EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0701

Byla T-701/14: 2014 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Niche Generics/Komisija

OJ C 431, 1.12.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 431/38


2014 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Niche Generics/Komisija

(Byla T-701/14)

(2014/C 431/61)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Niche Generics Ltd (Hitchin, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitorių E. Batchelor, M. Healy ir baristerio F. Carlin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti sprendimą,

panaikinti arba bet kokiu atveju sumažinti skirtą baudą ir

nurodyti Komisijai padengti jos pačios ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo iš dalies panaikinti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą C(2014) 4955 galutinis byloje AT.39612 – Perindoprilis (Servier).

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vienuolika pagrindų.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nustatydama, ar ieškovės ir Servier sudarytas susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo patentų srityje patenka į SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, Komisija netaikė teisingo „objektyvios būtinybės“ teisinio kriterijaus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija, netaikydama Technologijų perdavimo bendrosios išimties reglamento gairių, pažeidė vienodo požiūrio principą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad, kvalifikuodama susitarimą kaip „tikslingą“ SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimą, Komisija padarė teisės klaidą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija netinkamai taikė „tikslingo pažeidimo“ teisinį kriterijų konkretiems faktams, susijusiems su ieškove.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nuspręsdama, jog susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo turi antikonkurencinį poveikį, Komisija padarė teisės klaidą.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, pateiktas kaip papildomas, susijęs su tuo, kad nepripažindama, jog susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo atitinka SESV 101 straipsnio 3 dalyje numatytus išimčių kriterijus, Komisija padarė teisės klaidą.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija, neteisėtai veikdama su dokumentais, kuriems taikomas profesinės paslapties reikalavimas, susijusiame savo tyrime, pažeidė ieškovės teisę į gynybą ir gero administravimo principą.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija, apskaičiuodama baudą, pažeidė vienodo požiūrio principą, nes be objektyvaus pateisinimo skirtingai vertino ieškovę ir Servier.

9.

Devintasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija, skirdama baudą ieškovei, pažeidė proporcingumo principą, jos pačios baudų nustatymo gaires ir ankstesnę nusistovėjusią praktiką.

10.

Dešimtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija, viršydama didžiausią 10 % baudų ribą, pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 (1) 23 straipsnio 2 dalį.

11.

Vienuoliktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad, apskaičiuodama baudą ir vertindama ieškovės pažeidimo sunkumą, Komisija pažeidė SESV 296 straipsnyje nustatytą pareigą motyvuoti.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [SESV 101] ir [SESV 102] straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).


Top