EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

2006 m. vasario 27 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso laikiną kainų rinkimo aprėptį (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 55/63


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2006 m. vasario 27 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso laikiną kainų rinkimo aprėptį

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

2006 m. vasario 24 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio išsamias 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI reglamentas) (1) įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso laikiną kainų rinkimo aprėptį.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka ir SVKI reglamento 5 straipsnio 3 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.

Pasiūlyto reglamento tikslas yra nustatyti minimalius kainų rinkimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį standartus, siekiant pagerinti suderinto vartotoju kainų indekso (SVKI) palyginamumą valstybėse narėse ir euro zonos SVKI patikimumą. Kadangi kainų rinkimo laikotarpiai valstybėse narėse yra skirtingi, kai kuriems SVKI komponentams dėl trumpalaikių kainų svyravimų per mėnesį gali atsirasti dideli apskaičiuotų kainų pokyčių skirtumai. ECB pritaria pasiūlytam reglamentui, pagal kurį kainos renkamos ne mažiau kaip vieną mėnesio savaitę to mėnesio viduryje arba beveik viduryje, ir, jei produktų kainų pokyčiai per mėnesį paprastai yra dideli ir nesistemingi, kainos renkamos ilgiau nei vieną darbo savaitę. Šie minimalūs standartai atspindi kompromisą tarp, viena vertus, poreikio suderinti kainų rinkimą valstybėse narėse ir, kita vertus, išlaidų, susijusių su esamos kainų rinkimo praktikos keitimu.

2.

Reikalavimas, kad produktai, kurių kainos nepastovios, renkami „ilgiau nei vieną darbo savaitę“, suteikia valstybėms narėms šiek tiek veikimo laisvės įgyvendinant šią siūlomą nuostatą. Todėl šiuo atveju yra tikslinga atidžiai stebėti pasiūlyto reglamento įgyvendinimo efektyvumą.

3.

ECB supranta, kad pasiūlytas reglamentas nekliudo paskelbti laikinuosius SVKI ar greitą apytikslį SVKI apskaičiavimą ir nepaveikia esamų euro zonos SVKI paskelbimo terminų.

4.

ECB pritaria siūlomam įgyvendinimui pradedant nuo 2007 m. sausio mėn., atsižvelgiant į tai, kad sisteminio poveikio vertinamiems metiniams ar mėnesiniams kainų pokyčiams nesitikima. Todėl nesitikima, kad bus būtina peržiūrėti ankstesnius duomenis.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. vasario 27 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 257, 1995 10 27, p. 1.


Top