Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0399

Byla C-399/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Čekijos Respublika

OJ C 293, 4.9.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 293/20


2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Čekijos Respublika

(Byla C-399/17)

(2017/C 293/25)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Němečková ir E. Sanfrutos Cano

Atsakovė: Čekijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad neužtikrinusi, kad iš Čekijos Respublikos į Katovicus (Lenkija) išvežta medžiaga TPS-NOLO (Geobal) būtų parvežta atgal į Čekijos Respubliką, Čekijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1) 24 straipsnio 2 dalį ir 28 straipsnio 1 dalį.

priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Medžiaga TPS-NOLO (Geobal), kuri buvo pervežta iš Čekijos Respublikos į Lenkiją ir kurią sudaro pavojingos atliekos iš sąvartyno (Ostramo lagoons), laikoma kitoje vietoje Čekijos Respublikoje ir klasifikuojama kaip gudrono atliekos, kurios susidaro rafinuojant, distiliuojant ir pirolizės būdu apdorojant organines medžiagas, Lenkijos institucijų teigimu, yra atliekos, kurioms taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Atliekų vežimo reglamentas) IV priedas.

2.

Atsižvelgiant į tai, kad Čekijos Respublika, remdamasi tuo, kad ta medžiaga buvo įregistruota pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH) (2), ginčija nagrinėjamos medžiagos priskyrimą prie atliekų, kilo konfliktinė situacija, aptarta Atliekų vežimo reglamento 28 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad nagrinėjama medžiaga turėtų būti laikoma atliekomis.

3.

Medžiagos įregistravimas pagal REACH neužtikrina, kad medžiagos naudojimas nelems bendro žalingo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai, ir savaime nereiškia, kad medžiaga nebėra atliekos. Jeigu nėra nacionalinio sprendimo, kad nagrinėjama medžiaga tapo tokios būsenos, kurioje atliekos nustoja būti atliekomis, tos medžiagos registracijos pagal REACH negalima laikyti galiojančia, remiantis REACH 2 straipsnio 2 dalimi.

4.

Kadangi nagrinėjama medžiaga buvo pervežta per sieną nepranešus, toks vežimas pagal Atliekų vežimo reglamento 2 straipsnio 35 punkto a papunktį laikytinas neteisėtu vežimu. Tokiu atveju kompetentinga išsiuntimo institucija pagal atitinkamą procedūrą turi gauti informacijos, kad užtikrintų, jog aptariamos atliekos būtų parvežtos atgal, laikantis to reglamento 24 straipsnio 2 dalies. Čekijos Respublika nepagrįstai atsisako tai padaryti. Šios pareigos nepaneigia REACH 128 straipsnis, pagal kurį užtikrinamas laisvas cheminių medžiagų, jų mišinių ar gaminių judėjimas, kaip tai suprantama pagal REACH 3 straipsnį, nes yra aiškiai nustatyta, kad atliekoms šis reglamentas netaikomas (žr. REACH 2 straipsnio 2 dalį).


(1)  OL L 190, 2006, p. 1.

(2)  OL L 196, 2006, p. 1.


Top