Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0108(03)

Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje nurodytų leidimų gyventi sąrašas ( OL C 247, 2006 10 13, p. 1 , OL C 153, 2007 7 6, p. 5 , OL C 192, 2007 8 18, p. 11 , OL C 271, 2007 11 14, p. 14 , OL C 57, 2008 3 1, p. 31 , OL C 134, 2008 5 31, p. 14 , OL C 207, 2008 8 14, p. 12 )

OJ C 3, 8.1.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 3/5


Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje nurodytų leidimų gyventi sąrašas (OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 192, 2007 8 18, p. 11, OL C 271, 2007 11 14, p. 14, OL C 57, 2008 3 1, p. 31, OL C 134, 2008 5 31, p. 14, OL C 207, 2008 8 14, p. 12)

(2009/C 3/04)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje nurodytų leidimų gyventi sąrašas skelbiamas remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato svetainėje.

VOKIETIJA

OL C 247, 2006 10 13 skelbtos informacijos pakeitimas

I skirsnis „Bendrosios nuostatos“ pakeičiamas taip:

„—

Aufenthaltserlaubnis

(leidimas gyventi)

Niederlassungserlaubnis

(leidimas įsikurti)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(ES leidimas nuolat gyventi)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(gyventojo kortelė ES arba EEE valstybių narių piliečių šeimos nariams).

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte „Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind“, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort.

(Vadovaujantis ES piliečių bendrosios judėjimo laisvės įstatymo 15 straipsniu, iki 2007 m. rugpjūčio 28 d. išduotas „Aufenthaltserlaubnis EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind“ (leidimas gyventi ES ir EEE valstybių narių piliečių šeimos nariams, kurie nėra ES ar EEE valstybių narių piliečiai) toliau galioja kaip gyventojo kortelė)

Fiktionsbescheinigung

(laikinas pažymėjimas), kurio 3 (puslapyje pažymėtas trečias langelis (§ paragraph 81(4) AufenthG) („leidimas gyventi lieka galioti“)). Su šiuo dokumentu atvykti galima tik turint leidimą gyventi arba vizą, kurių galiojimo laikas pasibaigęs. Pažymėti pirmas ir antras langeliai nesuteikia teisės atvykti be vizos.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(leidimas gyventi Šveicarijos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie nėra Šveicarijos piliečiai).

Šie iki 2005 m. sausio 1 d. išduoti leidimai suteikia jų turėtojams teisę atvykti be vizos:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(leidimas gyventi EB valstybės narės piliečiams)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(neribotos trukmės leidimas gyventi Vokietijos Federacinėje Respublikoje)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(konkrečios paskirties leidimas gyventi Vokietijos Federacinėje Respublikoje)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(išskirtinis leidimas gyventi Vokietijos Federacinėje Respublikoje).

Šie leidimai galioja vietoje vizos, suteikdami teisę atvykti be vizos tik tuo atveju, jei jie išduoti pritvirtinti prie paso arba išduoti atskirai, bet siejant su pasu, tačiau negalioja, jei jie išduoti kaip vidaus dokumentas vietoje tapatybės kortelės.

„Aussetzung der Abschiebung (Duldung)“ (išsiuntimo atidėjimas (išskirtinis leidimas pasilikti) arba „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber“ (leidimas laikinai gyventi prieglobsčio prašytojams) taip pat nesuteikia teisės atvykti be vizos“.

ISPANIJA

OL C 247, 2006 10 13 skelbto sąrašo pakeitimas

Autorización de Regreso

(leidimas grįžti)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(vienoda leidimų gyventi forma pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002)

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario“

(užsieniečio kortelė pagal Bendrijos teisę)

Tarjeta de extranjeros „estudiante“

(užsieniečio studento kortelė)

Lista de personas que partipan en un viaje excolar dentro de la Unin Europea

(Mokyklinių ekskursijų po Europos Sąjungą dalyvių sąrašas).

Šių Užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijos išduotų galiojančių akreditacijos kortelių turėtojai gali atvykti be vizos:

Ambasadoriaus asmens tapatybės kortelė (raudonos spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Documento de Identidad Diplomático“ (Diplomatinis asmens tapatybės dokumentas), kairėje pusėje — nuoroda „Embajador/Ambassador“; išduodamas akredituotiems ambasadoriams.

Diplomatinė asmens tapatybės kortelė (raudonos spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Documento de Identidad Diplomático“ (Diplomatinis asmens tapatybės dokumentas); išduodama akredituotiems personalo nariams, turintiems diplomatinį statusą ir paskirtiems į diplomatinę atstovybę. Išduodant sutuoktiniams ar vaikams, dokumente pridedama raidė F.

Konsulinė asmens tapatybės kortelė (tamsiai žalios spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Documento de Identidad Consular“ (Konsulinis asmens tapatybės dokumentas), išduodama Ispanijoje akredituotiems karjeros konsuliniams pareigūnams. Išduodant sutuoktiniams ar vaikams, dokumente pridedama raidė F.

Konsulinio darbuotojo kortelė (šviesiai žalios spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Tarjeta de Identidad Consular“ (Konsulinė asmens tapatybės kortelė); išduodama Ispanijoje akredituotiems konsuliniams administracijos pareigūnams. Išduodant sutuoktiniams ar vaikams, dokumente pridedama raidė F.

Asmens tapatybės kortelė akredituotos diplomatinės atstovybės administracinio ir techninio personalo nariams (geltonos spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Documento de Identidad Diplomático“ (Diplomatinis asmens tapatybės dokumentas); išduodama akredituotų diplomatinių atstovybių administracijos pareigūnams. Išduodant sutuoktiniams ar vaikams, dokumente pridedama raidė F.

Asmens tapatybės kortelė tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos tarnybų diplomatinio, administracinio ir techninio personalo nariams (mėlynos spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Documento de Identidad Diplomático“ (Diplomatinis asmens tapatybės dokumentas); išduodama akredituotiems diplomatinio personalo ir administracinio bei techninio personalo nariams, paskirtiems į tarptautines organizacijas ir Europos Sąjungos tarnybas. Išduodant sutuoktiniams ar vaikams, dokumente pridedama raidė F.

Asmens tapatybės kortelė diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos tarnybų namų ūkio darbuotojams bei akredituotų diplomatinių ir konsulinių pareigūnų asmeniniams namų ūkio darbuotojams (pilkos spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Documento de Identidad Diplomático“ (Diplomatinis asmens tapatybės dokumentas); išduodama diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos tarnybų namų ūkio darbuotojams bei akredituotų diplomatinių ir konsulinių pareigūnų asmeniniams namų ūkio darbuotojams. Išduodant sutuoktiniams ar vaikams, dokumente pridedama raidė F.

Asmens tapatybės kortelė akredituoto personalo narių tėvams ir vaikams, kurių amžius yra nuo aštuoniolikos iki dvidešimt trejų metų (smėlio spalvos)

Ant viršelio užrašyta „Tarjeta de Identidad“ (Asmens tapatybės kortelė); išduodama akredituoto personalo narių tėvams ir vaikams, kurių amžius yra nuo aštuoniolikos iki dvidešimt trejų metų.

VENGRIJA

OL C 247, 2006 10 13 skelbto sąrašo pakeitimas

Leidimai gyventi

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Leidimai gyventi leidimo imigruoti arba leidimo įsikurti turėtojams, įklija nacionaliniame pase); išduodami pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002

Išdavimo data: nuo 2007 m. liepos 1 d.

Skyrelyje MEGJEGYZÉSEK (pastabos) pateikiamos pastabos apie šių rūšių leidimus gyventi:

a)

„bevándorlási engedély“ — leidimui imigruoti;

b)

„letelepedési engedély“ — leidimui įsikurti;

c)

„ideiglenes letelepedési engedély“ — leidimui laikinai gyventi;

d)

„nemzeti letelepedési engedély“ — nacionaliniam leidimui įsikurti;

e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK“ — EB leidimui įsikurti).

Tartózkodási engedély

(Leidimas gyventi — kortelė, pateikiama kartu su nacionaliniu pasu; išduodamas pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002)

Tartózkodási engedély

(Leidimas gyventi — įklija, pritvirtinama nacionaliniame pase; išduodamas pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002)

Letelepedési engedély

(Leidimas nuolat gyventi, pateikiamas kartu su nacionaliniu pasu, kuriame nurodomas leidimo nuolat gyventi išdavimas

Tipas: laminuota kortelė.

Išdavimo data: 2002–2004 m.

Galiojimas: 5 metus nuo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip iki 2009 m.).

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Leidimas gyventi Europos ekonominės erdvės (EEE) piliečiams ir jų šeimos nariams

Tipas: laminuota kortelė, dvipusis ID-2 formato (105 × 75 mm) laminuotas (laminavimas karštuoju būdu) popierinis dokumentas.

Išduotas: nuo 2004 m.

Galiojimas: 5 metus, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. birželio 29 d.).

Állandó tartózkodási kártya

(Nuolatinio gyventojo kortelė, pateikiama su nacionaliniu pasu

Įvedimo data: 2007 m. liepos 1 d., remiantis 2007 m. I įstatymu dėl asmenų, turinčių laisvo judėjimo ir gyvenimo teisę, atvykimo.

Jeigu ši kortelė išduodama EEE piliečiams ir jų šeimos nariams, turintiems teisę nuolat gyventi, ji galioja pateikus kartu su nacionaline asmens tapatybės kortele arba nacionaliniu pasu.

Jeigu ši kortelė išduota trečiųjų šalių piliečiams, ji galioja tik pateikus kartu su nacionaliniu pasu)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Gyventojo kortelė EEE piliečių šeimos nariams)

Įvedimo data: 2007 m. liepos 1 d., remiantis 2007 m. I įstatymu dėl asmenų, turinčių laisvo judėjimo ir gyvenimo teisę, atvykimo; galiojimas: ne ilgiau kaip penkerius metus. Popierinis dvipusis ID-2 formato laminuotas (laminavimas karštuoju būdu) dokumentas.

Skyrelyje „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK“ (kitos pastabos): „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére“ (gyventojo kortelė EEE piliečių šeimos nariams)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Gyventojo kortelė Vengrijos piliečių šeimos nariams, kurie yra trečiosios šalies piliečiai)

Tipas: įklija, pritvirtinama nacionaliniame pase.

Išdavimo data: nuo 2007 m. liepos 1 d.

Galiojimas: 5 metus nuo išdavimo datos.

Tartózkodási engedély“ įklija („Leidimas gyventi“)

Skyrelyje „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA“ (leidimo tipas): „Tartózkodási kártya“ (gyventojo kortelė)

Skyrelyje „MEGJEGYZÉSEK“ (pastabos): „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére“ (gyventojo kortelė Vengrijos piliečių šeimos nariams, kurie yra trečiosios šalies piliečiai)

Humanitárius tartózkodási engedély

(Humanitarinis leidimas gyventi

Tipas: kortelė, pateikiama kartu su nacionaliniu pasu; išduodamas pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002).

Pastaba:

Su humanitariniu leidimu gyventi, išduodamu prieglobsčio prašytojams (vadovaujantis 2007 m. II įstatymo 29 skirsnio 1 dalies c punktu) arba asmenims, kuriems uždrausta atvykti ir būti (vadovaujantis Konvencijos, įgyvendinančios Šengeno susitarimą, 25 straipsniu), jo turėtojui leidžiama tik būti Vengrijoje, bet neleidžiama nei keliauti ES, nei kirsti išorės sienų.

Kiti dokumentai:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Dokumentas, kuriuo patvirtinama asmenų, kuriems skirta laikina apsauga, tapatybė ir teisė gyventi, pateikiamas kartu su nacionaliniu pasu; išduodamas pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Asmens tapatybės kortelė, išduodama pabėgėliams ir asmenims, kuriems suteikta teisė gauti papildomą apsaugą

Jeigu ši kortelė išduodama pabėgėliams, ji galioja pateikus kartu su kelionės dokumentu, išduotu vadovaujantis 1951 m. Ženevos konvencija

Jeigu ši kortelė išduodama asmenims, kurie turi teisę gauti papildomą apsaugą, ji galioja pateikus su kelionės dokumentu, išduodamu asmenims, kurie turi teisę gauti papildomą apsaugą)

Diáklista

(Asmenų, dalyvaujančių mokyklinėse ekskursijose po Europos Sąjungą, sąrašas)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Specialus pažymėjimas diplomatams ir jų šeimų nariams (diplomato asmens tapatybės kortelė) — prireikus kartu su D kategorijos viza išduoda URM)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Specialus pažymėjimas konsuliniams darbuotojams ir jų šeimų nariams) (konsulinė tapatybės kortelė) — prireikus kartu su D kategorijos viza išduoda URM

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Specialus pažymėjimas diplomatinių atstovybių administracinio ir techninio personalo nariams ir jų šeimų nariams) — prireikus kartu su D kategorijos viza išduoda URM

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Specialus pažymėjimas diplomatinių atstovybių aptarnaujančiam personalui, asmeniniams patarnaujantiems darbuotojams ir jų šeimų nariams) — prireikus kartu su D kategorijos viza išduoda URM


Top