EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0791

Byla C-791/19: 2021 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Teisėjams taikoma drausminė tvarka – Teisinė valstybė – Teisėjų nepriklausomumas – Veiksminga teisminė gynyba Sąjungos teisei priklausančiose srityse – ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Drausmės pažeidimai dėl teismo sprendimų turinio – Nepriklausomi garbės teismai, įsteigti pagal įstatymą – Protingo termino ir teisės į gynybą paisymas per drausmines procedūras – SESV 267 straipsnis – Nacionalinių teismų teisės ir pareigos pateikti Teisingumo Teismui prašymus priimti prejudicinį sprendimą apribojimas)

OJ C 382, 20.9.2021, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 9 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/2


2021 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-791/19) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Teisėjams taikoma drausminė tvarka - Teisinė valstybė - Teisėjų nepriklausomumas - Veiksminga teisminė gynyba Sąjungos teisei priklausančiose srityse - ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis - Drausmės pažeidimai dėl teismo sprendimų turinio - Nepriklausomi garbės teismai, įsteigti pagal įstatymą - Protingo termino ir teisės į gynybą paisymas per drausmines procedūras - SESV 267 straipsnis - Nacionalinių teismų teisės ir pareigos pateikti Teisingumo Teismui prašymus priimti prejudicinį sprendimą apribojimas)

(2021/C 382/02)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama K. Banks, S. L. Kalėda ir H. Krämer, po to – K. Banks, S. L. Kalėda ir P. J. O. Van Nuffel

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, D. Kupczak, S. Żyrek, A. Dalkowska ir A. Gołaszewska

Ieškovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Belgijos Karalystė, atstovaujama C. Pochet, M. Jacobs ir L. Van den Broeck, Danijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama M. Wolff, M. Jespersen ir J. Nymann-Lindegren, po to – M. Wolff ir J. Nymann-Lindegren, Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. K. Bulterman ir J. Langer, Suomijos Respublika, atstovaujama M. Pere ir H. Leppo, Švedijos Karalystė, atstovaujama C. Meyer-Seitz, H. Shev, A. Falk, J. Lundberg ir H. Eklinder

Rezoliucinė dalis

1.

Neužtikrindama Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas, Lenkija) Izba Dyscyplinarna (Drausmės bylų kolegija), kuriai pavesta atlikti teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų kontrolę, nepriklausomumo ir nešališkumo (2017 m. gruodžio 8 d. Ustawa o Sądzie Najwyższym (Aukščiausiojo Teismo įstatymas, suvestinė redakcija, paskelbta 2019 m. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (825 pozicija)) (toliau – Aukščiausiojo Teismo įstatymas) 3 straipsnio 5 punktas, 27 straipsnis ir 73 straipsnio 1 dalis, siejami su 2011 m. gegužės 12 d. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Nacionalinės teismų tarybos įstatymas), iš dalies pakeisto 2017 m. gruodžio 8 d. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Nacionalinės teismų tarybos įstatymas ir tam tikri kiti įstatymai) (2018 m. Dz. U., 3 pozicija) (toliau – NTT įstatymas) 9bis straipsniu);

leisdama, kad teismo sprendimų turinys galėtų būti laikomas bendrosios kompetencijos teismų teisėjų drausmės pažeidimu (2001 m. liepos 27 d. Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Bendrosios kompetencijos teismų santvarkos įstatymas) su vėlesniais pakeitimais, paskelbtais 2019 m. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (52, 55, 60, 125, 1469 ir 1495 pozicijos) (Dz. U. Nr. 98, 1070 pozicija) 107 straipsnio 1 dalis ir Aukščiausiojo Teismo įstatymo (suvestinė redakcija paskelbta 2019 m. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (825 pozicija), 97 straipsnio 1 ir 3 dalys);

suteikdama Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas) Izba Dyscyplinarna (drausmės bylų kolegija) pirmininkui diskreciją skirti teisėjų garbės teismą, turintį jurisdikciją pirmąja instancija nagrinėti bendrosios kompetencijos teismų teisėjų drausmės bylas (Bendrosios kompetencijos teismų santvarkos įstatymo (redakcija po iš eilės padarytų pakeitimų, paskelbtų 2019 m. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (52, 55, 60, 125, 1469 ir 1495 pozicijos) 110 straipsnio 3 dalis ir 114 straipsnio 7 dalis), ir taip neužtikrindama, kad drausmės bylas nagrinėtų „pagal įstatymą įsteigtas“ teismas; ir

neužtikrindama, kad bendrosios kompetencijos teismų teisėjams iškeltos drausmės bylos būtų išnagrinėtos per protingą terminą (to paties įstatymo 112b straipsnio 5 dalies antras sakinys) ir numatydama, kad veiksmai, susiję su gynėjo paskyrimu ir jo pasiruošimu gynybai, nesustabdo drausmės bylos nagrinėjimo (Bendrosios kompetencijos teismų įstatymo 113a straipsnis) ir kad garbės teismas nagrinėja bylą net tuo atveju, kai teisėjas, kuriam iškelta drausmės byla, ar jo gynėjas negali atvykti dėl pateisinamų priežasčių (to paties įstatymo 115a straipsnio 3 dalis), ir taip neužtikrindama bendrosios kompetencijos teismų teisėjų, kuriems iškeltos drausmės bylos, teisės į gynybą paisymo,

Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

2.

Leisdama, kad teismų teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymais priimti prejudicinį sprendimą būtų ribojama dėl galimybės iškelti drausmės bylą, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 267 straipsnio antrą ir trečią pastraipas.

3.

Lenkijos Respublika padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurios susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.

4.

Belgijos Karalystė, Danijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 413, 2019 12 9.


Top