EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42017D1543

2017 m. rugsėjo 6 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES, Euratomas) 2017/1543 dėl Bendrojo Teismo teisėjo skyrimo

OJ L 236, 14.9.2017, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1543/oj

14.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/22


VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2017/1543

2017 m. rugsėjo 6 d.

dėl Bendrojo Teismo teisėjo skyrimo

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 19 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 254 ir 255 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/2422 (1), 48 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Bendrąjį Teismą sudaro keturiasdešimt septyni teisėjai. To reglamento 2 straipsnio b punkte numatyta, kad septynių papildomų teisėjų kadencijos trukmė nustatoma tokiu būdu, kad jų kadencijos pabaiga sutaptų su dalies Bendrojo Teismo teisėjų pakeitimu, kuris įvyks 2019 m. rugsėjo 1 d. ir 2022 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

šiomis aplinkybėmis Bendrojo Teismo papildomo teisėjo pareigoms užimti buvo pasiūlyta Geert DE BAERE kandidatūra;

(3)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigtas komitetas pateikė nuomonę dėl Geert DE BAERE tinkamumo eiti Bendrojo Teismo teisėjo pareigas;

(4)

reikėtų laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. teisėju paskirti Geert DE BAERE,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Geert DE BAERE skiriamas Bendrojo Teismo teisėju laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugsėjo 6 d.

Pirmininkė

K. TAEL


(1)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (OL L 341, 2015 12 24, p. 14).


Top