EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(13)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas 2022/C 130/17

PUB/2022/54

OL C 130, 2022 3 23, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 3 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 130/20


Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(2022/C 130/17)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 (1) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINĮ BENDROJO DOKUMENTO PAKEITIMĄ

„Mittelrhein“

PDO-DE-A1269-AM01

Pranešimo data: 2021.12.28

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1.   Vyno (vyno sektoriaus produktų) ir analitinių bei (arba) juslinių savybių aprašymas

Aprašymas

Keičiama rūšinio vyno iš „Dornfelder“ vynuogių, pagaminto neįprastų klimato sąlygų metais, mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais arba misos tankis (iki šiol – produkto specifikacijos 5.1 punkte, ateityje – 3.2 punkte).

Standartinės iš „Dornfelder“ vynuogių gaminamo rūšinio vyno vertės: alkoholio koncentracija – 8,8 tūrio proc. / 68 laipsniai pagal Ekslės skalę.

PAPILDYMAS

„Pripažintos „Schutzgemeinschaft Mittelrhein“ (Vidurio Reino regiono apsaugos bendrijos) valdybos sprendimu gali būti nustatyta mažiausia natūrali vyno iš „Dornfelder“ vynuogių, pagaminto neįprastų klimato sąlygų metais, alkoholio koncentracija ir misos tankis, siekiantys 8,3 tūrio proc. ir 65 laipsnius pagal Ekslės skalę. Ši nuostata taikoma tik vynui, gaunamam iš nurodytų metų vynuogių derliaus. Apie Apsaugos bendrijos sprendimą pranešama jį tinkamai paskelbiant.“

Įvardyti įvairūs produktai, kartu pateikiant informaciją apie mažiausią natūralią alkoholio koncentraciją ir mažiausią misos tankį ir juslinių savybių aprašymą.

PAPILDYMAS

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Pagrindimas

Nežymiai sumažinti vyno iš „Dornfelder“ vynuogių mažiausią alkoholio koncentraciją ir (arba) mažiausią misos tankį galima anksčiau nuimant derlių, kad būtų kuo labiau sumažintas neigiamas naujų kenksmingų organizmų poveikis. Pavyzdžiui, 2014 m. anksti nokstančių raudonųjų vynuogių veislių derliui grėsmę kėlė dėmiasparnių muselių (Drosophila suzukii) protrūkis. Tokiais metais vėliau nuimant derlių, kad būtų pasiektas iki šiol taikytas mažiausias misos tankis, kyla didelių kokybinių ir (arba) kiekybinių derliaus nuostolių rizika.

Juslinių savybių aprašymai buvo labiau diferencijuoti, kad būtų geriau apibūdinti skirtingi produktai.

Pridedant papildymą dėl vyno visuminės alkoholio koncentracijos viršutinės ribos, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, remtasi ES reglamento išlyga.

2.   Vietovės ribų nustatymas

Aprašymas

Iš naujo nustatomos SKVN „Mittelrhein“ vietovės ribos.

PAPILDYMAS

Išvardijamos atskiros savivaldybės, įskaitant kadastro vietoves ir kadastro vietovių numerius.

Tikslios ribos parodytos žemėlapiuose su išvardytų savivaldybių tiksliai nustatytais vynuogynų plotais; juos galima peržiūrėti adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Pagrindimas

Numatytasis vietovės ribų nustatymas yra ne atsitiktinis, o būtinas siekiant išvengti sunkių neigiamų pasekmių vynuogininkystei ir žemės ūkiui, plačiajai visuomenei ir ekosistemai, taip pat Vidurio Reino regionui su jo istoriškai susiformavusiu kultūriniu kraštovaizdžiu.

Vietovės ribų nustatymo priežastys išsamiau paaiškintos toliau.

Kokybei užtikrinti reikalinga uždara vynuogių auginimo zona, ypač dėl naudojamų augalų apsaugos priemonių.

Augalų apsaugos priemonių naudojimas vynuogininkystėje yra neišvengiamas, tačiau jos ne visada suderinamos su kitomis kultūromis. Tarp vynuogynų įsiterpiant kitos paskirties naudmenoms (pvz., ganykloms, lauko kultūrų, vaisių ar daržovių auginimo sklypams) dažnai kyla problemų, kurių reikėtų kuo labiau vengti.

Kuo mažiau sąlyčio taškų tarp vynuogių auginimo plotų ir kitų naudmenų (lauko kultūrų, vaisių auginimo sklypų, ganyklų ir kt.), tuo mažesnis neigiamas poveikis daromas vynuogių auginimui ir vynų kokybei.

Taip yra dėl specialių vynuogininkystės reikalavimų, ypač susijusių su augalų apsauga. Naudojami augalų apsaugos produktai labai skiriasi, ypač pagal jų naudojimo sritį, patvirtinimą konkrečiai kultūrai ar išlaukos laikotarpius. Be to, daugelyje laikui bėgant susiformavusių stačių Vidurinio Reino krašto šlaitų augalų apsaugos priemonės purškiamos iš sraigtasparnio, o tokiu atveju dėl techninių ir fizinių priežasčių kyla didesnis pavojus joms pasklisti. Tam, kad iš sraigtasparnio būtų purškiama optimaliai, tinkamiausia būtų purkšti ilgais, tiesiais ruožais išilgai šlaito. Todėl vynuogių auginimo zona turi būti ištisinė.

Ūkininkai ir vynuogių augintojai privalo užkirsti kelią augalų apsaugos produkto išplitimui į kitus pasėlius ir netikslinius plotus, taip pat užtikrinti, kad būtų išlaikyti reikiami atstumai. Todėl vynuogyno paribyje vynmedžiai negali būti purškiami, taigi jų auginti ten neįmanoma. Tas pats pasakytina apie ariamos žemės, ganyklų ir vaisių auginimo plotus, kurie ribojasi su vynuogynais. Dėl to, kad vynuogių auginimo plotai išsibarstę, ekonominių nuostolių patiria visi ūkininkai. Vietose, kuriose naudojami sraigtasparniai, tai itin dažna problema, nes dėl padidėjusios pasklidimo rizikos purškiant iš sraigtasparnio turi būti laikomasi ypač didelio atstumo reikalavimų. Jei vynuogynai iš jų perkeliami, buvę vynuogynų plotai tampa netiksliniais plotais, iki kurių tokiu atveju turi būti išlaikyti atstumai. Tada likę vynuogynų plotai atsiduria ekonomiškai nepalankioje padėtyje.

Jei, nors ir tinkamai naudojamas, produktas pasklinda į gretimus kitos paskirties žemės sklypus, gali būti padaryta nepageidaujama žala augalijai netikslinėje vietovėje, pablogėti kokybė arba dėl tam tikrų augalų apsaugos produktų likučių nukentėti produkto kokybė, leidžianti pateikti jį rinkai. Kai kurie iš šių augalų apsaugos produktų nepatvirtinti naudoti ten auginamiems augalams apsaugoti, taigi dėl tikslios analizės ir mažos DLK gali būti aptikta likučių, dėl kurių pagaminti produktai negalės patekti į rinką. Tokių atvejų praktikoje jau ne kartą pasitaikė. Už tokią žalą teršėjas gali būti patrauktas atsakomybėn, tačiau išlaikant uždaras vynuogių auginimo zonas galima sumažinti pakraščių plotus ir taip išvengti problemų.

Visuomenės ir ekosistemos apsauga prižiūrint įdirbtus stačius šlaitus

Šiuo metu statūs šlaitai labai padeda apsisaugoti nuo erozijos ir nuotėkio. Vynuogynų terasos ir sumūrytos vynuogynų sienos neleidžia paviršiniam vandeniui nutekėti žemyn. Vynmedžiai ir želdiniai stabilizuoja dirvožemį ir yra išlaikomi nenutrūkstamai vykdant priežiūros darbus. Tinkamai tvarkant dirvožemį užtikrinama reikiama jo struktūra ir geras vandens įsiskverbimas į dirvą. Taigi apskritai taip labai sumažinama erozija, per liūtį vanduo sulaikomas ir maisto medžiagos (ypač fosfatai) neišplaunamos į paviršinius vandenis. Jei terasos ir akmenų sienos nebūtų aktyviai tvarkomos, jos sunyktų. Dirva apaugtų krūmynais ir prarastų derlingumą bei struktūrą. Pasekmės būtų erozija, dirvožemio nuplovimas ir maisto medžiagų išplovimas, taip pat nuošliaužos per liūtis. Kiltų pavojus ir būtų padaryta žalos vietos gyventojams ir eismui.

Vientisa vynuogių auginimo zona suteikia galimybę vynuogininkystėje taikyti efektyvius tvarkymo ir apsaugos metodus.

Siekiant užtikrinti tvarią aukštos kokybės vynų gamybą, svarbios tausojamosios augalų apsaugos strategijos, duodančios kokybinę, ekologinę ir ekonominę naudą.

Kaip pavyzdį būtų galima pateikti vynuoginių kandžių (Lobesia botrana) kontrolę feromonais. Šis apsauginis produktas veiksmingas tik tuo atveju, jei feromonų dozatoriai, kurių reikia norint apriboti kenkėjų dauginimąsi ir juos suklaidinti, paskirstomi kuo didesniame plote. Be to, išlaidos gerokai sumažėja, jei išvengiama techniniais sumetimais būtino papildomų dozatorių užkabinimo pakraščiuose (ties ribomis su kitų augalinių kultūrų, kitos naudojimo kategorijos žemės plotais ar kita augmenija). Esant uždarai vynuogių auginimo zonai, gali būti žymiai sumažintos feromonų dozatorių naudojimo sąnaudos. Be to, Reino krašto-Pfalco žemėje vykdomoje EULLE plėtros programoje (aplinkos apaugos priemonės, kaimo plėtra, žemės ūkis, mityba), pagal kurią remiamas biotechninių augalų apsaugos metodų taikymas vynuogininkystėje, numatoma, kad mažiausias remiamas ištisas plotas yra 2 hektarai. Jei atskirus vynuogynus perkėlus į dirbamą žemę šie sklypai taptų mažesni nei 2 hektarai, likę vynuogynai taip pat nebūtų laikomi tinkamais remti taikant RAK priemones. Dėl to ekonominę žalą patirtų likusių vynuogynų valdytojai. Tačiau be šios finansinės paramos biotechninė augalų apsauga yra neekonomiška. To padarinys – platesnis insekticidų naudojimas, dėl kurio, savo ruožtu, atsiranda neigiamų pasekmių ekosistemai.

Siekiant prinokusias vynuoges apsaugoti nuo paukščių daromos žalos uždari vynuogių auginimo plotai taip pat būtini ir dėl techninių bei ekonominių sumetimų, nes tik taip galima užtikrinti efektyvią apsaugą. Kai vynuogių auginimo plotai išsibarstę, padidėja išlaidos ir išauga akustinės taršos poveikis gyventojams.

Uždaros vynuogių auginimo zonos taip pat padeda išvengti laukinių gyvūnų daromos žalos:

svarbus dalykas yra pernelyg didelės šernų populiacijos mažinimas. Ją mažinti būtina, be kita ko, dėl to, kad už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą Reino krašto-Pfalco žemėje esantiems vynuogynams paprastai nekompensuojama. Be to, taip sumažinama afrikinio kiaulių maro, apie kurį privaloma pranešti ir kuris kelia didelį pavojų gyvulininkystei Vokietijoje, atsiradimo rizika. Vis dėlto kontroliuoti šernų skaičių uždaruose vynuogynuose lengviau ir pigiau nei kadastro vietovėse, kuriose auginamos įvairios kultūros, pvz., vynmedžiai, lauko kultūros ir vaismedžiai, ir kuriose dažnai padaugėja ypač šernams tinkamų nuošalių vietų.

Sausomis vasaromis vis svarbesnis tampa lašelinis laistymas, ypač jaunų augalų. Jis būtinas vynmedžių augimui. Šiuo požiūriu uždari vynuogių auginimo plotai turi didelių pranašumų, susijusių su tam reikalingos infrastruktūros (gręžinių, linijų ir pan.) statyba ir eksploatavimu. Tada bendras aprūpinimas vandeniu, taip pat bendras tiekimo ir paskirstymo vamzdynų naudojimas tampa efektyvesnis ir pigesnis.

Vynuogininkystei nustatyti kitokie ūkininkavimo reikalavimai nei, pvz., lauko kultūrų auginimui. Jei šios teritorijos nebebūtų naudojamos vynuogininkystei, kiltų užžėlimo krūmais pavojus, ypač stačiuose šlaituose, nes tokios teritorijos netinkamos lauko kultūroms auginti ar ganykloms įrengti. Šiuose nedirbamuose plotuose savaime įsiveisus augalams šeimininkams (pvz., gervuogėms), gali atsirasti nepageidaujamų kenkėjų, pvz., dėmiasparnių muselių (Drosophila suzukii), o šie, savo ruožtu, kels pavojų gretimuose vynuogynuose auginamų vynuogių būklei ir kokybei.

Istoriškai susiformavęs kultūrinis kraštovaizdis ir gamtovaizdis, kuriam būdingi tradiciniai vynuogynai, yra su saugomos kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“ susijusios vietovės ypatumas, svarbus jos reputacijai.

Vynuogininkystė tradicinėse vietose ir vynuogynai, kurie yra neatsiejama vietovės peizažo dalis, formuoja charakteringą vyno regiono įvaizdį tarp vietovės gyventojų, regiono vynininkystės atstovų, ekspertų ir vartotojų. Tai matyti ir iš to, kad pristatant vyno regioną vyno reklamoje nuolat naudojami tradicinėse vynuogių auginimo vietose fotografuoti vaizdai.

Vynuogynus perkėlus į tradiciškai ariamą žemę pasikeistų būdingas gamtovaizdis ir atitinkamai būtų paveiktas susiformavęs kultūrinis kraštovaizdis, kurį net UNESCO yra pripažinusi pasaulio paveldo objektu. UNESCO deklaracijoje dėl išskirtinės visuotinės vertės ir paveldo apsaugos bei valdymo priemonių sakoma: „Priemonių, kurių imamasi ūkiuose [Aukštutinio Vidurio Reino slėnyje], pagrindinis tikslas <...> – išlaikyti vynuogininkystės tradicijas stačiuose šlaituose, išsaugoti retų rūšių gyvūnų ir augalų buveines ir apskritai užtikrinti, kad aplinkos būklė slėnyje išliktų nepakitusi.“

Vyno tema, susieta su tradiciniu vynuogininkystės regionu ir tradicinėmis vynuogių auginimo vietomis, taip pat svarbi turizmui. Dėl peizažo ir įvairialypių turistinių potyrių vynuogynų kraštovaizdyje (pvz., vyno tematikos pažintiniai takai: „Mittelrhein-Weinwanderungen“, „Rheinsteig-Wanderweg“, „Rheinburgenweg“) tradicinis vynuogininkystės regionas padeda pagrindą daugelio turizmo įmonių, pvz., viešojo maitinimo ir apgyvendinimo verslo, ekonominei veiklai. Jei į produkto specifikaciją nebūtų įtrauktas vietovės ribų nustatymas ir dėl to būtų galimas vynuogynų perkėlimas į dabartines pievas arba ariamos žemės plotus, daugeliui tradicinių vynuogynų plotų, kaip jau buvo paaiškinta ankščiau, grėstų nepageidaujamas užžėlimas krūmais, nes jie dėl savo mažo dydžio, savybių ir neretai prasto prieinamumo netinkami kitoms ūkininkavimo reikmėms, išskyrus vynuogininkystę. Šis užžėlimas krūmais, be įvardytų ekologinių pasekmių, turėtų ir ekonominių pasekmių, nes toks kraštovaizdis taptų vizualiai nebepatrauklus turistams.

Specialiuose leidiniuose pristatomi vynai, didinantys SKVN „Mittelrhein“ žinomumą ir gerinantys reputaciją, yra dažnai pagaminti tradiciniuose ir tarpusavyje besiribojančiuose vynuogynuose (pvz., „Bopparder Hamm“, „Bacharacher Hahn“, „Oberweseler Ölsberg“, „Leutesdorfer Gartenlay“).

Apibendrinant SKVN „Mittelrhein“ ir su ja susijusios vietovės kraštovaizdis, kuriam būdingi ištisiniai vynuogynai, turi teigiamos įtakos gyventojams, prekybai, vartotojams ir turistams. Perkant ir geriant vyną iš Vidurio Reino regiono, vartotojų mintyse iškyla tradicinių vynuogių auginimo vietų vaizdai, o šiuos dar sustiprina galimi per atostogas ten patirti įspūdžiai. Taigi SKVN „Mittelrhein“ yra išskirtinė ir unikali.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių galima daryti išvadą, kad vynuogynų tvarkymas ištisinėje ir, jei įmanoma, uždaroje vietovėje yra naudingas vynuogynų plotų savininkams ir valdytojams, taip pat aplinkai ir plačiajai visuomenei. Todėl jau egzistuojančių išsibarsčiusių vynuogynų dalis dėl čia aprašytų daugybės trūkumų neturėtų didėti.

3.   Vyninių vynuogių veislės

Aprašymas

Produkto specifikacijos 7 (būsimame 8) punkte nurodytos šios vynuogių veislės:

Reino krašto-Pfalco žemėje:

Veislės, iš kurių gaminami baltieji vynai

„Auxerrois“, „Bacchus“, „Chardonnay“, „Ehrenbreitsteiner“, „Ehrenfelser“, „Faberrebe“, „Findling“, „Früher Malingre“, „Gelber Muskateller“, „Grauer Burgunder“, „Grüner Silvaner“, „Grüner Veltliner“, „Helios“, „Huxelrebe“, „Johanniter“, „Kerner“, „Müller-Thurgau“, „Muskat-Ottonel“, „Nobling“, „Optima“, „Ortega“, „Osteiner“, „Phoenix“, „Reichensteiner“, „Roter Traminer“, „Sauvignon blanc“, „Scheurebe“, „Schönburger“, „Weißer Riesling“, „Würzer“.

Veislės, iš kurių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai

„Blauer Frühburgunder“, „Blauer Portugieser“, „Blauer Spätburgunder“, „Cabernet Dorsa“, „Cabernet Sauvignon“, „Dakapo“, „Deckrot“, „Dornfelder“, „Dunkelfelder“, „Regent“, „Rotberger“, „Saint-Laurent“.

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje:

Veislės, iš kurių gaminami baltieji vynai

„Auxerrois“, „Bacchus“, „Ehrenfelser“, „Faberrebe“, „Freisamer“, „Früher Malingre“, „Gelber Muskateller“, „Grüner Silvaner“, „Grüner Veltliner“, „Huxelrebe“, „Kanzler“, „Kerner“, „Morio-Muskat“, „Müller-Thurgau“, „Muskat-Ottonel“, „Optima“, „Ortega“, „Perle“, „Phoenix“, „Reichensteiner“, „Rieslaner“, „Roter Traminer“, „Ruländer“, „Scheurebe“, „Siegerrebe“, „Solaris“, „Weißer Burgunder“, „Weißer Elbling“, „Weißer Gutedel“, „Weißer Riesling“, „Würzer“.

Veislės, iš kurių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai

„Blauer Frühburgunder“, „Blauer Limberger“, „Blauer Portugieser“, „Blauer Spätburgunder“, „Domina“, „Dornfelder“, „Dunkelfelder“, „Früher Roter Malvasier“, „Helfensteiner“, „Heroldrebe“, „Regent“, „Rotberger“, „Roter Gutedel“, „Saint-Laurent“.

Reino krašto-Pfalco ir Šiaurės Reino-Vestfalijos žemių vynuogių veislių sąrašai sujungiami į vieną bendrą sąrašą.

PAPILDYMAS

Vynuogių veislių sąrašas papildomas šiomis veislėmis:

Veislės, iš kurių gaminami baltieji vynai

„Albalonga“, „Arnsburger“, „Blauer Silvaner“, „Bronner“, „Cabernet Blanc“, „Calardis Blanc“, „Chardonnay Rosé“, „Felicia“, „Früher roter Malvasier“, „Goldmuskateller“, „Goldriesling“, „Hibernal“, „Hölder“, „Juwel“, „Kernling“, „Merzling“, „Muscaris“, „Orion“, „Prinzipal“, „Regner“, „Roter Elbling“, „Roter Gutedel“, „Roter Müller-Thurgau“, „Roter Muskateller“, „Roter Riesling“, „Saphira“, „Sauvignon Cita“, „Sauvignon Gryn“, „Sauvignon Sary“, „Sauvitage“, „Septimer“, „Silcher“, „Sirius“, „Souvignier Gris“, „Staufer“, „Trebbiano di Soave“, „Villaris“.

Veislės, iš kurių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai

„Accent“, „Acolon“, „Allegro“, „Baron“, „Blauburger“, „Blauer Trollinger“, „Blauer Zweigelt“, „Bolero“, „Cabernet Cantor“, „Cabernet Carbon“, „Cabernet Carol“, „Cabernet Cortis“, „Cabernet Cubin“, „Cabernet Dorio“, „Cabernet Franc“, „Cabernet Mitos“, „Cabertin“, „Calandro“, „Färbertraube“, „Hegel“, „Merlot“, „Monarch“, „Müllerrebe“, „Muskattrollinger“, „Neronet“, „Palas“, „Pinotin“, „Piroso“, „Prior“, „Reberger“, „Rondo“, „Rosenmuskateller“, „Rubinet“, „Syrah“, „Tauberschwarz“, „Wildmuskat“.

Vynuogių veislių pavadinimai papildyti jų sinonimais.

Pagrindimas

Ankstesnis vynuogių veislių sąrašas neišsamus. Jis papildomas, nes jame turi būti nurodytos visos anksčiau išvardytos vyninių vynuogių veislės ir jų sinonimai.

4.   Taikytini reikalavimai, nustatyti Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose

Aprašymas

Į produkto specifikacijos 10 punktą įtraukiami papildomi ženklinimo reikalavimai.

Mažesnės geografinės vietovės

PAPILDYMAS

Vynuogynų registre pateikiami patvirtinti mažesnių geografinių vietovių – subregionų („Bereiche“), vynuogių auginimo vietovių („Großlagen“) ir konkrečių vynuogynų („Einzellagen“) – pavadinimai. Vynuogynų registre vietovių ir subregionų ribos nurodomos pagal kadastro duomenis (kadastro vietovė, laukas, atvirojo lauko dalis, kadastrinis sklypas). Registrą tvarko Reino krašto-Pfalco žemės ūkio rūmai. Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje registrą tvarko Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ūkio rūmai. Vynuogynų registras įkuriamas ir tvarkomas remiantis šiuo teisiniu pagrindu:

Vynų įstatymo 23 straipsnio 3 ir 4 dalimis;

Reglamento dėl vynų 29 straipsniu;

Federacinės žemės įstatymu dėl vietovių ir subregionų nustatymo ir vynuogynų registro (Vynuogynų įstatymas);

Reglamentu dėl vyno sektorių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo („WeinR-DVO NRW“);

Federacinės žemės reglamento dėl kompetencijos dėl vyno sektorių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo srityje 2 straipsnio 16 dalimi.

Keisti mažesnių geografinių vietovių ribas leidžiama tik pritarus kompetentingoms organizacijoms pagal Vynų įstatymo 22g straipsnį. Kompetentinga organizacija apie bet kokius pakeitimus pagal Vynų įstatymo 22g straipsnį turi pranešti Federalinei žemės ūkio ir maisto tarnybai („Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung“).

Pagrindimas

Ženklinimo nuostatos turi būti papildytos tikslesnėmis geografinėmis nuorodomis, kad būtų užtikrinta atitiktis taikomiems teisės aktams.

5.   Kontrolės institucijos

Aprašymas

Produkto specifikacijos 11 punktas papildomas nurodant kontrolės institucijas ir jų užduotis.

PAPILDYMAS

Žemės ūkio rūmams vykdant kontrolę talkina

Reino krašto-Pfalco žemės tyrimų tarnyba („Landesuntersuchungsamt“)

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Faks. +49 2619149190

E. paštas: poststelle@lua.rlp.de

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje:

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ūkio rūmų direktorius kaip federacinės žemės įgaliotas pareigūnas:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Faks. +49 2215340196561

E. paštas: weinbau@lwk.nrw.de

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės gamtos, aplinkos ir vartotojų apsaugos tarnyba („Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW“)

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Faks. +49 23613053786

E. paštas: abteilung8@lanuv.nrw.de

Pagrindimas

Žemės tyrimų tarnyba turi būti įtraukta kaip kontrolės įstaiga, nes ji vykdo kontrolės užduotis šioje srityje. Pasikeitė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ūkio rūmų adresas.

6.   Kita

Aprašymas

Redakcinio pobūdžio pakeitimai pagal ES reikalavimus.

Pagrindimas

Reikėjo atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimus, kad būtų užtikrinta atitiktis ES reikalavimams.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1.   Pavadinimas (-ai)

Mittelrhein

2.   Geografinės nuorodos tipas

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3.   Vynuogių produktų kategorijos

1.

Vynas

5.

Rūšinis putojantis vynas

8.

Pusiau putojantis vynas

4.   Vyno (-ų) aprašymas

1.   Rūšinis baltasis vynas

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Baltieji vynai

Paprastai baltųjų vynų spalva – nuo šviesiai žalios iki intensyvios tamsaus aukso ar net gintaro spalvos. Jų aromatas dažniausiai būna nuo gaivaus iki egzotinių vaisių, kartais su gėlių ar prieskonių pokvapiais. Priklausomai nuo vyno brandinimo būdo, gali būti juntami ir subtilūs arba ryškūs fenolių ir skrudėsių aromatai. Baltųjų vynų skonis paprastai yra nuo subtilaus iki stipraus, rūgščių struktūra elegantiška ar klasikinė.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

2.   Rūšinis raudonasis vynas

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Raudonieji vynai

Raudoniesiems vynams ypač būdinga spalva – nuo švelniai raudonos iki sodrios violetinės, kartais net melsvos, kai kada su rusvais atspalviais. Jų aromatai dažniausiai vaisiški su uogų prieskoniu, taip pat gali būti juntami prieskonių, žemės pokvapiai su šokolado natomis. Priklausomai nuo vyno brandinimo būdo, raudonieji vynai gali turėti subtilų ar ryškų fenolių ir skrudėsių aromatą. Paprastai jiems būdingas rafinuotas ar sodrus skonis, taip pat maloniai aksominis ar vidutinis rūgštumas.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

3.   Rūšinis rožinis vynas, „Weissherbst“, „Blanc de Noir“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Rožinis vynas, „Weissherbst“, „Blanc de Noir“

Rožiniai vynai dažniausiai būna nuo švelnios iki sodrios šviesiai raudonos spalvos. „Weissherbst“ vynų spalva paprastai būna šviesiai arba vidutiniškai rožinė. „Blanc de Noir“ vynai yra baltiesiems vynams būdingos spalvos. Paprastai jiems būdingas vaisių aromatas su raudonųjų uogų ir raudonųjų vaisių natomis, galimi ir prieskonių pokvapiai. „Blanc de Noir“ aromatas dažniausiai yra gaivus, vaisiškas su aiškiomis uogų natomis ir kartais juntamais lengvais gėlių ar prieskonių tonais. Paprastai vynas yra subtilaus arba sodraus skonio, o šį dar paryškina švelnus ar gyvybingas rūgštumas.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

4.   Rūšinis vynas „Rotling“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

„Rotling“ vynai daugiausia būna nuo švelnios iki ryškios šviesiai raudonos spalvos. Jų aromatas dažniausiai nuo vaisių iki pikantiško, su uogų, sėklavaisių ir citrusinių vaisių pokvapiais. Paprastai vynas pasižymi subtiliu ar sodriu skoniu ir gyvybingu rūgštumu.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

5.   Vynas su specialia nuoroda „Kabinett“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Vynas su specialia nuoroda „Kabinett“

Vidurio Reino regiono vynai su specialia nuoroda „Kabinett“ dažniausiai yra šviežio vaisiško skonio, gaivinančio rūgštumo ir vidutinės alkoholio koncentracijos.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

6.   Vynas su specialia nuoroda „Spätlese“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Vynas su specialia nuoroda „Spätlese“

Vidurio Reino regiono vynai su specialia nuoroda „Spätlese“ paprastai pasižymi intensyviais geltonų vaisių aromatais ir brandžia, harmoninga rūgščių struktūra.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

7.   Vynas su specialia nuoroda „Auslese“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Vynas su specialia nuoroda „Auslese“

Vidurio Reino regiono vynai su specialia nuoroda „Auslese“ paprastai yra intensyvios spalvos ir pasižymi geltonų vaisių, iš dalies egzotiniais aromatais. Dalį vynuogių, iš kurių gaminami šie vynai, sudaro tauriojo puvinio paveiktos vynuogės, todėl gali būti juntamos ir subtilios medaus ir balzaminės natos.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

8.   Vynas su specialia nuoroda „Beerenauslese“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Vynas su specialia nuoroda „Beerenauslese“

Vidurio Reino regiono vynai su specialia nuoroda „Beerenauslese“ gaminami iš pernokusių, sudžiūvusių ar tauriojo puvinio paveiktų vynuogių, todėl dažniausiai būna intensyvios aukso geltonio ar gintaro spalvos ir šiek tiek klampesni. Jų skoniui paprastai būdingas ryškus vaisinis saldumas ir brandi, bet savita rūgščių struktūra. Dažniausiai jie skleidžia intensyvų vaisinį ir pikantišką ar net žolelių aromatą su prisirpusių ar pernokusių vaisių, džiovintų vaisių ir medaus pokvapiais.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

9.   Vynas su specialia nuoroda „Eiswein“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Vynas su specialia nuoroda „Eiswein“

Vidurio Reino regiono vynai su specialia nuoroda „Eiswein“ gaminami iš natūraliai sušalusių vynuogių, todėl vynuogėse esančios medžiagos būna labai koncentruotos. „Eiswein“ vynų skoniui paprastai būdinga intensyvaus saldumo ir aiškiai juntamo rūgštumo dermė. Dažniausiai jie skleidžia vaisių aromatą ir yra mažiau paveikti tauriojo puvinio nei vynai su nuorodomis „Beerenauslese“ ir „Trockenbeerenauslese“.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

10.   Vynas su specialia nuoroda „Trockenbeerenauslese“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Vynas su specialia nuoroda „Trockenbeerenauslese“

Vidurio Reino regiono vynai su specialia nuoroda „Trockenbeerenauslese“ gaminami iš pernokusių, sudžiūvusių ar tauriojo puvinio paveiktų vynuogių, todėl dažniausiai būna intensyvios aukso geltonio ar gintaro spalvos ir šiek tiek klampesni. Jų skoniui paprastai būdingas ryškus vaisinis saldumas ir brandi, bet savita rūgščių struktūra. Dažniausiai jie skleidžia intensyvų vaisinį ir pikantišką ar net žolelių aromatą su prisirpusių ar pernokusių vaisių, džiovintų vaisių ir medaus pokvapiais. Iš esmės vynai su specialia nuoroda „Trockenbeerenauslese“ yra labiau koncentruoti nei vynai su specialia nuoroda „Beerenauslese“, nes jų skonį labiau formuoja tauriojo puvinio paveiktos ar į razinas panašios vynuogės.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

11.   Rūšinis putojantis vynas, pusiau putojantis vynas

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Vidurio Reino regiono produktai būdingų savybių įgauna dėl dirvožemio, kurį sudaro įvairūs dariniai.

Rūšinis putojantis vynas

Rūšiniai putojantys vynai pasižymi aiškiai matomais ar intensyviais burbuliukais ir dažniausiai vaisių aromatu, kuris gali kisti iki brandaus vyno kvapo, ir mielėms būdingo kvapo tonais, derančiais su gaivinančia rūgšties struktūra. Aromatai formuojasi priklausomai nuo bazinio vyno rūšies, naudojamų vynuogių veislių ir brandinimo su mielėmis trukmės.

„Crémant“ vynams būdingi intensyvūs ir smulkūs burbuliukai. Jų skonis dažniausiai būna vaisiškas, subrendęs ir pikantiškas, su brandžia rūgščių struktūra. Jų aromatai formuojasi priklausomai nuo bazinio vyno rūšies, naudojamų vynuogių veislių ir brandinimo su mielėmis trukmės.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Pusiau putojantis vynas

Rūšiniams pusiau putojantiems vynams būdingi smulkūs ar aiškiai matomi burbuliukai ir gaivus vaisių skonis. Priklausomai nuo vyno rūšies, jų aromatai yra tokie pat, kaip aprašytų baltųjų, rožinių ar raudonųjų vynų.

Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda „Mittelrhein“, kai toks vynas buvo pagamintas be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

 

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

5.   Vyno gamybos metodai

5.1.   Specifiniai vynininkystės metodai

1.

Visi produktai

Specifinis vynininkystės metodas

Taikomi galiojantys teisės aktai.

2.

Visi produktai

Atitinkami vynų gamybos apribojimai

Taikomi galiojantys teisės aktai.

3.

Visi produktai

Agronominiai metodai

Taikomi galiojantys teisės aktai.

5.2.   Didžiausias gaunamas kiekis

105 hektolitrai iš vieno hektaro

6.   Nustatyta geografinė vietovė

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovė apima vynuogynų plotus šiose savivaldybėse: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau (1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemė

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovė apima prie Kėnigsvinterio miesto esančias Oberdolendorfo, Nyderdolendorfo ir Kėnigsvinterio kadastro vietoves, Bad Honefo miestą su Honefo (Rėndorfo) kadastro vietove ir Bonos miestą su Kesenicho kadastro vietove.

Tikslios ribos parodytos žemėlapiuose su pirmiau minėtų savivaldybių tiksliai nustatytais vynuogynų plotais; juos galima peržiūrėti adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Rūšinis vynas, specialių būdingų savybių turintis vynas („Prädikatswein“), „Sekt b. A.“ kategorijos vynas arba rūšinis pusiau putojantis vynas su saugoma nuoroda „Mittelrhein“ gali būti gaminamas kitoje vietovėje nei konkretus auginimo regionas, kuriame buvo surinktos vynuogės ir kuris nurodytas etiketėje, jei gaminimo vieta yra toje pačioje federacinėje žemėje arba kaimyninėje federacinėje žemėje.

7.   Pagrindinė (-ės) vynuogių veislė (-ės)

 

„Accent“

 

„Acolon“

 

„Albalonga“

 

„Allegro“

 

„Arnsburger“

 

„Auxerrois“ ir „Auxerrois blanc“, „Pinot Auxerrois“

 

„Bacchus“

 

„Baron“

 

„Blauburger“

 

„Blauer Frühburgunder“ ir „Frühburgunder“, „Pinot Noir Precoce“, „Pinot Madeleine“, „Madeleine Noir“

 

„Blauer Limberger“ ir „Limberger“, „Lemberger“, „Blaufränkisch“

 

„Blauer Portugieser“ ir „Portugieser“

 

„Blauer Silvaner“

 

„Blauer Spätburgunder“ ir „Spätburgunder“, „Pinot Nero“, „Pinot Noir“, „Samtrot“

 

„Blauer Trollinger“ ir „Trollinger“, „Vernatsch“

 

„Blauer Zweigelt“ ir „Zweigelt“, „Zweigeltrebe“, „Rotburger“

 

„Bolero“

 

„Bronner“

 

„Cabernet Blanc“

 

„Cabernet Carbon“

 

„Cabernet Carol“

 

„Cabernet Cortis“

 

„Cabernet Cubin“ ir „Cubin“

 

„Cabernet Dorio“ ir „Dorio“

 

„Cabernet Dorsa“ ir „Dorsa“

 

„Cabernet Franc“

 

„Cabernet Mitos“ ir „Mitos“

 

„Cabernet Sauvignon“

 

„Cabertin“

 

„Calandro“

 

„Chardonnay“

 

„Chardonnay Rosé“

 

„Dakapo“

 

„Deckrot“

 

„Domina“

 

„Dornfelder“

 

„Dunkelfelder“

 

„Ehrenbreitsteiner“

 

„Ehrenfelser“

 

„Faberrebe“ ir „Faber“

 

„Findling“

 

„Freisamer“

 

„Früher Malingre“ ir „Malinger“

 

„Früher Roter Malvasier“ ir „Malvoisie“, „Malvasier“, „Früher Malvasier“

 

„Färbertraube“

 

„Gelber Muskateller“ ir „Muskateller“, „Muscat Blanc“, „Muscat“, „Moscato“

 

„Goldriesling“

 

„Grüner Silvaner“ ir „Silvaner“, „Sylvaner“

 

„Grüner Veltliner“ ir „Veltliner“

 

„Hegel“

 

„Helfensteiner“

 

„Helios“

 

„Heroldrebe“

 

„Hibernal“

 

„Huxelrebe“ ir „Huxel“

 

„Hölder“

 

„Johanniter“

 

„Juwel“

 

„Kanzler“

 

„Kerner“

 

„Kernling“

 

„Merlot“

 

„Merzling“

 

„Monarch“

 

„Morio Muskat“

 

„Muscaris“

 

„Muskat Ottonel“

 

„Muskat Trollinger“

 

„Müller Thurgau“ ir „Rivaner“

 

„Müllerrebe“ ir „Schwarzriesling“, „Pinot Meunier“

 

„Neronet“

 

„NoblingB“

 

„Optima 113“ ir „Optima“

 

„Orion“

 

„Ortega“

 

„Osteiner“

 

„Palas“

 

„Perle“

 

„Phoenix“ ir „Phönix“

 

„Pinotin“

 

„Piroso“

 

„Prinzipal“

 

„Prior“

 

„Reberger“

 

„Regent“

 

„Regner“

 

„Reichensteiner“

 

„Rieslaner“

 

„Rondo“

 

„Rotberger“

 

„Roter Elbling“ ir „Elbling Rouge“

 

„Roter Gutedel“ ir „Chasselas Rouge“

 

„Roter Muskateller“

 

„Roter Riesling“

 

„Roter Traminer“ ir „Traminer“, „Gewürztraminer“, „Clevner“

 

„Rubinet“

 

„Ruländer“ ir „Pinot Gris“, „Pinot Grigio“, „Grauburgunder“, „Grauer Burgunder“

 

„Saint Laurent“ ir „St. Laurent“, „Sankt Laurent“

 

„Saphira“

 

„Sauvignon Blanc“

 

„Sauvignon Cita“

 

„Sauvignon Gryn“

 

„Sauvignon Sary“

 

„Scheurebe“

 

„Schönburger“

 

„Septimer“

 

„Siegerrebe“ ir „Sieger“

 

„Silcher“

 

„Sirius“

 

„Solaris“

 

„Souvignier Gris“

 

„Staufer“

 

„Syrah“ ir „Shiraz“

 

„Tauberschwarz“

 

„Villaris“

 

„Weißer Burgunder“ ir „Pinot Blanc“, „Pinot Bianco“, „Weißburgunder“

 

„Weißer Elbling“ ir „Elbling“

 

„Weißer Gutedel“ ir „Chasselas“, „Chasselas Blanc“, „Fendant Blanc“„Gutedel“

 

„Weißer Riesling“ ir „Riesling“, „Riesling renano“, „Rheinriesling“, „Klingelberger“

 

„Wildmuskat“

 

„Würzer“

8.   Ryšys (-iai) su geografine vietove

Auginimo regionas „Mittelrhein“ yra tarp Bingeno ir Bonos ir driekiasi iki Septynių kalnų daugiau nei 110 kilometrų. Slėnio papėdė yra siaura, tik 200–220 metrų aukštyje virš jūros lygio siauras slėnis su stačiais šlaitais pereina plokštikalnę su seniau susiformavusiu lygiu paviršiumi. Vynuogėms auginti naudojami plotai Vidurio Reino slėnyje yra maždaug 55–350 metrų aukštyje virš jūros lygio; vidutiniškai vynuogynai yra 170 metrų aukštyje virš jūros lygio. Aukštutinio Vidurio Reino slėnio vynuogynai daugiausia orientuoti į pietryčius ir pietvakarius, o žemutiniame Reino slėnyje vynuogininkystė daugiau kultivuojama vietose, orientuotose į pietus ir pietvakarius. Apskritai visame Vidurio Reino slėnyje vynuogynai vidutiniškai orientuoti 168° (į pietus arba pietryčius).

Vidurio Reino slėnyje dominuoja devono uolienos. Taip pat plačiai paplitę kvarco smiltainiai ir molio skalūnai, rečiau pasitaiko skalūnų su geležies priemaišomis ir diatomitų skalūnų bei kvarcitų. Terciaro periodo uolienų aptinkama tik Kėnigsvinterio apylinkėse. Prie jų priskiriami trachitai, trachitiniai tufai, bazaltai ir latitai (efuzinės magminės uolienos), liudijantys vykusį ugnikalnio išsiveržimą. Reino slėnio salpas daugiausia sudaro kelių metrų storio smėlio ir priemolio sluoksniai, dažnai kalkingi. Vidurio Reino slėnyje vynmedžiai paprastai įsišakniję dirvožemyje, kurio pirminė uoliena sudaryta iš devono skalūnų. Jame labiausiai paplitę dirvožemio tipai yra rudžemiai ir pradžiažemiai.

Derlingas liosas arba molingas liosas padengtas liuvisolinių-chrominių dirvožemių sluoksniu.

Net ir salpse bei žemiau esančiose terasose vietomis auginami vynmedžiai. Pagal dirvožemio tipologinę grupę šiose vietovėse paplitę rudieji derlingi dirvožemiai ir rudžemiai. Terciarinio periodo vulkanitai padengti rudžemių, pradžiažemių ir nederlingo dirvožemio sluoksniu.

Pagal meteorologinę informaciją vidutinė metinė temperatūra yra 9,7 °C.

Vidutinė temperatūra vegetacijos laikotarpiu – 14,2 °C. Vidutinis metinis kritulių kiekis – 665 mm; iš jų apie 60 proc. iškrinta augimo sezonu. Vidurio Reino regione vegetacijos laikotarpiu vynmedžiams tenkanti tiesioginė saulės spinduliuotė vidutiniškai siekia apie 615 000 Wh/m2. Ilgi vegetacijos laikotarpiai kartu su ypatinga auginimo vietos topografija, mikroklimato sąlygomis, vietovei būdinga dirvožemio sudėtimi ir didelėmis žmonių pastangomis lemia gaminamų vynų tipus.

Dėl vietovės, kurią sudaro smulkūs sklypai, ir stačių šlaitų galimybės prižiūrėti vynuogynus mechanizuotu būdu naudojant technines priemones yra ribotos. Todėl vynuogynams prižiūrėti įdedama labai daug darbo. Intensyvi priežiūra leidžia gauti stabilų derlių. Dėl to labai pagerėja vynuogių kokybė, tai yra mažiausia natūrali alkoholio koncentracija, aromatų raiška ir vyno rūgščių dermė. Žmogiškosios veiklos poveikis pagrįstas ištisus šimtmečius besitęsiančia vynuogių auginimo tradicija. Vynuogių produkcijos, skirtos specialių būdingų savybių turintiems vynams („Prädikatswein“) gaminti, kokybę vynininkas vegetaciniu laikotarpiu gali pagerinti taikydamas specialias priežiūros priemones: pašalindamas lapus aplink kekę arba apskindamas pačias vynuoges, kad būtų užtikrinta geresnė jų kokybė ir didesnė vynuogėse esančių medžiagų koncentracija. Be to, siekiant suteikti galutiniam produktui, tai yra specialių būdingų savybių turinčiam vynui, tam tikrų savybių, įtakos turi ir kitas su žmogaus veikla susijęs veiksnys – gali būti taikomi įvairūs laikymo rūsyje metodai.

9.   Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)

Vynas, rūšinis putojantis vynas ir pusiau putojantis vynas

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Kitų sąlygų tipas:

Papildomi ženklinimo reikalavimai

Sąlygos aprašymas:

Tam, kad rūšinius vynus, specialių būdingų savybių turinčius vynus („Prädikatswein“), „b. A.“ arba „Sekt b. A.“ kategorijos rūšinius pusiau putojančius vynus būtų galima ženklinti etikete su tradiciniais terminais, pirmiausia vynai turi būti oficialiai patikrinti. Etiketėje turi būti nurodytas patikros numeris („amtliche Prüfungsnummer“ arba „AP-Nummer“). Jis pakeičia partijos numerį.

Be esamų saugomų vynų pavadinimų, vynai ir vyno produktai turi būti ženklinami nurodant vieną iš tradicinių terminų, išvardytų produkto specifikacijos 5 punkto a) papunktyje. Produkto specifikacijos 5 punkto b) papunktyje pateiktų tradicinių terminų nurodymas ženklinant yra neprivalomas.

Vynuogynų registre pateikiami patvirtinti mažesnių geografinių vietovių – subregionų („Bereiche“), vynuogių auginimo vietovių („Großlagen“) ir konkrečių vynuogynų („Einzellagen“) – pavadinimai. Vynuogynų registre vietovių ir subregionų ribos nurodomos pagal kadastro duomenis (kadastro vietovė, laukas, atvirojo lauko dalis, kadastrinis sklypas). Registrą tvarko Reino krašto-Pfalco žemės ūkio rūmai. Šiaurės Reine-Vestfalijoje jie išvardyti 2013 m. gruodžio 12 d. Reglamente dėl vyno sektorių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo ( „WeinR-DVO NRW“). Vynuogynų registras įkuriamas ir tvarkomas remiantis šiuo teisiniu pagrindu:

Vynų įstatymo 23 straipsnio 3 ir 4 dalimis;

Reglamento dėl vynų 29 straipsniu;

Federacinės žemės įstatymu dėl vietovių ir subregionų nustatymo ir vynuogynų registro (Vynuogynų įstatymas);

Reglamentu dėl vyno sektorių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo („WeinR-DVO NRW“);

Federacinės žemės reglamento dėl kompetencijos dėl vyno sektorių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo srityje 2 straipsnio 16 dalimi.

Keisti mažesnių geografinių vietovių ribas leidžiama tik pritarus kompetentingoms organizacijoms pagal Vynų įstatymo 22g straipsnį. Kompetentinga organizacija apie bet kokius pakeitimus pagal Vynų įstatymo 22g straipsnį turi pranešti Federalinei žemės ūkio ir maisto tarnybai („Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung“).

Produkto specifikacijos nuoroda

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  OL L 9, 2019 1 11, p. 2.


Top