EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0360

Byla C-360/10: 2012 m. vasario 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje ( Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) prieš Netlog NV (Informacinė visuomenė — Autorių teisės — Internetas — Prieglobos paslaugų teikėjas — Internetinio socialinio tinklo platformoje saugomos informacijos tvarkymas — Šios informacijos filtravimo sistemos įdiegimas siekiant užkirsti kelią autorių teises pažeidžiančių rinkmenų bendrinimui — Bendro pobūdžio pareigos stebėti saugomos informacijos turinį nebuvimas)

OJ C 98, 31.3.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 98/6


2012 m. vasario 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) prieš Netlog NV

(Byla C-360/10) (1)

(Informacinė visuomenė - Autorių teisės - Internetas - Prieglobos paslaugų teikėjas - Internetinio socialinio tinklo platformoje saugomos informacijos tvarkymas - Šios informacijos filtravimo sistemos įdiegimas siekiant užkirsti kelią autorių teises pažeidžiančių rinkmenų bendrinimui - Bendro pobūdžio pareigos stebėti saugomos informacijos turinį nebuvimas)

2012/C 98/07

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Atsakovė: Netlog NV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel –2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32), 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355), 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399), 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514) išaiškinimas — Internetu perduodamų duomenų tvarkymas — Per internetą teikiamų prieglobos paslaugų teikėjo diegtina elektroninės komunikacijos in abstracto ir prevencinio filtravimo sistema, skirta nustatyti vartotojus, naudojančius tariamai autorių ir gretutines teises pažeidžiančius rinkmenas — Nacionalinio teismo ex officio taikomas proporcingumo principas — Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija — Teisė į privataus gyvenimo gerbimą — Saviraiškos laisvė.

Rezoliucinė dalis

Direktyvas:

2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva),

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo,

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo,

skaitomas kartu ir atsižvelgiant į atitinkamų pagrindinių teisių apsaugos reikalavimus, reikia aiškinti taip, kad joms prieštarauja įpareigojimas, kuriuo nacionalinis teismas iš prieglobos paslaugų teikėjo reikalauja įdiegti filtravimo sistemą:

taikomą informacijai, kurią jo serveriuose saugo paslaugų naudotojai,

taikomą nepasirinktinai visiems naudotojams,

taikomą prevenciškai,

savo lėšomis ir

neribotam laikui,

galinčią surasti muzikos, kinematografijos ar audiovizualinių kūrinių, į kuriuos ieškovė tvirtina turinti intelektinės nuosavybės teises, elektronines rinkmenas, kad būtų galima blokuoti tų kūrinių, kurie pažeidžia autorių teises, padarymą viešai prieinamų.


(1)  OL C 288, 2010 10 23.


Top