Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0245

Prieiga prie gamtinių dujų perdavimo tinklų ***II 2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))
P6_TC2-COD(2007)0199 Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d. , siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 190–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 184/190


2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis
Prieiga prie gamtinių dujų perdavimo tinklų ***II

P6_TA(2009)0245

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

atsižvelgdamas į savo poziciją (1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0532) per pirmąjį svarstymą,

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0237/2009),

1.

pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Priimti tekstai, 2008 07 09, P6_TA(2008)0346.


2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis
P6_TC2-COD(2007)0199

Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. 715/2009.)


Top