Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0914(06)

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)Tekstas svarbus EEE.

OJ C 326, 14.9.2018, p. 114–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 326/114


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 326/04)

Direktyva 1999/5/EB

Remdamosi Direktyvos 2014/53/ES (1) 48 straipsnyje išdėstyta pereinamojo laikotarpio nuostata, valstybės narės netrukdo tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti radijo įrenginius, kuriems taikoma Direktyva 2014/53/ES, kurie atitinka Direktyvą 1999/5/EB (2) ir kurie buvo pateikti rinkai anksčiau nei 2017 m. birželio 13 d. Taigi darniaisiais standartais, kurių nuorodos buvo paskelbtos pagal Direktyvą 1999/5/EB ir paskutinį kartą išvardytos 2016 m. liepos 8 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 249 (p. 1) paskelbtame Komisijos komunikate bei pataisytos 2016 m. rugsėjo 17 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 342 (p. 15) ir 2016 m. lapkričio 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 403 (p. 26) paskelbtuose klaidų ištaisymuose, atitikties tai direktyvai prielaida išlaikoma iki 2017 m. birželio 12 d.

Direktyva 2014/53/ES

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)

ESO (3)

Standarto nuoroda ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pirmą kartą OL

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

Šiuo standartu siekiama apimti Direktyvos 2014/53/ES straipsnį (-ius).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Gaminio standartas mobiliųjų telefonų atitikčiai, siejamai su elektromagnetinių laukų (300 MHz–3 GHz) poveikio žmogui ribojimo pagrindiniais kriterijais, paliudyti

2017 11 17

 

 

3.1.a straipsnis

Cenelec

EN 50385:2017

Gaminio standartas, taikomas tikrinant, ar bevielio ryšio sistemų pagrindinės radijo stotys ir stacionariosios galinės stotys atitinka poveikio žmogui pagrindinius apribojimus arba elektromagnetinių radijo dažnio laukų (110 MHz–40 GHz) kontrolinius lygius. Poveikis gyventojams

2017 11 17

 

 

3.1.a straipsnis

Cenelec

EN 50401:2017

Gaminio standartas, taikomas tikrinant, ar stacionarioji radijo dažnio perdavimo įranga (nuo 110 MHz iki 40 GHz), skirta belaidžio ryšio tinklams, atitinka elektromagnetinių radijo dažnio laukų poveikio gyventojams pagrindinius apribojimus arba atskaitos lygius, kai perduodama eksploatuoti

2017 11 17

 

 

3.1.a straipsnis

Cenelec

EN 50566:2017

Gaminio standartas, taikomas tikrinant radijo dažnių (30 MHz–6 GHz) elektromagnetinių laukų, kuriuos kuria rankoje laikomi arba prie kūno nešiojami belaidžio ryšio įtaisai, atitiktį

2017 11 17

 

 

3.1.a straipsnis

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetinis multimedijos įrangos suderinamumas. Atsparumo reikalavimai

CISPR 35:2016 (Modifikuotas)

2017 11 17

 

 

3.1.b straipsnis

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Siaurajuostė tiesiogiai spausdinanti telegrafo įranga meteorologinei arba navigacinei informacijai priimti (NAVTEX). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių esminius reikalavimus

2016 7 8

 

 

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga su vidine arba išorine RD antenos jungtimi, pirmiausia skirta analoginiams kalbiniams signalams perduoti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 12 9

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta duomenims (ir (arba) kalbai) perduoti, naudojant pastovią arba kintamą gaubtinę moduliaciją, ir turinti antenos jungtį. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, perduodanti signalus savitam imtuvo atsakui sukelti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000  MHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus, keliamus nespecialiai radijo ryšio įrangai

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000  MHz dažnių diapazone. 3-1 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. Mažos išlaikymo trukmės didelio patikimumo įranga, socialinės pagalbos iškvietimo įranga, veikianti paskirtaisiais dažniais (nuo 869,200  MHz iki 869,250  MHz)

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000  MHz dažnių diapazone. 3-2 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. Belaidžiai pavojaus signalizavimo įtaisai, veikiantys mažos išlaikymo trukmės ir didelio patikimumo (LDC/HR) paskirtosiose dažnių juostose nuo 868,60  MHz iki 868,70  MHz, nuo 869,25  MHz iki 869,40  MHz ir nuo 869,65  MHz iki 869,70  MHz

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000  MHz dažnių diapazone. 4 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. Matavimo įtaisai, veikiantys paskirtojoje dažnių juostoje nuo 169,400  MHz iki 169,475  MHz

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, naudojama ieškos tarnybai ir veikianti nuo 25 MHz iki 470 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 10 13

EN 300 224-2 V1.1.1

2.1 pastaba

2019 2 28

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Istaigos ieškos tarnyba. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, naudojanti integraliąsias antenas ir skirta pirmiausia analoginei kalbai perduoti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Plačiajuostės perdavimo sistemos. Duomenų perdavimo įranga, veikianti 2,4  GHz PMM dažnių juostoje ir naudojanti išplėstojo spektro moduliavimo metodus. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 9 kHz iki 25 MHz dažnių diapazone, ir induktyviosios kilpos sistemos, veikiančios nuo 9 kHz iki 30 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, naudojanti įmontuotąsias antenas, perduodančias signalus savitam imtuvo atsakui sukelti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta duomenims (ir kalbai) perduoti ir naudojanti įmontuotąją anteną. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 1 dalis. A klasės imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 2 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. B klasės imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 3 dalis. C klasės imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 4 dalis. Pagalbiniai klausymo įtaisai, įskaitant asmeninius garso stiprintuvus ir indukcinės kilpos sistemas, veikiantys iki 3 GHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2018 2 9

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Civilinės bangos (CB) radijo ryšio įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, naudojama nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 7 14

EN 300 440-2 V1.4.1

2.1 pastaba

2018 12 31

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su 2 ir 3 kategorijos imtuvų, kaip apibrėžta 5 lentelėje, veikimo parametrais, ir neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įrenginiai, naudojami nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Plačiajuostės garsinio signalo ryšio linijos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Tik priimančių mobiliųjų Žemės stočių, skirtų duomenims perduoti ir veikiančių 1,5  GHz dažnių juostoje, darnusis standartas. Radijo dažnių (RD) aprašas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Transporto ir eismo telematika. Skirtoji trumpojo nuotolio ryšių perdavimo įranga (500 kbit/s ir (arba) 250 kbit/s), veikianti nuo 5 795  MHz iki 5 815  MHz dažniu. 2 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 podalis. Transporto priemonėse įrengti įtaisai

2018 3 9

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Mobiliosios oreivystės tarnybos antžeminiai nešiojamieji, kilnojamieji arba stacionarieji labai aukštų dažnių siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai, naudojantys amplitudės moduliavimą. 2 dalis. Darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2016 7 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Mobiliosios jūrų tarnybos radiotelefonų siųstuvai ir imtuvai, veikiantys labai aukštų dažnių juostoje ir naudojami vidaus vandenų keliuose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių esminius reikalavimus

2017 12 15

EN 300 698 V2.1.1

2.1 pastaba

2018 5 31

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Griūties vietos švyturiai. Siustuvų ir imtuvų sistemos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Griūties vietos švyturiai, veikiantys 457 kHz dažniu. Siųstuvų-imtuvų sistemos. 2 dalis. Pagalbos tarnybų veiklos ypatumų darnusis standartas

2018 3 9

EN 300 718-3 V1.2.1

2.1 pastaba

2019 9 30

3.3.g straipsnis

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Griūties vietos švyturiai. Siustuvų ir imtuvų sistemos. 3 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.3e straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.3.g straipsnis

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Ultraaukštųjų dažnių (UAD) laivo bortinio ryšio sistemos ir įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Bendrųjų ryšių LAD radiotelefoninė įranga ir su ja susijusi D klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo įranga. Darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių reikalavimus

2016 8 12

 

 

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Bendrųjų ryšių LAD radiotelefono įranga ir su ja susijusi D klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių esminius reikalavimus

2017 4 12

EN 301 025 V2.1.1

2.1 pastaba

2018 11 30

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Radariniai įrenginiai, veikiantys nuo 76 GHz iki 77 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta analoginiam ir (arba) skaitmeniniam ryšiui (kalba ir (arba) duomenys), naudojanti siaurajuosčius kanalus ir turinti antenos jungtį. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 2 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Mobiliosios jūrų tarnybos nešiojamoji labai aukšto dažnio (LAD) radiotelefoninė įranga, veikianti LAD dažnių juostose (išskyrus PJNSS). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Belaidžiai garsiniai įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 2 000  MHz diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 7 14

EN 301 357-2 V1.4.1

2.1 pastaba

2019 2 28

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Belaidžiai garsiniai įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 2 000  MHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinės interaktyviosios galinės įrangos ir palydovinės vartotojo galinės įrangos, siunčiančios signalus į geostacionariosios orbitos palydovus nuo 27,5  GHz iki 29,5  GHz dažnių juostoje, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Skaitmeninis patobulintas belaidis nuotolinis ryšys [telekomunikacijos] (DECT). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mažos duomenų perdavimo spartos sausumos mobiliųjų palydovinių Žemės stočių ir jūrų mobiliųjų palydovinių Žemės stočių, nenumatomų taikyti avarinio ryšio ir saugos sistemose, veikiančių 1,5  GHz ir (arba) 1,6  GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mažos duomenų perdavimo spartos mobiliųjų palydovinių Žemės stočių, išskyrus oreivystės mobiliąsias palydovines Žemės stotis, veikiančių 11/12/14 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Labai mažos apertūros galinės įrangos darnusis standartas. Tik siuntimo, siuntimo ir (arba) priėmimo ar tik priėmimo palydovinės Žemės stotys, veikiančios 11/12/14 GHz dažnių juostose ir atitinkančios Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių naujienų rinkimo kilnojamųjų Žemės stočių, veikiančių 11–12/13–14 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 10 14

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mobiliųjų Žemės stočių, įskaitant nešiojamąsias Žemės stotis, skirtų mobiliosios palydovinės tarnybos palydoviniams asmeninio ryšio tinklams 1,6 /2,4  GHz dažnių juostoje, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Negeostacionariosios orbitos mobiliųjų Žemės stočių, įskaitant nešiojamąsias Žemės stotis, skirtų palydovinio asmeninio ryšio tinklams nuo 1 980  MHz iki 2 010  MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170  MHz iki 2 200  MHz (kosmosas–Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Labai mažos apertūros galinės įrangos darnusis standartas. Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminiai reikalavimai, keliami tik siuntimo, siuntimo ir priėmimo arba tik priėmimo palydovinėms Žemės stotims, veikiančioms 4 GHz ir 6 GHz dažnių juostose

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Sausumos mobiliųjų Žemės stočių, skirtų balsui ir (arba) duomenims perduoti, veikiančių 1,5  GHz ir 1,6  GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Laivuose įrengtų palydovinių Žemės stočių, veikiančių 4/6 GHz dažnių juostose, priskirtose fiksuotajai palydovinei tarnybai, darnusis standartas, apimantis 2014/53/ES direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinės interaktyviosios galinės įrangos ir palydovinės vartotojo galinės įrangos, siunčiančios signalus į geostacionariosios orbitos palydovus nuo 29,5  GHz iki 30,0  GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 10 14

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Orlaivių Žemės stočių, teikiančių oreivystės mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą bei mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą ir (arba) oreivystės mobiliojo palydovinio maršrutinio ryšio paslaugą bei mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą, veikiančių žemesnių nei 3 GHz dažnių juostoje, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema (GSM). Bazinių stočių (BS) įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM). GSM 900 ir GSM 1 800 juostų judriųjų stočių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

Pranešimas. Šiuo darniuoju standartu numatoma atitikties Direktyva 2014/53/ES nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jeigu taikomi ir 4.2.20, 4.2.21 ar 4.2.26 papunktyje nurodyti priėmimo parametrai

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema (GSM). Mobiliųjų stočių įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2018 2 9

EN 301 511 V9.0.2

2.1 pastaba

2019 4 30

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Mažos galios aktyvieji medicininiai implantai ir susiję priedai, veikiantys nuo 2 483,5  MHz iki 2 500  MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Matomo tarpo įtaisai (WSD). Bevielės prieigos sistemos, veikiančios nuo 470 MHz iki 790 MHz TV transliavimo dažnių juostoje. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Geostacionariųjų mobiliųjų palydovinių sistemų mobiliųjų Žemės stočių, įskaitant nešiojamąsias Žemės stotis, skirtų palydoviniams asmeninio ryšio tinklams, veikiantiems 1,5  GHz ir 1,6  GHz dažnių juostose ir priklausantiems mobiliajai palydovinei tarnybai, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mažos duomenų perdavimo spartos mobiliųjų Žemės stočių, naudojančių žemos orbitos Žemės palydovus (ŽOŽ) ir veikiančių mažesniu negu 1 GHz dažniu, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Komerciniam naudojimui tinkanti mėgėjiška radijo ryšio įranga. Darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2016 7 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Ultramažos galios aktyvieji medicininiai implantai ir susiję priedai, veikiantys nuo 402 MHz iki 405 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2016 7 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Labai aukšto dažnio skaitmeninės oras-žemė ryšio linijos 2-ojo tipo veika. Antžeminės įrangos techninės charakteristikos ir matavimo metodai. 3 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Labai aukšto dažnio skaitmeninės oras-žemė ryšio linijos 4-ojo tipo veikos radijo ryšio įranga. Antžeminės įrangos techninės charakteristikos ir matavimo metodai. 5 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz dažnio vietinis radijo ryšio tinklas. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Įvadas ir bendrieji reikalavimai

2016 12 9

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA FDD) vartotojo įranga (VĮ)

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA FDD) vartotojo įranga (VĮ)

2017 10 13

EN 301 908-2 V11.1.1

2.1 pastaba

2019 2 28

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 3 dalis. CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA FDD) bazinės stotys (BS)

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo įranga (VĮ). 10 dalis. Darnusis IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 11 dalis. CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA FDD) kartotuvai

2017 2 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus.12 dalis. CDMA daugianešlio būdo (cdma 2000) kartotuvai

2016 9 9

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 13 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA) vartotojo įranga (VĮ)

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 13 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA) vartotojo įranga (VĮ)

2017 10 13

EN 301 908-13 V11.1.1

2.1 pastaba

2019 2 28

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 14 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA) bazinės stotys (BS)

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 15 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA FDD) kartotuvai

2017 2 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 18 dalis. E-UTRA, UTRA ir GSM/EDGE daugiastandarčio radijo ryšio (MSR) bazinės stotys (BS)

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 19 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAXTM) TDD vartotojo įranga (UE)

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 20 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAX) TDD bazinės stotys (BS)

2016 10 14

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 21 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAXTM) FDD vartotojo įranga (UE)

2016 10 14

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 22 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAXTM) FDD bazinės stotys (BS)

2016 12 9

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

LAD siųstuvai ir imtuvai, naudojami kaip kranto stotys pasaulinėje jūrų nelaimių ir saugos sistemoje (PJNSS) ir kitoms mobiliosios jūrų tarnybos reikmėms. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Moduliuotosios amplitudės (AM) garso transliavimo tarnybos perdavimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Moduliuotojo dažnio (FM) garso transliavimo tarnybos perdavimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

EN 302 018-2 V1.2.1

2.1 pastaba

2018 12 31

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Garso transliavimo tarnybos perdavimo įrenginiai su dažnio moduliacija (FM). 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteorologinės priemonės. Radijo zondai, naudojami nuo 400,15  MHz iki 406 MHz dažnių diapazone, kurių galia neviršija 200 mW. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 12 15

EN 302 054-2 V1.2.1

2.1 pastaba

2018 5 31

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Meteorologinės priemonės. Radijo zondai, naudojami nuo 400,15  MHz iki 406 MHz dažnių diapazone ir kurių galia neviršija 200 mW. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

2018 3 9

EN 302 054 V2.1.1

2.1 pastaba

2018 10 31

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Belaidės vaizdo ryšio linijos, veikiančios nuo 1,3  GHz iki 50 GHz dažnių juostoje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Bendrojo UWB taikymo reikalavimai

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. Reikalavimai, keliami vietos sekimui, taikant UWB technologiją

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 3 dalis. Reikalavimai, keliami antžeminių transporto priemonių UWB įtaisams

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 4 dalis. Medžiagų jutikliai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją mažesniu kaip 10,6  GHz dažniu

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Žemės ir sienų zondavimo radarų taikymo vizualizavimo sistemos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Garso transliavimo tarnybos antžeminiai skaitmeniniai perdavimo įrenginiai. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Orlaivių palydovinių mobiliųjų Žemės stočių, veikiančių 11/12/14 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Navigacinis radaras, naudojamas vidaus vandenų keliuose. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Ultramažos galios aktyvieji medicininiai implantai ir priedai, veikiantys nuo 9 kHz iki 315 kHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Radijo dažnių atpažinimo įranga, veikianti nuo 865 MHz iki 868 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 2 W bei veikianti nuo 915 MHz iki 921 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 4 W. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Fiksuotojo radijo ryšio sistemos. Charakteristikos ir reikalavimai, keliami tiesioginio ryšio įrenginiams ir antenoms. 2 dalis. Skaitmeninės sistemos, veikiančios nuo 1,3  GHz iki 86 GHz dažnių juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

EN 302 217-2-2 V2.2.1

2.1 pastaba

2018 12 31

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Fiksuotojo radijo ryšio sistemos. Charakteristikos ir reikalavimai, keliami tiesioginio ryšio įrangai ir antenoms. 2-2 dalis. Skaitmeninės sistemos, veikiančios dažnių juostose, kuriose taikomas dažnių koordinavimas. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

Pranešimas. Šiuo darniuoju standartu numatoma atitikties Direktyva 2014/53/ES nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jeigu taikomi ir 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ar 4.3.4 papunktyje nurodyti priėmimo parametrai

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Pasaulinio skaitmeninio radijo laidų transliavimo tarnybos perdavimo įrenginiai. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigacinis radaras, skirtas naudoti laivuose, nepatenkančiuose į SOLAS taikymo sritį. Darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Trumpojo nuotolio radariniai įrenginiai, veikiantys nuo 77 GHz iki 81 GHz dažnių juostoje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Trumpojo nuotolio radariniai įrenginiai, veikiantys 24 GHz dažnio srityje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Antžeminės skaitmeninės televizijos laidų transliavimo tarnybos perdavimo įrenginiai (DVB-T). 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Fiksuotojo radijo ryšio sistemos. Daugiapunkčio ryšio įranga ir antenos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus, keliamus skaitmeninio daugiapunkčio radijo ryšio įrangai

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Laivuose įrengtų palydovinių Žemės stočių, veikiančių 11/12/14 GHz dažnių juostose, priskirtose fiksuotajai palydovinei tarnybai (FPT), darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Rezervuarų lygio zondavimo radarų įranga, veikianti nuo 4,5  GHz iki 7 GHz, nuo 8,5  GHz iki 10,6  GHz, nuo 24,05  GHz iki 27 GHz, nuo 57 GHz iki 64 GHz ir nuo 75 GHz iki 85 GHz dažnių diapazonuose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Traukiniuose įrengtų sekimo Žemės stočių, veikiančių 14/12 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Meteorologinės priemonės. Radijo zondai, naudojami nuo 1 668,4  MHz iki 1 690  MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 12 15

EN 302 454-2 V1.2.1

2.1 pastaba

2018 5 31

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 454 V2.2.1

Meteorologinės priemonės. Radijo zondai, naudojami nuo 1 668,4  MHz iki 1 690  MHz dažnių diapazone. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 302 454 V2.1.1

2.1 pastaba

2019 5 31

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Orlaivyje esančios mobiliojo ryšio (MCOBA) sistemos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 3 10

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Belaidės prieigos sistemos. 5,8  GHz dažnio fiksuotosios plačiajuostės duomenų perdavimo sistemos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Ypač mažos galios aktyviųjų medicininių membraninių implantų ir pagalbinių reikmenų radijo ryšio įranga, veikianti nuo 30 MHz iki 37,5  MHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 315 kHz iki 600 kHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Ultramažos galios medicininių duomenų perdavimo paslaugų sistema, veikianti nuo 401 MHz iki 402 MHz ir nuo 405 MHz iki 406 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, veikianti 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz arba 150 kHz dažnių juostos pločio kanaluose ir naudojanti pastovią arba kintamą gaubtinę moduliaciją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Plačiajuostės radijo ryšio prieigos tinklai. 60 GHz dažnio gigabitinių daugkartinės prieigos belaidžių ir (arba) vietinio radijo ryšio tinklų sistemos. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Intelektinės transporto sistemos (ITS). Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 5 855  MHz iki 5 925  MHz dažnių juostoje. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių Žemės stočių, veikiančių nuo 1 980  MHz iki 2 010  MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170  MHz iki 2 200  MHz (kosmosas–Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Papildomas antžeminis komponentas, skirtas plačiajuostėms sistemoms

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių Žemės stočių, veikiančių nuo 1 980  MHz iki 2 010  MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170  MHz iki 2 200  MHz (kosmosas–Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. Plačiajuosčių sistemų naudotojo įranga

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių Žemės stočių, veikiančių nuo 1 980  MHz iki 2 010  MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170  MHz iki 2 200  MHz (kosmosas–Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 3 dalis. Siaurajuosčių sistemų naudotojo įranga

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, skirta Eurobalise (radijo švyturių) geležinkelio sistemoms. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, skirta Euroloop geležinkelio sistemoms. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 617 V2.3.1

Mobiliosios oreivystės tarnybos antžeminiai ultraaukštųjų dažnių (UAD) siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai, naudojantys amplitudės moduliavimą. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 302 617-2 V2.1.1

2.1 pastaba

2019 3 31

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Mobiliosios oreivystės tarnybos antžeminiai ultraaukštųjų dažnių (UAD) siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai, naudojantys amplitudės moduliavimą. 2 dalis. Darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Intelektinės transporto sistemos. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 63 GHz iki 64 GHz dažnių juostoje. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Lygio zondavimo radarų įranga, veikianti nuo 6 GHz iki 8,5  GHz, nuo 24,05  GHz iki 26,5  GHz, nuo 57 GHz iki 64 GHz ir nuo 75 GHz iki 85 GHz dažnių diapazonuose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Aktyviojo radaro taikinio skyros didinimo įtaisai. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Automobilių radarinė įranga, veikianti nuo 24,05  GHz iki 24,25  GHz arba 24,50  GHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Mobiliosios jūrų tarnybos nešiojamoji labai aukšto dažnio (LAD) radiotelefoninė įranga, veikianti LAD juostose, su integruotu nešiojamuoju D klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo moduliu. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Mobiliosios jūrų tarnybos nešiojamoji labai aukšto dažnio (LAD) radiotelefoninė įranga, veikianti LAD juostose, su integruotu nešiojamuoju H klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo moduliu. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių esminius reikalavimus

2017 4 12

EN 302 885 V2.1.1

2.1 pastaba

2018 12 31

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Mobiliosios jūrų tarnybos nešiojamoji labai aukšto dažnio (LAD) radiotelefoninė įranga, veikianti LAD juostose, su integruotu nešiojamuoju H klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo moduliu. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių esminius reikalavimus

2017 5 12

EN 302 885 V2.2.2

2.1 pastaba

2019 1 31

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Asmeninis jūrinis vietos nurodymo švyturys, skirtas naudoti 121,5  MHz dažniu tik paieškos ir gelbėjimo tikslams. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Darnusis standartas, skirtas transporto priemonėse įmontuotoms Žemės stotims, veikiančioms 14/12 GHz dažnių juostose, ir apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Mobilioji sausumos tarnyba. Privataus sausumos mobiliojo radijo ryšio paslaugos daugiakanalio siųstuvo specifikacija. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Antžeminės ryšio sustiprinimo sistemos (ARSS) duomenų perdavimas labai aukšto dažnio žemė-oras ryšio linija. Antžeminės įrangos techninės charakteristikos ir matavimo metodai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Asmeniniai jūriniai mažos galios vietos nustatymo įtaisai, naudojantys automatinę identifikavimo sistemą (AIS). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Jūriniai mažos galios LAD asmeniniai vietos nustatymo švyturiai, naudojantys skaitmeninį atrankųjį kvietimą (SAK). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Pakrančių stebėjimo, laivų eismo paslaugų ir uostų radarai. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Medicininių fiziologinių parametrų jutiklių tinklo sistemos, veikiančios nuo 2 483,5  MHz iki 2 500  MHz diapazone. Darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus

2016 8 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Tinklo trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, naudojama nuo 870 MHz iki 876 MHz dažnių diapazone, kurios galia neviršija 500 mW. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Patobulintoji antžeminio judėjimo valdymo ir kontrolės sistema (A-SMGCS). 6 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus, skirtas paskirstytiems antžeminio judėjimo radarų jutikliams. 1 podalis. X dažnio juostos jutikliai, naudojantys impulsinius signalus ir perduodantys iki 100 kW galią

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Laivų ir pakrantės įrenginių, koordinuojančių veiklą, jūrinė plačiajuostė radijo linija, veikianti nuo 5 852  MHz iki 5 872  MHz ir (arba) nuo 5 880  MHz iki 5 900  MHz dažnių juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 12 15

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Plačiajuostis tiesioginis ryšys oras–žemė. Įranga, veikianti nuo 1 900  MHz iki 1 920  MHz ir nuo 5 855  MHz iki 5 875  MHz dažnių juostose. Antenos su fiksuota kryptine diagrama. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Skaitmeniniai antžeminės TV transliavimo imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Stiprintuvai ir aktyviosios antenos TV transliavimui priimti buitinėse patalpose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 5 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinio transliavimo priėmimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Išorės blokas, priimantis nuo 10,7  GHz iki 12,75  GHz dažnių juostoje

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinio transliavimo priėmimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. Vidaus blokas

2016 9 9

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Jūrų tarnybos mobilieji siųstuvai ir imtuvai, skirti naudoti VD ir AD juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3.g straipsnių esminius reikalavimus

2017 10 13

 

 

3.2 straipsnis; 3.3.g straipsnis

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Socialinės pagalbos iškvietimo įranga, veikianti nuo 25 MHz iki 1 000  MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 4 12

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos (GNSS) imtuvai. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 1 164  MHz iki 1 300  MHz ir nuo 1 559  MHz iki 1 610  MHz dažnių juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 12 15

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 520 V1.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Ultramažos galios belaidžiai medicininiai kapsuliniai endoskopiniai įtaisai, veikiantys nuo 430 MHz iki 440 MHz dažnių diapazone. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema (GSM). GSM kartotuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 1 13

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mobiliosiose platformose įmontuotų Žemės stočių, siunčiančių signalus į geostacionariosios orbitos palydovus nuo 27,5  GHz iki 30,0  GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mobiliosiose platformose įmontuotų Žemės stočių (MPĮŽS), siunčiančių signalus į negeostacionariosios orbitos palydovus nuo 27,5  GHz iki 29,1  GHz ir nuo 29,5  GHz iki 30,0  GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2016 11 11

 

 

3.2 straipsnis

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, naudojama nuo 40 GHz iki 246 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2017 6 8

 

 

3.2 straipsnis

Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties.

1 pastaba:

Paprastai atitikties prielaidos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų arba paslaugų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną pagal (iš dalies) pakeistą standartą nebedaroma prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų. Tai neturi poveikio prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų, nustatytų produktams arba paslaugoms, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet netaikomas naujas standartas.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujas cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naują cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

PASTABA.

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos organizacijos, kurių sąrašas paskelbtas Oficialiajame leidinyje pagal Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (4) 27 strapsnį.

Standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir CENELEC juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standarizacijos organizacijos standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Nuorodos į klaidų ištaisymus „…/AC: YYYY“ skelbiamos tik informacijos tikslais. Klaidų ištaisyme iš standarto teksto pašalinamos spausdinimo, kalbos ar panašios klaidos ir klaidų ištaisymas gali būti aktualus tik vienai ar kelioms Europos standartizacijos organizacijos priimto standarto kalbinėms versijoms.

Nuorodinių žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus ir kitus Europos standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OL L 153, 2014 5 22, p. 62.

(2)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

(3)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811, faks. +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811, faks. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; tel. +33 492944200, faks. +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  OL C 338, 2014 9 27, p. 31.


Top