Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(03)

Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas

OJ C 199, 16.6.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 199/6


Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas

(2015/C 199/06)

Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą (1).

NEREIKŠMINGO PAKEITIMO PARAIŠKA

Nereikšmingo pakeitimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą  (2)

„CORNISH PASTY“

ES Nr. UK-PGI-0105–01256–12.8.2014

SKVN ( ) SGN ( X ) GTG ( )

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

Pavadinimas

Cornish Pasty Association

Adresas

Chapel View Farm

Coombe Lane

Bissoe

Truro

TR4 8RE

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1872865101

E. paštas

info@cornishpastyassociation.co.uk

Pareiškėjų grupės teisėto intereso pareiškimas:

Cornish Pasty Association (toliau – asociacija) yra vienintelė organizacija, atstovaujanti tikrojo produkto „Cornish Pasty“, kuriam 2011 m. rugpjūčio 11 d. buvo suteiktas SGN statusas, gamintojų kolektyviniams interesams. Asociacija yra SGN specifikacijoje nurodytas pareiškėjas. Aktyviai skatinami prisijungti visi tikrojo pyragėlio „Cornish Pasty“ gamintojai. Šiuo metu asociacija turi 24 įmokas mokančius narius, o tai sudaro apie 50 % nustatytų gamintojų, kurie pagamina daugiau kaip 90 % visų Kornvalyje pagaminamų pyragėlių. Kaip nurodyta asociacijos konstitucijoje, jos tikslas yra:

a)

būti vienu gerbiamu balsu, kuris atstovauja tikrojo „Cornish Pasty“ gamintojams ir mažmenininkams ir juos remia;

b)

vadovauti pramonei ir atspindėti jos interesus, o, prireikus, tapti narių atstovu;

c)

vystyti ir įgyvendinti nuolatines Europos Sąjungos saugomos geografinės nuorodos (SGN) statuso apsaugos ir administravimo strategijas, įskaitant SGN schemos reglamentavimo procedūras, reklamuoti tikrąjį „Cornish Pasty“ ir vykdyti visus kitus reikalingus veiksmus, kad būtų įgyvendinti asociacijos tikslai;

d)

narių naudai glaudžiai bendradarbiauti su darbo grupėmis, bendrovėmis ir kitomis organizacijomis.

Suteikus SGN, tapo akivaizdu, kad audito ir atitikties užtikrinimo procesui trukdo keletas nedidelių problemų: kai kurie gamintojai gamina pyragėlius, naudodami receptus ir metodus, kurie šiek tiek skiriasi nuo specifikacijos, bet produkto autentiškumui esminio poveikio nedaro. Asociacijos nuomone, dėl šių nedidelių skirtumų neturėtų būti kliudoma laikyti šiuos produktus atitinkančias reglamentą.

Siūlomi pakeitimai:

a)

nėra susiję su pagrindinėmis produkto savybėmis;

b)

nekeičia 7 straipsnio 1 dalies f punkto i arba ii papunkčiuose nustatyto ryšio;

c)

nekeičia produkto pavadinimo ar bet kurios pavadinimo dalies;

d)

nedaro poveikio nustatytai geografinei vietovei arba

e)

nesugriežtina produkto arba jo žaliavų prekybos apribojimų.

Taigi, siūlomais pakeitimais siekiama patenkinti šiuos gamintojų grupės interesus:

1.

užtikrinti, kad į specifikacijos taikymo sritį būtų įtraukti šiuolaikiniai „Cornish Pasty“ gamybos metodai;

2.

sudaryti galimybes visiems tikrojo „Cornish Pasty“ gamintojams teisėtai prekiauti savo produktais naudojant SGN pavadinimą ir logotipą;

parengti aiškią, nedviprasmišką specifikaciją, kuri leistų atlikti veiksmingą, įrodymais grindžiamą auditą ir reikalavimų atitikties vertinimą.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Jungtinė Karalystė

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos antraštinė (-ės) dalis (-ys)

    Produkto aprašymas

    Kilmės įrodymas

    Gamybos būdas

    Ryšys su geografine vietove

    Ženklinimas

    Kita (nurodyti)

4.   Pakeitimo (-ų) rūšis

    Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, dėl kurio nereikia keisti paskelbto bendrojo dokumento.

    Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, dėl kurio reikia keisti paskelbtą bendrąjį dokumentą.

    Produkto su registruota SKVN arba SGN, kurio bendrasis dokumentas (arba jam lygiavertis) nepaskelbtas, specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

    Registruoto GTG specifikacijos pakeitimas, laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą.

5.   Pakeitimas (-ai)

1 pakeitimas:

Produkto aprašymas

Šiame pakeitime aiškiau aprašomos pyragėlio glazūros, kurios gali būti tepamos ant „Cornish Pasty“ prieš jį kepant.

Pakeitimo priežastis

Dabartinis tekstas yra dviprasmiškas. Pirminėje specifikacijoje buvo ketinama leisti naudoti kiaušinių ir pieno sudedamąsias dalis, patentuotą glazūrą, pagamintą iš kiaušinių ir pieno, taip pat kiaušinius ir pieną, nes jie įprastai naudojami, tačiau tapo akivaizdu, kad tai nebuvo aiškiai apibrėžta.

Dabartinėje specifikacijoje pateikiamas toliau nurodytas tekstas.

Tešla gali būti trapi, nelygiai sluoksniuota ar sluoksniuota – tai priklauso nuo kepėjo recepto. Įdarytas pyragėlis gali būti pažymėtas produktui išskirti – pavyzdžiui, peiliu padaryta skylutė, rėžis ar tam tikra forma – ir gali būti glazūruojamas pienu, kiaušiniu ar abiem; dėl to jo spalva tampa auksinė. Tešla yra pikantiško skonio ir pakankamai tvirta, kad neprarastų formos kepant, ataušinant ir atliekant kitus veiksmus; ji neįplyšta ir nesutrūkinėja.

Šis tekstas iš dalies keičiamas toliau pateiktu tekstu.

Tešla gali būti trapi, nelygiai sluoksniuota ar sluoksniuota – tai priklauso nuo kepėjo recepto. Įdarytas pyragėlis gali būti pažymėtas produktui išskirti – pavyzdžiui, peiliu padaryta skylutė, rėžis ar tešloje išpjauta tam tikra forma – ir gali būti glazūruojamas pienu, kiaušiniu ar abiem; dėl to jo spalva tampa auksinė. Tešla yra pikantiško skonio ir pakankamai tvirta, kad neprarastų formos kepant, ataušinant ir atliekant kitus veiksmus; ji neįplyšta ir nesutrūkinėja.

2 pakeitimas:

Produkto aprašymas

Norima numatyti galimybę pyragėlio įdarui naudoti labai mažai neprivalomų sudedamųjų dalių, kad pyragėlis taptų sultingesnis arba kad tos sudedamosios dalys būtų naudojamos kaip perdirbimo pagalba ir nedarytų poveikio bendroms „Cornish Pasty“ įdaro skonio savybėms. Taip pat siekiama patikslinti tekstą, susijusį su pyragėlio formavimu.

Pakeitimo priežastys

Nors ir yra poreikis tvirtai apsaugoti daugelio sudedamųjų dalių nulemtą tikrąjį „Cornish Pasty“ skonį, tapo akivaizdu, kad jis gaminamas daugeliu šiek tiek skirtingų būdų, kurių didelė dalis buvo perduodama iš kartos į kartą. Tai lemia nežymius galutinio produkto skirtumus, kuriais didžiuojasi atskiri kepėjai. Tai yra tradicijos dalis. Jokiomis aplinkybėmis šia pakeitimo paraiška nėra ketinama leisti naudoti kitas nei specifikacijoje nurodytos sudedamosios dalys arba papildomas sudedamąsias dalis, dėl kurių pasikeistų bendras pyragėlio skonis.

Be to, šiuolaikiniai gamybos metodai reiškia, kad kai kurie kepėjai naudoja pagalbines perdirbimo medžiagas, kurios nedaro poveikio bendram produkto skoniui, konkrečiai, kukurūzų miltai, naudojami įdarui sutvirtinti. Nors kiekiai yra labai maži, pirminėje specifikacijoje tai nebuvo nurodyta.

Pakeistame tekste aiškiai išsaugojamas reikalavimas, kad „Cornish Pasty“ įdare neturi būti dirbtinių priedų.

Tradiciniai kraštų užspaudimo būdai lemia skirtingą galutinio produkto išvaizdą. Pavyzdžiui, kartais kraštai užsukami 45 laipsnių kampu, o kitais kartais pyragėlis būna plokščios D raidės formos. Įdarytiems „Cornish Pasties“ suteikiama D raidės forma, bet užspaudžiant kraštus galutinio produkto forma gali šiek tiek pakisti. Tai nėra tas pats kaip pyragėlio viršuje suspausti abu jo kraštus – toks formavimo būdas nėra išskirtinis su „Cornish Pasties“ siejamas būdas, ir jo neketinama įtraukti į specifikacijos taikymo sritį.

Dabartinėje specifikacijoje pateikiamas toliau nurodytas tekstas.

„Cornish Pasties“ įdaro sudedamosios dalys:

griežinėliais ar kubeliais supjaustytos bulvės,

griežčiai,

svogūnai,

(pyragėlio sudėtyje daržovių turi būti ne mažiau kaip 25 %),

smulkiai supjaustyta ar sumalta jautiena (pyragėlio sudėtyje mėsos turi būti ne mažiau kaip 12,5 %),

prieskoniai pagal skonį, daugiausia druska ir pipirai.

Kitokios mėsos, daržovių, pavyzdžiui, morkų, ar kokių dirbtinių priedų įdare naudoti negalima, o įdaras ir visos sudedamosios įdaro dalys prieš suformuojant produktą turi būti nevirtos.

Pastaba. Tradiciškai Kornvalyje griežtis laikomas rope, taigi tinkami abu terminai, tačiau tikroji sudedamoji dalis yra griežtis. Įdarius „Cornish Pasties“, pyragėliams suteikiama D raidės forma, o pyragėlio kraštai ranka ar mechanizuotai užlenkiami į vieną pusę (bet ne į viršų).

Pyragėliai kepami lėtai, kad kuo daugiau jaustųsi sudedamųjų dalių skonis ir aromatas. Kitas savitas „Cornish Pasties“ požymis yra tai, kad, nors sudedamosios dalys atrodo nesusimaišiusios, tačiau skonis, tekstūra, žalios jautienos ir daržovių skonių mišinys produktui suteikia subalansuotą ir natūraliai pikantišką skonį. Tešla taip pat įgauna šiek tiek pikantiško skonio.

„Cornish Pasties“ sudėtyje neturi būti dirbtinių dažiklių, kvapų ir konservantų. Pyragėliai būna parduodami įvairaus dydžio ir svorio įvairiose parduotuvėse, įskaitant mėsines ir duonos parduotuves, didžiuosius prekybos centrus, kulinarines parduotuves, kioskus.

Šis tekstas iš dalies pakeičiamas toliau pateiktu tekstu.

Privalomos „Cornish Pasties“ įdaro sudedamosios dalys:

griežinėliais ar kubeliais supjaustytos bulvės,

griežčiai,

svogūnai,

(pyragėlio sudėtyje daržovių turi būti ne mažiau kaip 25 %),

smulkiai supjaustyta ar sumalta jautiena (viso pyragėlio sudėtyje mėsos turi būti ne mažiau kaip 12,5 %),

prieskoniai pagal skonį, daugiausia druska ir pipirai.

Į sąrašą įtrauktos privalomos sudedamosios įdaro dalys produkto formavimo metu turi būti nevirtos.

Kitokios mėsos, išskyrus jautieną, ir kitokių daržovių, išskyrus tas, kurios nurodytos privalomų sudedamųjų dalių sąraše, įdarui naudoti negalima. Vis dėlto leidžiama savo nuožiūra naudoti nedidelius kiekius kitų sudedamųjų dalių, siekiant suteikti pyragėliui sultingumo, daugiau skonio arba palengvinti jo gamybą. Tos sudedamosios dalys neturi pakeisti bendro skonio, kurį suteikia privalomosios sudedamosios dalys. Bendras pagalbinių perdirbimo medžiagų ir kitų papildomų sudedamųjų dalių masės svoris neturi viršyti 5 % nevirto pyragėlio įdaro svorio.

Iškepto pyragėlio įdare neturi būti jokių dirbtinių priedų.

Pastaba. Tradiciškai Kornvalyje griežtis laikomas rope, taigi tinkami abu terminai, tačiau tikroji sudedamoji dalis yra griežtis.

Pyragėliams „Cornish Pasties“ suteikiama D raidės forma, o tada jų kraštai ranka arba mechanizuotai užlenkiami. Užspaudimas yra tradicinis procesas, kurio metu suformuojami „Cornish Pasty“ kraštai. Užspaustas kraštas lieka vienoje pyragėlio pusėje. Jo užspaudimo būdas skiriasi nuo viršutinėje pyragėlio dalyje paprastai užspaudžiamų kraštų.

Pyragėliai kepami lėtai, kad kuo labiau jaustųsi sudedamųjų dalių skonis ir aromatas. Kitas savitas „Cornish Pasties“ požymis yra tai, kad, nors sudedamosios dalys atrodo nesusimaišiusios, tačiau skonis, tekstūra, žalios jautienos ir daržovių skonių mišinys produktui suteikia subalansuotą ir natūraliai pikantišką skonį. Tešla taip pat įgauna šiek tiek pikantiško skonio.

„Cornish Pasties“ parduodami įvairaus dydžio ir svorio įvairiose parduotuvėse, įskaitant mėsines ir duonos parduotuves, didžiuosius prekybos centrus, kulinarijos parduotuves ir maitinimo paslaugas teikiančias vietas.

3 pakeitimas:

Kilmės įrodymas

Paaiškinti atsekamumo metodus.

Pakeitimo priežastis

Pakeitimu panaikinamas dviprasmiškumas ir sukuriamas bendras metodas, kurį taikant galima atsekti bet kokio dydžio ir tipo gamintojo pagaminto produkto kilmę. Pavyzdžiui, esamame tekste minimas sveikumo ženklas taikomas tik supakuotų produktų gamintojams.

Dabartinėje specifikacijoje pateikiamas toliau nurodytas tekstas.

Įrodymų, kad produktas gaminamas nustatytoje vietovėje, galima pateikti darant nuorodas į gamintojų išsaugotus įrašus ir į įdiegtas produkto atsekamumo sistemas. Paskirta kontrolės įstaiga atliks metinius kiekvieno gamintojo patikrinimus, kad užtikrintų, jog jis laikosi specifikacijos.

Kiekviena narė gaus atskirą kontrolės įstaigos suteiktą sertifikavimo numerį, kuris, parduodant „Cornish Pasties“, bus nurodomas ant jų pakuotės ir ant bet kokios kitos pardavimo vietoje teikiamos medžiagos. Pagal šį unikalų numerį bus galima tiesiogiai nustatyti kiekvieno parduoto pyragėlio gamintoją. Mažųjų gamintojų atveju kai kurie pagaminti produktai parduodami tik jų pačių mažmeninės prekybos vietose, o kiti, didesnės apimties gamybą vykdantys nariai, parduoda savo produktus per didžiuosius mažmenininkus.

Gamintojams išduodamas Maisto standartų agentūros sveikumo ženklas, kuris, kartu naudojant datos kodą, padeda užtikrinti visišką produkto atsekamumą nuo prekybos vietos iki produkcijos partijos, o nuo jos – iki kiekvienos sudedamosios dalies patvirtinto tiekėjo.

„Cornish Pasty Association“ kontroliuos nuosavo atpažinimo ženklo, suteikto kiekvienam jos nariui, naudojimą. Antspaudas taip pat bus naudojamas ant visų pakuočių ir prekybos vietoje teikiamos medžiagos.

Šis tekstas iš dalies keičiamas toliau pateiktu tekstu.

Įrodymų, kad produktas gaminamas nustatytoje vietovėje, galima pateikti darant nuorodas į gamintojų išsaugotus įrašus ir įdiegtas produkto atsekamumo sistemas.

Kiekvienas gamintojas gaus atskirą asociacijos suteiktą sertifikavimo numerį, kuris turi būti nurodomas ant pakuotės ir pardavimo vietoje. Pagal šį unikalų numerį bus galima tiesiogiai nustatyti kiekvieno parduoto gaminio gamintoją. Sertifikavimo numerių registrą tvarkys asociacija, palaikydama ryšį su paskirta kontrolės įstaiga.

Asociacija kontroliuos, kaip naudojamas kiekvienam jos nariui suteiktas atpažinimo ženklas.

4 pakeitimas:

Gamybos būdas

Įterpiamas žodis „sumalant“, siekiant aiškiau nurodyti įdarui naudojamas sudedamąsias dalis ir glausčiau apibūdinti gamybos metodą.

Pakeitimų priežastis

Pakeitimai tiksliau atspindi kitas specifikacijos dalis ir panaikina nereikalingą kartojimąsi.

Toliau pateikiamas dabartinis tekstas.

Specialiai atrinkti jautienos gabalai, bulvės, svogūnai ir griežčiai (ropės) paruošiami juos supjaustant į stambius gabaliukus. Paruošta tešla iškočiojama ir jai suteikiama reikalinga forma.

Žalios įdaro sudedamosios dalys šiek tiek pagardinamos druska ir pipirais ir dedamos ant paruoštos tešlos. Tešla yra sulenkiama ir jai suteikiama D raidės forma. Tada pyragėliai užtepami glazūra ir yra lėtai kepami, kad įgautų kepančių žalių sudedamųjų dalių skonį. Kepimo laikas priklauso nuo produkto dydžio (o šis gali būti įvairus).

Pyragėliai parduodami įvairiose mažmeninės prekybos vietose – nuo didžiųjų prekybos centrų iki nuosavų gamintojų krautuvėlių.

Šis tekstas iš dalies keičiamas toliau pateiktu tekstu.

Specialiai atrinkti jautienos gabalai, bulvės, svogūnai ir griežčiai (ropės) paruošiami juos supjaustant į stambius gabaliukus arba sumalant. Paruošta tešla iškočiojama ir jai suteikiama reikalinga forma.

Žalios įdaro sudedamosios dalys yra šiek tiek pagardinamos ir dedamos ant paruoštos tešlos. Tešla yra perlenkiama ir jai suteikiama D raidės formą. Tada ant pyragėlių pilama glazūra ir jie yra lėtai kepami, kad iš jų išsiskirtų naudotų žaliavų skonis. Kepimo laikas priklauso nuo produkto dydžio (o šis gali būti įvairus).

5 pakeitimas:

Kita – ženklinimas etiketėmis

Panaikinti reikalavimą, kad asociacijos logotipas būtų naudojamas ant visų pakuočių.

Pakeitimo priežastis

Pradiniame tekste reikalaujama, kad visi produktai būtų ženklinami Cornish Pasty Association logotipu. To negalima versti daryti, nes nėra reikalaujama, kad visi Kornvalio pyragėlio gamintojai būtų asociacijos nariai, o logotipo naudojimo teisė yra suteikta tik nariams.

Reikalavimas naudoti SGN simbolį bus toliau taikomas, tačiau jis neturi būti pakartotinai išdėstytas šiame dokumente, nes jis yra privalomas pagal saugomų maisto produktų pavadinimus reglamentuojančius bendro pobūdžio teisės aktus.

Toliau pateikiamas dabartinis tekstas.

Ant visų produkto pakuočių ir pardavimo vietose turi būti naudojamas patvirtintas SGN simbolis ir logotipas, kuris yra autentiškumo įrodymas; juos turi papildyti pardavimo vietose naudojama reklaminė medžiaga.

Šis tekstas iš dalies keičiamas taip:

(pavyzdžiui, palikti neužpildytą)

6 pakeitimas:

Kita – paskirtos kontrolės įstaigos duomenų atnaujinimas

Pakeitimų priežastis

Atnaujinti esamų kontrolės įstaigų duomenys. Bendrovė Connaught Compliance Services Ltd nebevykdo veiklos, todėl ji buvo išbraukta. Įtraukus Kornvalio Tarybą (Cornwall Council) kaip kontrolės įstaigą, gamintojams suteikiama galimybė rinktis iš didesnio kontrolės įstaigų sąrašo.

Toliau pateikiamas dabartinis tekstas.

Kontrolės įstaiga

Pavadinimas

Product Authentication Inspectorate Limited

Adresas

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1903237799

Faksas

+44 1903204445

E. paštas

paul.wright@thepaigroup.com

Pavadinimas

Connaught Compliance Services Ltd

Adresas

Connaught House

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 2920856505

E. paštas

 

Pavadinimas

SAI Global

Adresas

PO Box 44

Winterhill House

Snowdon DRIVE

Milton Keynes

MK6 1AX

UNITED KINGDOM

Šis tekstas iš dalies pakeistas toliau pateiktu tekstu.

Kontrolės įstaiga

Product Authentication Inspectorate Limited

Adresas

The Inspire

Hornbeam Park

Harrogate

North Yorkshire

HG2 8PA

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1423878878

E. paštas

food@thepaigroup.com

Pavadinimas

SAI Global

Adresas

42 The Square

Kenilworth

CV8 1EB

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1926854111

E. paštas

info.emea@saiglobal.com

Pavadinimas

Cornwall Council

Adresas

Public Health & Protection Service

Unit 6 Threemilestone Industrial Estate

Truro

Cornwall

TR4 9LD

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 3001234191

E. paštas

tradingstandards@cornwall.gov.uk

Kontrolės įstaiga atitinka EN 45011 standarto principus.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„CORNISH PASTY“

ES Nr. UK-PGI-0105–01256–12.8.2014

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   (SKVN arba SGN) pavadinimas (-ai)

„Cornish Pasty“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Jungtinė Karalystė

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis (nurodyta XI priede)

2.3 klasė. Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas

„Cornish Pasty“ – pikantiško skonio D raidės formos pyragėlis su jautienos, daržovių ir prieskonių įdaru.

Tešla

Tešla gali būti trapi, nelygiai sluoksniuota ar sluoksniuota – tai priklauso nuo kepėjo recepto. Įdarytas pyragėlis gali būti pažymėtas produktui išskirti – pavyzdžiui, peiliu padaryta skylutė, rėžis ar tešloje išpjauta tam tikra forma – ir gali būti glazūruojamas pienu, kiaušiniu ar abiem; dėl to jo spalva tampa auksinė. Tešla yra pikantiško skonio ir pakankamai tvirta, kad neprarastų formos kepant, ataušinant ir atliekant kitus veiksmus; ji neįplyšta ir nesutrūkinėja.

Įdaras

Privalomos Cornish Pasties įdaro sudedamosios dalys:

griežinėliais ar kubeliais supjaustytos bulvės,

griežčiai,

svogūnai,

(pyragėlio sudėtyje daržovių turi būti ne mažiau kaip 25 %),

smulkiai supjaustyta ar sumalta jautiena (viso pyragėlio sudėtyje mėsos turi būti ne mažiau kaip 12,5 %),

prieskoniai pagal skonį, daugiausia druska ir pipirai.

Į sąrašą įtrauktos privalomos sudedamosios įdaro dalys produkto formavimo metu turi būti nevirtos.

Kitokios mėsos, išskyrus jautieną, ir kitokių daržovių, išskyrus tas, kurios nurodytos privalomų sudedamųjų dalių sąraše, naudoti įdarui negalima. Vis dėlto leidžiama savo nuožiūra naudoti nedidelius kiekius kitų sudedamųjų dalių, siekiant suteikti pyragėliui sultingumo ir daugiau skonio arba palengvinti jo gamybą. Tos sudedamosios dalys neturi pakeisti bendro skonio, kurį suteikia privalomosios sudedamosios dalys. Bendras pagalbinių perdirbimo medžiagų ir kitų papildomų sudedamųjų dalių masės svoris neturi viršyti 5 % nevirto pyragėlio įdaro svorio.

Neprivalomos sudedamosios dalys, leistinos su sąlyga, kad jų naudojimas netrukdys galutiniam produktui atitikti visus kitus šios specifikacijos reikalavimus, yra šios:

sultingumui padidinti: riebalai, pavyzdžiui, sviestas, tiršta grietinė arba jautienos vidurių taukai;

įdaro skoniui pagerinti: tokios sudedamosios dalys, kaip jautiena arba daržovės;

gaminimui palengvinti: tokios sudedamosios dalys, kaip kukurūzų miltai, bulvių krakmolas ir sulfitai.

Iškepto pyragėlio įdare neturi būti jokių dirbtinių priedų.

Pastaba. Tradiciškai Kornvalyje griežtis laikomas rope, taigi tinkami abu terminai, tačiau tikroji sudedamoji dalis yra griežtis.

Pyragėliams „Cornish Pasties“ suteikiama D raidės forma, o tada jų kraštai ranka arba mechanizuotai užlenkiami. Užspaudimas yra tradicinis procesas, kurio metu suformuojami „Cornish Pasty“ kraštai. Užspaustas kraštas lieka vienoje pyragėlio pusėje. Jo užspaudimo būdas skiriasi nuo viršutinėje pyragėlio dalyje paprastai užspaudžiamų kraštų.

Pyragėliai kepami lėtai, kad kuo labiau jaustųsi sudedamųjų dalių skonis ir aromatas. Kitas savitas „Cornish Pasty“ požymis yra tai, kad, nors sudedamosios dalys atrodo nesusimaišiusios, tačiau skonis, tekstūra, žalios jautienos ir daržovių skonių mišinys produktui suteikia subalansuotą ir natūraliai pikantišką skonį. Tešla taip pat įgauna šiek tiek pikantiško skonio.

„Cornish Pasties“ parduodami įvairaus dydžio ir svorio įvairiose parduotuvėse, įskaitant mėsines ir duonos parduotuves, didžiuosius prekybos centrus, kulinarijos parduotuves ir maitinimo paslaugas teikiančias vietas.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Trapi, nelygiai sluoksniuota ar sluoksniuota tešla

Jautiena

Bulvės

Svogūnai

Paprastasis griežtis

Pagardai

Neprivalomos sudedamosios dalys ir pagalbinės perdirbimo medžiagos, laikantis 3.2 dalyje nustatytų sąlygų.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Pyragėliai kepimui paruošiami nustatytoje geografinėje vietovėje.

Kepama nebūtinai geografinėje vietovėje; paruoštus, bet neiškeptus ir (arba) užšaldytus pyragėlius galima siųsti į kepyklas ar kitas realizavimo vietas, esančias ne geografinėje vietovėje, kur jie gali būti kepami krosnyse ir pateikiami vartotojams.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo etiketėmis taisyklės

Gamintojo unikalus identifikacinis numeris turi būti nurodytas ant pakuotės (jei produktas parduodamas iš anksto supakuotas) arba pardavimo vietoje, jei produktas parduodamas nesupakuotas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Kornvalio administracinė zona.

5.   Ryšys su geografine vietove

Drėgnas ir švelnus Kornvalio klimatas ir geografinė padėtis puikiai tinka galvijams ir daržovėms auginti. Bulvės ir griežčiai (ropės) nuo seno buvo ir yra vieni pagrindinių Kornvalio daržininkystės produktų. Nors reikalavimo, kad žaliavos būtų užaugintos Kornvalyje, nėra, praktiškai daugumą žaliavų tiekia vietiniai ūkininkai, taip tęsdami nuo seno nusistovėjusią Kornvalio ūkininko ir kepėjo sąsajos tradiciją.

Kornvalyje nuo seno veikė kasyklos, bet jų klestėjimo laikotarpis buvo XVIII–XIX a. Vietovės kasyklų paveldas yra toks svarbus, kad nepaisant to, jog ši pramonės šaka yra jau nunykusi, ypatingas Kornvalio kasyklų kraštovaizdis 2006 m. buvo įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą.

Kasyklų ir ūkių darbininkai pasiimdavo šį patogų valgyti maistą į darbą, nes jį buvo labai patogu neštis. Dėl dydžio ir formos jį būdavo patogu neštis (paprastai kišenėje), tešla neleisdavo įdarui prasiskverbti, pyragėlis būdavo pakankamai tvirtas, o naudingas ir maistingas įdaras darbininkams suteikdavo pakankamai jėgų ilgomis ir daug jėgų reikalaujančiomis dienomis. Apie pyragėlių formą sklando daug pasakojimų; pats populiariausias – dėl D raidės formos alavo kasyklose dirbantys vyrai galėdavo pyragėlius pasišildyti po žeme ir saugiai juos valgyti. Pluta (užraitytas kraštas) būdavo tarsi rankena, kurią vėliau išmesdavo, nes daugelyje alavo kasyklų būdavo didelė arseno koncentracija.

Yra daug istorinių įrodymų, kuriais patvirtinama „Cornish Pasty“, kaip grafystės kulinarinio paveldo, svarba. Pyragėliai paplito XVI–XVII a. ir per pastaruosius 200 metų tapo Kornvalio identiteto dalimi.

Tyrimai rodo, kad šie pyragėliai su Kornvaliu šiandien siejami taip pat stipriai, kaip ir prieš 200 metų – ir grafystėje, ir už jos ribų. Turistai Kornvalyje lankosi nuo tada, kai į grafystę buvo nutiestos geležinkelio linijos; taip „Cornish Pasty“ tapo lankytojų patirties dalimi. Remiantis tyrimo apie požiūrį į vietinį maistą Kornvalyje duomenimis, „Cornish Clotted Cream“ (kuriam jau suteikta SKVN) ir „Cornish Pasty“ yra produktai, kuriuos lankytojai ragavo dažniausia. Šio tyrimo metu kalbinti žmonės išsamiai nupasakojo, kad pyragėliai, kuriuos jie valgė lankydamiesi grafystėje, buvo „tikrieji pyragėliai“, ir nurodė didelį Kornvalio „Cornish Pasties“ ir kitų, masiškai gaminamų rūšių, pyragėlių, kurie gali būti vadinami tuo vardu, skirtumą. „Cornish Pasties“ ir „Cornish Clotted Cream“ taip pat yra gaminiai, kuriuos turistai daugiausia perka kaip lauktuves paštu ar iš vietinių parduotuvių (šaltinis: Consumer Attitudes to Cornish Produce, Ruth Huxley, 2002 m.).

„Cornish Pasty“ išsiskiria D raidės forma ir užraitytu kraštu. Tokia forma buvo sumanyta tam, kad juos būtų patogu neštis (paprastai kišenėje), o kasyklose dirbantys vyrai galėdavo pyragėlius pasišildyti po žeme ir saugiai juos valgyti. Pluta (užraitytas kraštas) būdavo tarsi rankena, kurią vėliau išmesdavo, nes daugelyje alavo kasyklų būdavo didelė arseno koncentracija. Tešla neleisdavo įdarui prasiskverbti, pyragėlis būdavo pakankamai tvirtas, o naudingas ir maistingas įdaras darbininkams suteikdavo pakankamai jėgų ilgomis ir daug jėgų reikalaujančiomis dienomis.

„Cornish Pasty“ yra svarbi ir žinoma Kornvalio kulinarinio paveldo dalis, apie juos buvo rašoma daug amžių. Pyragėliai paplito XVI–XVII a. ir per pastaruosius 200 metų tapo Kornvalio identiteto dalimi.

Baigiantis XVIII a., „Cornish Pasty“ tapo pagrindiniu Kornvalyje dirbančių vyrų ir jų šeimų maistu. Kasyklų ir ūkių darbininkai pasiimdavo šį patogų valgyti maistą į darbą, nes jį buvo labai patogu neštis.

Įrodymų, kad „Cornish Pasty“ – tradicinis Kornvalio patiekalas, galima rasti 1808 m. Vorgano atliktoje Kornvalio žemės ūkio apklausoje (Worgan’s Agricultural Survey of Cornwall). Nuorodose minima, kad „dirbantis vyras paprastai turėdavo šiek tiek jautienos pyragėliams“. 1860 m. įrašai rodo, kad kasyklose dirbantys vaikai irgi pasiimdavo pyragėlių užkandžiams ar pietums.

XX a. pradžioje „Cornish Pasty“ buvo plačiai gaminami visoje grafystėje kaip pagrindinis kasyklų ir ūkių darbininkų maistas. Turima karaliaus Edvardo laikų (1901–1910 m.) atvirukų pavyzdžių, kuriuose pavaizduoti „Cornish Pasty“, bei kulinarijos knygų „Good Things in England“ (1922 m.) ir „Cornish Recipes, Ancient and Modern“ (1929 m.) ištraukų, kuriose pateikti tipiški pyragėlių receptai.

Tyrimai rodo, kad šie pyragėliai su Kornvaliu šiandien siejami taip pat stipriai, kaip ir prieš 200 metų – ir grafystėje, ir už jos ribų. Turistai Kornvalyje lankosi nuo tada, kai į grafystę buvo nutiestos geležinkelio linijos; taip „Cornish Pasty“ tapo lankytojų patirties dalimi.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386027/cornish-pasty-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  OL L 179, 2014 6 19, p. 17.

(2)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


Top