Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0112(01)

2017 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimo santrauka byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (Byla AT.39740 – Google Search (Shopping)) (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4444)

OJ C 9, 12.1.2018, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 9/11


Komisijos sprendimo santrauka

2017 m. birželio 27 d.

byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį

(Byla AT.39740 – Google Search (Shopping))

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4444)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2018/C 9/08)

2017 m. birželio 27 d. Komisija priėmė sprendimą dėl bylos nagrinėjimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003  (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant visas paskirtas baudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą saugoti savo verslo paslaptis.

1.   ĮVADAS

(1)

Sprendime nustatyta, kad įmonė „Google Inc.“ (toliau – „Google“), savo bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose palankesnėmis sąlygomis, palyginti su konkurentų teikiamomis kainų palyginimo paslaugomis, išdėstydama ir rodydama savo kainų palyginimo paslaugas, pažeidžia SESV 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį. Sprendimu įmonei „Google“ ir jos patronuojančiajai įmonei „Alphabet Inc.“ (toliau – „Alphabet“) nurodoma nedelsiant nutraukti pažeidimą ir įmonėms „Alphabet Inc.“ ir „Google Inc.“ skiriama bauda už piktnaudžiavimą nuo 2008 m. sausio 1 d. iki dabar.

(2)

2017 m. birželio 20 d. ir 2017 m. birželio 26 d. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę dėl sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 straipsnį ir dėl įmonėms „Alphabet“ ir „Google“ skirtos baudos.

2.   RINKOS APIBRĖŽTIS IR DOMINAVIMAS

(3)

Sprendime daroma išvada, kad atitinkamos produkto rinkos šioje byloje yra bendrosios paieškos paslaugų rinka ir kainų palyginimo paslaugų rinka.

(4)

Bendrosios paieškos paslaugų teikimas sudaro atskirą produkto rinką, nes i) tai yra ekonominė veikla; ii) bendrosios paieškos paslaugų ir kitų internetinių paslaugų paklausos pakeičiamumas ir pasiūlos pakeičiamumas yra ribotas ir iii) ši išvada nesikeičia, jei bendrosios paieškos paslaugos teikiamos per stacionarius prietaisus arba mobiliuosius prietaisus.

(5)

Kainų palyginimo paslaugų teikimas sudaro atskirą atitinkamą produkto rinką. Taip yra todėl, kad kainų palyginimo paslaugos negali būti pakeičiamos paslaugomis, kurias teikia: i) specializuotų įvairių sričių paieškos paslaugų (pvz., skrydžių, viešbučių, restoranų arba naujienų) teikėjai; ii) internetinės paieškos reklamos platformos; iii) internetiniai mažmenininkai; iv) prekybos platformos ir v) neinternetinių kainų palyginimo priemonių teikėjai.

(6)

Sprendime daroma išvada, kad visos bendrosios paieškos paslaugų ir kainų palyginimo paslaugų atitinkamos geografinės rinkos yra nacionalinės apimties.

Įmonės „Google“ dominuojanti padėtis bendrosios paieškos srityje

(7)

Sprendime daroma išvada, kad nuo 2007 m. įmonė „Google“ užima dominuojančią padėtį kiekvienoje EEE nacionalinėje bendrosios paieškos rinkoje, išskyrus Čekiją, kurioje įmonė „Google“ užima dominuojančią padėtį nuo 2011 m.

(8)

Ši išvada pagrįsta įmonės „Google“ rinkos dalimis, tuo, kad yra kliūčių plėstis rinkoje ir į ją patekti, retais vartotojų daugiaadresiškumo atvejais ir prekių ženklo poveikiu bei tuo, kad trūksta atsveriamosios pirkėjo galios. Išvada daroma nepaisant to, kad bendrosios paieškos paslaugos teikiamos nemokamai, ir neatsižvelgiant į tai, ar stacionariais prietaisais vykdoma bendroji paieška ir mobiliaisiais prietaisais vykdoma bendroji paieška sudaro atskiras rinkas.

3.   PIKTNAUDŽIAVIMAS DOMINUOJANČIA PADĖTIMI

(9)

Sprendime daroma išvada, kad įmonė „Google“ piktnaudžiauja savo padėtimi atitinkamose bendrosios paieškos paslaugų rinkose EEE, savo bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose palankesnėmis sąlygomis, palyginti su konkurentų teikiamomis kainų palyginimo paslaugomis, išdėstydama ir rodydama savo kainų palyginimo paslaugas.

(10)

Įmonės „Google“ elgesys yra piktnaudžiaujamas, nes: i) juo duomenų srautas nuo konkurentų kainų palyginimo paslaugų nukreipiamas į pačios įmonės „Google“ kainų palyginimo paslaugas, nes sumažinamas duomenų srautas iš įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapių į konkurentų teikiamas kainų palyginimo paslaugas ir padidinamas duomenų srautas iš įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapių į pačios įmonės „Google“ kainų palyginimo paslaugas ir ii) jis gali turėti arba tikėtinai turės antikonkurencinį poveikį nacionalinėms kainų palyginimo paslaugų ir bendrosios paieškos paslaugų rinkoms.

Įmonės „Google“ elgesys: įmonės bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose palankesnėmis sąlygomis išdėstomos ir rodomos pačios įmonės kainų palyginimo paslaugos

(11)

Sprendime paaiškinama, kaip įmonė „Google“ savo bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose palankesnėmis sąlygomis, palyginti su konkurentų teikiamomis kainų palyginimo paslaugomis, išdėsto ir rodo savo kainų palyginimo paslaugas.

(12)

Pirma, paaiškinama, kaip konkurentų teikiamos kainų palyginimo paslaugos išdėstomos ir rodomos įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose. Kalbant apie šių paslaugų išdėstymą, sprendime paaiškinama, kaip taikant tam tikrus specialius algoritmus konkurentų teikiamos kainų palyginimo paslaugos įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose atsiduria žemesnėje padėtyje ir kokios įtakos tai turi jų matomumui įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose. Kalbant apie šių paslaugų rodymą, sprendime paaiškinama, kokiu formatu gali būti rodomos konkurentų teikiamos kainų palyginimo paslaugos įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose.

(13)

Antra, paaiškinama, kaip pačios įmonės „Google“ kainų palyginimo paslaugos išdėstomos ir rodomos įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose. Kalbant apie rezultatų išdėstymą, sprendime paaiškinama, kad įmonės „Google“ paslaugos pateikiamos pastebimai ir netaikant specialių algoritmų, dėl kurių konkurentų teikiamos kainų palyginimo paslaugos atsiduria žemesnėje padėtyje įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose. Kalbant apie paslaugų rodymą, sprendime paaiškinama, kad pačios įmonės „Google“ kainų palyginimo paslaugos rodomos išryškintai pirmojo bendrosios paieškos puslapio viršuje arba beveik pačiame viršuje, tačiau įmonės konkurentams tokios funkcijos neprieinamos.

Įmonės „Google“ kainų palyginimo paslaugų išdėstymas ir rodymas palankesnėmis sąlygomis nukreipia duomenų srautą nuo konkurentų teikiamų kainų palyginimo paslaugų.

(14)

Sprendime pirmiausia analizuojama, kokią įtaką bendrosios paieškos rezultatų išdėstymas ir rodymas turi vartotojo elgesiui. Analizė rodo, kad vartotojai labiau linkę spustelėti nuorodas, kurios yra geriau matomos bendrosios paieškos rezultatų puslapyje.

(15)

Tada sprendime analizuojama faktinė duomenų srauto į konkurentų teikiamas kainų palyginimo paslaugas kaita, patvirtinanti nustatytus faktus dėl vartotojų elgesio.

(16)

Pirma, yra įrodymų, kad bendrosios paieškos rezultatų padėtis įmonės „Google“ paieškos puslapiuose turi tiesioginės įtakos šių paieškos rezultatų paspaudimų skaičiui.

(17)

Antra, Komisija palygino svarbių konkurentų teikiamų kainų palyginimo paslaugų matomumo kaitą pagal nepriklausomos įmonės „Sistrix“ skaičiavimus ir bendrosios paieškos duomenų srauto į šias paslaugas iš įmonės „Google“ paieškos puslapių kaitą.

(18)

Trečia, Komisijos byloje yra įrodymų, kad dėl palankesnėmis sąlygomis išdėstomų ir rodomų įmonės „Google“ kainų palyginimo paslaugų bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose padidėjo duomenų srautas į tas paslaugas.

(19)

Ketvirta, byloje yra įrodymų dėl faktinės duomenų srauto į įmonės „Google“ kainų palyginimo paslaugas kaitos, kurie patvirtina, kad kuo pastebimiau šios paslaugos pateikiamos ir rodomos įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose, tuo didesnis duomenų srautas į jas.

Bendrosios paieškos duomenų srautas iš įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapių sudaro didelę duomenų srauto į konkurentų teikiamas kainų palyginimo paslaugas procentinę dalį ir jo neįmanoma lengvai pakeisti.

(20)

Sprendime daroma išvada, kad bendrosios paieškos duomenų srautas iš įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapių, t. y. duomenų srauto, nukreipto nuo konkurentų teikiamų kainų palyginimo paslaugų, šaltinio, sudaro didelę duomenų srauto į tas paslaugas procentinę dalį.

(21)

Taip pat daroma išvada, kad jokie esami alternatyvūs duomenų srauto šaltiniai, kuriais šiuo metu gali naudotis kainų palyginimo paslaugas teikiantys konkurentai, įskaitant duomenų srautą iš sistemos „AdWords“, mobiliųjų programėlių ir tiesioginį duomenų srautą, negali veiksmingai pakeisti bendrojo duomenų srauto iš įmonės „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapių.

Įmonės „Google“ elgesys gali turėti antikonkurencinį poveikį

(22)

Sprendime daroma išvada, kad įmonės „Google“ elgesys gali turėti antikonkurencinį poveikį.

(23)

Pirma, įmonės „Google“ elgesys gali apriboti konkurentų teikiamas kainų palyginimo paslaugas, todėl pardavėjams gali būti taikomi didesni mokesčiai, vartotojams nustatomos didesnės kainos ir sukuriama mažiau inovacijų.

(24)

Antra, įmonės „Google“ elgesys gali sumažinti vartotojų galimybes naudotis svarbiausiomis kainų palyginimo paslaugomis.

(25)

Trečia, įmonės „Google“ elgesys taip pat galėtų turėti antikonkurencinį poveikį, net jei kainų palyginimo paslaugos nesudarytų atskiros atitinkamos produkto rinkos, o būtų galimos platesnės atitinkamos produkto rinkos, kurią sudarytų kainų palyginimo paslaugos ir prekybos platformos, dalis.

Objektyvus pagrindimas arba veiksmingumas

(26)

Sprendime daroma išvada, kad įmonė „Google“ nepateikė patikrinamų įrodymų, kad toks įmonės elgesys būtinas siekiant vykdyti veiksmingą veiklą ir nėra mažesnį antikonkurencinį poveikį turinčių alternatyvų, kurias taikant veikla būtų tokia pat veiksminga. Taip pat nepateikiama argumentų arba įrodymų, kad tikėtinas elgesio veiksmingumas nusvertų tikėtiną neigiamą poveikį konkurencijai ir vartotojų gerovei susijusiose rinkose.

Poveikis prekybai

(27)

Sprendime daroma išvada, kad įmonės „Google“ elgesys turi reikšmingą poveikį prekybai tarp valstybių narių ir tarp EEE susitarimo susitariančiųjų šalių.

Trukmė

(28)

Sprendime daroma išvada, kad pažeidimas daromas kiekvienoje atitinkamoje nacionalinėje rinkoje EEE nuo tada, kai įmonė „Google“ pirmą kartą pradėjo teikti pirmenybę savo kainų palyginimo paslaugoms toje rinkoje, t. y.:

nuo 2008 m. sausio mėn. Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje,

nuo 2010 m. spalio mėn. Prancūzijoje,

nuo 2011 m. gegužės mėn. Italijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje,

nuo 2013 m. vasario mėn. Čekijoje ir

nuo 2013 m. lapkričio mėn. Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Švedijoje.

Taisomosios priemonės

(29)

Sprendime daroma išvada, kad įmonė „Google“ turi sustabdyti piktnaudžiavimą ir susilaikyti nuo bet kokio veiksmo ar elgesio, kuris turėtų tokį patį ar panašų tikslą ar poveikį.

(30)

Įmonė „Google“ per 90 dienų nuo pranešimo apie sprendimą turi įgyvendinti taisomąją priemonę, kurią taikant būtų veiksmingai sustabdytas piktnaudžiavimas.

4.   BAUDA

(31)

Įmonėms „Alphabet Inc.“ ir „Google Inc.“ už piktnaudžiavimą skirta bauda apskaičiuojama remiantis 2006 m. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairėse nustatytais principais. Sprendime daroma išvada, kad įmonėms „Alphabet Inc.“ ir „Google Inc.“ skirtos baudos galutinė suma yra 2 424 495 000 EUR.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).


Top