Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0122(01)

Ištrauka iš sprendimo dėl „Glitnir banki hf.“ , skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo

OJ C 22, 22.1.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/4


Ištrauka iš sprendimo dėl „Glitnir banki hf.“, skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo

2011/C 22/03

2010 m. lapkričio 22 d. Reikjaviko apygardos teismas priėmė sprendimą, kad „Glitnir banki hf.“, Reg. Nr. 550500-3530, Sóltún 26, Reykjavík (toliau – bankas) bus likviduotas, kaip numatyta Įstatymo Nr. 161/2002 XII skyriaus B dalyje išdėstytose bendrosiose taisyklėse, tačiau žr. to paties įstatymo V laikinosios nuostatos 3 ir 4 punktus, o likvidavimo teisinis poveikis numatytas tos pačios nuostatos 2 punkte su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 132/2010 2 straipsniu. 2008 m. spalio 8 d. Islandijos finansų priežiūros institucija (FME) prisiėmė akcininkų susirinkimo įgaliojimus ir paskyrė banko likvidavimo administravimo komitetą. Pagal Įstatyme Nr. 129/2008 numatytą leidimą (žr. taip pat Įstatymą Nr. 21/1991), 2008 m. lapkričio 24 d. apygardos teismo sprendimu bankui suteiktas moratoriumas. Nuo tada moratoriumas pratęstas tris kartus, paskutinį kartą – nuo 2010 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. lapkričio 24 d. Pagal įstatymus daugiau pratęsti nebuvo galima.

2009 m. balandžio 22 d. įsigaliojusiu Įstatymu Nr. 44/2009 buvo iš dalies pakeistas finansų įmonei suteikto moratoriumo pobūdis ir esmė. Pagal Įstatymo Nr. 44/2009 II laikinosios nuostatos 2 punktą (Įstatymo Nr. 161/2002 V laikinoji nuostata) moratoriumui taikomos Įstatymo Nr. 161/2002 101 straipsnio 1 dalies ir 102, 103 ir 103a straipsnių nuostatos su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 44/2009 5 straipsnio 1 dalimi ir 6–8 straipsniais, tarytum bankui likvidavimo procedūra pagal teismo sprendimą pradėta taikyti tą dieną, kurią įsigaliojo įstatymas. Vis dėlto teigiama, kad, kol galioja leidimas taikyti moratoriumą, likvidavimo procedūra turėtų būti laikoma moratoriumu. Įstatyme Nr. 44/2009 taip pat nurodyta, kad pasibaigus tokiam moratoriumui įmonė be specialaus teismo sprendimo automatiškai laikoma likviduojama pagal bendrąsias taisykles. Banko likvidavimo taryba paskirta 2009 m. gegužės 12 d. Reikjaviko apygardos teismo sprendimu.

Paskelbtas kvietimas kreditoriams teikti reikalavimus, o reikalavimų teikimo terminas – 2009 m. lapkričio 26 d. Ne tik kvietime, bet ir skelbime buvo nurodytas terminas, kurio reikia laikytis. Įvyko trys kreditorių susirinkimai, skirti aptarti pateiktus reikalavimus. Dar vienas susirinkimas numatytas 2011 m. balandžio 14 d. Tikimasi, kad per tą susirinkimą bus pristatyti galutiniai likvidavimo tarybos sprendimai dėl bankui pateiktų reikalavimų pripažinimo.

Įstatymu Nr. 132/2010, kuris įsigaliojo 2010 m. lapkričio 17 d., iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 161/2002 siekiant nustatyti, kad prieš įmonei suteikto moratoriumo pabaigą likvidavimo administravimo komitetas ir likvidavimo taryba gali teikti bendrą prašymą, kad teismas priimtų sprendimą, jog įmonės likvidavimas būtų vykdomas pagal bendrąsias taisykles, jeigu teismo vertinimu buvo laikomasi esminių įstatymo 101 straipsnio 2 dalies 3 punkte išdėstytų reikalavimų. Jei teismas prašymą patenkina, priemonės, kurių imtasi įmonei taikomo moratoriumo laikotarpiu nuo tada, kai įsigaliojo Įstatymas Nr. 44/2009, nekeičiamos.

Likvidavimo administravimo komitetas ir likvidavimo taryba pateikė prašymą dėl tokio sprendimo ir 2010 m. lapkričio 22 d. skelbimas buvo paskelbtas remiantis įstatymu su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 132/2010. Teismas nustatė, kad įstatyme nurodytos sąlygos, kurioms esant galima priimti sprendimą dėl likvidavimo, įvykdytos.

Banko turtas siekia apie 783 mlrd. ISK (remiantis dabartinėmis išieškotinų lėšų prognozėmis ir 2010 m. rugsėjo 30 d. ISK valiutos keitimo kursu), o jo įsipareigojimų suma siekia apie 2 838 mlrd. ISK. Todėl, teismo vertinimu, bankas buvo nemokus ir nepanašu, kad mokėjimo sunkumai būtų laikino pobūdžio (žr. Įstatymo Nr. 161/2002 101 straipsnio 2 dalies 3 punktą).

Be to, teismo sprendimu patvirtinama, kad, kaip numatyta įstatymuose, priemonės, kurių imtasi įmonei taikomo moratoriumo laikotarpiu po to, kai įsigaliojo Įstatymas Nr. 44/2009, lieka galioti. Pavyzdžiui, galioja banko likvidavimo administravimo komiteto ir likvidavimo tarybos paskyrimas, taip pat visos priemonės, kurių imtasi pagal Įstatymo Nr. 161/2002 101–103 ir 103a straipsnius (žr. įstatymo V laikinosios nuostatos 2 punktą). Sprendimu taip pat patvirtinama, kad Įstatymo Nr. 44/2009 įsigaliojimo data – 2009 m. balandžio 22 d. – ir toliau bus naudojama kaip atskaitos taškas nustatant reikalavimų eiliškumą ir kitą teisinį poveikį, kuris nustatomas pagal datą, kurią paskelbtas sprendimas dėl likvidavimo.

Reikjavikas, 2010 m. lapkričio 30 d.

„Glitnir banki hf.“ likvidavimo taryba

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, Aukščiausiojo teismo įgaliotoji atstovė

Páll EIRÍKSSON, Apygardos teismo įgaliotasis atstovas

„Glitnir banki hf.“ likvidavimo administravimo komitetas

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, Aukščiausiojo teismo įgaliotoji atstovė


Top