EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

2005 m. birželio 3 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (KOM(2005) 155 galutinis) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 144/16


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. birželio 3 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (KOM(2005) 155 galutinis)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

2005 m. gegužės 3 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (toliau — pasiūlytas reglamentas).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 14 dalies antra pastraipa. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Patikima fiskalinė politika yra esminė ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) sėkmei. Ji yra privaloma makroekonominio stabilumo, augimo ir sanglaudos euro zonoje sąlyga. Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte įtvirtinta fiskalinė sistema yra kertinis EPS akmuo ir tuo pačiu raktas į biudžetinės drausmės lūkesčių užtikrinimą. Ši taisyklėmis grindžiama sistema, kurios tikslas yra užtikrinti tvarius valstybės finansus, tuo pačiu leidžiant sušvelninti produkcijos svyravimus savaiminių iždo stabilizatorių veikimo pagalba, turi išlikti aiškia, paprasta ir įvykdoma. Šių principų laikymasis taip pat palengvins skaidrumą ir vienodas sąlygas įgyvendinant šią sistemą.

4.

Pasiūlyto reglamento tikslas yra atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius, dėl kurių Taryba (Ekofinas) susitarė 2005 m. kovo 20 d. Pasiūlytas reglamentas yra susijęs su perviršinio deficito procedūros (PDP) įgyvendinimu. Pasiūlyto reglamento tikslas yra užtikrinti patikimą fiskalinę politiką skatinant biudžetinę drausmę. Nors ECB nemato poreikio išreikšti nuomonę dėl specialių pasiūlyto reglamento nuostatų, jis dar kartą pabrėžia, kad PDP, kaip apsauga nuo netvarių valstybės finansų, turi būti ir patikima, ir efektyvi, išlaikanti griežtą grafiką. Šiame kontekste ECB pritaria kiek įmanoma labiau ribotam daliniam 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1) pakeitimui. Kruopštus ir nuoseklus PDP įgyvendinimas prisidėtų prie apdairios fiskalinės politikos.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. birželio 3 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.


Top