2012 (OL L 168, 2020, p. 1) (toliau kartu – 2020 m. aktai dėl palikimo sąrašuose). Ieškovo pavardė palikta ginčijamų sąrašų A lentelės 270 eilutėje remiantis motyvais, kurie iš dalies skyrėsi nuo nurodytų 2019 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose (toliau – 2020 m. motyvai). Taryba ribojamųjų priemonių jam nustatymą pateisino nurodžiusi motyvus, kurie iš dalies skyrėsi nuo nurodytų 2019 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose, t. y.:

„Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas kaip oro transporto bendrovės Fly Aman partneris steigėjas ir iki 2019 m. gegužės mėn. Aman [Dimashq] – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant Marota City – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – direktorių valdybos pirmininkas. Vykdydamas savo verslo veiklą B. M. Assi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) teikia jam paramą. [2020 m. sausio 30 d.] kartu su Samer Foz ir jo vardu jis įsteigė bendrovę Aman Facilities.“

[Praleista]

Procesas ir šalių reikalavimai

23

2019 m. balandžio 15 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo šį ieškovo ieškinį dėl pirminių teisės aktų panaikinimo tiek, kiek šie aktai su juo susiję.

24

Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. liepos 30 d.) ieškovas, remdamasis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsniu, patikslino ieškinį taip, kad juo taip pat siekiama panaikinti 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, kiek šie aktai su juo susiję. Ieškovas taip pat pakartojo ieškinyje išdėstytus reikalavimus.

25

2019 m. rugpjūčio 8 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo Tarybos atsiliepimą į ieškinį ir pastabas dėl pirmojo pareiškimo dėl patikslinimo.

26

Dublikas pateiktas 2019 m. spalio 1 d.

27

2019 m. spalio 17 d. sprendimu Bendrojo Teismo pirmininkas, remdamasis Procedūros reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, paskyrė bylą naujam teisėjui pranešėjui, paskirtam į ketvirtąją kolegiją.

28

Triplikas pateiktas 2020 m. sausio 8 d.

29

2020 m. sausio 8 d. buvo baigta rašytinė proceso dalis.

30

Taikydamas Procedūros reglamento 89 straipsnio 3 dalies a punkte numatytas proceso organizavimo priemones Bendrasis Teismas 2020 m. liepos 22 d. paprašė Tarybos atsakyti į kelis klausimus. Taryba į šiuos klausimus atsakė per nustatytą terminą.

31

Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. rugpjūčio 13 d.) ieškovas, remdamasis Procedūros reglamento 86 straipsniu, antrą kartą patikslino ieškinį taip, kad juo taip pat siekiama panaikinti 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, kiek šie aktai su juo susiję. Ieškovas taip pat pakartojo ieškinyje ir pirmajame pareiškime dėl patikslinimo nurodytus reikalavimus ir pateikė naujų argumentų.

32

2020 m. spalio 2 d. Taryba pateikė pastabas dėl antrojo pareiškimo dėl ieškinio patikslinimo.

33

Šalys buvo išklausytos ir atsakė į Bendrojo Teismo pateiktus klausimus per 2020 m. spalio 22 d. posėdį.

34

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti pirminius aktus, 2019 m. ir 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose (toliau kartu – ginčijami aktai) tiek, kiek jie su juo susiję,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

35

Taryba Bendrojo Teismo prašo:

atmesti ieškinį,

priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas,

nepatenkinus pirmesnių reikalavimų, jeigu Bendrasis Teismas panaikintų ginčijamus aktus, kiek jie susiję su ieškovu, nurodyti palikti galioti Įgyvendinimo sprendimo 2019/87 ir sprendimų 2019/806 ir 2020/719 padarinius, kiek jie siejami su ieškovu, kol įsigalios įgyvendinimo reglamentų 2019/85, 2019/798 ir 2020/716 panaikinimas.

Dėl teisės

[Praleista]

Dėl pirmojo pagrindo, grindžiamo vertinimo klaida

82

Pirma, ieškovas ginčija, kad yra Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Šiuo klausimu jis ginčija Tarybos pateiktus įrodymus, kuriais remdamasi Taryba įtraukė jo pavardę į minėtus sąrašus. Konkrečiai kalbant, ieškovas tvirtina, kad jis yra paprastas darbuotojas, įdarbintas Aman Holding JSC. Jis pripažįsta, kad vykdydamas savo funkcijas jis buvo Aman Holding įgaliotas atstovauti Aman Damascus JSC (toliau – Aman Dimashq) valdyboje ir vykdė šios bendrovės valdybos pirmininko pareigas. Tačiau jis tvirtina atsistatydinęs iš pareigų Aman Holding, todėl eidamas savo pareigas jis nebeatstovauja šios bendrovės kaip Aman Dimashq valdybos narys. Jis teigia, kad Aman Dimashq nėra režimo remiama viena iš įmonių, dalyvaujanti įgyvendinant projektą Marota City, ir ji nenaudojo nusavintos žemės, priklausančios žmonėms, perkeltiems dėl konflikto Sirijoje, dėl ko jie negalėjo grįžti į savo namus. Dublike jis teigia, kad sklypai, kuriuose buvo plėtojamas projektas Marota City, nebuvo opozicijos pajėgų ir Sirijos režimo susirėmimų vieta ir kad šioje teritorijoje esantys Damasko (Sirija) rajonai niekada nebuvo sunaikinti per ginkluotą konfliktą Sirijoje. Galiausiai jis neigia turintis kokių nors akcijų bendroje įmonėje Aman Dimashq. Be to, ieškovas ginčija, kad, pirma, turi Fly Aman akcijų ir, antra, yra šios bendrovės steigėjas, nes iki Fly Aman įregistravimo jis buvo pakeistas kaip steigėjas ir kaip akcininkas.

83

Antra, dėl 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose ieškovas ginčija naują jo pavardės įtraukimo į sąrašą motyvą ir šiuo klausimu nurodo, kad jo statusas Aman Facilities OPLLC viduje nesuteikia jam Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko statuso, nes ši bendrovė turi mažą kapitalą ir vykdo ribotą veiklą. Be to, Aman Facilities nėra Aman Holding filialas ar patronuojamoji bendrovė ir jos nepalaiko nei Aman Holding, nei S. Foz.

84

Trečia, ieškovas neigia, kad yra susijęs su Sirijos režimu.

85

Ketvirta, ieškovas teigia, kad nė viename iš WK 50/2019 INIT dokumentų nėra nurodytas jo tariamas ryšys su Sirijos režimu, o šie dokumentai daugiausia susiję su M. Foz.

86

Taryba ginčija ieškovo argumentus.

Pirminės pastabos

[Praleista]

94

Reikia priminti, kad, kaip matyti iš šio sprendimo 50 ir 51 punktų, ieškovo pavardės įtraukimas į sąrašą grindžiamas, pirma, Sprendimo 2013/255, iš dalies pakeisto Sprendimu 2015/1836, 2 dalies a punkte, 27 straipsnyje ir 28 straipsnyje ir Sprendimo Nr. 36/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1828, 15 straipsnio 1a dalies a punkte) apibrėžtu kriterijumi (įtakingo Sirijoje veiklą vykdančio verslininko kriterijus), ir, antra, remiantis to sprendimo 27 straipsnio 1 dalyje ir 28 straipsnyje bei to reglamento 15 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu kriterijumi (ryšio su sistema kriterijus).

[Praleista]

Dėl Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko statuso

115

Reikia patikrinti, ar visi Tarybos pateikti įrodymai atitinka jai tenkančią įrodinėjimo pareigą pagal 89 punkte nurodytą jurisprudenciją ir ar jie sudaro pakankamai konkrečių, tikslių ir nuoseklių įrodymų, pagrindžiančių pirmąjį įtraukimo į sąrašą pagrindą, visumą.

116

Šiuo klausimu Taryba nusprendė, kad ieškovas yra Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas dėl savo interesų ir veiklos įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Kalbant apie pirminius aktus ir 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, reikia pažymėti, kad įrodymai, kuriuos Taryba pateikė Dokumente WK 50/2019 INIT, susiję su trimis veiklos rūšimis, t. y. su jo, kaip oro transporto bendrovės Fly Aman steigėjo, statusu, paskui su jo, kaip bendros įmonės Aman Dimashq, vykdančios projektą Marota City, direktorių valdybos pirmininko statusu ir galiausiai su jo funkcijomis bendrovėje Aman Holding, susijusiomis su pirma minėtu direktorių valdybos pirmininko statusu. Kiek tai susiję su 2020 m. aktais dėl palikimo sąrašuose, be minėtos veiklos, Tarybos dokumente WK 3599/2020 REV 1 pateiktuose papildomuose įrodymuose minima, kad ieškovas įsteigė Aman Facilities kartu su S. Foz ir jo vardu.

117

Taigi reikia išnagrinėti kiekvieną iš šių įrodymų.

– Dėl „Fly Aman“ partnerio steigėjo statuso

118

Dėl ginčijamuose aktuose nurodyto motyvo, susijusio su Fly Aman partnerio steigėjo statusu, iš interneto svetainių Aliqtisadi, Eqtsad News ir 7al.net pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas yra Fly Aman partneris steigėjas. Be to, interneto svetainėje 7al.net nurodyta, kad Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerija ratifikavo Fly Aman įstatus, pagal kuriuos 10 % akcijų priklauso ieškovui.

119

Šiuo klausimu, pirma, ieškovas ginčija, kad turi Fly Aman akcijų paketą, ir teigia, kad bet kuriuo atveju jis yra mažas. Grįsdamas savo teiginį jis pateikia 2018 m. vasario 22 d.Fly Aman įstatų pirmą versiją, pasirašytą Sirijos įmonių direkcijos, ir 2018 m. gegužės 28 d.Fly Aman registracijos sertifikatą. Antra, ieškovas ginčija esąs Fly Aman partneris steigėjas ir teigia, kad, prieš įsigaliojant Fly Aman įsteigimui, jis buvo atšauktas iš bendrovės B partnerio steigėjo.

120

Reikia pažymėti, kad 2018 m. gegužės 28 d.Fly Aman registracijos pažymėjime nurodyta, jog įmonės steigėjai yra Al Zoubi ir bendrovė B. Be to, iš jo matyti, kad bendrovė B yra Fly Aman akcininkė kartu su Al Zoubi. Tačiau ieškovo vardas ir pavardė jame nenurodyti. Vis dėlto pirmoje 2018 m. vasario 22 d.Fly Aman įstatų versijoje, pasirašytoje Sirijos įmonių direkcijos, ieškovas nurodytas kaip Fly Aman steigėjas ir partneris ir kad jis turi 10 % įmonės kapitalo. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad ieškovas neįrodė, jog 2018 m. vasario 22 d.Fly Aman įstatai neturėjo teisinių pasekmių nuo jų datos iki 2018 m. gegužės 28 d. registracijos pažymėjimo datos, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė nebuvo įsteigta, nors jos įstatai ir buvo ratifikuoti Sirijos įmonių direkcijos. Tačiau per posėdį jis patvirtino, kad tai buvo ne pirmoji versija, o galutiniai Fly Aman įstatai, laukiant, kol jie bus įregistruoti Sirijos įmonių direkcijoje. Galiausiai ieškovas pripažįsta, kad nepateikė įrodymų dėl jo teisių perdavimo bendrovei B, kuri 2018 m. gegužės 28 d. registracijos pažymėjime nurodyta kaip partnerė steigėja. Tačiau reikia priminti, kad ieškovo pavardė įtraukta į nagrinėjamus sąrašus dėl to, kad jis yra oro transporto bendrovės Fly Aman partneris steigėjas, o ne paprastas akcininkas. Bet kuriuo atveju ieškovas savo rašytinėse pastabose prieštarauja pats sau, nes ginčija, kad yra jos akcininkas, tačiau pripažįsta, jog yra jos akcininkas, teigdamas, kad yra tik smulkusis akcininkas. Be to, dėl 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose reikia pridurti, kad iš interneto svetainių Aliqtisadi ir Eqtsad News, nurodytų Dokumente WK 3599/2020 REV 1, pateiktuose įrodymuose nurodyta, jog ieškovas yra Fly Aman partneris steigėjas.

121

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ieškovui nepavyko paneigti motyvo, kad jis buvo Fly Aman steigėjas 2018 m. vasario 22 d., kai ji buvo įsteigta. Taigi įtraukimo į sąrašą motyvas, susijęs su tuo, kad ieškovas yra oro transporto bendrovės Fly Aman partneris steigėjas, esantis ginčijamuose aktuose, yra pagrįstas.

– Dėl „Aman Dimashq“ valdybos pirmininko statuso

[Praleista]

127

Antra, kalbant apie 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, reikia pažymėti, kad, kiek tai susiję su motyvu dėl ieškovo, kaip Aman Dimashq valdybos pirmininko, statuso, Taryba paliko ieškovo pavardę nagrinėjamuose sąrašuose, tiksliai nurodydama suinteresuotojo asmens nurodytą atsistatydinimo datą, t. y. 2019 m. gegužės mėn. Tai reiškia, kad Taryba pripažino įrodytu faktą, jog nuo 2019 m. gegužės mėn. ieškovas nebebuvo Aman Dimashq valdybos pirmininkas.

128

Iš jurisprudencijos matyti, kad aplinkybė, jog asmuo nustojo eiti savo pareigas struktūroje, savaime nereiškia, kad šios ankstesnės pareigos yra nesvarbios, nes jo ankstesnė veikla gali turėti įtakos jo elgesiui. Vis dėlto jurisprudencijoje patikslinta, kad, vertinant atskirai, ankstesnės asmens pareigos negali pateisinti jo pavardės įtraukimo į nagrinėjamus sąrašus. Jei Taryba ketintų remtis ankstesne šio asmens veikla, ji turėtų pateikti rimtų ir nuoseklių įrodymų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad šis asmuo ir toliau palaiko ryšius su struktūra, kurioje dirbo ginčijamo akto priėmimo dieną, ir tai pateisina jo pavardės įtraukimą į sąrašus po to, kai nutraukė savo veiklą šioje struktūroje (pagal analogiją žr. 2013 m. rugsėjo 6 d. Sprendimo Bateni / Taryba, T‑42/12 ir T‑181/12, nepaskelbtas Rink., EU:T:2013:409, 64 ir 65 punktus ir 2016 m. vasario 18 d. Sprendimo Jannatian / Taryba, T‑328/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2016:86, 40 punktą).

129

Nagrinėjamu atveju iš WK 3599/2020 REV1 dokumento nematyti, kad Taryba būtų pateikusi rimtų ir nuoseklių įrodymų, kaip tai suprantama pagal šio sprendimo 128 punkte primintą jurisprudenciją, kurie leistų pagrįstai manyti, kad ieškovas palaiko ryšius su struktūra, kurioje dirbo ginčijamo akto priėmimo dieną. Taigi WK 3599/2020 REV1 dokumente nėra jokių įrodymų, galinčių pagrįsti, kad, nepaisant ieškovo atsistatydinimo 2019 m. gegužės mėn., šią nuorodą reikėtų palikti įtraukimo į sąrašą motyvuose. Konkrečiai kalbant, Taryba nepaaiškina ir neįrodė, kodėl tai, kad ieškovas buvo Aman Dimashq valdybos pirmininkas iki 2019 m. gegužės mėn., 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose priėmimo dieną pateisina jo, kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko, statusą. Šiuo klausimu ji neįrodė, kad ieškovas palaiko ypatingus ryšius su Aman Dimashq. Taip pat reikia pažymėti, kad per posėdį Taryba pripažino, jog ieškovas atsistatydino iš pareigų, tačiau ji rėmėsi tik jo kita komercine veikla, kad dėl jos svarbos pateisintų ieškovo kvalifikavimą kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko.

130

Taigi darytina išvada, kad, jei kalbama apie 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, Taryba negalėjo remtis motyvu, susijusiu su Aman Dimashq valdybos pirmininko statusu iki 2019 m. gegužės mėn., kad įrodytų, jog jis yra Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas.

– Dėl ieškovo, kaip „Aman Dimashq“, vienos iš įmonių, įgyvendinančių projektą „Marota City“, valdybos pirmininko dalyvavimo režimo palaikomame prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalo projekte

[Praleista]

135

Antra, dėl 2020 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose nurodytų motyvų pakanka konstatuoti: kadangi šio sprendimo 130 punkte buvo įrodyta, kad siekdama įrodyti ieškovo kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko statusą Taryba negalėjo remtis motyvu, susijusiu su tuo, kad jis buvo Aman Dimashq valdybos pirmininkas iki 2019 m. gegužės mėn., ji a fortiori negali remtis tuo, kad jis dalyvavo projekte „Marota City“, siekdama įrodyti tokį jo statusą.

– Dėl „Aman Holding“ darbuotojo statuso

[Praleista]

138

Antra, nagrinėjant 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose teisėtumą reikia priminti, kad ieškovas nebebuvo Aman Dimashq valdybos pirmininkas, kaip Bendrasis Teismas konstatavo šio sprendimo 130 punkte.

139

Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas buvo paliktas eiti pareigas Aman Holding maždaug vienus metus po atsistatydinimo. Atsakydamas į Bendrojo Teismo per posėdį pateiktą klausimą ieškovas taip pat patikslino, kad jo darbo užmokestis buvo sumažintas per pusę. Konkrečiai kalbant, su Aman Holding sudarytoje darbo sutartyje buvo numatyta, kad už mėnesį jam buvo mokamas 1250000 SYP (maždaug 2526,60 EUR) atlyginimas. Be to, jis tvirtina, kad nebedalyvauja Aman Holding projektuose, nes prižiūri mažiau projektų. Kaip ieškovas dar nurodė savo rašytiniuose paaiškinimuose, ir tai buvo patvirtinta per posėdį, jis prašė Aman Holding leidimo įsteigti Aman Facilities, motyvuodamas tuo, kad gavo atlyginimą iš Aman Holding ir kad ketino suteikti firmos pavadinimą, artimą Aman Holding pavadinimui, o tai rodo, kad jis neturėjo visiškos laisvės vykdyti savo verslo projektą. Galiausiai ieškovas nurodė, kad Aman Holding padėjo jam susirasti advokatą, kuris jam atstovautų, ir įsipareigojo padengti teismo išlaidas, kurias jis patirs nagrinėjant ieškinį dėl ginčijamų ribojamųjų priemonių.

140

Darytina išvada, kad ieškovas išlaikė ryšius su Aman Holding, tačiau jie labai pasikeitė, palyginti su tais, kurie egzistavo pradinių aktų ir 2019 m. aktų dėl palikimo sąrašuose priėmimo momentu. Iš tiesų ieškovas teigia, o Taryba to neginčija, kad nebevykdo projekto ir kad Aman Holding leido jam likti dirbti, laukdama, kol jis susiras kitą pajamų šaltinį. Be to, kadangi ieškovas yra nebe įgaliotasis atstovas, o paprasčiausias Aman Holding darbuotojas, negalima sutikti su tuo, kad dėl jo veiklos šioje bendrovėje jis yra įtakingas verslininkas. Todėl darytina išvada, kad, kiek tai susiję su 2020 m. aktais dėl palikimo sąrašuose, siekdama įrodyti ieškovo, kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko, statusą Taryba negalėjo remtis jo, kaip Aman Holding darbuotojo, statusu.

– Dėl „Aman Facilities“ steigėjo kartu su S. Foz ir jo vardu statuso

141

Dėl naujo 2020 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose esančio motyvo pažymėtina, kad ieškovas pripažįsta įsteigęs Aman Facilities ir tai pateisina sunkumais susirasti darbo vietą po to, kai Taryba priėmė pirminius aktus ir 2019 m. aktus dėl palikimo sąrašuose.

142

Pirma, reikia pažymėti, kad Aman Facilities įsteigimo data, nurodyta 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose pagrindžiančiuose motyvuose, neatitinka ieškovo antrajame pareiškime dėl patikslinimo nurodytos datos. Iš tiesų minėtuose motyvuose nurodyta, kad bendrovė buvo įsteigta 2020 m. sausio 30 d., ir tai patvirtina straipsnis interneto svetainėje Aliqtisadi. Tačiau ieškovas nurodo, kad bendrovė buvo įsteigta 2019 m. gegužės mėn., likus vos kelioms dienoms iki jo faktinio atsistatydinimo iš įgaliotojo atstovo pareigų Aman Holding įmonėje 2019 m. gegužės 28 d. Be to, pagal ieškovo pateiktą Aman Facilities registracijos pažymėjimą bendrovė buvo įsteigta 2019 m. gegužės 23 d. Galiausiai Syria International Islamic Bank pažyma taip pat patvirtina įsteigimą iki 2020 m. sausio 30 d., nes paskola, suteikta šiai bendrovei steigti, buvo grąžinta 2019 m. lapkričio 10 d. Vis dėlto 2020 m. aktai dėl palikimo sąrašuose negali būti neteisėti dėl tokių skirtingų datų, nes net darant prielaidą, kad Taryba nustatė klaidingą datą, ieškovas pripažįsta įsteigęs šią bendrovę iki minėtų aktų priėmimo.

143

Antra, iš interneto svetainės Aliqtisadi straipsnio matyti, kad Aman Facilities veikia turizmo sektoriuje ir teikia viešbučių paslaugas. Pagal šį straipsnį bendrovės veiklos sritys yra tokios: viešbučiams, turizmui, paslaugoms arba administravimui skirtų privačių objektų ir įstaigų vadyba ir konsultacinė veikla turizmo ir paslaugų srityje. Ieškovas tvirtina, kad Aman Facilities teikia valymo ir sterilizavimo paslaugas tam tikroms įmonėms ir objektams, o tai gali apimti viešbučius, tačiau jis ginčija, kad ši bendrovė vykdo ar plėtoja viešbučių ir turizmo veiklą. Grįsdamas savo argumentą jis pateikia dvi paslaugų teikimo sutartis, kurių dalykas patvirtina, kad Aman Facilities teikia viešbučių valymo ir sterilizavimo paslaugas. Ieškovas taip pat pateikia 2020 m. sausio 22 d.Aman Facilities registracijos pažymėjimą, kuriame vis dėlto patvirtinamas Aliqtisadi straipsnyje nurodytos Aman Facilities veiklos aprašymas. Taigi abiejose paslaugų teikimo sutartyse ir Aman Facilities registracijos pažymėjime nepaneigiamas Aliqtisadi straipsnyje nurodytų veiklos sričių sąrašas, vadinasi, ir šio straipsnio svarba.

144

Trečia, dėl 2020 m. motyvų dalies, kurioje nurodyta, kad ieškovas įsteigė Aman Facilities kartu su S. Foz ir jo vardu, reikia pažymėti, kad Taryba pateikė tik vieną straipsnį, kuriuo siekiama tai įrodyti, t. y. straipsnį „Bashar Assi, naujas už investicijas atsakingas S. Foz asmuo“, esantį interneto svetainėje Eqtsad News, kuriame minimi S. Foz ir ieškovo ryšiai. Pagal šį straipsnį S. Foz naudojasi ieškovo pavarde, steigdamas naujas bendroves. Būtent dėl šio bendradarbiavimo ieškovas gavo Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerijos leidimą įsteigti Aman Facilities.

145

Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad ieškovas pateikė 2020 m. rugpjūčio 13 d.Syria International Islamic Bank atsakingo asmens parengtą rašytinį pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad jam buvo suteikta 20 milijonų SYP (maždaug 26000 EUR) dydžio paskola, taip pat šios paskolos grąžinimo grafikas nuo 2019 m. lapkričio 10 d. Ieškovo teigimu, ši banko paskola buvo panaudota Aman Facilities steigimo daliai finansuoti, o kita dalis buvo finansuojama iš privačių lėšų. Šiuo klausimu per teismo posėdį Taryba nurodė, kad negalima atmesti galimybės, jog ieškovas per S. Foz ar kitą banką turėjo kitų finansavimo šaltinių, nors ji pripažino neturinti jokių įrodymų savo teiginiams patvirtinti.

146

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ieškovas įrodė, jog savo vardu sudarė paskolos Aman Facilities steigimui sutartį, o Taryba to tinkamai neginčijo. Be to, iš straipsnio interneto svetainėje Eqstad News matyti, kad Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerija išdavė ieškovui leidimą įsteigti minėtą bendrovę. Tačiau tai nereiškia, kad ieškovas ir S. Foz oficialiai įsteigė Aman Facilities.

147

Ketvirta, per posėdį Taryba rėmėsi pavadinimų Aman Holding ir Aman Facilities panašumu, siekdama pabrėžti S. Foz ir ieškovo ryšį ir taip įrodyti, kad iš tikrųjų Aman Facilities buvo įsteigta S. Foz vardu. Ieškovas grindžia šį pasirinkimą rinkodaros tikslais, kad įgytų populiarumo ir išplėtotų savo veiklą, pasinaudodamas Aman Holding prestižu.

148

Šiuo klausimu pakanka konstatuoti, kad aplinkybė, jog šių dviejų bendrovių pavadinimai turi bendrą žodį „Aman“, savaime negali būti pakankamas įrodymas siekiant įrodyti, kad Aman Facilities įsteigta kartu su S. Foz ir jo vardu. Be to, nors ieškovas nurodė, kad pasirinko pavadinimą Aman Facilities, siekdamas pasinaudoti Aman Holding geru vardu, iš WK 3599/2020 REV 1 dokumentuose pateiktų įrodymų negalima daryti išvados, kad Aman Facilities buvo taip pavadinta dėl jos ryšio su Aman Holding ar kad S. Foz pritarė tokiam žingsniui.

149

Penkta, Dokumente WK 3599/2020 REV 1 pateikti įrodymai nepatvirtina, kad Aman Facilities veikla yra naudinga S. Foz ar net Aman Holding.

150

Galiausiai, šešta, nors iš bylos medžiagos matyti, kad Aman Holding priklauso S. Foz, svarbu pažymėti, kad 2020 m. aktuose dėl palikimo sąrašuose pateikti įtraukimo motyvai susiję su Aman Facilities ir S. Foz ryšiu, o apie ryšį tarp Aman Holding ir Aman Facilities neužsimenama.

151

Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad, nors ieškovas pripažįsta įsteigęs Aman Facilities, negalima tvirtinti, kad įsteigdamas minėtą bendrovę jis veikė S. Foz vardu. Iš jurisprudencijos matyti, kad, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, Taryba įvykdo jai tenkančią įrodinėjimo pareigą, jei Sąjungos teismui pateikia pakankamai konkrečių, aiškių ir vienas kitą papildančių įrodymų visumą, leidžiančią nustatyti, kad tarp asmens, kuriam taikoma lėšų įšaldymo priemonė, ir režimo, su kuriuo kovojama, yra pakankamas ryšys (2015 m. balandžio 21 d. Sprendimo Anbouba / Taryba, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, 52 punktas). Šiuo atžvilgiu vienintelis Tarybos pateiktas įrodymas, kuriuo siekiama įrodyti naujų įtraukimo į sąrašą motyvų pagrįstumą, neatitinka iš šios jurisprudencijos kylančių reikalavimų, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad ieškovas pateikė priešingų įrodymų ir argumentų.

– Išvada dėl ieškovo, kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko, statuso

[Praleista]

170

Antra, kalbant apie 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose, reikia pažymėti, kad iš to, kas išdėstyta, matyti, jog Taryba pateikė pakankamai konkrečių, tikslių ir nuoseklių įrodymų, leidžiančių nustatyti, kad ieškovas buvo Fly Aman partneris steigėjas ir įsteigė Aman Facilities. Tačiau, kaip matyti iš šio sprendimo 139 ir 140 punktų, nebuvo įrodyta, kad ieškovas užėmė svarbias pareigas Aman Holdinge. Be to, Taryba nepateikė įrodymų, kad Aman Facilities įsteigta kartu su S. Foz ir jo vardu. Galiausiai Taryba klaidingai rėmėsi ieškovo Aman Dimashq valdybos pirmininko iki 2019 m. gegužės mėn. statusu ir jo dalyvavimu projekte Marota City.

171

Vis dėlto, viena vertus, reikia konstatuoti, kad, kaip matyti iš interneto svetainės Eqtsad News straipsnio, Fly Aman dar nepradėjo veikti. Ieškovas taip pat teigė, ir Taryba to neginčijo, kad Fly Aman neveikė. Kita vertus, ieškovas patvirtina, kad įsteigė Aman Facilities. Vis dėlto vien Aman Facilities, kurios veiklos tikslas aprašytas šio sprendimo 143 punkte, įsteigimas nėra pakankamas pagrindas pagrįsti Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko statusą. Be to, per posėdį atsakydamas į Bendrojo Teismo klausimą ieškovas patikslino, kad šioje bendrovėje dirbo labai mažai darbuotojų, t. y. daugiausia penki, ir Taryba to neginčijo. Tokiomis aplinkybėmis Taryba negali teigti, kad priimdama 2020 m. aktus dėl palikimo sąrašuose Taryba pakankamai įrodė ieškovo, kaip Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko, statusą.

172

Taigi, kiek tai susiję su 2020 m. aktais dėl palikimo sąrašuose, pirmasis įtraukimo į sąrašą motyvas nėra pakankamai pagrįstas; todėl reikia išnagrinėti antrąjį įtraukimo į sąrašą motyvą.

Dėl sąsajos su Sirijos režimu

173

Pažymėtina, kad, kaip matyti iš 2020 m. aktų dėl palikimo sąrašuose, antrasis įtraukimo į sąrašą motyvas susijęs su parama Sirijos režimui ir nauda, kurią ieškovas gauna iš minėto režimo dėl savo komercinės veiklos.

174

Taigi reikia nustatyti atitinkamą komercinę veiklą.

175

Reikia konstatuoti, kad komercinė veikla, kuria, Tarybos nuomone, remiamas Sirijos režimas ir dėl kurios gaunama nauda, yra tokia pati, dėl kurios jis buvo laikomas Sirijoje veiklą vykdančiu įtakingu verslininku.

176

Negalima atmesti galimybės, kad konkretaus asmens įtraukimo į sąrašą motyvai iš dalies sutampa, t. y. asmuo gali būti laikomas Sirijoje veiklą vykdančiu įtakingu verslininku ir dėl vykdomos veiklos gaunančiu naudos iš Sirijos režimo arba jį remiančiu. Tai matyti būtent iš to, kad, kaip nustatyta Sprendimo 2015/1836 6 konstatuojamojoje dalyje, šios kategorijos asmenų glaudūs ryšiai su Sirijos režimu ir jo rėmimas yra viena iš priežasčių, dėl kurių Taryba nusprendė nustatyti šią kategoriją. Vis dėlto net ir tokiu atveju tai yra skirtingi kriterijai (2020 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo Kaddour / Taryba, T‑510/18, EU:T:2020:436, 77 punktas).

177

Pirma, remiantis šio sprendimo 130 ir 135 punktuose padarytomis išvadomis darytina išvada, kad, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nebuvo Aman Dimashq valdybos pirmininkas tuo metu, kai buvo priimti 2020 m. aktai dėl palikimo sąrašuose, jis negali būti laikomas gaunančiu naudos iš Sirijos režimo, nei, kaip teigiama, dėl jo dalyvavimo projekte Marota City.

178

Antra, šio sprendimo 121 punkte nustatyta, kad ieškovas yra Fly Aman steigėjas. Tačiau ieškovas teigia, kad Fly Aman neveikia. Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad iš straipsnio interneto svetainėje Eqtsad News matyti, kad Fly Aman dar nevykdo veiklos. Jokie dokumentuose WK 50/2019 INIT ir WK 3599/2020 REV1 pateikti įrodymai neįrodo, kad ieškovas, kaip minėtos bendrovės steigėjas, gauna naudos iš Sirijos režimo ar jį remia. Žinoma, pagal interneto svetainę 7al.net Sirijoje civilinės aviacijos sektoriui kyla didelių sunkumų, susijusių su joje vykstančiais kariniais veiksmais, dėl kurių neliko turistų srautų ir paslaugų tam tikruose oro uostuose. Vis dėlto Taryba savo rašytinėse pastabose nesirėmė šiuo teiginiu, kad pateisintų galimą ryšį tarp įsteigtos bendrovės ir Sirijos režimo.

179

Trečia, nors iš šio sprendimo 139 punkto matyti, kad ieškovas palaiko ryšius su Aman Holding, iš dokumentuose WK 50/2019 INIT ir WK 3599/2020 REV 1 nurodytų įrodymų nematyti, kad ieškovas dėl šio statuso gauna naudos iš Sirijos režimo ar jį remia. Šiuo klausimu ieškovas nurodė, kad nebebuvo atsakingas už Aman Holding projektus. Konkrečiai kalbant, jis pateikė įrodymą, kad Aman Holding jį pakeitė kitu įgaliotuoju asmeniu, o Aman Dimashq valdyba išrinko naują pirmininką. Jis pagrindė tai, kad laikinai išsaugojo darbuotojo statusą, laukdamas kito pajamų šaltinio. Taigi parama ir nauda, kurią ieškovas gauna iš buvusio darbdavio, nėra tiesioginis įrodymas, patvirtinantis, kad jis teikia ar gauna naudos iš Sirijos režimo.

180

Galiausiai, ketvirta, kalbant apie Aman Facilities, pažymėtina, kad nors iš šio sprendimo 146 punkto matyti, jog ieškovas gavo Sirijos prekybos ir vartotojų apsaugos ministerijos leidimą ją įsteigti, vien to, kad įsteigiama bendrovė, kurioje dirba ribotas darbuotojų skaičius, nepakanka, kad būtų galima teigti, jog ieškovas gauna naudos iš Sirijos režimo ir jį remia. Šiuo klausimu interneto svetainėje Eqtsad News nurodyti ieškovo ir S. Foz ryšiai, nes pastarasis naudojasi ieškovo pavarde, steigdamas naujas bendroves, įskaitant Aman Facilities. Tačiau šių įrodymų nepatvirtina kiti dokumente WK 3599/2020 REV 1 pateikti įrodymai. Be to, reikia pažymėti, kad dokumente WK 3599/2020 REV 1 nėra jokio įrodymo, kuris leistų konstatuoti, kad ieškovas per Aman Facilities remia konkrečiai Sirijos režimą.

181

Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad antrasis ieškovo pavardės įtraukimo į nagrinėjamus sąrašus motyvas dėl jo sąsajos su Sirijos režimu nėra pakankamai pagrįstas, todėl jo pavardės palikimas sąrašuose nėra pagrįstas.

182

Taigi, kiek tai susiję su 2020 m. aktais dėl palikimo sąrašuose, reikia pritarti pirmajam ieškinio pagrindui, todėl juos panaikinti, kiek jie susiję su ieškovu, nesant reikalo nagrinėti ieškinio ketvirtojo, antrojo ir trečiojo pagrindų, susijusių su šiais aktais.

[Praleista]

 

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

 

1.

Panaikinti 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2020/719, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, ir 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/716, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kiek jie susiję su Bashar Assi.

 

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

 

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir pusę B. Assi bylinėjimosi išlaidų.

 

4.

B. Assi padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Paskelbta 2021 m. lapkričio 24 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: anglų.

( 1 ) Pateikiami tik tie šio sprendimo punktai, kuriuos Bendrasis Teismas mano esant tikslinga paskelbti.

Top