Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018IR2180

Europos regionų komiteto nuomonė. Sąžiningo apmokestinimo dokumentų rinkinys

COR 2018/02180

OJ C 461, 21.12.2018, p. 43–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/43


Europos regionų komiteto nuomonė. Sąžiningo apmokestinimo dokumentų rinkinys

(2018/C 461/07)

Pranešėjas:

Paul LINDQUIST (SE/EPP), Stokholmo leno tarybos narys

Pamatiniai dokumentai:

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

COM(2018) 20 final

Priedas prie pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

COM(2018) 20 final

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

COM (2018) 21 final

I.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

(COM(2018) 20 final)

1 pakeitimas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

įsigaliojus galutinei PVM sistemai visoms valstybėms narėms turėtų būti taikomos vienodos sąlygos ir todėl joms turėtų galioti tie patys apribojimai taikant lengvatinius PVM tarifus, kurie turėtų likti standartinio tarifo išimtimi. Neapribojant valstybių narių dabartinės galimybės lanksčiai nustatyti PVM, tokias vienodas sąlygas galima užtikrinti suteikiant visoms joms galimybę taikyti lengvatinį tarifą, kuriam netaikomas minimalaus tarifo reikalavimas, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti pirkimo PVM, be jau turimos galimybės taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius ne mažesnius kaip 5 % tarifus;

įsigaliojus galutinei PVM sistemai visoms valstybėms narėms turėtų būti taikomos vienodos sąlygos ir todėl joms turėtų galioti tie patys apribojimai taikant lengvatinius PVM tarifus, kurie turėtų likti standartinio tarifo išimtimi. Neapribojant valstybių narių dabartinės galimybės lanksčiai nustatyti PVM, tokias vienodas sąlygas galima užtikrinti suteikiant visoms joms galimybę taikyti lengvatinį tarifą, kuriam netaikomas minimalaus tarifo reikalavimas siekiant, kad būtų atsižvelgta į įvairių prekių ir paslaugų teigiamą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti pirkimo PVM, be jau turimos galimybės taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius ne mažesnius kaip 5 % tarifus. Pagal šioje direktyvoje nustatytas ribas, valstybės narės gali toliau taikyti lengvatinius PVM tarifus ar įvesti naujus, kurie naudingi galutiniam vartotojui ir tenkina bendrąjį interesą, pavyzdžiui, taikytinus paslaugoms, kurių teikimui reikia daug darbo jėgos ir siekiant atsižvelgti į socialinius ir (arba) aplinkos aspektus.

Paaiškinimas

Nustačius pernelyg konkrečias sistemos taisykles gali nepavykti pasiekti pageidaujamo lankstumo.

2 pakeitimas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

nors tam tikruose atokiuose regionuose ir toliau galima taikyti skirtingus tarifus, būtina užtikrinti, kad standartinis tarifas būtų ne mažesnis kaip 15 %

nors tam tikruose atokiuose regionuose ir toliau galima taikyti skirtingus tarifus, būtina užtikrinti, kad standartinis tarifas būtų ne mažesnis kaip 15 % ir ne didesnis kaip 25 %

3 pakeitimas

Po 1 straipsnio 1 punkto įrašyti naują () straipsnį:

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

97 straipsnio tekstas keičiamas taip: „Standartinis tarifas negali būti ne mažesnis kaip 15 % ir ne didesnis kaip 25 %.“

4 pakeitimas

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

98 straipsnis pakeičiamas taip:

98 straipsnis pakeičiamas taip:

„98 straipsnis

„98 straipsnis

1.   Valstybės narės gali taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius tarifus.

1.   Valstybės narės gali taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius tarifus.

Nustatomi lengvatiniai tarifai yra apmokestinamosios vertės procentinė dalis, ne mažesnė nei 5 %.

Nustatomi lengvatiniai tarifai yra apmokestinamosios vertės procentinė dalis, ne mažesnė nei 5 %.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, be dviejų lengvatinių tarifų, gali taikyti lengvatinį tarifą, mažesnį už minimalų 5 % tarifą, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, be dviejų lengvatinių tarifų, gali taikyti lengvatinį tarifą, mažesnį už minimalų 5 % tarifą, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.

3.   Pagal 1 ir 2 dalis taikomi lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM turi būti naudingi tik galutiniam vartotojui ir taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo.

3.   3. Pagal 1 ir 2 dalis taikomi lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM turi būti naudingi galutiniam vartotojui ir taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo , grindžiamo teigiamu įvairių prekių ir paslaugų socialiniu poveikiu ir poveikiu aplinkai.

1 ir 2 dalyse nurodyti lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM netaikomi IIIa priede nurodytų kategorijų prekėms ar paslaugoms.“;

1 ir 2 dalyse nurodyti lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM netaikomi IIIa priede nurodytų kategorijų prekėms ar paslaugoms.“;

Paaiškinimas

Apribojimus, pagal kuriuos atleidimas nuo PVM turi būti naudingas „tik“ galutiniam vartotojui, gali būti sudėtinga praktiškai įgyvendinti, nes daugelis prekių ir paslaugų parduodama tiek vartotojams, tiek ir įmonėms. Konstatuojamosiose dalyse pabrėžiama, kad pagrindinis šio pasiūlymo tikslas yra, inter alia, užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir be reikalo neapsunkinti padėties bei išvengti su tuo susijusio verslo išlaidų didėjimo. Dėl šių priežasčių iš direktyvos teksto reikėtų išbraukti žodį „tik“.

Priedas prie Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

(COM(2018) 20 final)

5 pakeitimas

5 numeris

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(5)

Alkoholinių gėrimų tiekimas

11.01

11.02

11.03

11.05

47.00.25

Nėra.

Nėra.

(5)

Alkoholinių gėrimų tiekimas

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

47.00.25

Nėra.

Nėra.

Paaiškinimas

Nėra jokios priežasties, dėl kurios alkoholiui vermutuose ir kituose aromatizuotuose vynuose turėtų būti taikomas lengvatinis tarifas.

6 pakeitimas

7 numeris

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(7)

Transporto priemonių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Dviračių, vaikų vežimėlių ir neįgaliųjų asmenų vežimėlių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

….

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

(7)

Transporto priemonių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Dviračių (įskaitant elektrinius dviračius), elektrinių motorolerių, vaikų vežimėlių ir neįgaliųjų asmenų vežimėlių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

…..

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

Paaiškinimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad valstybės narės lengvatinius tarifus gali taikyti ir elektriniams dviračiams bei elektriniams motoroleriams. Judumo srityje elektriniams dviračiams ir elektriniams motoroleriams tenka svarbus vaidmuo.

7 pakeitimas

10 numeris

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(10)

Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių tiekimas; laikrodžių tiekimas

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Nėra.

Nėra.

(10)

Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių tiekimas; laikrodžių tiekimas

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapeutinė įranga

26.60

32.50.4

Paaiškinimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę lengvatinius tarifus taikyti ir akiniams bei kontaktiniams lęšiams, taip pat širdies stimuliatoriams ir klausos aparatams.

8 pakeitimas

15 numeris

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(15)

Finansinių ir draudimo paslaugų teikimas

64

65

66

Nėra.

Nėra.

(15)

Finansinių paslaugų teikimas

64

66

Nėra.

Nėra.

Paaiškinimas

Pagal Direktyvos 2006/112/EB 135 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės PVM neapmokestina draudimo ir perdraudimo sandorių, įskaitant su jais susijusias paslaugas, kurias teikia draudimo brokeriai ir draudimo agentai.

Taigi Komisijos pasiūlymas prieštarauja Direktyvos 2006/112/EB teksto formuluotei.

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

(COM(2018) 21 final)

9 pakeitimas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

be to, siekiant užtikrinti, kad valstybėje narėje neįsisteigusios įmonės atitiktų atleidimo nuo PVM toje valstybėje narėje sąlygas, būtina reikalauti, kad jos iš anksto praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokius pranešimus mažosios įmonės turėtų pateikti valstybei narei, kurioje jos įsisteigusios . Tada ta valstybė narė, remdamasi deklaruota informacija apie tos įmonės apyvartą, turėtų pateikti tą informaciją kitoms atitinkamoms valstybėms narėms;

be to, siekiant užtikrinti, kad valstybėje narėje neįsisteigusios įmonės atitiktų atleidimo nuo PVM toje valstybėje narėje sąlygas, būtina reikalauti, kad jos iš anksto praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokie pranešimai turėtų būti pateikti naudojantis internetiniu portalu, kurį turėtų sukurti Komisija. Tada įsisteigimo valstybė narė, remdamasi deklaruota informacija apie tos įmonės apyvartą, turėtų pateikti tą informaciją kitoms atitinkamoms valstybėms narėms;

Paaiškinimas

Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu dėl 1 straipsnio 12 dalies, juo įtraukiamas pasiūlymas, pateiktas pranešimo projekte, kurį Europos Parlamentui pristatė T. Vandenkendelaere (PPE/BE).

10 pakeitimas

1 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

284 straipsnis pakeičiamas taip:

284 straipsnis pakeičiamas taip:

„284 straipsnis

„284 straipsnis

1.   Valstybės narės gali neapmokestinti PVM jų teritorijoje mažųjų įmonių tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, jei tos įmonės yra įsisteigusios toje teritorijoje ir jei tų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo metinė apyvarta valstybėje narėje neviršija tos valstybės narės nustatytos atleidimo nuo PVM ribos.

1.   Valstybės narės gali neapmokestinti PVM jų teritorijoje mažųjų įmonių tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, jei tos įmonės yra įsisteigusios toje teritorijoje ir jei tų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo metinė apyvarta valstybėje narėje neviršija tos valstybės narės nustatytos atleidimo nuo PVM ribos.

Remdamosi objektyviais kriterijais, valstybės narės skirtingiems verslo sektoriams gali nustatyti nevienodas ribas. Tačiau tos ribos negali viršyti 85 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta.

Remdamosi objektyviais kriterijais, valstybės narės gali nustatyti nevienodas ribas. Tačiau tos ribos negali viršyti 100 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta.

2.   Mažąsias įmones nuo PVM atleidžiančios valstybės narės taip pat neapmokestina PVM prekių ir paslaugų, kurias jų teritorijoje tiekia ir teikia kitoje valstybėje narėje įsisteigusios įmonės, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

mažosios įmonės metinė apyvarta Sąjungoje neviršija 100 000 EUR;

b)

valstybėje narėje, kurioje įmonė nėra įsisteigusi, tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų vertė neviršija toje valstybėje narėje taikomos ribos, kuria remiantis nuo PVM atleidžiamos toje valstybėje narėje įsisteigusios įmonės.

2.   Mažąsias įmones nuo PVM atleidžiančios valstybės narės taip pat neapmokestina PVM prekių ir paslaugų, kurias jų teritorijoje tiekia ir teikia kitoje valstybėje narėje įsisteigusios įmonės, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

mažosios įmonės metinė apyvarta Sąjungoje neviršija 100 000 EUR;

b)

valstybėje narėje, kurioje įmonė nėra įsisteigusi, tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų vertė neviršija toje valstybėje narėje taikomos ribos, kuria remiantis nuo PVM atleidžiamos toje valstybėje narėje įsisteigusios įmonės.

3.   Valstybės narės imasi tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad nuo PVM atleidžiamos mažosios įmonės atitiktų 1 ir 2 dalyse nurodytas sąlygas.

3.   Valstybės narės imasi tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad nuo PVM atleidžiamos mažosios įmonės atitiktų 1 ir 2 dalyse nurodytas sąlygas.

4.    Prieš naudodamasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse, mažoji įmonė praneša apie tai valstybei narei, kurioje ji įsisteigusi.

4.    Komisija sukuria interneto portalą, kuriuo naudodamosi registruojasi mažosios įmonės, norinčios pasinaudoti atleidimo nuo PVM galimybe kitoje valstybėje narėje.

Jei mažoji įmonė naudojasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse nei toji, kurioje ji įsisteigusi, įsisteigimo valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų deklaruoti tikslūs mažosios įmonės metinės apyvartos Sąjungoje ir metinės apyvartos valstybėje narėje duomenys, ir pateikia informaciją kitų atitinkamų valstybių narių, kuriose mažoji įmonė tiekia prekes ir teikia paslaugas, mokesčių administratoriams.“

Jei mažoji įmonė naudojasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse nei toji, kurioje ji įsisteigusi, įsisteigimo valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų deklaruoti tikslūs mažosios įmonės metinės apyvartos Sąjungoje ir metinės apyvartos valstybėje narėje duomenys, ir pateikia informaciją kitų atitinkamų valstybių narių, kuriose mažoji įmonė tiekia prekes ir teikia paslaugas, mokesčių administratoriams.

Paaiškinimas

Laikantis subsidiarumo principo nacionalinių ribų nustatymą reikėtų palikti valstybių narių atsakomybei. Todėl nereikėtų nustatyti kitos nei visai Sąjungai bendrai siūloma 100 000 EUR viršutinė riba. Galimybė nustatyti skirtingas nacionalines ribas yra sveikintina siekiant didesnio lankstumo, tačiau apsiribojant skirtingais sektoriais gali kilti atskyrimo problemų.

11 pakeitimas

1 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Įterpiamas šis 288a straipsnis:

Įterpiamas šis 288a straipsnis:

„288 a straipsnis

„288a straipsnis

Jei paskesniais kalendoriniais metais mažosios įmonės metinė apyvarta valstybėje narėje viršija 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą atleidimo nuo PVM ribą, mažoji įmonė tais metais dar gali naudotis atleidimo nuo PVM galimybe, jei jos metinė apyvarta valstybėje narėje tais metais neviršija 284 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos daugiau kaip 50 % .“

Jei paskesniais kalendoriniais metais mažosios įmonės metinė apyvarta valstybėje narėje viršija 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą atleidimo nuo PVM ribą, mažoji įmonė tais metais dar gali naudotis atleidimo nuo PVM galimybe, jei jos metinė apyvarta valstybėje narėje tais metais neviršija 284 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos daugiau kaip 33 % .“

Paaiškinimas

Šia nuostata apribojamas neigiamas skardžio efektas. Tačiau tos įmonės, kurios negali pasinaudoti atleidimu nuo mokesčio, gali patirti iškreiptos konkurencijos poveikį. Todėl procentinė dalis, galinti viršyti nustatytą ribą, neturėtų būti didesnė nei 33 %.

II.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS

1.

palankiai vertina Komisijos iniciatyvą reformuoti dabartinę ES PVM sistemą, siekiant gerinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti, kad PVM taisyklės būtų pritaikytos pasaulinės ir skaitmeninės ekonomikos pokyčiams;

2.

tačiau pabrėžia, kad pasiūlymą reikia kruopščiai apsvarstyti, kad nebūtų iškraipyta konkurencija ir nepadidėtų administracinė našta ir išlaidos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), taip pat vietos ir regionų valdžios institucijoms;

3.

atkreipia dėmesį, kad PVM tvarkos ir nustatytų PVM tarifų skirtumai daro itin didelį poveikį pasienio regionams ir šių regionų MVĮ veiklai. Todėl reikia išnagrinėti pasiūlymo sudaryti lankstesnes sąlygas nustatyti PVM tarifus ir pasiūlytų ribinių verčių teritorinį poveikį;

Bendrosios taisyklės dėl PVM tarifų

4.

palankiai vertina Komisijos pasiūlymą prekes ir paslaugas apmokestinti pagal apmokestinimo paskirties šalyje principą, nes tokiu atveju konkurencijos iškraipymo pavojus yra mažesnis;

5.

pritaria Pasiūlymo dėl Direktyvos 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytoms nuostatoms, pagal kurias valstybės narės gali taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius tarifus, ne mažesnius nei 5 %, vieną lengvatinį tarifą, mažesnį už minimalų 5 % tarifą, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM;

6.

palankiai vertina Komisijos pasiūlymą parengti sąrašą prekių (IIIa priedas), kurioms negalima taikyti lengvatinių tarifų, vietoj dabartinio prekių (taip pat su skirtingomis laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis), kurioms gali būti taikomi mažesni nei standartiniai tarifai, sąrašo. Pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo ir panaikinamas trūkstamas mokesčių neutralumas, susijęs su tuo, kad kai kurios valstybės narės sumažino PVM tarifus prekėms, kurioms kitose valstybėse narėse nėra galimybės jų sumažinti; atkreipia dėmesį į tai, kad sąrašo tikslas yra išvengti konkurencijos iškraipymo. Todėl sąrašu neturėtų būti naudojamasi siekiant kitų politikos tikslų;

7.

mano, kad esamos taisyklės lemia ne tik mokesčių neutralumo tarp valstybių narių trūkumą, bet ir riboja galimybes pasinaudoti techninės pažangos potencialu, kai toks pat produktas arba tokia pati paslauga priklausomai nuo platinimo formos apmokestinami skirtingai. Puikus to pavyzdys yra draudimas taikyti lengvatinį PVM tarifą skaitmeniniams leidiniams, kaip antai elektroniniams laikraščiams, garso knygoms arba srautiniam muzikos siuntimui. Tai visų pirma daro poveikį laikraščių pramonei, kurioje – kartu su didėjančiu žiniasklaidos priemonių naudojimo skaitmeninimu – vyksta esminiai struktūriniai pokyčiai, kurių reikšmės demokratijai negalima nuvertinti;

8.

mano, kad 98 straipsnio 3 dalis taikoma prekėms ir paslaugoms, kurias paprastai perka vartotojai. Po tokios peržiūros prekės ir paslaugos gali būti parduodamos taikant lengvatinį tarifą, nors jos parduodamos tiek įmonėms, tiek ir privatiems asmenims;

9.

pabrėžia, kad dėl sąvokos „galutinis vartotojas“ gali kilti problemų taikant direktyvą. PVM srityje „galutiniu vartotoju“ gali būti privatus asmuo, neapmokestinamasis juridinis asmuo arba apmokestinamasis asmuo, kuris vykdo neapmokestinamą veiklą be teisės atskaityti anksčiau sumokėtą PVM. Tačiau aiškinamajame memorandume teigiama, kad galutinis vartotojas – tai asmuo, kuris įsigyja prekes ar paslaugas asmeninėms reikmėms. Kadangi juridiniai asmenys taip pat gali būti galutiniais vartotojais, Komitetas mano, kad ši sąvoka jiems taip pat turėtų būti taikoma;

10.

pritaria pasiūlymui taikyti didesnį kaip 12 % svertinį PVM tarifo vidurkį siekiant apsaugoti valstybių narių pajamas;

11.

laikosi nuomonės, kad lankstesnės sąlygos PVM tarifų nustatymui gali apsunkinti padėtį, visų pirma MVĮ, nes jos neturi didelėms įmonėms būdingų išteklių ir struktūrų, kad vykdydamos tarpvalstybinę prekybą galėtų administruoti keletą skirtingo dydžio PVM tarifų;

12.

ragina Komisiją sukurti elektroninį portalą, pavyzdžiui plėtojant esamą TEDB interneto portalą, kad įmonės galėtų stebėti skirtingas visų ES valstybių narių PVM tarifų sistemas ir tuo atveju, jei valstybė narė atleidžia nuo PVM mokesčio įmones, kurios nėra joje įsisteigusios, pranešti apie atitinkamų įmonių ketinimą pasinaudoti atleidimu nuo PVM. Šis įrankis turi būti lengvai prieinamas, patikimas ir pateikiamas visomis oficialiosiomis ES kalbomis;

13.

ragina Komisiją išplėsti vieno langelio principu grindžiamos minisistemos (MOSS) taikymo sritį, kad ją būtų galima taikyti įgyvendinant šį pasiūlymą. MOSS sistema yra labai svarbi PVM tarifų administravimui paskirties šalyje;

14.

atkreipia dėmesį į tai, kad didesnis lankstumas nustatant PVM tarifus gali apsunkinti sprendimo, kaip apmokestinti keletą paslaugų apimantį sandorį, priėmimą. Ši problema susijusi su taikytinu tarifu, apmokestinamąja verte, sąskaitos faktūros rūšimi ir šalies, kurioje turėtų būti mokami mokesčiai, nustatymu. Dėl to gali kilti problemų išrašant sąskaitą faktūrą, atsirasti netikrumo ir sąnaudų bei kilti ginčų rizika, nes įvairiose valstybėse narėse ši problema gali būti sprendžiama skirtingai. Todėl Komitetas mano, kad Komisija turi pateikti aiškias rekomendacijas, kaip elgtis keletą paslaugų apimančių sandorių atveju;

Mažosioms įmonėms taikomų taisyklių supaprastinimas

15.

palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą suteikti valstybėms narėms daugiau galimybių supaprastinti mažosioms įmonėms taikomas PVM taisykles. Vis dėlto svarbu didinti apmokestinimo veiksmingumą ir kovoti su sukčiavimu, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir užtikrinti valstybių narių mokestines pajamas;

16.

pritaria pasiūlytai apibrėžčiai, pagal kurią įmonės, kurių metinė apyvarta neviršija 2 000 000 EUR Sąjungoje būtų laikomos mažosiomis įmonėmis;

17.

pažymi, kad PVM sistemos susiskaidymas ir sudėtingumas lemia dideles PVM prievolių vykdymo išlaidas tarpvalstybinę prekybą vykdančioms įmonėms. Šios išlaidos yra pernelyg didelės mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro regionų ekonomikos ir užimtumo pagrindą, ypač mažosioms įmonėms, kurių metinė apyvarta nesiekia 2 000 000 EUR. Tokios įmonės sudaro apie 98 % visų ES įmonių, joms tenka apie 15 % bendros apyvartos ir maždaug 25 % grynųjų pajamų iš PVM;

18.

primena, kad elektroninių paslaugų teikimo atveju gali būti sunku nustatyti valstybę narę, kurioje yra paslaugas įsigyjančio asmens gyvenamoji vieta. Administracinės išlaidos, kurias mažosios įmonės patiria, kad patenkintų su tuo susijusius mokesčių administratorių reikalavimus, taip išaugo, kad įmonės atsisako prekybos su kitose valstybėse narėse esančiais klientais. Siekiant sumažinti administracinę naštą Sąjungos mažosioms įmonėms, kurių metinė apyvarta yra ne didesnė kaip 2 000 000 EUR, kaip alternatyva joms turėtų būti suteikta galimybė taikyti didžiausią ES atitinkamai paslaugai taikomą PVM tarifą;

19.

pritaria Komisijos nuomonei, kad PVM prievolių vykdymo išlaidos turėtų būti kiek įmanoma mažesnės. Sveikintina yra tai, kad pasiūlymu tikimasi sumažinti MVĮ patiriamas PVM prievolių vykdymo išlaidas iki 18 % per metus;

20.

pritaria pasiūlymui, kad visos kitoje valstybėje narėje įsisteigusios mažosios įmonės, kurių metinė apyvarta Sąjungoje neviršija 100 000 EUR, gali būti atleistos nuo PVM; tačiau mano, kad reikia išnagrinėti augimui kliudančio poveikio riziką. Nuo prievolės mokėti mokestį atleistai įmonei, kuri dėl to patyrė gerokai mažesnes administracines sąnaudas, viršijus nustatytą ribą gali labai išaugti ekonominė našta;

21.

palankiai vertina pasiūlymą leisti mažosioms įmonėms išrašyti supaprastintas sąskaitas faktūras, taip pat pasiūlymą nuo PVM atleistoms mažosioms įmonėms netaikyti prievolės išrašyti sąskaitą faktūrą;

22.

pritaria pasiūlymui, kad mažosioms įmonėms nustatytas ataskaitinis laikotarpis pateikti PVM deklaraciją gali būti vieni kalendoriniai metai;

23.

stebisi dėl to, kad nuo PVM atleistos įmonės gali išvengti visų apskaitos ir sąskaitų faktūrų saugojimo prievolių. Dėl tokio taisyklių sušvelninimo gali kilti piktnaudžiavimo pavojus, nes valstybėms narėms sunku patikrinti, ar įmonė viršija nustatytą ribą;

24.

atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse buvo imtasi priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti naujų įmonių registravimą ir sukurti palankesnes pagrindines sąlygas įmonėms, tačiau kartu tai gali padidinti karuselinio sukčiavimo riziką. Vien 2014 m. su karuseliniu sukčiavimu susijusi PVM nepriemoka vertinama apie 50 mlrd. EUR. Siekiant sumažinti PVM nepriemoką svarbu padidinti apmokestinimo veiksmingumą ir kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje.

2018 m. spalio 10 d., Briuselis

Europos regionų komiteto pirmininkas

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top