Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (Tekstas svarbus EEE) (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 97/11


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

2010/C 97/02

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN ISO 3095:2005

Geležinkelio taikmenys. Akustika. Bėgiais judančių vagonų skleidžiamo triukšmo matavimas (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Geležinkelio taikmenys. Akustika. Triukšmo matavimas bėgiais judančių vagonų viduje (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Eksploatacinių charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 12663:2000

Geležinkelio taikmenys. Konstrukciniai reikalavimai, keliami geležinkelių transporto priemonių kėbulams

 

 

CEN

EN 13103:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varomosios ašys. Projektavimo vadovas

 

 

CEN

EN 13104:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varančiosios ašys. Projektavimo metodas

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Geležinkelio taikmenys. Oro kondicionavimas geležinkelio riedmenyse. 1 dalis. Patogumo parametrai

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Geležinkelio taikmenys. Oro kondicionavimas geležinkelio riedmenyse. 2 dalis. Tipo bandymai

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 4 dalis. Valdymas, blokavimas ir kontrolė LST TK 43 (V.P.)

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 5 dalis.Iešmai

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 6 dalis. Paprastųjų ir bukųjų kryžmių šerdys su fiksuotomis smailėmis LST TK 43 (V.P.)

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 6 dalis. Kryžmių šerdys su judamosiomis dalimis LST TK 43 (V.P.)

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 8 dalis. Plečiamieji įtaisai

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 9 dalis. Iešmų išdėstymai

 

 

CEN

EN 13260:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Aširačiai. Gaminių reikalavimai

EN 13260:2003

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 9 30)

CEN

EN 13261:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ašys. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Gaminio reikalavimai

EN 13262:2004

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 5 31)

CEN

EN 13272:2001

Geležinkelio taikmenys. Elektrinis viešojo transporto sistemos riedmenų apšvietimas

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Sąvaržų eksploatavimo reikalavimai. 1 dalis. Apibrėžtys

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 2 28)

CEN

EN 13481-2:2002

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Sąvaržų eksploatavimo reikalavimai. 2 dalis. Gelžbetoninių pabėgių sąvaržos

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 2 28)

CEN

EN 13481-5:2002

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Sąvaržų eksploatavimo reikalavimai. 5 dalis. Plokštėmis kloto bėgių kelio sąvaržos

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 2 28)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 1 dalis. 46 kg/m ir didesnio svorio plataus pagrindo geležinkelio bėgiai

EN 13674-1:2003

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2008 5 31)

CEN

EN 13674-2:2006

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 2 dalis. Iešmų ir bėgių sankryžų bėgiai, naudojami kartu su 46 kg/m ir didesnės ilginės masės plačiapadžiais geležinkelio bėgiais

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 3 dalis. Gretbėgiai

 

 

CEN

EN 13715:2006

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Ratlankio profilis

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Geležinkelio kelio kokybė. 1 dalis. Geležinkelio kelio geometrijos apibūdinimas

EN 13848-1:2003

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 1 31)

CEN

EN 13848-5:2008

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Geometrinė bėgių kelio kokybė. 5 dalis. Geometrnės kokybės lygmenys

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 5 dalis. Aerodinamikos tuneliuose reikalavimai ir bandymo procedūros

 

 

CEN

EN 14363:2005

Geležinkelio taikmenys. Priimamieji geležinkelio riedmenų darbinių charakteristikų bandymai. Darbo režimo ir stacionarieji bandymai

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Geležinkelio taikmenys. Stabdymo kelio, pristabdymo kelio ir stovėjimo stabdžio skaičiavimo metodai. 1 dalis. Bendrieji algoritmai

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų diskiniai stabdžiai. 1 dalis. Ant ašies arba varančiojo veleno užpresuoto ar karštai užspausto stabdžių disko matmenys ir kokybės reikalavimai LST TK 43 (V.P.)

 

 

CEN

EN 14601:2005

Geležinkelio taikmenys. Tiesieji ir kampu lenkti stabdžių ir pagrindinio rezervuaro vamzdyno uždarymo čiaupai

 

 

CEN

EN 14752:2005

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų durų sistemos LST TK 43 (V.P.)

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Geležinkelio taikmenys. Mašinisto kabinos oro kondicionavimas. 1 dalis. Patogumo parametrai

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Geležinkelio taikmenys. Mašinisto kabinos oro kondicionavimas. 2 dalis. Tipo bandymai

 

 

CEN

EN 15020:2006

Geležinkelio taikmenys. Sukabinimo įtaisai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, specifinės jungties geometrija ir bandymo metodai

 

 

CEN

EN 15152:2007

Geležinkelio taikmenys. Traukinių valdymo kabinų priekiniai stiklai

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Geležinkelio taikmenys. Greitųjų traukinių išoriniai įspėjamieji regimieji ir garsiniai įtaisai. 1 dalis. Lokomotyvo švaitai, signaliniai ir galiniai žibintai

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Geležinkelio taikmenys. Išoriniai regimieji ir garso įrenginiai greitiesiems traukiniams. 2 dalis. Įspėjamieji švilpukai

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdžių būsenos rodytuvai. 1 dalis. Pneumatiniai stabdžių būsenos rodytuvai

 

 

CEN

EN 15227:2008

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių kėbulų atsparumo smūginėms apkrovoms reikalavimai

 

 

CEN

EN 15302:2008

Geležinkelio taikmenys. Ekvivalenčiojo kūgiškumo nustatymo metodas

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Geležinkelio taikmenys. Keleiviams skirtas pavojaus signalizavimo posistemis. 1 dalis. Keleiviams skirtos avarinės stabdžių sistemos bendrieji reikalavimai ir jos sietuvai

 

 

CEN

EN 15355:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Skirstomieji vožtuvai

 

 

CEN

EN 15427:2008

Geležinkelio taikmenys. Rato ir bėgio trinties priežiūra. Ratų antbriaunių tepimas

 

 

CEN

EN 15551:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Taukšai

 

 

CEN

EN 15566:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Traukimo įtaisai ir sraigtinės sąvaržos

 

 

CEN

EN 15595:2009

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Apsaugos nuo ratų praslydimo sistema

 

 

CEN

EN 15611:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Pneumatinės relės

 

 

CEN

EN 15612:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Stabdžių vamzdyno greitinimo įtaiso vožtuvas

 

 

CEN

EN 15625:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Automatiniai kintamosios apkrovos jutikliai

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Elektrinės traukos antžeminiai kontaktiniai tinklai

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Geležinkelio įrenginiai. Stacionarioji įranga. 1 dalis. Elektrinės saugos ir įžeminimo priemonės

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Elektrinės ir elektroninės įrangos oro tarpai ir paviršinio nuotėkio keliai

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 10 1)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2008 5 1)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 2 dalis. Viršįtampiai ir naudojama apsauga

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 1 dalis. Riedmenų įrenginiai

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 3 dalis. Signalizavimo ir telekomunikacijų įrenginiai

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Geležinkelio taikmenys. Techniniai reikalavimai ir patikimumo, parengties, priežiūrumo ir saugos (RAMS) įrodymas. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji būdai

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Geležinkelio taikmenys. Nuotolinių ryšių [telekomunikacijų], signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Eismo valdymo ir kontrolės sistemų programinė įranga

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga susijusios elektroninės signalizavimo sistemos

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Elektrinė trauka. Vario ir vario lydinių kontaktiniai laidai su grioveliais

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Geležinkelio taikmenys. Elektroninė geležinkelio riedmenų įranga

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 9 1)

Cenelec

EN 50155:2007

Geležinkelio taikmenys. Elektroninė geležinkelio riedmenų įranga

EN 50155:2001

ir jo keitinys

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 3 1)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Geležinkelio taikmenys. Nuotolinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. 1 dalis. Su sauga susiję ryšiai uždarose perdavimo sistemose

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Geležinkelio taikmenys. Nuolatinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. 2 dalis. Su sauga susiję ryšiai atvirose perdavimo sistemose

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Geležinkelio taikmenys. Traukos sistemų maitinimo įtampa

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 3 1)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Geležinkelio įrenginiai. Riedmenys. Srovės imtuvai. Savybės ir bandymai. 1 dalis. Geležinkelio magistralės transporto priemonių srovės imtuvai

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų ir traukinio aptikimo sistemų suderinamumas

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Geležinkelio taikmenys. Srovės ėmimo sistemos. Pantografo ir kontaktinės oro linijos dinaminės sąveikos matavimų reikalavimai ir patvirtinimas

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 10 1)

 

EN 50317:2002/A2:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 2 1)

Cenelec

EN 50367:2006

Geležinkelio taikmenys. Srovės ėmimo sistemos. Techniniai pantografo ir kontaktinės oro linijos sąveikos kriterijai (laisvosios prieigos sudarymas)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Geležinkelio taikmenys. Maitinimo šaltiniai ir riedmenys. Techniniai maitinimo šaltinių (pastočių) ir riedmenų koordinavimo, užtikrinančio abipusio jų veikimo suderinamumą, kriterijai

 

 

1 pastaba:

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data - tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujojo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną (iš dalies) pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų. Prielaidai, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų, nustatytų produktams, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet kuriems netaikomas naujasis standartas, tai poveikio neturi.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos (2) direktyvos 98/34/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Darniuosius standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir CENELEC juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartų įstaigos darniųjų standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


Top