EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0054

2011 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
Kendrion NV prieš Europos Komisiją.
Konkurencija - Karteliai - Pramoninių plastikinių maišų sektorius - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Ūkio subjektas - Solidarioji atsakomybė - Proporcingumas - Vienodas požiūris - Baudos - Didžiausia 10 % apyvartos dydžio riba - Reali galimybė sumokėti baudą.
Byla T-54/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:667

2011 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas Kendrion prieš Komisiją

(Byla T‑54/06)

„Konkurencija – Karteliai – Pramoninių plastikinių maišų sektorius – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas – Ūkio subjektas – Solidarioji atsakomybė – Proporcingumas – Vienodas požiūris – Baudos – Didžiausia 10 % apyvartos dydžio riba – Reali galimybė sumokėti baudą“

1.                     Konkurencija – Bendrijos teisės normos – Pažeidimai – Priskyrimas – Patronuojanti bendrovė ir dukterinės bendrovės – Ekonominis vienetas – Vertinimo kriterijai – Lemiamos patronuojančios bendrovės įtakos 100 % jai priklausančioms dukterinėms bendrovėms prezumpcija – Įmonės, norinčios paneigti šią prezumpciją, įrodinėjimo pareigos (EB 81 straipsnio 1 dalis) (žr. 49–52, 65–67 punktus)

2.                     Konkurencija – Baudos – Vertinimas, atsižvelgiant į įmonės individualius veiksmus – Sankcijos kitam ūkio subjektui neskyrimo pasekmės – Nebuvimas (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis) (žr. 77 ir 78 punktus)

3.                     Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Maksimalus dydis – Skaičiavimas – Apyvarta, į kurią reikia atsižvelgti – Visų ekonominį vienetą kaip įmonę sudarančių bendrovių bendra apyvarta – Ribos (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis) (žr. 91 ir 92 punktus)

4.                     Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Vienodo požiūrio principas – Skirtumai tarp įmonių, atsiradę dėl maksimalaus dydžio taikymo –Leistinumas – Draudimas mažoms ar vidutinėms įmonėms skirti didesnę baudą – Nebuvimas (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis; Komisijos pranešimas 98/C 9/03) (žr. 106, 107, 110, 111, 149 punktus)

5.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Sprendimas dėl panaikinimo – Komisijos sprendimo, kuriuo konstatuotas konkurencijos normų pažeidimas, panaikinimas – Pasekmės ieškinio nepareiškusioms įmonėms, kurioms skirtas sprendimas – Nebuvimas (EB 81, 230 ir 249 straipsniai) (žr. 119 punktą)

6.                     Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Galimybė duoti nuorodą į tam pačiam teismui kitoje byloje pateiktus rašytinius dokumentus – Esminė sąlyga – Tos pačios šalys, įskaitant ir ieškoves, dviejose bylose – Galimybė ištaisyti principo pažeidimą atitinkamus ieškinio pagrindus nurodant atsiliepime į ieškinį – Nebuvimas (Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalis) (žr. 125–127 punktus)

7.                     Konkurencija – Bendrijos teisės normos – Pažeidimai – Baudos – Nustatymas – Kriterijai – Bendro baudų lygio padidinimas – Leistinumas (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis) (žr. 133–134 punktus)

8.                     Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Kriterijai – Bendra atitinkamos įmonės apyvarta – Prekių, dėl kurių buvo padarytas pažeidimas, apyvarta – Atitinkamas atsižvelgimas – Ribos (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis) (žr. 141–143 punktus)

9.                     Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Kriterijai – Atitinkamos įmonės finansinė padėtis – Atsižvelgimas – Komisijos pareiga paprašyti išsamios informacijos dėl įmonės finansinės situacijos – Nebuvimas (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis; Komisijos pranešimo 98/C 9/03 5 dalies b punktas) (žr. 161–163, 165 punktus)

10.                     Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Suinteresuotųjų įmonių suskirstymas į skirtingas kategorijas – Sąlygos (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis 2; Komisijos pranešimo 98/C 9/03 1 A punktas) (žr. 182, 183 punktus)

Dalykas

Prašymas panaikinti 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą C(2005) 4634, susijusį su [EB] 81 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/F/38.354 – Pramoniniai maišai) dėl kartelio pramoninių plastikinių maišų rinkoje, kiek jis susijęs su ieškove, taip pat prašymas panaikinti arba sumažinti ieškovei skirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kendrion NV padengia bylinėjimosi išlaidas.

Top