EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XE0508

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucija dėl padėties pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse

OJ C 132, 3.5.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/1


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucija dėl padėties pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse

2011/C 132/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2011 m. kovo 15–16 d. plenarinėje sesijoje (2011 m. kovo 15 d. posėdis) priėmė šią rezoliuciją 149 nariams balsavus už, 11 – prieš ir 10 susilaikius.

1.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) solidarizuojasi su Tuniso, Egipto, Libijos ir kitų Viduržemio jūros regiono valstybių žmonėmis, kurie taikiomis priemonėmis siekia savo pagrindinių teisių ir laisvių, ir palaiko jų teisėtą sukurti stabilią demokratiją savo valstybėse.

2.

EESRK reikalauja, kad šių šalių autoritariniai režimai nutrauktų bet kokį smurtą prieš civilius ir gerbtų žmonių norą pereiti prie demokratinių procesų, jų žodžio laisvę ir taikių demonstracijų teisę.

3.

EESRK ragina siekti, kad pereinamasis laikotarpis būtų taikus ir demokratinis, prasidėtų nedelsiant ir vestų į teisinę, stabilios demokratijos valstybę, kurioje vyktų laisvi ir sąžiningi rinkimai, būtų visapusiškai užtikrinta asociacijų laisvė ir būtų gerbiamos žmogaus teisės.

4.

Šioje svarbioje istorijos kryžkelėje ir senosios, ir neseniai susikūrusios neabejotinai demokratijos siekiančios Viduržemio jūros regiono šalių darbdavių, darbuotojų ir kitų pilietinės visuomenės atstovų organizacijos, ypač veikiančios socialinėje, ekonominėje, pilietinėje, profesinėje ir kultūros srityse, atlieka labai svarbų vaidmenį keičiant politinius režimus ir joms lemta suvaidinti esminį vaidmenį kuriant savo šalių ateitį. Siekiant sukurti tikrai demokratines sistemas reikės užmegzti konstruktyvų ir vaisingą šių organizacijų ir pereinamojo laikotarpio procesams vadovaujančios politinės valdžios dialogą. Ne mažiau svarbus bus pilietinės visuomenės indėlis į kaimynystės santykių stiprinimą, įskaitant tiesioginius gyventojų ryšius.

5.

EESRK teigiamai vertina pastaruoju metu ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams padarytus pareiškimus, remiančius šiuos demokratiniai procesus, ir informaciją, kad regionui parengtas humanitarinės pagalbos planas. EESRK reikalauja ryžtingo tuose pareiškimuose parodyto Europos įsipareigojimo Viduržemio jūros regiono šalių pilietinei visuomenei. ES išorės veiksmų tarnyba jau pareiškė, jog imasi priemonių, kad šis politinis įsipareigojimas taptų tikrove. EESRK, savo ruožtu, yra pasiruošęs prisidėti prieš šių politinių pastangų gebėjimų stiprinimu, sutarimo paieškomis ir pagalba pietinių Viduržemio jūros šalių pilietinei visuomenei plėtojant struktūruotą ir reprezentatyvų dialogą. EESRK teigiamai vertina sprendimą plėtoti šią naują strategiją: pilietiniai sukilimai pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse aiškiai parodo iki šiol tų valstybių atžvilgiu vykdytos ES išorės politikos trūkumus.

6.

Todėl EESRK kuo skubiau norėtų padėti savo esamiems ir naujiems partneriams, įskaitant darbdavių, darbuotojų ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas, turinčias ryšių su panašiomis Europos pilietinės visuomenės organizacijomis, ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystės (Euromed) nevyriausybinei platformai. EESRK siūlo regione imtis bendrų veiksmų taikiam perėjimui į demokratiją užtikrinti.

7.

EESRK ragina visas demokratines jėgas įsitraukti į pereinamojo laikotarpio procesą. Demokratinių ir nepriklausomų darbdavių, darbuotojų ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas bus labai svarbus pereinamuoju laikotarpiu.

8.

EESRK ragina ES imtis ryžtingų priemonių, keičiančių Viduržemio jūros sąjungos misiją, kad būtų suteiktą demokratijos keliu pasukusioms Viduržemio jūros regiono valstybėms politinė, institucinė, ekonominė, socialinė, techninė ir humanitarinė pagalba. EESRK apgailestauja, kad spręsdamos šias problemas ES institucijos ir valstybės narės nepakankamai derina savo veiksmus. Todėl Komitetas ragina ES institucijas ir valstybes nares koordinuoti savo veiksmus regione ir iš esmės atnaujinti Viduržemio jūros strategiją. Pilietinės visuomenės rėmimas turėtų tapti šios naujos strategijos sudėtine dalimi tuo užtikrinant, kad ES parama regiono šalims duotų maksimalią naudą. EESRK ir Regionų komitetas yra pasiruošę prisidėti prie tokių veiksmų.

9.

Regionų komitetas ir EESRK susitarė ateityje derinti savo veiksmus demokratinių permainų pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse atžvilgiu. EESRK ir Regionų komitetas ragina ES institucijas parengti bendrą veiksmų planą, kuriame būtų nurodyta, kaip kiekviena iš jų galėtų prisidėti prie bendros ES politikos regione.

10.

EESRK teigiamai vertina neeilinio Europos Vadovų Tarybos kovo 11 d. susitikimo išvadas, remiančias Viduržemio jūros regiono šalių demokratinį, ekonominį ir socialinį vystymąsi.

11.

EESRK ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares operatyviai ir veiksmingai dirbti, siekiant suderinto tarptautinės bendruomenės įsikišimo į įvykius Libijoje, kad būtų apsaugoti gyventojai, suteikta humanitarinė pagalba ir užtikrintos visos reikiamos priemonės perėjimui į demokratiją.

2011 m. kovo 15 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Staffan NILSSON


Top