Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0714(02)

Valstybių narių pranešama trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba

OJ C 162, 14.7.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/6


Valstybių narių pranešama trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba

(2007/C 162/04)

XA numeris: XA 120/06

Valstybė narė: Italija

Regionas: Pjemonto regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Teisinis pagrindas: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: 250 000 EUR.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Didžiausia pagalbos suma skiriama įmonei negali viršyti 80 % reikalavimus atitinkančių išlaidų per pirmus dvejus pagalbos metus, kai pradedama taikyti Reglamente (EEB) Nr. 2092/91 (1) nustatyta tvarka, didžiausia suma įmonei negali viršyti 800 EUR 2005 — 2006 m.

Įgyvendinimo data: 2006 m. gruodžio 15 d.; bet kuriuo atveju pirmoji pagalbos dalis bus išmokėta tik tuomet, kai, gavus trumpą informaciją, bus nurodytas Komisijos suteiktas identifikavimo numeris.

Pagalbos schemos trukmė: Iki 2007 m. birželio 30 d.

Pagalbos tikslas: Skatinti nuo tradicinio prie biologinio gamybos metodo pereinančius žemdirbius ir gyvulių augintojus, atlyginant biologinės gamybos metodų kontrolės, atliekamos laikantis Reglamento (EEB) 2092/91, išlaidas.

Atlyginamos 2005 ir 2006 metų žemės ūkio įmonių išlaidos kontrolei, vykdytai pagal Reglamentą (EEB) 2092/91.

Taikyti Reglamento (EEB) Nr. 1/2004 (2) straipsniai: 13 straipsnio 2 dalies g punktas.

Ekonomikos sektorius(-iai): Gyvulininkystės ir augalininkystės žemės ūkio bendrovės.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Tinklalapis: www.regione.piemonte.it/agri

Kita informacija: Pagalba gali pasinaudoti realiai veikiančios žemės ūkio bendrovės, prašymo pateikimo metu įtrauktos į kontrolės sistemą pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2092/1991, kurių veiklos centras ar didžioji sklypų dalis yra Pjemonte ir kurios pradėtų arba būtų pradėjusios perėjimą nuo tradicinės prie biologinės gamybos sistemos nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalba skiriama pagal tokius reikalavimus

XA numeris: XA 121/06

Valstybė narė: Italija

Regionas: Markė

Pagalbos schemos pavadinimas: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Teisinis pagrindas:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Didžiausia numatoma suma 2006 metams — 150 000 EUR. Vėlesniais pagalbos schemos taikymo metais didžiausia suma bus nustatoma pagal galiojančius biudžeto įstatymus, tačiau suma negalės viršyti 1 000 000 EUR per metus.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Bendras pagalbos intensyvumas negali viršyti 30 % reikalavimus atitinkančių išlaidų (40 % mažiau palankiose vietose).

Finansavimo reikalavimus atitinkanti investicijų suma negali viršyti 60 000 EUR.

Investicijų tikslas — sumažinti gamybos išlaidas, pagerinti ir paįvairinti gamybos veiklą, pagerinti produktų kokybę, išsaugoti ir gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas ir gyvūnų gerovės standartus.

Veiklos pobūdis turi atitikti vieną toliau pateiktų kategorijų:

Įgyvendinimo data: Ne anksčiau kaip 10 darbo dienų po šio pareiškimo išsiuntimo, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2004 19 straipsnio 1 dalyje.

Schemos arba individualios pagalbos trukmė: Laikotarpis neapibrėžtas, jis priklauso nuo to, kiek Markės regionas skirs lėšų iš biudžeto ir nuo galiojimo laikotarpio pagal Reglamentą dėl išimties taikymo (Reglamentas EB Nr. 1/2004).

Pagalbos tikslas: Padidinti žemės ir miškų ūkio sektoriuose veikiančių žemės ūkio ir socialinių kooperatyvų pajamas, pagerinti darbo ir gyvenimo sąlygas, siekiant sumažinti gamybos išlaidas, pagerinti ir paįvairinti gamybos veiklą, pagerinti produktų kokybę, išsaugoti ir gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas ir gyvūnų gerovės standartus.

Paramos gavėjai:

1.

B tipo socialiniai žemės ir miškų ūkio sektoriuose veikiantys kooperatyvai, įtraukti į socialinių kooperatyvų registrą, kuris buvo sukurtas 2001 m. gruodžio mėn. 18 d. Regioniniu įstatymu Nr. 34;

2.

Žemės ūkio kooperatyvai ir jų konsorciumai, turintys profesionalaus ūkininko (Ū) kvalifikaciją.

Ekonomikos sektorius(-jai): Žemės ūkio sektorius.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Tinklavietė:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Kita informacija: Pagalba bus skiriama tik investicijoms žemės ūkio sektoriuje, gavėjai bus atrenkami viešai skelbiamų konkursų metu.

XA numeris: XA 122/06

Valstybė narė: Italija

Regionas: Markė

Pagalbos schemos pavadinimas: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Teisinis pagrindas:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Didžiausia numatoma suma 2006 metams — 350 000 EUR. Vėlesniems pagalbos schemos taikymo metams didžiausia suma bus nustatoma pagal galiojančius biudžeto įstatymus, tačiau suma negali viršyti 1 000 000 EUR per metus.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Leidžiama finansavimui suma negali viršyti 30 000 EUR.

Bendras pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, tačiau jis negali viršyti 100 000 EUR per trejus metus kiekvienam gavėjui pagal Reglamento 1/2004 14 straipsnį.

Įgyvendinimo data: Ne anksčiau kaip 10 darbo dienų po šio pareiškimo išsiuntimo, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2004 19 straipsnio 1 dalyje.

Schemos arba individualios pagalbos trukmė: Laikotarpis neapibrėžtas, jis priklauso nuo to, kiek lėšų skirs Markės regionas ir nuo galiojimo laikotarpio pagal Reglamentą dėl išimties taikymo (Reglamentas EB Nr. 1/2004).

Pagalbos tikslas: Skatinti jau egzistuojančių kooperatyvų susijungimą, socialinių garantijų didinimą, naujų, kooperatyvinių įmonių sujungimą, siekiant padidinti kooperatyvų konkurencingumą, padėti kooperatinėms bendrovėms susirasti naujas prekybos rinkas, sukoncentruoti ir pertvarkyti žemės ir miško ūkio produktų pasiūlą.

Paramos gavėjai: Žemės ir miškų ūkio, žemės ūkio ir pramonės bei žemės ūkio maisto produktų sektoriuose veikiantys kooperatyvai ir jų konsorciumai, registruoti regiono teritorijoje ir įtraukti į valstybinį kooperatinių įmonių registrą, sukurtą 2004 m. birželio 23 d. Ministro dekretu dėl gamybinės veiklos.

Ekonomikos sektorius(-iai):: Visi sektoriai.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Tinklavietė:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Kita informacija: Pagalba bus skiriama tik investicijoms žemės ūkio sektoriuje, gavėjai bus atrenkami viešai skelbiamų konkursų metu.

Pagalba miškų ūkio kooperatyvams bus skiriama tokia pačia tvarka, laikantis de minimis taisyklės, nustatytos 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) 69/2001 (3).

XA numeris: XA 123/06

Valstybė narė: Nyderlandai

Regionas: Provincie Limburg

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg („Snijders“ pieninių galvijų ūkio Pietų Limburge perkėlimas.)

Teisinis pagrindas: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendroji individualios pagalbos įmonei suma: Bendra vienkartinė dotacija provincijai — 100 000 EUR už perkėlimą.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Didžiausias pagalbos intensyvumas pieninių galvijų augintojui sudaro 40 % perkėlimo išlaidų, tačiau ši suma neviršija 100 000 EUR. Pirmiau minima suma atitinka ūkininkui suteiktą pagalbą, kai pieninių galvijų ūkių perkėlimas suteikia ūkininkui galimybę įsigyti modernesnių įrenginių ir taip padidinti ūkio produktyvumą. Ūkininko įnašas į įrenginių vertės išaugimą arba su juo susijusias išlaidas turi sudaryti ne mažiau kaip 60 %. Tai grindžiama Reglamento (EB) Nr. 1/2004 4 straipsniu ir 6 straipsnio 3 pastraipa. Pieninių galvijų augintojas turi įnešti mažiausiai 60 % sumos. Išlaidos, apskaičiuotos „Snijders“ pieninių galvijų ūkiui: 1 524792 EUR.

Įgyvendinimo data: Sprendimas dėl pagalbos suteikimo bus priimtas po to, kai ES patvirtins, kad gavo šį pranešimą.

Individualios pagalbos trukmė: Nuo 2006 m. gruodžio iki 2008 m. gruodžio 31 d. imtinai.

Pagalbos tikslas: Pagalba yra susijusi su perspektyvių pieno galvijų auginimo įmonių perkėlimu iš rajonų su planiniais apribojimais, kai pieno ūkis kenkia aplinkai ir kraštovaizdžio išsaugojimui. Pieninių galvijų ūkio perkėlimas turi būti orientuotas į provincijos kraštovaizdžio ir aplinkos kokybę, jos išsaugojimo tęstinumą.

Ekonomikos sektoriai: Pagalbos gali kreiptis intensyvūs pieninių galvijų ūkiai (mažos ir vidutinės įmonės), kurių dydis — 75 ar daugiau Nyderlandų ploto vienetų (NPV), esantys Pietų Limburgo vietovėse su didesniu nei 2 % nuolydžiu.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Tinklavietė: www.limburg.nl

XA numeris: XA 124/06

Valstybė narė: Nyderlandai

Regionas: Provincie Limburg

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg („Mingels“ pieninių galvijų ūkio Pietų Limburge perkėlimas.)

Teisinis pagrindas: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendroji individualios pagalbos įmonei suma: Bendra vienkartinė provincijos dotacija — 100 000 EUR už perkėlimą.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Didžiausias pagalbos intensyvumas pieninių galvijų augintojui sudaro 40 % perkėlimo išlaidų, tačiau ši suma neviršija 100 000 EUR. Aukščiau minima suma atitinka ūkininkui suteiktą pagalbą, kai pieninių galvijų ūkių perkėlimas suteikia ūkininkui galimybę įsigyti modernesnių įrenginių ir taip padidinti ūkio produktyvumą. Ūkininko įnašas į įrenginių vertės išaugimą arba su juo susijusias išlaidas turi sudaryti ne mažiau kaip 60 %. Tai grindžiama Reglamento (EB) Nr. 1/2004 4 straipsniu ir 6 straipsnio 3 pastraipa. Pieninių galvijų augintojas turi įnešti mažiausiai 60 % visos sumos. Išlaidos, apskaičiuotos „Mingels“ pieninių galvijų ūkiui: 1 874 970 EUR.

Įgyvendinimo data: Sprendimas dėl pagalbos suteikimo bus priimtas po to, kai ES patvirtins, kad gavo šį pranešimą.

Individualios pagalbos trukmė: Nuo 2006 m. gruodžio iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Pagalba yra susijusi su perspektyvių pieno galvijų auginimo įmonių perkėlimu iš rajonų su planiniais apribojimais, kai pieno ūkis kenkia aplinkai ir kraštovaizdžio išsaugojimui. Pieninių galvijų ūkio perkėlimas turi būti orientuotas į provincijos kraštovaizdžio ir aplinkos kokybę, jos išsaugojimo tęstinumą.

Ekonomikos sektoriai: Pagalbos gali kreiptis intensyvūs pieninių galvijų ūkiai (mažos ir vidutinės įmonės), kurių dydis — 75 ar daugiau Nyderlandų ploto vienetų (NPV), esantys Pietų Limburgo vietovėse su didesniu nei 2 % nuolydžiu.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Tinklavietė: www.limburg.nl


(1)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

(2)  OL L 1, 2004 1 3, p. 1.

(3)  OL L 10, 2001 1 13, p. 30.


Top