Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X1015(01)

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 60. Suvienodintos dviračių motociklų ir mopedų patvirtinimo, susijusio su vairuotojo valdomais valdymo įtaisais, taip pat su valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimu, nuostatos

OJ L 297, 15.10.2014, p. 23–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/60/oj

15.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/23


Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę statusą nurodančio JT EEK dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 60. Suvienodintos dviračių motociklų ir mopedų patvirtinimo, susijusio su vairuotojo valdomais valdymo įtaisais, taip pat su valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimu, nuostatos

Įtrauktas visas galiojantis tekstas iki:

00 serijos pakeitimų 4 papildymas; įsigaliojimo data – 2013 m. lapkričio 3 d.

TURINYS

TAISYKLĖ

1.

Taikymo sritis

2.

Apibrėžtys

3.

Patvirtinimo paraiška

4.

Patvirtinimas

5.

Reikalavimai

6.

Transporto priemonės tipo pakeitimai

7.

Gamybos atitiktis

8.

Baudos už gamybos neatitiktį

9.

Visiškai nutraukta gamyba

10.

Už patvirtinimo bandymus atsakingų techninių tarnybų ir tipo patvirtinimo institucijų pavadinimai ir adresai

PRIEDAI

1.

Pranešimas

2.

Patvirtinimo ženklų išdėstymas

1.   TAIKYMO SRITIS

Ši taisyklė taikoma L1 ir L3  (1) kategorijos transporto priemonėms, atsižvelgiant į vairuotojo valdomus valdymo įtaisus.

Šioje taisyklėje nustatomi mopedų ir motociklų valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų vietos, identifikavimo, apšvietimo ir veikimo reikalavimai.

2.   APIBRĖŽTYS

Šioje taisyklėje vartojamų terminų apibrėžtys:

2.1.   Transporto priemonės patvirtinimas– transporto priemonės tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į vairuotojo valdomus valdymo įtaisus, jų montavimo vietas ir jų identifikavimą.

2.2.   Transporto priemonės tipas– varikliu varomų transporto priemonių, kurios nesiskiria reglamentavimo, galinčio turėti įtakos vairuotojo valdomų valdymo įtaisų funkcijai ar padėčiai, požiūriu, kategorija.

2.3.   Transporto priemonė– dviratis motociklas ar dviratis mopedas, kaip apibrėžta Suvestinės rezoliucijos dėl transporto priemonių konstrukcijos (R.E.3) 2.1.1 ar 2.1.3 punkte. (1)

2.4.   Valdymo įtaisas– bet kuri transporto priemonės ar įtaiso dalis, tiesiogiai valdoma vairuotojo ir keičianti transporto priemonės ar jos dalies būklę ar veikimą.

2.5.   Įtaisas– elementas arba elementų sąranka, naudojama vienai arba daugiau funkcijų atlikti.

2.6.   Vairas– bet kuri su šakės galvute (vairo kolonėle) sujungta vairo strypo arba strypų, kuriomis transporto priemonė yra vairuojama, dalis.

2.7.   Dešinė vairo pusė– bet kuri vairo dalis, kuri, žiūrint judėjimo į priekį kryptimi, yra transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos dešinėje pusėje.

2.8.   Kairė vairo pusė– bet kuri vairo dalis, kuri, žiūrint judėjimo į priekį kryptimi, yra transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos kairėje pusėje.

2.9.   Priekinė vairo pusė– bet kuri vairo dalis, esanti toliausiai nuo vairuotojo, sėdinčio vairuotojo sėdynėje.

2.10.   Vairo rankena– tai labiausiai nuo centro nutolusi vairo dalis, už kurios transporto priemonės vairuotojas laiko vairą.

2.11.   Sukamoji rankenėlė– rankenėlė, kuria valdomi kai kurie funkciniai transporto priemonės mechanizmai ir kuri gali laisvai suktis aplink vairą, kai ją suka transporto priemonės vairuotojas.

2.12.   Rėmas– bet kuri transporto priemonės rėmo, važiuoklės arba lopšio dalis, prie kurios tvirtinamas variklis ir (arba) transmisijos mazgas, ir (arba) pats variklis ir transmisijos mazgas.

2.13.   Kairė rėmo pusė– bet kuri rėmo dalis, kuri, žiūrint judėjimo į priekį kryptimi, yra transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos kairėje pusėje.

2.14.   Dešinė rėmo pusė– bet kuri rėmo dalis, kuri, žiūrint judėjimo į priekį kryptimi, yra transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos dešinėje pusėje.

2.15.   Svirtis– bet koks įtaisas, kurį sudaro ant atramos taško judinamas svertas, kuriuo valdomi kai kurie transporto priemonės funkciniai mechanizmai.

2.16.   Rankinė svirtis– vairuotojo ranka valdoma svirtis.

Pastaba. Jeigu nenurodyta kitaip, rankinė svirtis valdoma spaudimo būdu (t. y. svirties viršūnė judinama link atraminės konstrukcijos), pvz., norint įjungti stabdžio mechanizmą arba išjungti sankabos mechanizmą.

2.17.   Kojinė svirtis– svirtis, valdoma vairuotojo koja liečiant svirties sverto antgalį.

2.18.   Pedalas– svirtis, valdoma vairuotojo koja liečiant plokštelę ant svirties, sumontuotą taip, kad būtų galima spausti svirties svertą.

Pastaba. Jeigu nenurodyta kitaip, pedalas valdomas spaudžiant žemyn, pavyzdžiui, norint įjungti stabdžių mechanizmą.

2.19.   Vairavimo pedalai– įtaisai, kurie yra susiję su tam tikro tipo transmisija ir gali būti naudojami mopedui užvesti.

2.20.   Sukamoji svirtis– svirtis, besisukanti apie savo centrą ar šalia jo ir turinti plokštelę arba antgalį kiekviename gale, valdoma vairuotojo koja liečiant minėtus plokštelę arba antgalį.

2.21.   Pagal laikrodžio rodyklę– sukimosi aplink atitinkamos dalies ašį kryptis pagal laikrodžio rodyklių judėjimą, kai žiūrima iš atitinkamos dalies viršutinės arba išorinės pusės.

2.22.   „Prieš laikrodžio rodyklę“– turi priešingą reikšmę nei terminas „pagal laikrodžio rodyklę“.

2.23.   Kombinuotoji stabdžių sistema– valdymo sistema (hidraulinio veikimo arba mechaninės jungties arba abi), kurioje priekinis ir galinis transporto priemonės stabdys įjungiami bent iš dalies naudojantis tik vienu valdymo įtaisu.

2.24.   Rodytuvas– įtaisas, teikiantis informaciją apie sistemos ar jos dalies veikimą ar būklę, pvz., skysčio lygį.

2.25.   Signalinė lemputė– optinis signalinis įtaisas, rodantis, kad įtaisas įjungtas, veikia tinkamai ar su trūkumais arba yra atitinkamai tokios būklės, arba neveikia.

2.26.   Simbolis– diagrama, pagal kurią identifikuojamas valdymo įtaisas, signalinė lemputė arba rodytuvas.

2.27.   Optinės signalizacijos įtaisas– priekinis žibintas, kuriuo gali būti skleidžiama šviesa signalizuojant priešinga kryptimi arba priekyje transporto priemonės judančiam transportui, pvz., kai transporto priemonė netrukus aplenks lėčiau judančią transporto priemonę.

2.28.   Greta esantis– kalbant apie simbolį, kuris skirtas valdymo įtaisams, signalinėms lemputėms ar rodytuvams identifikuoti, reiškia, kad simbolis yra arti valdymo įtaiso, signalinės lemputės arba rodytuvo, ir joks kitas valdymo įtaiso, signalinės lemputės, rodytuvo identifikavimo simbolis ar šviesos šaltinis nebus įsiterpęs tarp identifikavimo simbolio ir valdymo įtaiso, signalinės lemputės ar rodytuvo, kuris identifikuojamas minėtu simboliu.

2.29.   Bendroji erdvė– plotas, kuriame gali būti rodoma daugiau kaip viena signalinė lemputė, rodytuvas, identifikavimo simbolis ar kitas pranešimas, tačiau ne tuo pačiu metu.

3.   PATVIRTINIMO PARAIŠKA

3.1.   Paraišką dėl transporto priemonės patvirtinimo atsižvelgiant į vairuotojo valdomus valdymo įtaisus pateikia transporto priemonės gamintojas arba jo tinkamai įgaliotas atstovas.

3.2.   Kartu su ja pateikiami trys toliau minimų dokumentų egzemplioriai ir šie duomenys:

3.2.1.

atitinkamo mastelio pakankamai išsamūs transporto priemonės dalių, su kuriomis susiję šios taisyklės reikalavimai, ir prireikus pačios transporto priemonės brėžiniai.

3.3.   Pavyzdinė tvirtinti teikiamo tipo transporto priemonė turi būti pateikta už šios taisyklės 5 punkte nurodytus patikrinimus atsakingai techninei tarnybai patvirtinimo bandymams atlikti.

4.   PATVIRTINIMAS

4.1.   Minėto transporto priemonės tipo patvirtinimas suteikiamas, jeigu pagal šią taisyklę pateiktos patvirtinti transporto priemonės tipas atitinka 5 ir 6 dalių reikalavimus.

4.2.   Kiekvienam patvirtintam tipui priskiriamas patvirtinimo numeris. Jo pirmieji du skaitmenys (šiuo metu pradinę taisyklę nurodo 00) rodo pakeitimų, į kuriuos įtraukti prieš patvirtinimo išdavimą padaryti naujausi svarbiausi taisyklės techniniai pakeitimai, eilės numerį. Ta pati susitariančioji šalis to paties numerio negali priskirti kitam transporto priemonės tipui.

4.3.   Šios taisyklės 1 priede pateiktą pavyzdį atitinkančios formos pranešimas apie transporto priemonės tipo patvirtinimą arba atsisakymą suteikti patvirtinimą, remiantis šia taisykle, ir patvirtinimo paraiškos teikėjo pateikti tinkamo mastelio brėžiniai ir diagramos, ne didesnio nei A4 formato (210 × 297 mm) arba sulankstyti taip, kad būtų tokio formato, perduodami šią taisyklę taikančioms Susitarimo šalims.

4.4.   Prie kiekvienos pagal šią taisyklę patvirtintą transporto priemonių tipą atitinkančios transporto priemonės aiškiai matomoje, lengvai pasiekiamoje, patvirtinimo blanke nurodytoje vietoje pritvirtinamas tarptautinis patvirtinimo ženklas, kurį sudaro:

4.4.1.

apskritimas, kurio viduje įrašyta E raidė, o po jos – patvirtinimą suteikusios šalies skiriamasis numeris (2);

4.4.2.

į dešinę nuo 4.4.1 punkte nurodyto apskritimo – šios taisyklės numeris, toliau R raidė, brūkšnelis ir patvirtinimo numeris;

4.5.   Jei transporto priemonė atitinka pagal vieną ar keletą kitų prie Susitarimo pridėtų taisyklių patvirtintą transporto priemonių tipą, pagal šią taisyklę patvirtinimą suteikusioje šalyje 4.4.1. punkte nurodyto simbolio nereikia kartoti; tokiu atveju taisyklės numeris ir pagal visas taisykles, pagal kurias buvo suteikti patvirtinimai, suteikti patvirtinimo numeriai ir papildomi simboliai pagal šią taisyklę patvirtinimą suteikusioje šalyje surašomi į vertikalius stulpelius dešinėje 4.4.1 punkte nurodyto simbolio pusėje.

4.6.   Patvirtinimo ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas.

4.7.   Patvirtinimo ženklas turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje.

4.8.   Šios taisyklės 2 priede pateikiami patvirtinimo ženklų išdėstymo pavyzdžiai.

5.   REIKALAVIMAI

5.1.   Bendrosios nuostatos

Transporto priemonė, kurioje sumontuoti 1 lentelėje išvardyti valdymo įtaisai, signalinės lemputės ar rodytuvai, turi atitikti šioje taisyklėje nustatytus minėtų valdymo įtaisų, signalinių lempučių ar rodytuvų vietos, identifikavimo, veikimo, spalvos ir apšvietimo reikalavimus.

Funkcijoms, kurių simbolio nėra 1 lentelėje, nurodyti gamintojas gali naudoti simbolį pagal atitinkamus standartus. Jeigu simbolio nėra, gamintojas gali naudoti paties sukurtą simbolį. Tas simbolis neturi būti toks, kad būtų painiojamas su 1 lentelėje nurodytais simboliais.

5.2.   Vieta

5.2.1.   1 lentelėje išvardyti valdymo įtaisai turi būti išdėstyti taip, kad jie galėtų veikti ir būtų pasiekiami vairuotojo vietoje sėdinčiam vairuotojui. Rankinio droselio ir rankinio degalų bako uždaromojo vožtuvo valdymo įtaisai turi būti išdėstyti taip, kad jie galėtų veikti ir būtų pasiekiami sėdinčiam vairuotojui.

5.2.2.   1 lentelėje nurodyti signalinės lemputės ir rodytuvai bei jų identifikavimo simboliai turi būti išdėstyti taip, kad jie būtų matomi vairuotojo vietoje sėdinčiam vairuotojui dienos ir nakties metu. Signalinės lemputės, rodytuvai ir jų identifikavimo simboliai neturi būti matomi, jei nėra įjungti.

5.2.3.   Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo simboliai turi būti išdėstyti ant jais identifikuojamų valdymo įtaisų, signalinių lempučių ar rodytuvų arba greta jų, išskyrus 5.2.5 punkte numatytus atvejus.

5.2.4.   Pavojaus signalo žibintų, artimosios ir tolimosios šviesos žibintų, posūkių žibintų, papildomo variklio stabdžio, garsinės signalizacijos įtaiso, stabdžių ir sankabos valdymo įtaisai turi būti visada pasiekiami vairuotojui kaip pagrindinė atitinkamo valdymo įtaiso funkcija neatitraukiant vairuotojo rankų nuo atitinkamų vairo rankenų.

5.2.5.   5.2.3 punktas netaikomas daugiafunkciams valdymo įtaisams, jei valdymo įtaisas yra susijęs su daugiafunkciu ekranu:

5.2.5.1.

kuris yra matomas vairuotojui, taip pat

5.2.5.2.

kuriuo identifikuojamas valdymo įtaisas, su kuriuo ekranas yra susijęs, ir

5.2.5.3.

kuriuo identifikuojamos visos transporto priemonės sistemos, kurių valdymas yra įmanomas naudojantis daugiafunkciu valdymo įtaisu. Šių sistemų antrinės funkcijos neturi būti rodomos pačiame viršutiniame daugiafunkcio ekrano sluoksnyje, taip pat

5.2.5.4.

nėra rodomos ir 1 lentelėje išvardytos signalinės lemputės.

5.3.   Identifikacija

5.3.1.   Kiekvienas iš 1 lentelėje nurodytų valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikuojamas atitinkamu nurodytu simboliu.

5.3.2.   Kartu su bet kuriuo 1 lentelėje nurodytu simboliu, žodžiu ar santrumpa gamintojo nuožiūra gali būti naudojami papildomi simboliai, žodžiai ar santrumpos.

5.3.3.   Kiekvienas gamintojo naudojamas papildomas ar pagalbinis simbolis, žodis ar santrumpa neturi būti toks, kad būtų painiojamas su kitais šioje taisyklėje nurodytais simboliais.

5.3.4.   Kai derinami tai pačiai funkcijai skirti valdymo įtaisai, rodytuvai ar signalinės lemputės, šis derinys gali būti identifikuojamas vienu simboliu.

5.3.5.   Visi signalinių lempučių, rodytuvų ir valdymo įtaisų identifikavimo ženklai, nurodyti ant vairo ar prietaisų bloko, turi būti išdėstyti taip, kad būtų matomi vairuotojui žiūrint į dešinę ir į viršų, išskyrus garsinės signalizacijos valdymo įtaisą. Jei tai sukamieji valdymo įtaisai, kurie turi padėtį „Išjungta“ („off“), šis reikalavimas taikomas valdymo įtaisui esant padėtyje „Išjungta“ („off“).

5.3.6.   Kiekvienam įrengtam valdymo įtaisui, kuriuo nuolat reguliuojama sisteminė funkcija, turi būti numatytas tokios funkcijos reguliavimo intervalo ribų identifikavimas.

5.4.   Apšvietimas

5.4.1.   Gamintojo nuožiūra bet kuris valdymo įtaisas, rodytuvas ir jų identifikavimo ženklai gali būti apšviečiami.

5.4.2.   Signalinė lemputė skleidžia šviesą, kai pasireiškia triktis ar transporto priemonės būsena, kurią lemputė turi nurodyti. Ji neturi šviesti jokiu kitu metu, išskyrus tuos atvejus, kai tikrinama lemputė.

5.5.   Spalva

5.5.1.   Kiekvienos signalinės lemputės spalva turi būti tokia, kaip nurodyta 1 lentelėje.

5.5.2.   1 lentelėje nenurodyta signalinės lemputės spalva gali būti pasirenkama gamintojo pagal 5.5.3 punktą. Parinkta spalva neturi trukdyti identifikuoti arba užgožti kitos 1 lentelėje nurodytos signalinės lemputės, valdymo įtaiso ar rodytuvo.

5.5.3.   Spalvos yra rekomenduojamos laikantis šių spalvų kodų:

5.5.3.1.

raudona spalva – pavojus asmenims ar labai didelė žala įrangai gresia tuoj pat arba to negalima išvengti;

5.5.3.2.

gintaro spalva (geltona) – perspėjimas, peržengtos įprasto veikimo ribos, transporto priemonės sistemos triktis, tikėtina žala transporto priemonei ar kita būklė, kuri ilgainiui gali sukelti pavojų;

5.5.3.3.

žalia spalva – saugus veikimas įprastomis sąlygomis (išskyrus atvejus, kai mėlynos arba gintaro spalvos reikalaujama pagal 1 lentelę).

5.5.4.   Kiekvienas signalinei lemputei, valdymo įtaisui ar rodytuvui identifikuoti naudojamas simbolis turi būti tokios spalvos, kad aiškiai matytųsi tam tikrame fone.

5.5.5.   Užpildytą bet kurio simbolio dalį galima pakeisti jo išorės kontūrais ir galima užpildyti bet kurio simbolio išorinį kontūrą.

5.6.   Sudėtiniams pranešimams rodyti skirta bendroji erdvė

Bendroji erdvė gali būti naudojama bet kokio šaltinio pateikiamai informacijai rodyti, jeigu laikomasi šių reikalavimų:

5.6.1.

bendrojoje erdvėje esančios signalinės lemputės ir rodytuvai turi atitikti 5.3, 5.4 ir 5.5 punktuose nustatytus reikalavimus ir pradėti šviesti atsiradus jų identifikuotinai būklei.

5.6.2.

1 lentelėje išvardyti ir bendroje erdvėje rodomi signalinės lemputės ir rodytuvai turi pradėti šviesti atsiradus kuriai nors susijusiai būklei.

5.6.3.

Išskyrus 5.6.4, 5.6.5 ir 5.6.6 punktuose nurodytus atvejus, esant būklei, dėl kurios turi įsijungti dvi ar daugiau signalinių lempučių, informacija:

a)

nuosekliai automatiškai pakartojama arba

b)

pateikiama vizualinėmis priemonėmis ir vairuotojui sudaromos sąlygos sėdint vairuotojo sėdynėje pasirinkus ją peržiūrėti.

5.6.4.

Stabdžių sistemos trikties, tolimosios šviesos priekinio žibinto ir posūkio žibinto signalinės lemputės negali būti rodomos toje pačioje bendrojoje erdvėje.

5.6.5.

Jeigu dėl tam tikros būklės turi būti įjungtos šios signalinės lemputės – stabdžių sistemos trikties, tolimosios šviesos priekinio žibinto ir posūkio žibinto, kurios yra bendroje erdvėje kartu su kitomis signalinėmis lemputėmis, joms suteikiamas prioritetas bet kurių kitų lempučių bendroje erdvėje atžvilgiu.

5.6.6.

Bendrojoje erdvėje rodoma informacija gali būti atšaukta automatiškai arba vairuotojo, išskyrus stabdžių sistemos trikties, tolimosios šviesos priekinio žibinto, posūkio žibinto signalines lemputes ir tas lemputes, kurių raudona spalva reikalaujama pagal 1 lentelę – tokių lempučių pateikiama informacija negali būti atšaukta, jei pasireiškia būklė, kuriai esant jos uždegamos.

6.   TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PAKEITIMAI

6.1.   Apie kiekvieną tam tikro tipo pakeitimą pranešama transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusiai tipo patvirtinimo institucijai. Tuomet tipo patvirtinimo institucija gali:

6.1.1.

laikyti, kad pakeitimai greičiausiai neturės pastebimo neigiamo poveikio, ir bet kokiu atveju transporto priemonė vis dar atitinka reikalavimus, arba

6.1.2.

pareikalauti, kad už bandymus atsakinga techninė tarnyba pateiktų papildomą bandymo protokolą.

6.2.   Apie patvirtinimą arba atsisakymą suteikti patvirtinimą, nurodant pakeitimus, 4.3 punkte nustatyta tvarka pranešama šią taisyklę taikančioms Susitarimo susitariančiosioms šalims.

7.   GAMYBOS ATITIKTIS

7.1.   Kiekviena patvirtinimo ženklu pagal šią taisyklę paženklinta transporto priemonė turi atitikti patvirtintą transporto priemonės tipą, visų pirma atsižvelgiant į vairuotojo valdomus valdymo įtaisus.

7.2.   Atitikčiai patikrinti, kaip nustatyta 7.1 punkte, atsitiktine tvarka tikrinamas pakankamas serijiniu būdu gaminamų ir pagal šią taisyklę privalomu patvirtinimo ženklu ženklinamų transporto priemonių skaičius.

8.   BAUDOS UŽ GAMYBOS NEATITIKTĮ

8.1.   Remiantis šia taisykle suteiktą transporto priemonės tipo patvirtinimą galima panaikinti, jeigu nesilaikoma 7.1 punkte nustatytų reikalavimų, arba jei su pateikta transporto priemone arba transporto priemonėmis atliktų 7.2 punkte numatytų bandymų rezultatai yra neigiami.

8.2.   Jeigu šią taisyklę taikanti Susitarimo šalis patvirtinimą, kurį buvo suteikusi anksčiau, panaikina, apie tai kitoms šią taisyklę taikančioms Susitarimo šalims ji nedelsdama praneša, nusiųsdama patvirtinimo blanko kopiją, kurios gale didžiosiomis raidėmis įrašomas įrašas „PATVIRTINIMAS PANAIKINTAS“, kopija pasirašoma ir joje įrašoma data.

9.   VISIŠKAI NUTRAUKTA GAMYBA

Jeigu patvirtinimo turėtojas visiškai nustoja gaminti pagal šią taisyklę patvirtinto tipo transporto priemones, jis turi apie tai pranešti tipo patvirtinimo institucijai. Minėtą pranešimą gavusi ta institucija apie tai praneša kitoms šią taisyklę taikančioms Susitarimo šalims, nusiųsdama patvirtinimo blanko kopiją, kurios gale didžiosiomis raidėmis įrašomas įrašas „GAMYBA NUTRAUKTA“, kopija pasirašoma ir joje įrašoma data.

10.   UŽ PATVIRTINIMO BANDYMUS ATSAKINGŲ TECHNINIŲ TARNYBŲ IR TIPO PATVIRTINIMO INSTITUCIJŲ PAVADINIMAI BEI ADRESAI

Šią taisyklę taikančios Susitarimo šalys Jungtinių Tautų Sekretoriatui praneša už patvirtinimo bandymus atsakingų techninių tarnybų ir patvirtinimą suteikiančių tipo patvirtinimo institucijų, kurioms siunčiami kitose šalyse suteikto patvirtinimo, atsisakymo suteikti patvirtinimą ar patvirtinimo panaikinimo blankai, pavadinimus ir adresus.

1 lentelė

Valdymo įtaisus, signalines lemputes ir rodytuvus identifikuojantys simboliai

Nr.

Priemonė

Simbolis

Funkcija

Vieta

Spalva

Apibrėžtis

Veikimas

1

Papildomo variklio stabdžio valdymo įtaisas

(IŠJUNGTA)

Image

Valdymo įtaisas

Vieta ant vairo: dešinėje pusėje

 

 

Transporto priemonėje gali būti įrengta variklio elektros tiekimo išjungimo priemonė (papildomas variklio stabdis), kuri yra alternatyvi pagrindiniam jungikliui arba slėgio sumažinimo vožtuvo valdymo įtaisui.

2

Papildomo variklio stabdžio valdymo įtaisas

(VEIKIA)

Image

 

 

 

 

 

3

Uždegimo jungiklis

 

Valdymo įtaisas

 

 

Įtaisas, kuris paleidžia variklį veikti ir gali paleisti veikti ir kitas transporto priemonėje esančias elektrines sistemas.

Jei tai sukamieji jungikliai, jungiklio judėjimo kryptis turi būti pagal laikrodžio rodyklę iš padėties „išjungta“ perjungiant į padėtį „įjungta“.

4

Elektrinis starteris

Image

Valdymo įtaisas

 

 

 

 

5

Rankinis droselis

Image

Valdymo įtaisas

Valdymo įtaisas neturi būti matomas iš vairuotojo vietos.

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Gintaro spalvos

 

 

6

Neutrali padėtis

(Pavarų perjungimas)

Image

Signalinė lemputė

 

Žalia

 

Signalinė lemputė įsižiebia, kai pavaros selektorius yra neutralioje padėtyje.

7

Rankinis degalų bako uždarymo vožtuvas

(IŠJUNGTA)

Image

Valdymo įtaisas

Valdymo įtaisas neturi būti matomas iš vairuotojo vietos.

 

 

Valdymo įtaisas turi turėti atskiras padėtis „IŠJUNGTA“, „ĮJUNGTA“ ir „REZERVAS“ (jei tiekiami rezerviniai degalai).

8

Rankinis degalų bako uždarymo vožtuvas

(ĮJUNGTA)

Image

 

 

 

 

Valdymo įtaisas turi būti padėtyje ĮJUNGTA, kai nukreiptas degalų srautui tekėjimo iš bako į variklį kryptimi, padėtyje IŠJUNGTA, kai jis nukreiptas statmenai degalų srauto krypčiai, ir padėtyje REZERVAS (jei taikoma), kai nukreiptas priešinga degalų srauto tekėjimui kryptimi.

9

Rankinis degalų bako uždarymo vožtuvas

(REZ)

Image

 

 

 

 

Jeigu tai sistema, kurioje degalų srautas sustabdytas, kai variklis yra išjungtas, ir yra įrengtas valdymo įtaisas, simboliai ir valdymo padėtys turi būti tokie pat, kaip ir nustatytieji rankinio degalų bako uždarymo vožtuvo valdymo įtaisui.

10

Spidometras

 

Rodytuvas

 

 

 

Ekranas turi būti apšviestas visada, kai gabaritinis žibintas (jei yra) arba priekinis žibintas yra įjungtas.

11

Garsinės signalizacijos įtaisas (signalas)

Image

Valdymo įtaisas

Kairėje vairo pusėje: tų transporto priemonių, kuriose pavarų perjungimo valdymo įtaisas veikia nepriklausomai nuo ranka valdomos sankabos arba kuriose nėra pavarų perjungimo valdymo įtaiso.

Kitas variantas – dešinėje vairo pusėje tų transporto priemonių, kuriose pavarų perjungimo valdymo įtaisas yra kairėje vairo pusėje ir veikia kartu su ranka valdoma sankaba.

 

 

Pastumkite norėdami įjungti.

12

Tolimoji šviesa –

(Hi)

Image

Valdymo įtaisas

Kairėje vairo pusėje: tų transporto priemonių, kuriose pavarų perjungimo valdymo įtaisas veikia nepriklausomai nuo ranka valdomos sankabos arba kuriose nėra pavarų perjungimo valdymo įtaiso.

Kitas variantas – dešinėje vairo pusėje tų transporto priemonių, kuriose pavarų perjungimo valdymo įtaisas yra kairėje vairo pusėje ir veikia kartu su ranka valdoma sankaba.

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Mėlyna

 

 

13

Artimoji šviesa –

(Lo)

Image

Valdymo įtaisas

Kairėje vairo pusėje: tų transporto priemonių, kuriose pavarų perjungimo valdymo įtaisas veikia nepriklausomai nuo ranka valdomos sankabos arba kuriose nėra pavarų perjungimo valdymo įtaiso.

Kitas variantas – dešinėje vairo pusėje tų transporto priemonių, kuriose pavarų perjungimo valdymo įtaisas yra kairėje vairo pusėje ir veikia kartu su ranka valdoma sankaba.

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Žalia

 

 

14

Optinės signalizacijos įtaisas

 

Valdymo įtaisas

Greta tolimosios šviesos (artimosios šviesos) valdymo įtaiso

 

 

Gali būti papildoma tolimosios (artimosios) šviesos valdymo funkcija.

Kai valdymo įtaisas paleidžiamas, šviesos žibintas turi persijungti į ankstesnę būklę.

15

Priekiniai rūko žibintai

Image

Valdymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Žalia

 

 

16

Galiniai rūko žibintai

Image

Valdymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Gintaro spalvos

 

 

17

Posūkio žibintai

Image

Valdymo įtaisas

Valdymo įtaisas (-ai) turi būti įrengtas ant vairo, būti aiškiai matomas (-i) iš operatoriaus sėdėjimo vietos ir aiškiai paženklintas (-i).

 

 

Valdymo įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad, žiūrint iš vairuotojo sėdynės, kairėje pusėje esančios dalies veikimas arba valdymo įtaiso pasukimas į kairę įjungtų žibintus kairėje pusėje, o dešinėje pusėje esančios dalies veikimas arba valdymo įtaiso pasukimas į dešinę įjungtų žibintus dešinėje pusėje.

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Žalia

 

Rodyklių pora laikoma vienu simboliu. Jeigu kairiojo ir dešiniojo posūkių signalinės lemputės ar valdymo įtaisai veikia atskirai, abi rodyklės gali būti laikomos atskirais simboliais ir atitinkamai išdėstomos.

18

Įspėjamasis pavojaus signalas

Image

Valdymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Raudona

Nurodomas posūkių žibintų signalinių lempučių mirksėjimu (vienu metu) arba pateiktu trikampio simboliu.

 

 

 

Image

Signalinė lemputė

 

Žalia

 

19

Gabaritinis žibintas

Image

Valdymo įtaisas

 

 

Nurodomas pateiktais gabaritinių žibintų, pagrindinio žibinto valdymo įtaiso ir stovėjimo žibinto simboliais, tačiau, jeigu visi žibintai automatiškai įjungiami transporto priemonei veikiant, joks gabaritinio žibinto ar pagrindinio žibinto valdymo įtaiso simbolis neturi būti rodomas.

Jei tai sukamieji jungikliai, jungiklio sukimas laikrodžio kryptimi laipsniškai įjungia transporto priemonės gabaritinius žibintus ir po to transporto priemonės pagrindines šviesas. Tai netrukdo numatyti papildomas jungiklio padėtis su sąlyga, kad jos būtų aiškiai nurodytos.

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Žalia

20

Pagrindinis žibintas

Image

Valdymo įtaisas

 

Žalia

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

 

Signalinės lemputės funkcija gali būti užtikrinama naudojant instrumentų bloko apšvietimą.

Jei norima, šviesų valdymo jungiklį galima sujungti su uždegimo jungikliu.

21

Stovėjimo žibintas

Image

Valdymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Žalia

Jeigu stovėjimo žibinto funkcija yra įtraukta į uždegimo jungiklį, identifikavimas yra neprivalomas.

 

22

Degalų rodytuvas

Image

Rodytuvas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Gintaro spalvos

 

 

23

Variklio aušalo temperatūra

Image

Rodytuvas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Raudona

 

 

24

Elektros įkrovos būsena

Image

Rodytuvas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Raudona

 

 

25

Variklio alyva

Image

Rodytuvas

 

 

 

 

 

 

 

Signalinė lemputė

 

Raudona

 

 

26

Variklio sūkių valdymo įtaisas

 

Valdymo įtaisas

Vieta ant vairo: dešinėje pusėje

 

 

Rankinis valdymo įtaisas. Sukamosios rankenėlės sukimas prieš laikrodžio rodyklę padidina greitį. Atleidus ranką, valdymo įtaisas turi savaime mažinti greitį iki tuščios eigos kryptimi pagal laikrodžio rodyklę, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės greičio valdymo įtaisas yra įjungtas.

27

Priekinių ratų stabdžiai

 

Valdymo įtaisas

Vieta ant vairo: dešinėje pusėje priekyje

 

 

Rankinė svirtis

Esant kombinuotajai stabdžių sistemai priekinio rato stabdis gali veikti kartu su galinio rato stabdžiu.

28

Kojinis galinių ratų stabdžio valdymo įtaisas

 

Valdymo įtaisas

Vieta ant rėmo: dešinėje pusėje

 

 

Pedalas

Esant kombinuotajai stabdžių sistemai priekinio rato stabdis gali veikti kartu su galinio rato stabdžiu.

29

Rankinis galinių ratų stabdžio valdymo įtaisas

 

Valdymo įtaisas

Vieta ant vairo: kairėje pusėje priekyje

 

 

Rankinė svirtis

Neleidžiama transporto priemonėse su ranka valdoma sankaba.

Esant kombinuotajai stabdžių sistemai priekinio rato stabdis gali veikti kartu su galinio rato stabdžiu.

30

Stovėjimo stabdis

 

Valdymo įtaisas

 

 

 

Rankinė svirtis arba pedalas

31

Sankaba

 

Valdymo įtaisas

Vieta ant vairo: kairėje pusėje

 

 

Rankinė svirtis

Paspauskite norėdami išjungti sankabą.

Įtaisai gali būti kairėje pusėje ir tų transporto priemonių, kuriose sankabos ir pavarų selektoriaus veikimas yra sujungtas.

32

Rankinio pavarų perjungimo valdymo įtaiso kojinis selektorius

 

Valdymo įtaisas

Vieta ant rėmo: kairėje pusėje

 

 

Kojinė svirtis arba sukamoji svirtis

Kojinės svirties ar sukamosios svirties priekinės dalies judinimas leidžia palaipsniui parinkti pavaras: priekinės dalies kėlimas į viršų norint perjungti į aukštesnę pavarą ir nuleidimas žemyn norint perjungti į žemesnę pavarą. Jeigu yra numatyta atskira neutrali padėtis, ji turi būti pirmoji ar antroji pavarų parinkimo eilėje (t. y. 1-N-2–3-4-…, arba N-1–2-3–4-… ir t. t.).

Transporto priemonėse, kurių variklio darbinis tūris mažesnis nei 200 cm3, gali būti montuojamos alternatyvios transmisijos sistemos su tokiais pavarų perjungimo modeliais:

Rotoriaus modelis (t. y. N-1–2-3–4-5-N-1)

Atbulinės eigos modelis, kai kojinės svirties ar sukamosios svirties priekinės dalies judinimas leidžia palaipsniui parinkti pavaras:

priekinės dalies kėlimas į viršų norint perjungti į žemesnę pavarą ir

nuleidimas žemyn norint perjungti į aukštesnę pavarą.

33

Rankinio pavarų perjungimo valdymo įtaiso rankinis selektorius

 

Valdymo įtaisas

Vieta ant vairo: kairėje pusėje

 

 

Jeigu valdymo įtaisas veikia sukant rankenėlę, sukimas prieš laikrodžio rodyklę leidžia laipsniškai parinkti pavaras didinant judėjimo į priekį greitį, o atvirkščiai – mažinant judėjimo į priekį greitį. Jeigu yra numatyta atskira neutrali padėtis, ji turi būti pirmoji ar antroji pavarų parinkimo eilėje (t. y. 1-N-2–3-4-… arba N-1–2-3–4-…).

34

Stabdžių antiblokavimo sistemos veikimo triktis

Image

Signalinė lemputė

 

Gintaro spalvos

 

 

35

Veikimo trikties rodytuvo žibintas

Image

Signalinė lemputė

 

Gintaro spalvos

Naudojama parodyti su galios pavara susijusias triktis, galinčias paveikti išmetamų teršalų kiekį.

 


(1)  Kaip apibrėžta Suvestinėje rezoliucijoje dėl transporto priemonių konstrukcijos (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, 2 punktas). – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  Skiriamieji 1958 m. Susitarimo susitariančiųjų šalių numeriai yra nurodyti Suvestinės rezoliucijos dėl transporto priemonių konstrukcijos (R.E.3) 3 priede, dokumentas ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.


1 PRIEDAS

Image


2 PRIEDAS

PATVIRTINIMO ŽENKLŲ IŠDĖSTYMAS

A pavyzdys

(Žr. šios taisyklės 4.4 punktą)

Image

Pateiktas prie transporto priemonės pritvirtintas patvirtinimo ženklas rodo, kad atitinkamos transporto priemonės tipas, atsižvelgiant į vairuotojo valdomus valdymo įtaisus, buvo patvirtintas Nyderlanduose (E 4) pagal Taisyklę Nr. 60, patvirtinimo numeris 002439. Patvirtinimo numeris reiškia, kad patvirtinimas suteiktas vadovaujantis Taisyklės Nr. 60 pradinėje versijoje nustatytais reikalavimais.

B pavyzdys

(Žr. šios taisyklės 4.5 punktą)

Image

Pateiktas prie transporto priemonės pritvirtintas patvirtinimo ženklas rodo, kad atitinkamos transporto priemonės tipas buvo patvirtintas Nyderlanduose (E 4) pagal Taisykles Nr. 60 ir Nr. 10 (1).

Patvirtinimo numeriai rodo, kad tuo metu, kai buvo suteikti atitinkami patvirtinimai, Taisyklė Nr. 60 nebuvo pakeista, o į Taisyklę Nr. 10 jau buvo įtraukti 03 serijos pakeitimai.


(1)  Pastarasis numeris pateiktas tik kaip pavyzdys.


Top