EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024XG02075

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2024/828, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/827 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės

ST/5844/2024/INIT

OL C, C/2024/2075, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju C


C/2024/2075

2024 3 5

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2024/828, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/827 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės

(C/2024/2075)

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, išvardytiems Tarybos sprendimo 2014/119/BUSP (1) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2024/828 (2), priede ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 208/2014 (3), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/827 (4) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, I priede.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad pirmiau nurodytuose prieduose išvardyti asmenys ir toliau turėtų būti įtraukti į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos sprendime 2014/119/BUSP ir reglamente (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Tų asmenų įtraukimo į sąrašą priežastys pateikiamos atitinkamuose tų priedų įrašuose.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 208/2014 II priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (žr. reglamento 4 straipsnį).

Atitinkami asmenys gali anksčiau nei 2024 m. gruodžio 10 d. pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)   OL L 66, 2014 3 6, p. 26.

(2)   OL L, 2024/828, 2024 2 5, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/828/oj.

(3)   OL L 66, 2014 3 6, p. 1.

(4)   OL L, 2024/827, 2024 2 5, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/827/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)


Top