EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

2006 m. vasario 21 d. Europos Centrinio Banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 49/35


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2006 m. vasario 21 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

2006 m. vasario 1 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje (KOM(2005) 611 galutinis) (toliau — pasiūlytas Reglamentas). ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalimi, kadangi pasiūlytas reglamentas numato nuostatas, susijusias su Europos pinigų sistema (EPS) ir buvusio Europos pinigų instituto uždaviniais, kuriuos ECB perėmė pagal Europos Centrinių Bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 44 straipsnį. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Konkrečios pastabos

ECB turi dvi konkrečias pastabas dėl pasiūlyto reglamento.

1.1.   Pasiūlyto reglamento pavadinimas

ECB siūlo iš dalies pakeisti pasiūlyto reglamento pavadinimą, siekiant geriau atspindėti dviejų pasenusių reglamentų, kurie yra panaikinami, dalyką, kadangi abu reglamentai yra susiję su EPS veikimu, o ne su platesne pinigų politikos sritimi.

1.2.   Nuoroda į ECB nuomonę

Pagal Sutarties 253 straipsnį, Tarybos priimtuose reglamentuose nurodomos visos nuomonės, kurias pagal Sutartį reikėjo gauti. Todėl ECB siūlo, kad pasiūlytame reglamente būtų daroma nuoroda į šią nuomonę.

2.   Projekto rengimo pasiūlymai

Kai pirmiau išdėstytos rekomendacijos lemtų pasiūlyto reglamento pakeitimus, projekto rengimo pasiūlymai yra pateikiami pridedamame priede.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. vasario 21 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


PRIEDAS

Projekto rengimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas (1)

ECB siūlomi pakeitimai (2)

1 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento pavadinimas

TARYBOS REGLAMENTAS

Panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje

TARYBOS REGLAMENTAS

Panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3181/78 ir Reglamentą (EEB) Nr. 1736/79 dėl Europos pinigų sistemos

Pagrindimas — Žr. nuomonės 1.1 pastraipą

2 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento konstatuojamoji dalis

[Nėra dabartinio pasiūlymo]

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę [3]

[3 ] OL C […], […], p. […].

Pagrindimas — Žr. nuomonės 1.2 pastraipą


(1)  Kursyvu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Stambiu šriftu pagrindiniame tekste nurodomas ECB naujai pasiūlytas tekstas.


Top