Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0606

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, draudžiantį pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei dirbinius, kurių sudėtyje yra tokių kailių COM(2006) 684 galutinis — 2006/0236 (COD)

OJ C 168, 20.7.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 168/42


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, draudžiantį pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei dirbinius, kurių sudėtyje yra tokių kailių

COM(2006) 684 galutinis — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 95 ir 133 straipsniais, 2006 m. gruodžio 4 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, draudžiantį pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei dirbinius, kurių sudėtyje yra tokių kailių

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbo šiuo klausimu organizavimą, 2007 m. kovo 21 d. priėmė savo nuomonę. Pranešėjas Daniel Retureau.

435-oje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2007 m. balandžio 25-26 d. (balandžio 25 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 128 nariams balsavus už, 1 — prieš ir 5 susilaikius.

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1

Komitetas pritaria šio dokumento (reglamento) teisiniam pagrindui (EB steigimo sutarties 95 straipsnis) ir formai.

1.2

Remiantis EB steigimo sutartimi, Europos Komisijai nesuteikti įgaliojimai imtis veiksmų prieš žiaurų elgesį su gyvūnais (be to, vykdomą ne ES teritorijoje), todėl tokio pobūdžio problemą ji gali spręsti tik įgyvendindama prekybos irvidaus rinkos kailių srityje jai suteiktus įgaliojimus ir atsižvelgdama į būtinybę suderinti skirtingus nacionalinius teisės aktus.

1.3

Komitetas pritaria Europos Komisijos nuomonei, kad tik visiškas uždraudimas gali užkirsti kelią drabužių ir žaislų importuotojams dideliais kiekiais į Europos Sąjungos teritoriją įvežti kačių ir šunų kailius bei dirbinius, kurių sudėtyje yra tokių kailių, ir sukurti kliūtis plataus masto draudžiamų kailių neteisėtai prekybai.

1.4

Komitetas pageidautų, kad sąvoka „kailis“ būtų tiksliai apibrėžta teisiniu požiūriu, aiškiai atskiriant kailio ir atskirų jo dalių (plauko, odos) sąvokas tam, kad uždraudimas galėtų būti taikomas visiems įmanomiems kačių ir šunų kailių panaudojimo būdams.

1.5

Komitetas pabrėžia, kad būtina pasirinkti veiksmingus kontrolės būdus ir taikyti komitologijos procedūrą priimtinausiai kontrolės tvarkai nustatyti.

2.   Pagrindimas

2.1

Pasiūlyme priimti reglamentą, kuris grindžiamas EB steigimo sutarties 95 straipsniu (vidaus rinka), Europos Komisija siūlo uždrausti Europos Sąjungoje gaminti, importuoti, eksportuoti kačių ir šunų kailius bei jais prekiauti.

2.2

Reglamento pasiūlyme nagrinėjami pilietinei visuomenei, Europos Parlamentui rūpimi klausimai ir ES pirmininkaujanti Vokietija šį reglamentą laiko prioritetiniu.

2.3

Atrodo, kad būtent Azijoje katės ir šunys auginami ir skerdžiami baisiomis sąlygomis, o vėliau jų kailis naudojamas gaminant drabužius, aksesuarus arba žaislus. Tokių kailių aptikta ir Europos vidaus rinkoje.

2.4

Paprastai kailiai yra chemiškai apdorojami, nudažomi ir vėliau parduodami nuslepiant dirbinio kilmę. Pagal išvaizdą, tekstūrą arba atliekant DNR tyrimą moksliškai sunku nustatyti, kokio gyvūno kailis yra tokiu būdu apdorotas, kadangi perdirbimo proceso metu sunaikinama DNR struktūra. Atrodo, kad, taikant lyginamąjį metodą, tik masės spektrometrija gali padėti nustatyti tikslią kailio kilmę. Kadangi gali būti labai sudėtinga atlikti muitinės patikrinimus, reglamento pasiūlymo 4 straipsnyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos.

2.4.1

4 straipsnyje yra numatyta, kad nebus baudžiama už drabužių arba dirbinių, kurių sudėtyje yra uždraustų kailių, turėjimą asmeniniam naudojimui. Komiteto nuomone, siekiant išvengti biurokratinių problemų, reikėtų aiškiai nurodyti, kad reglamentas netaikomas, kai turima, naudojama asmeniniais tikslais arba disponuojama mažais kiekiais tokių asmeninių daiktų.

2.4.2

Komitologijos procedūra gali būti taikoma dėl ne ūkiuose pagamintos odos, skirtos kailiams gaminti ir atitinkamai ženklinamos, naudojimo.

2.5

Remiantis proporcingumo principu ir atsižvelgiant į tai, kad importuojama nelegaliai ir slaptai, kad prekės etiketėje nurodoma klaidinga informacija ir kad drabužių ar daiktų sudėtyje gali būti šunų ir kačių kailio, vienintelė įmanoma priemonė yra visiškas gaminimo, importo ir prekybos uždraudimas.

2.6

Daugelis valstybių narių ir kai kurios ES nepriklausančios šalys jau priėmė įvairaus pobūdžio ir svarbos draudžiančius teisės aktus. Bendrijos veiksmai grindžiami poreikiu suderinti vidaus rinką.

2.7

Sukurta draudžiamų kailių nustatymo ir nustatymo metodų informacijos ir stebėsenos sistema. Komitologijos procedūra suteiks galimybę sudaryti priimtinų kontrolės priemonių sąrašą.

2.8

Valstybės narės turės nustatyti proporcingas ir atgrasančias sankcijas.

3.   Bendros pastabos

3.1

Komitetas pritaria reglamento teisiniam pagrindui ir formai. Iš tiesų, gyvūnų gerovės nuostatos, taikomos naminiams gyvuliams, negali būti taikomos šunims ir katėms.

3.2

Visuomenės raidoje taip susiklostė, kad šie gyvūnai Europoje tapo naminiais gyvūnėliais, kurie neauginami mėsai, kailiui ar darbams atlikti, išskyrus atvejus, kuomet kai kurių veislių šunys naudojami lydėti ir vedžioti žmones su negalia, ieškoti dingusių, nuošliaužų ar sniego užgriūtų asmenų arba kartu su žmonėmis vykdomai kitai naudingai veiklai, dėl kurios jie tampa tik dar patrauklesni visuomenei.

3.3

Remiantis EB steigimo sutartimi, Europos Komisijai nesuteikti įgaliojimai imtis veiksmų prieš žiaurų elgesį su gyvūnais (be to, vykdomą ne ES teritorijoje), todėl tokio pobūdžio problemą ji gali spręsti tik atsižvelgdama į kailių prekybos ir vidaus rinkos suderinimo srityje jai suteiktus įgaliojimus ir pašalindama kliūtis kailių prekybai, atsiradusias dėl skirtingų nacionalinių teisės aktų, kuriuos reikia suderinti, kad būtų išvengta rinkos susiskaldymo.

3.4

Pasiūlymas, kuriame būtų apsiribojama ženklinimo reikalavimais, praktikoje būtų neveiksmingas, kadangi iškyla didelių techninių sunkumų atpažinti perdirbtą katės ir šuns kailį. Komitetas pritaria Europos Komisijos nuomonei, kad tik visiškas uždraudimas gali užkirsti kelią drabužių ir žaislų importuotojams dideliais kiekiais į Europos Sąjungos teritoriją įvežti kačių ir šunų kailius bei dirbinius, kurių sudėtyje yra tokių kailių, ir sukurti kliūtis plataus masto draudžiamų kailių neteisėtai prekybai.

3.5

Priėmus šį reglamentą, PPO turėtų būti apie jį informuota, kadangi tai yra netarifines kliūtis nustatantis tesisės aktas. Jis neprieštarauja tarptautinės prekybos taisyklėms.

4.   Specialios pastabos

4.1

Komitetas pageidautų, kad sąvoka „kailis“ būtų tiksliai apibrėžta teisiniu požiūriu, aiškiai atskiriant kailio ir atskirų jo dalių (plauko, odos) sąvokas, kad uždraudimas galėtų būti taikomas visiems įmanomiems kačių ir šunų kailių panaudojimo būdams.

4.2

Komitetas mano, kad būtina nurodyti, jog muitinėje reikia vengti tikrinti fizinius asmenis, kurie kerta vidines sienas arba atvyksta iš ES nepriklausančių šalių su labai nedideliu kiekiu griežtai asmeninio naudojimo daiktų; rūbo iškeitimas, pardavimas ar atidavimas labdaros organizacijai taip pat neturėtų būti tapatinami su prekyba, priskiriama reglamento taikymo sričiai.

2007 m. balandžio 25 d., Briuselis.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

Pirmininkas

Dimitris DIMITRIADIS


Top