EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: 2004 m. spalio 6 d. Europos Centrinio Banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl Europos Bendrijų Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl piniginius santykius reglamentuojančio susitarimo su Andoros Kunigaikštyste derybų pradėjimo (COM(2004) 548 galutinis)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 256/9


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2004 m. spalio 6 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl Europos Bendrijų Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl piniginius santykius reglamentuojančio susitarimo su Andoros Kunigaikštyste derybų pradėjimo (COM(2004) 548 galutinis)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

2004 m. rugsėjo 8 d. Europos Sąjungos Taryba paprašė Europos centrinio banko (ECB) pateikti nuomonę dėl Europos Bendrijų Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl piniginius santykius reglamentuojančio susitarimo su Andoros Kunigaikštyste derybų pradėjimo (COM(2004) 548 galutinis) (toliau – rekomendacija).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę dėl rekomendacijos yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 111 straipsnio 3 dalimi. Remdamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Rekomendacija siūlo Tarybos sprendimo projektą, nustatantį, kad, atsižvelgiant į tai, jog 2004 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendime 2004/548/EB (1) nustatytos sąlygos, būtinos deryboms tarp Bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės (toliau – Andora) dėl piniginio susitarimo (toliau – Susitarimas) pradėti, yra įvykdytos, šios derybos gali būti pradėtos.

4.

ECB savo 2004 m. balandžio 1 d. nuomonėje CON/2004/12 dėl Sprendimo 2004/548/EB (2) pripažino, inter alia, kad derybų dėl Susitarimo pradėjimas atitinka Bendrijos interesus.

5.

Rekomendacijoje manoma, kad Sprendime 2004/548/EB nustatytos būtinos sąlygos yra įvykdytos, kadangi Bendrija ir Andora inicijavo susitarimą dėl pajamų iš santaupų apmokestinimo, ir Andora įsipareigojo jį ratifikuoti iki 2005 m. balandžio 30 d. Dėl to, ECB nuomone, nėra priežasčių, kliudančių priimti Tarybos sprendimą pradėti derybas su Andora dėl Susitarimo.

6.

ECB pažymi, kad derybos dėl Susitarimo bus sustabdomos, jeigu Andora iki 2005 m. balandžio 30 d. neratifikuos susitarimo dėl pajamų iš santaupų apmokestinimo.

7.

Pagal Sprendimo 2004/548/EB 7 straipsnį Komisija Bendrijos vardu ves derybas su Andora, Ispanijai ir Prancūzijai esant visateisėmis derybų dalyvėmis ir ECB savo kompetencijos ribose esant visateisiu šių derybų dalyviu.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. spalio 6 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 244, 2004 7 16, p. 47.

(2)  OL C 88, 2004 4 8, p. 18.


Top