EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0423(01)

Komisijos pasiūlymų Atšaukimas 2021/C 143/04

PUB/2021/261

OJ C 143, 23.4.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 4 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/4


Komisijos pasiūlymų Atšaukimas

(2021/C 143/04)

Atšauktų pasiūlymų sąrašas

Dokumento numeris

Tarpinstitucinė procedūra

Pavadinimas

Europos žaliasis kursas

COM(2008) 92 final

2008/0040 (APP)

Pasiūlymas dėl Tarybos Sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir preliminaraus taikymo

COM(2010) 154 final

2010/0084 (APP)

Pasiūlymas dėl Tarybos Sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais sudaryti Supratimo susitarimą dėl durklažuvių išteklių išsaugojimo Ramiojo vandenyno pietrytinėje dalyje sudarymo

COM(2011) 252 final

2011/0109 (NLE)

Pasiūlymas dėl Tarybos Sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Brazilijos Federacinės Respublikos oro susisiekimo susitarimo sudarymo

COM(2020) 136 final

2020/0052 (NLE)

Pasiūlymas dėl Tarybos Sprendimo dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Lisabonos sąjungos asamblėjoje

COM(2020) 182 final

2020/0072 (NLE)

Pasiūlymas dėl Tarybos Sprendimo dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi pagal Konvenciją dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos (OSPAR) įsteigtoje komisijoje, dėl Makaronezijos įtraukimo į OSPAR konvencijoje apibrėžtą jūros baseiną

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

COM(2016) 821 final

2016/0398 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą

COM(2016) 823 final

2016/0402 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl Reglamentu ... [EPK reglamentas] nustatytos Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos

COM(2016) 824 final

2016/0403 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės

COM(2019) 441 final

2019/0207 (NLE)

Pasiūlymas dėl Tarybos Sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

Žmonėms tarnaujanti ekonomika

COM(2019) 399 final

2019/0183 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

Europinės gyvensenos propagavimas

COM(2015) 450 final

2015/0208 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo nustatomas krizinis perkėlimo mechanizmas ir iš dalies keičiamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai

COM(2016) 270 final

2016/0133 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)


Top