EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0481

Byla C-481/14: 2014 m. spalio 30 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

OJ C 34, 2.2.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 34/4


2014 m. spalio 30 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

(Byla C-481/14)

(2015/C 034/04)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Jørn Hansson

Atsakovė: Jungpflanzen Grünewald GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nustatant „tinkamą atlyginimą“, kurį pažeidėjas turi sumokėti augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkui pagal Tarybos reglamento Nr. 2100/94 (1) 94 straipsnio 1 dalies a punktą už Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus, kuriuos atliko neturėdamas įgaliojimų, be įprasto mokesčio, kurį jis turi sumokėti toje pačioje srityje už Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus pagal rinkoje įprastą licenciją, turi būti visuomet papildomai nustatoma vienkartinė fiksuota „priemoka už pažeidimą“? Ar tai matyti iš Įgyvendinimo direktyvos (2) 13 straipsnio 1 dalies antro sakinio?

2.

Ar nustatant „tinkamą atlyginimą“, kurį pažeidėjas turi sumokėti augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkui pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 1 dalies a punktą už Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus, kuriuos atliko neturėdamas įgaliojimų, be įprasto mokesčio, kurį jis turi sumokėti toje pačioje srityje už Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus pagal rinkoje įprastą licenciją, konkrečiu atveju dar reikia atsižvelgti į kitus argumentus arba aplinkybes, dėl kurių padidėtų atlyginimas:

a)

į tai, kad nagrinėjama augalų veislė, kurios atžvilgiu padarytas pažeidimas, reikšmingu laikotarpiu yra veislė, kurios padėtis rinkoje yra išskirtinė dėl ypatingų savybių, kai rinkoje įprastas licencinis mokestis nustatomas ir apskaičiuojamas licencinėse sutartyse, kurios sudaromos dėl nagrinėjamos augalų veislės;

Jeigu konkrečiu atveju atsižvelgiama į šią aplinkybę:

Ar padidinti atlyginimą galima tik tuomet, kai veislių teisinės apsaugos aprašyme nurodomi požymiai, pagrindžiantys nagrinėjamos augalų veislės išskirtinę padėtį?

b)

į tai, kad nagrinėjama augalų veislė pažeistos augalų veislės pateikimo į rinką momentu rinkoje jau buvo sėkmingai pardavinėjama, dėl ko pažeidėjas neturėjo išlaidų pateikti į rinką pažeistą augalų veislę, kai rinkoje įprastas licencinis mokestis nustatomas ir apskaičiuojamas licencinėse sutartyse, kurios sudaromos dėl nagrinėjamos augalų veislės;

c)

į tai, kad nagrinėjamos augalų veislės pažeidimas buvo laikinas ir nepaprastai paveikė parduotų vienetų skaičių;

d)

į argumentą, kad pažeidėjas, kitaip nei licencijos gavėjas, neturi baimintis, kad moka licencinį mokestį (ir negalės jo susigrąžinti), nors nagrinėjama augalų veislė, dėl kurios pateiktas prašymas dėl panaikinimo, bus vėliau panaikinta;

e)

į tai, kad pažeidėjas, kitaip nei įprastai licencijos gavėjas, neprivalėjo atsiskaityti kas ketvirtį;

f)

į argumentą, kad augalų veislių teisinės apsaugos savininkui tenka infliacijos rizika, dėl kurios teisinis persekiojimas trunka ilgą laikotarpį;

g)

į argumentą, kad augalų veislių teisinės apsaugos savininkas dėl būtino teisinio persekiojimo, kitaip, nei siekiant pajamų iš parduodamos nagrinėjamos augalų veislės licencijos, negali planuoti pajamų už nagrinėjamą augalų veislę;

h)

į argumentą, kad nagrinėjamos augalų veislės pažeidimo atveju augalų veislių teisinės apsaugos savininkui tenka ne tik bendro pobūdžio su teismo procesu susijusi rizika, bet ir rizika, kad galiausiai nebus galima nubausti pažeidėjo;

i)

į argumentą, kad nagrinėjamos augalų veislės pažeidimo atveju augalų veislių teisinės apsaugos savininkas dėl pažeidėjo savavališko elgesio neturi laisvės nuspręsti, ar apskritai leisti pažeidėjui naudotis nagrinėjama augalų veisle?

3.

Ar nustatant „tinkamą atlyginimą“, kurį pažeidėjas turi sumokėti augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkui pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 1 dalies a punktą už Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus, kuriuos atliko neturėdamas įgaliojimų, reikia atsižvelgti ir į palūkanas nuo kasmet nesumokamo atlyginimo pagal įprastą palūkanų normą, jeigu remiamasi tuo, kad protingos bylos šalys tokias palūkanas turėjo numatyti?

4.

Ar apskaičiuojant „kitą dėl pažeidimo patirtą žalą“, kurią pažeidėjas turi atlyginti augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkui pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį už Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus, kuriuos atliko neturėdamas įgaliojimų, įprastas mokestis, kurį jis turi sumokėti toje pačioje srityje už Reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus pagal rinkoje įprastą licenciją, imamas kaip apskaičiavimo pagrindas?

5.

Jeigu į 4 klausimą būtų atsakyta teigiamai:

a)

Ar apskaičiuojant „kitą žalą“ remiantis rinkoje įprasta licencija pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį konkrečiu atveju 2 klausimo a-i punktuose nurodytus argumentus arba aplinkybes ar aplinkybę, kad augalų veislių teisinės apsaugos savininkas dėl būtino teisinio persekiojimo priverstas skirti įprasto asmeninio laiko tirti pažeidimą ir užsiimti reikalais ir augalų veislių teisinės apsaugos pažeidimų atveju įprasta apimtimi dalyvauti juos nagrinėjant, reikia atsižvelgti taip, jog jais pagrindžiamas licencinio mokesčio padidinimas?

b)

Ar apskaičiuojant „kitą žalą“ remiantis rinkoje įprasta licencija pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį turi būti visuomet nustatoma vienkartinė fiksuota „priemoka už pažeidimą“? Ar tai matyti iš Įgyvendinimo direktyvos 13 straipsnio 1 dalies antro sakinio?

c)

Ar apskaičiuojant „kitą žalą“ remiantis rinkoje įprasta licencija pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį reikia atsižvelgti į palūkanas nuo kasmet nesumokamo atlyginimo pagal įprastą palūkanų normą, jeigu remiamasi tuo, kad protingos bylos šalys tokias palūkanas turėjo numatyti?

6.

Ar Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad dėl pažeidimo gautas pelnas yra „kita žala“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, kurios galima reikalauti su tinkamu atlyginimu pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalį, arba ar pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį sumokėtinas pelnas, gautas padarius pažeidimą, gali būti sumokamas tik kaip tinkamo atlyginimo pagal 94 straipsnio 1 dalį alternatyva?

7.

Ar reikalavimui atlyginti žalą pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalį prieštarauja nacionalinės teisės normos, pagal kurias augalų veislių teisinės apsaugos savininkas, iš kurio procese dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl augalų veislių teisinės apsaugos pažeidimo galutiniu sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos, negali reikalauti atlyginti šių išlaidų remdamasis materialine teise, net jeigu jis laimėjo vėlesniame pagrindiniame procese dėl to paties augalų veislių teisinės apsaugos pažeidimo?

8.

Ar reikalavimui atlyginti žalą pagal Reglamento Nr. 2100/94 94 straipsnio 2 dalį prieštarauja nacionalinės teisės normos, pagal kurias nukentėjusieji asmenys negali įprastai reikalauti kompensuoti laiko sąnaudų dėl ikiteisminių veiksmų ir teismo proceso dėl savo reikalavimo atlyginti žalą, kuri nebuvo nustatyta per griežtai taikomą išlaidų nustatymo procedūrą, jeigu laiko sąnaudos neviršija įprastų ribų?


(1)  1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 16 t., p. 390).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32)


Top