Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Pesticidų paskleidimo mašinos ***I 2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pesticidų paskleidimo mašinų, kuria iš dalies keičiama 2006 m. gegužės 17 d. Direktyva 2006/42/EB dėl mašinų (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB, iš dalies keičiančią Direktyvos 2006/42/EB nuostatas dėl pesticidų skleidimo mašinų
PRIEDAS

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 184/192


2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis
Pesticidų paskleidimo mašinos ***I

P6_TA(2009)0247

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pesticidų paskleidimo mašinų, kuria iš dalies keičiama 2006 m. gegužės 17 d. Direktyva 2006/42/EB dėl mašinų (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0535),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0307/2008),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6–0137/2009),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis
P6_TC1-COD(2008)0172

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB, iš dalies keičiančią Direktyvos 2006/42/EB nuostatas dėl pesticidų skleidimo mašinų

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/127/EB.)

2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis
PRIEDAS

2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis
Komisijos pareiškimas dėl pesticidų paskleidimo mašinų standartizavimo

Siekdama papildyti pagrindinius reikalavimus, įtrauktus į I priedo 2.4 skirsnį, Komisija Europos standartizacijos komitetui (ESK) suteiks įgaliojimus parengti kiekvienos kategorijos pesticidų paskleidimo mašinų suderintus standartus taikant geriausias turimas priemones, kad būtų išvengta nenumatyto pesticidų keliamo pavojaus aplinkai. Visų pirma suteikus šiuos įgaliojimus bus reikalaujama, kad standartuose būtų pateikti mechaninių gaubtų, tunelinio purškimo ir purškimo sistemų su papildomuoju oro srautu montavimo, vandens šaltinio taršos užpildant ir ištuštinant išvengimo kriterijai ir techninės specifikacijos, taip pat gamintojo naudojimo instrukcijos, kaip išvengti pesticidų pasklidimo, tikslios specifikacijos, atsižvelgiant į visus atitinkamus veiksnius, kaip antai purkštukai, slėgis, sijos aukštis, vėjo greitis, oro temperatūra ir drėgmė ir važiavimo greitis.


Top