EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

2005 m. spalio 4 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Bendrijų Komisijos prašymu dėl Komisijos reglamento projekto, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dalyje dėl suderinto vartotojų kainų indekso bendrojo indekso bazinio laikotarpio (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 254/4


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. spalio 4 d.

Europos Bendrijų Komisijos prašymu dėl Komisijos reglamento projekto, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dalyje dėl suderinto vartotojų kainų indekso bendrojo indekso bazinio laikotarpio

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

2005 m. rugsėjo 5 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Bendrijų Komisijos prašymą pateikti nuomonę dėl Komisijos reglamento projekto, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (toliau — pasiūlytas reglamentas).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka ir 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų 5 straipsnio 3 dalimi (1). Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Pasiūlyto reglamento tikslas — pakeisti visų suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) bendrąjį indekso bazinį laikotarpį iš 1996=100 į 2005=100, ir nustatyti indekso bazinių laikotarpių būsimo atnaujinimo tvarką. Be to, pasiūlytas reglamentas nustato naujo indekso bazinio laikotarpio įgyvendinimo ir naujų SVKI subindeksų naudojimo technines sąlygas.

4.

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui. Atnaujinimas neturi įtakos apskaičiuotam metiniam SVKI infliacijos lygiui, išskyrus įtaką apvalinimui, kuri, tikimasi, bus maža. ECB nepasisako dėl pasiūlytame reglamente nustatytų techninių sąlygų.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. spalio 4 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 257, 1995 10 27, p. 1.


Top