Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0211

Byla C-211/10 PPU: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje ( Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią pradėjo Doris Povse prieš Mauro Alpago (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Neteisėtas vaiko išvežimas — Su „tėvų teise priimti sprendimus“ susijusios laikinosios priemonės — Globos teisės — Vaiką grąžinti įpareigojantis teismo sprendimas — Vykdymas — Jurisdikcija — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra)

OJ C 234, 28.8.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/16


2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią pradėjo Doris Povse prieš Mauro Alpago

(Byla C-211/10 PPU) (1)

(Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - Neteisėtas vaiko išvežimas - Su „tėvų teise priimti sprendimus“ susijusios laikinosios priemonės - Globos teisės - Vaiką grąžinti įpareigojantis teismo sprendimas - Vykdymas - Jurisdikcija - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra)

2010/C 234/23

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Doris Povse

Atsakovas: Mauro Alpago

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberster Gerichtshof — 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243), 10 straipsnio b punkto iv papunkčio, 11 straipsnio 8 dalies, 42 straipsnio 2 dalies bei 47 straipsnio 2 dalies išaiškinimas — Vaiko pagrobimas — Valstybės narės teismų jurisdikcija priimti sprendimą, įpareigojantį grąžinti vaiką į šią valstybę, kai vaikas daugiau nei metus gyvena kitoje valstybėje narėje ir kai po pagrobimo pirmosios valstybės teismai priėmė sprendimą, kuriuo vaiko globa laikinai suteikta vaiką pagrobusiam vienam iš tėvų — Galimybė dėl vaiko interesų atsisakyti vykdyti sprendimą, įpareigojantį vaiką grąžinti į pirmąją valstybę narę.

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 10 straipsnio b punkto iv papunktis turi būti aiškinamas taip, kad laikinoji priemonė nėra „sprendimas dėl globos, nereikalaujantis grąžinti vaiko“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, ir ja negalima pagrįsti jurisdikcijos perleidimo valstybės narės, į kurią vaikas neteisėtai išvežtas, teismams.

2.

Reglamento Nr. 2201/2003 11 straipsnio 8 dalį reikia aiškinti taip, kad jurisdikciją turinčio teismo sprendimas grąžinti vaiką patenka į šios nuostatos taikymo sritį, net jei prieš tai nepriimtas to paties teismo galutinis sprendimas dėl vaiko globos teisių.

3.

Reglamento Nr. 2201/2003 47 straipsnio 2 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad negalima vėlesniu vykdymo valstybės narės teismo priimtu sprendimu, kuriuo suteikiamos laikinos globos teisės ir kuris laikomas vykdytinu pagal tos valstybės teisę, remtis pažymėjimu patvirtinto sprendimo, kurį anksčiau priėmė jurisdikciją turintis kilmės valstybės narės teismas ir kuriuo reikalaujama grąžinti vaiką, vykdymo atžvilgiu.

4.

Negalima atsisakyti vykdyti pažymėjimu patvirtinto sprendimo vykdymo valstybėje narėje dėl to, kad dėl jį priėmus pasikeitusių aplinkybių gali kilti rimta grėsmė esminiams vaiko interesams. Apie tokį pasikeitimą reikia informuoti jurisdikciją turintį kilmės valstybės narės teismą, kuriam turi būti pateiktas ir galimas prašymas sustabdyti jo sprendimo vykdymą.


(1)  OL C 179, 2010 7 3.


Top