EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CO0621

2018 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis.
Andy Wightman ir kt. prieš Secretary of State for Exiting the European Union.
Pagreitinta procedūra.
Byla C-621/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:851

TEISINGUMO TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2018 m. spalio 19 d. ( *1 )

„Pagreitinta procedūra“

Byloje C‑621/18

dėl Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Aukščiausiasis Teismas, kolegija, nagrinėjanti bylas kaip apeliacinė instancija, Pirmasis skyrius (Škotija), Jungtinė Karalystė) 2018 m. spalio 3 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2018 m. spalio 3 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham,

Joanna Cherry

prieš

Secretary of State for Exiting the European Union,

dalyvaujant:

Tom Brake,

Chris Leslie,

TEISINGUMO TEISMO PIRMININKAS,

išklausęs teisėją pranešėją C. G. Fernlund ir generalinį advokatą M. Campos Sánchez-Bordona,

priima šią

Nutartį

1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl ESS 50 straipsnio išaiškinimo.

2

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Jolyon Maugham, Catherine Stihler ir Joanna Cherry ginčą su Secretary of State for Exiting the European Union (išstojimo iš Europos Sąjungos reikalų valstybės sekretorius) dėl galimybės atšaukti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimą apie ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos.

3

Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Aukščiausiasis Teismas, kolegija, nagrinėjanti bylas kaip apeliacinė instancija, Pirmasis skyrius (Škotija), Jungtinė Karalystė) iš esmės siekia išsiaiškinti, ar tuo atveju, jei valstybė narė pagal ESS 50 straipsnį pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos, pagal Sąjungos teisę šiai valstybei narei leidžiama vienašališkai atšaukti savo pranešimą prieš pasibaigiant šiame straipsnyje nurodytam dvejų metų terminui. Jei taip, jis klausia, kokios yra tokio atšaukimo sąlygos ir kokie jo padariniai, kiek tai susiję su tos valstybės narės pasilikimu Sąjungoje.

4

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad pagal European Union (Withdrawal) Act 2018 (2018 m. Įstatymas dėl Europos Sąjungos (Išstojimas)) 13 straipsnį susitarimas dėl išstojimo, kurį galėtų sudaryti Jungtinė Karalystė ir Sąjunga pagal ESS 50 straipsnio 2 dalį ir kuriame nustatoma išstojimo tvarka, gali būti ratifikuotas, tik jeigu šį susitarimą ir pagrindinius būsimų Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykių principus patvirtina Jungtinės Karalystės parlamentas. Šis teismas pabrėžia, kad parlamento nariams nepatvirtinus susitarimo dėl išstojimo, jei nebus pateikta jokio kito pasiūlymo, Jungtinė Karalystė vis tiek išstos iš Sąjungos 2019 m. kovo 29 d.

5

Minėtas teismas priduria, kad klausia dėl galimybės vienašališkai atšaukti pranešimą ir likti Sąjungoje. Jis taip pat teigia, kad Teisingumo Teismo atsakymas leis parlamento nariams konkrečiau žinoti, kokias pasirinkimo galimybes jie turės balsuodami šiais klausimais.

6

Savo nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Aukščiausiasis Teismas, kolegija, nagrinėjanti bylas kaip apeliacinė instancija, Pirmasis skyrius (Škotija)) prašo Teisingumo Teismo nagrinėti šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pagal pagreitintą procedūrą, numatytą Teisingumo Teismo procedūros reglamento 105 straipsnyje.

7

Šioje nuostatoje numatyta, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo prašymu arba išimties tvarka savo iniciatyva Teisingumo Teismo pirmininkas, išklausęs teisėją pranešėją ir generalinį advokatą, gali nuspręsti nagrinėti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pagal pagreitintą procedūrą, nukrypstant nuo šio reglamento nuostatų, jeigu dėl bylos pobūdžio reikia, kad ji būtų greitai išnagrinėta.

8

Nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pabrėžia, kad jo prašymas skubus, pirma, dėl dvejų metų termino, skaičiuojamo nuo 2017 m. kovo 29 d., kai pateiktas pranešimas apie Jungtinės Karalystės ketinimą išstoti iš Sąjungos, ir taikomo išstojimo procedūrai pagal ESS 50 straipsnį, ir, antra, dėl būtinybės dar iki 2019 m. kovo 29 d. surengti svarstymus ir balsavimą šiuo klausimu Jungtinės Karalystės parlamente.

9

Šiuo aspektu konstatuotina, kad šio teismo pateikti motyvai užtikrintai pagrindžia būtinybę skubiai priimti sprendimą. Konkrečiai kalbant, kaip matyti iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, svarbu išaiškinti ESS 50 straipsnio apimtį, kol nacionalinio parlamento nariai neišreiškė savo pozicijos dėl šiame straipsnyje nurodyto susitarimo dėl išstojimo, kuris jiems galėtų būti pateiktas.

10

Jau yra nuspręsta, kad, jeigu byloje kyla rimtų abejonių, susijusių su esminiais nacionalinės konstitucinės teisės ir Sąjungos teisės klausimais, atsižvelgiant į konkrečias tokios bylos aplinkybes, gali būti būtina ją nagrinėti greitai, kaip nurodyta Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 dalyje (šiuo klausimu žr. 2017 m. vasario 28 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutarties M. A. S. ir M. B., C‑42/17, nepaskelbta Rink., EU:C:2017:168, 79 punktus ir 2018 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutarties Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, nepaskelbta Rink., EU:C:2018:786, 1416 punktus).

11

Atsižvelgiant į tai, kad ESS 50 straipsnio įgyvendinimas itin svarbus tiek Jungtinei Karalystei, tiek Sąjungos konstitucinei santvarkai, nagrinėjamos bylos konkrečios aplinkybės pateisina jos nagrinėjimą greitai, kaip nurodyta Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 dalyje.

12

Taigi bylą C‑621/18 reikia nagrinėti pagal pagreitintą procedūrą.

 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismo pirmininkas nutaria:

 

Bylą C‑621/18 nagrinėti pagal pagreitintą procedūrą, numatytą Teisingumo Teismo procedūros reglamento 105 straipsnio 1 dalyje.

 

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: anglų.

Top