EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

2013 m. gegužės 23 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija) (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/11


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2013 m. gegužės 23 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija)

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Įžanga ir teisinis pagrindas

2013 m. gegužės 16 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi, 128 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlytas reglamentas yra susijęs su eurų monetų nominalais ir techniniais duomenimis. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Tikslas ir turinys

Pasiūlytu reglamentu iš esmės pakartojamas 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (2) turinys ir inkorporuojamos ECB nuomonėje CON/2011/18 (3) pateiktos rekomendacijos iš dalies pakeisti Tarybos reglamento (EB) Nr. 975/98 1 straipsnį, I priedą ir išbraukti 13 konstatuojamąją dalį.

Visų pirma, daliniais pakeitimais Reglamento (EB) Nr. 975/98 1 straipsnyje esančioje lentelėje nurodyti visi esami duomenys, susiję su monetų storiu, pakeičiami tikraisiais eurų monetų storio duomenimis. Šie duomenys yra gerai žinomi ir juos kaip referencines vertes naudoja monetų kalyklos.

Bendros pastabos

ECB pritaria šiai Komisijos iniciatyvai nauja redakcija išdėstyti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 975/98, kadangi pasiūlytame reglamente atsižvelgiama į ankstesnes ECB rekomendacijas dėl eurų monetų techninių duomenų ir šios rekomendacijos inkorporuojamos.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. gegužės 23 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  OL L 139, 1998 5 11, p. 6.

(3)  2011 m. kovo 4 d. Nuomonė CON/2011/18 dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (OL C 114, 2011 4 12, p. 1). Visas ECB nuomones galima rasti ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu


Top