EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9131

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9131 – Blackstone / Telereal Trillium / Real Estate JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE.)

OL C 401, 2018 11 7, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 401/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9131 – Blackstone / Telereal Trillium / Real Estate JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 401/11)

1.   

2018 m. spalio 26 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Blackstone Group L.P.“ (toliau – „Blackstone“, JAV),

„Tele-Finance Holdings Limited“ (toliau – „Telereal Trillium“, Jungtinė Karalystė) ir

„Network Rail Infrastructure Limited“ komercinės paskirties nekilnojamojo turto padaliniu (toliau – „Real Estate JV“, Jungtinė Karalystė).

Įmonės „Blackstone“ ir „Telereal Trillium“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Real Estate JV“ kontrolę. Koncentracija vykdoma sudarant sutartį.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   „Blackstone“– JAV įsikūrusi ir biurus Europoje ir Azijoje turinti pasaulinio masto turto valdytoja, veikianti kaip investicijų valdymo bendrovė,

—   „Telereal Trillium“– turto valdymo bendrovė, veikianti su nekilnojamuoju turtu susijusių partnerystės susitarimų, investicijų ir plėtros, taip pat strateginio žemės planavimo srityse,

—   „Real Estate JV“– įmonės „Network Rail Infrastructure Limited“ komercinės paskirties nekilnojamojo turto padalinys – viešojo sektoriaus institucija, valdanti Didžiosios Britanijos geležinkelių infrastruktūrą Anglijoje, Velse ir Škotijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9131 – Blackstone / Telereal Trillium / Real Estate JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas: +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Top