EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

2016 m. balandžio 29 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 223/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2016 m. balandžio 29 d.

dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2016 m. vasario 25 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo du Europos Sąjungos Tarybos prašymus ir 2016 m. kovo 18 d. du Europos Parlamento prašymus pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas) ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (2) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente ir pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos prisidėjimui prie sklandaus kompetentingų institucijų įgyvendinamos politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Pastabos

Pasiūlyto reglamento ir pasiūlytos direktyvos aiškinamuosiuose memorandumuose prašoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (4) taikymo datą atidėti vieneriems metams. Atidėjus taikymo datą, kompetentingos institucijos bei rinkos dalyviai turės pakankamai laiko jų įgyvendinimui reikalingai techninei infrastruktūrai sukurti. ECB pripažįsta, kad atidėjus šią datą nebus poveikio 2 lygio priemonių pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES priėmimo grafikui.

Siekdamas nuoseklumo, ECB siūlo valstybėms narėms atidėti Direktyvos 2014/65/ES įgyvendinimo terminą ir taip pat pranešti Europos Komisijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai dėl jų perkėlimo atidėjimo vieneriems metams, šalia taikymo termino pratęsimo vieneriais metais.

ECB neturi kitų pastabų dėl pasiūlyto reglamento ir pasiūlytos direktyvos.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas pateiktas anglų kalba ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. balandžio 29 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).


Top