Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0812(06)

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)Tekstas svarbus EEE

OJ C 293, 12.8.2016, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 293/64


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Standarto nuoroda ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pirmą kartą OL

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 20 dalis. Keleiviniai ir krovininiai-keleiviniai liftai

2016 4 20

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

2.1 pastaba

2017 8 31

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 21 dalis. Nauji keleiviniai ir krovininiai liftai, įrengti eksploatuojamuose pastatuose

2016 4 20

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 22 dalis. Nuožulnieji elektriniai liftai

2016 4 20

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 28 dalis. Keleivinių ir krovininių liftų nuotolinė pavojaus signalizacija

2016 4 20

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Tyrimai ir bandymai. 50 dalis. Lifto komponentų projektavimo taisyklės, skaičiavimai, tyrimai ir bandymai

2016 4 20

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

2.1 pastaba

2017 8 31

CEN

EN 81-58:2003

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Tikrinimas ir bandymas. 58 dalis. Lifto aikštelės durų atsparumo ugniai bandymas

2016 4 20

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialus keleivinių liftų ir krovininių liftų naudojimas. 70 dalis. Liftų prieinamumas asmenims, įskaitant neįgalius asmenis

2016 4 20

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

2016 4 20

3 pastaba

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialus keleivinių ir krovininių liftų pritaikymas. 71 dalis. Liftai su apsauga nuo vandalizmo

2016 4 20

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialusis keleivinių ir krovininių liftų pritaikymas. 72 dalis. Ugniagesių liftai

2016 4 20

EN 81-72:2003

2.1 pastaba

2017 8 31

CEN

EN 81-73:2016

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialusis keleivinių ir krovininių liftų pritaikymas. 73 dalis. Liftų veikimas gaisro atveju

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 81-73:2005

2.1 pastaba

2018 8 31

CEN

EN 81-77:2013

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialusis keleivinių ir krovininių liftų pritaikymas. 77 dalis. Liftai, veikiami seisminių sąlygų

2016 4 20

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir judamiesiems takams skirtų gaminių šeimos standartas. Atsparumas trukdžiams

2016 4 20

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 3 dalis. Naudojimo informacija ir techninė priežiūra

2016 4 20

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 5 dalis. Suvytieji liftų lynai

2016 4 20

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

2016 4 20

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftų ir eskalatorių techninė priežiūra. Techninės priežiūros instrukcijų rengimo taisyklės

2016 4 20

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Plieninių vielinių lynų antgaliai. Sauga. 7 dalis. Simetrinis pleištinis lizdinis antgalis

2016 4 20

 

 

1 pastaba:

Paprastai atitikties prielaidos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų arba paslaugų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną pagal (iš dalies) pakeistą standartą nebedaroma prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų. Tai neturi poveikio prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų, nustatytų produktams arba paslaugoms, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet netaikomas naujas standartas.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujas cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naują cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

PASTABA.

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos organizacijos, kurių sąrašas paskelbtas Oficialiajame leidinyje pagal Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27 strapsnį.

Standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir CENELEC juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standarizacijos organizacijos standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Nuorodos į klaidų ištaisymus „…/AC: YYYY“ skelbiamos tik informacijos tikslais. Klaidų ištaisyme iš standarto teksto pašalinamos spausdinimo, kalbos ar panašios klaidos ir klaidų ištaisymas gali būti aktualus tik vienai ar kelioms Europos standartizacijos organizacijos priimto standarto kalbinėms versijoms.

Nuorodinių žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus ir kitus Europos standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, tel. + 32 25500811; faksas + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 000, Brussels, tel. + 32 25196871; faksas + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. + 33 492944200; faksas + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OL C 338, 2014 9 27, p. 31.


Top