EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020HB0019

Europos Centrinio Banko rekomendacija 2020 m. kovo 27 d. dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir ir dėl Rekomendacijos ECB/2020/1 panaikinimo (ECB/2020/19) 2020/C 102 I/01

OJ C 102I , 30.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 102/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2020 m. kovo 27 d.

dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir ir dėl Rekomendacijos ECB/2020/1 panaikinimo

(ECB/2020/19)

(2020/C 102 I/01)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) mano, kad yra itin svarbu, jog kredito įstaigos galėtų ir toliau atlikti savo vaidmenį finansuodamos namų ūkius, mažąsias ir vidutines įmones ir bendroves ekonominio sukrėtimo, susijusio su koronaviruso liga (COVID 19), metu. Dėl to šiuo tikslu kredito įstaigoms yra labai svarbu apsaugoti kapitalą, kad būtų išlaikytas jų pajėgumas remti ekonomiką dėl COVID 19 išaugusio netikrumo aplinkoje. Šiuo tikslu pirmenybė turi būti teikiama tam, kad kapitalo ištekliai būtų naudojami realiajai ekonomikai remti ir nuostoliams padengti, o ne dividendams diskreciškai paskirstyti ir akcijoms atpirkti;

(2)

todėl ECB mano esant tikslinga, kad su COVID-19 susijusio ekonominio sukrėtimo laikotarpiu svarbios kredito įstaigos susilaikytų nuo dividendų paskirstymo ir nuo akcijų atpirkimo, kuriuo atlyginama akcininkams. Atsižvelgiant į išimtines aplinkybes, reikėtų panaikinti Europos Centrinio Banko rekomendaciją ECB/2020/1 (2);

(3)

siekiant kuo labiau padidinti paramą realiajai ekonomikai, taip pat manoma, kad ir mažiau svarbios kredito įstaigos neturėtų diskreciškai paskirstyti dividendų,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I.

1.

ECB rekomenduoja, kad bent iki 2020 m. spalio 1 d. dividendai (3) nebūtų išmokami ir kredito įstaigos neprisiimtų neatšaukiamo įsipareigojimo išmokėti dividendus už 2019 ir 2020 finansinius metus ir kad kredito įstaigos susilaikytų nuo akcijų atpirkimo, kuriuo atlyginama akcininkams.

2.

Kredito įstaigos, kurios negali laikytis šios rekomendacijos, nes mano, kad pagal įstatymą jos privalo išmokėti dividendus, turėtų nedelsdamos paaiškinti tokias priežastis savo jungtinei priežiūros grupei.

3.

Ši rekomendacija taikoma konsoliduotai svarbios prižiūrimos grupės, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) 2 straipsnio 22 punkte, atveju, ir individualiai svarbaus prižiūrimo subjekto, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 punkte, atveju, jei toks svarbus prižiūrimas subjektas nepriklauso svarbiai prižiūrimai grupei.

II.

Ši rekomendacija skirta svarbiems prižiūrimiems subjektams ir svarbioms prižiūrimoms grupėms, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 ir 22 punktuose.

III.

Ši rekomendacija taip pat skirta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir paskirtosioms institucijoms, kiek tai susiję su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais ir mažiau svarbiomis prižiūrimomis grupėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 7 ir 23 punktuose. Tikimasi, kad prireikus nacionalinės kompetentingos ir paskirtosios institucijos taikys šią rekomendaciją tokiems subjektams ir grupėms.

IV.

ECB toliau vertins ekonominę situaciją ir svarstys, ar rekomenduotinas dividendų mokėjimo sustabdymas po 2020 m. spalio 1 d.

V.

Europos Centrinio Banko rekomendacija ECB/2020/1 panaikinama.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. kovo 27 d.

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2020 m. sausio 17 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija ECB/2020/1 dėl dividendų paskirstymo politikos (OL C 30, 2020 1 29, p. 1).

(3)  Kredito įstaigos gali būti įvairių teisinių formų, pvz., biržinės bendrovės ir ne akcinės bendrovės, pvz., savitarpio fondai, kooperatyvai arba taupymo įstaigos. Terminas „dividendai“ šioje rekomendacijoje reiškia bet kokios rūšies pinigų išmokėjimą, kurį turi patvirtinti visuotinis susirinkimas.

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17).


Top