EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0053

2005 m. gruodžio 9 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų (CON/2005/53)

OJ C 323, 20.12.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 323/31


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. gruodžio 9 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1.

2005 m. spalio 20 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų (1) (toliau — pasiūlyta direktyva).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka, kadangi pasiūlyta direktyva numato nuostatas, susijusias su ES finansų rinkų veikimu ir integracija bei galbūt galinčias paveikti finansinį stabilumą. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

ECB pritaria tam, kad galutinis terminas, iki kurio pabaigos valstybės narės turi perkelti Direktyvą 2004/39/EB (2) į nacionalinę teisę, būtų pratęsiamas šešiais mėnesiais iki 2006 m. spalio mėn., ir kad būtų suteikiami papildomi šeši mėnesiai po perkėlimo siekiant veiksmingiau taikyti Direktyvą 2004/39/EB, veiksmai, kas yra būtina tiek valstybėms narėms, tiek investicinėms įmonėms. Be to, ECB supranta, kad Taryba ir Europos Parlamentas šiuo metu svarsto galimybę pratęsti terminus papildomais trimis mėnesiams iki devynių mėnesių. ECB neprieštarautų ir tokiam pratęsimui.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. gruodžio 9 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  (KOM(2005) 253 galutinis).

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 3004 4 30, p. 1).


Top