EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0309(01)

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/656/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams Dramblio Kaulo Krante, nustatytos ribojamosios priemonės

OJ C 71, 9.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/6


Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/656/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams Dramblio Kaulo Krante, nustatytos ribojamosios priemonės

2012/C 71/04

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, nurodytiems Tarybos sprendimo 2010/656/BUSP (1), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2012/144/BUSP (2) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 560/2005 (3), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 193/2012 (4), kuriais nustatomos tam tikros ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams Dramblio Kaulo Krante, atitinkamai II priede ir IA priede.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad asmenys, nurodyti pirmiau minėtuose prieduose, turėtų toliau likti asmenų, kuriems taikomos sprendime 2010/656/BUSP ir reglamente (EB) Nr. 560/2005 numatytos ribojamosios priemonės, sąraše.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms valdžios institucijoms, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 560/2005 II priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas būtiniausiems poreikiams ar specialiems mokėjimams (plg. reglamento 3 straipsnį).

Atitinkami asmenys gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytus sąrašus šiuo adresu:

Europos Sąjungos Taryba

Generalinis sekretoriatas

K GD Koordinavimo skyrius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 285, 2010 10 30, p. 28.

(2)  OL L 71, 2012 3 9, p. 50.

(3)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.

(4)  OL L 71, 2012 3 9, p. 5.


Top