EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(08)

Susitarimas dėl Danijos karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo

OJ L 239, 22.9.2000, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 84 - 92

In force

42000A0922(08)Oficialusis leidinys L 239 , 22/09/2000 p. 0097 - 0105


Susitarimas dėl Danijos karalystės prisijungimo

prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo

BELGIJOS KARALYSTĖ, VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA, LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖ, 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo įgyvendinimo (toliau – 1990 m. Konvencija) Šalys, taip pat Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika, kurios prie 1990 m. Konvencijos prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais,

ir

DANIJOS KARALYSTĖ,

atsižvelgdamos į tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Danijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos prisijungimo protokolais, pasirašytais atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d.,

remdamosi 1990 m. Konvencijos 140 straipsniu,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Šiuo Susitarimu Danijos Karalystė prisijungia prie 1990 m. Konvencijos.

2 straipsnis

1. Šio Susitarimo pasirašymo metu pareigūnai, minėti 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 4 dalyje, Danijos Karalystėje yra:

a) Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (vietos vyriausiųjų konsteblių ir Policijos komisariato dispozicijoje dirbantys policijos pareigūnai);

b) muitinės pareigūnai 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 6 dalyje nurodytuose dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis pagal savo įgaliojimus dėl neleistinos prekybos narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis, prekybos ginklais ir sprogmenimis bei neleistinos nuodingųjų ir pavojingų atliekų vežimo.

2. Šio Susitarimo pasirašymo metu 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 5 dalyje minėta įstaiga Danijos Karalystėje yra Rigspolitichefen (Policijos komisariatas).

3 straipsnis

Šios Susitarimo pasirašymo metu 1990 m. Konvencijos 41 straipsnio 7 dalyje minėti pareigūnai Danijos Karalystėje yra:

1) Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (vietos vyriausiųjų konsteblių ir Policijos komisariato dispozicijoje dirbantys policijos pareigūnai);

2) muitinės pareigūnai 1990 m. Konvencijos 41 straipsnio 10 dalyje nurodytuose dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis pagal savo įgaliojimus dėl neleistinos prekybos narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis, prekybos ginklais ir sprogmenimis bei neleistinos nuodingųjų ir pavojingų atliekų vežimo.

4 straipsnis

Šio Susitarimo pasirašymo metu 1990 m. Konvencijos 65 straipsnio 2 dalyje minėta kompetentinga ministerija Danijos Karalystėje yra Justitsministeriet (Teisingumo ministerija).

5 straipsnis

1. Šio Susitarimo nuostatos netaikomos Farerų saloms ir Grenlandijai.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Farerų salos ir Grenlandija taiko Šiaurės pasų sąjungos sistemoje asmenų judėjimui nustatytas nuostatas, asmenims, keliaujantiems tarp Farerų salų arba Grenlandijos ir 1990 m. Konvencijos bei Bendradarbiavimo susitarimo su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste valstybių, pasienio kontrolė netaikoma.

6 straipsnis

Šio Susitarimo nuostatos nepažeidžia bendradarbiavimo pagal Šiaurės pasų sąjungos sistemą, jeigu toks bendradarbiavimas neprieštarauja ar netrukdo šio Susitarimo taikymui.

7 straipsnis

1. Šis Susitarimas turi būti ratifikuotas, priimtas arba patvirtintas. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybei, kuri apie tai praneša visoms Susitariančiosioms Šalims.

2. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojami valstybių, kurioms 1990 m. Konvencija yra įsigaliojusi, ir Danijos Karalystės ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai.

Kitoms valstybėms šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojami jų ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai, jeigu šis Susitarimas yra įsigaliojęs pagal pirmesnės pastraipos nuostatas.

3. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė visoms Susitariančiosioms Šalims praneša įsigaliojimo datą.

8 straipsnis

1. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė perduoda Danijos Karalystės Vyriausybei patvirtintą 1990 m. Konvencijos graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis kopiją.

2. 1990 m. Konvencijos tekstas, parengtas danų kalba, pridedamas prie šio Susitarimo ir yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 1990 m. Konvencijos tekstai graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys, pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta Liuksemburge tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, visi aštuoni tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Danijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Graikijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Ispanijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Austrijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BAIGIAMASIS AKTAS

I. Pasirašydama Susitarimą dėl Danijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais, Danijos Karalystės Vyriausybė pritarė Baigiamajam aktui, Protokolui bei Ministrų ir valstybės sekretorių bendrai deklaracijai, kurie buvo pasirašyti tuo pačiu metu kaip ir 1990 m. Konvencija.

Danijos Karalystės Vyriausybė pritarė bendroms deklaracijoms ir atkreipė dėmesį į jose esančias vienašales deklaracijas.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė Danijos Karalystės Vyriausybei perduoda Baigiamojo akto, Protokolo ir Ministrų ir valstybės sekretorių bendros deklaracijos, kurie buvo pasirašyti priimant 1990 m. Konvenciją, patvirtintą kopiją danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

II. Pasirašydamos Susitarimą dėl Danijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais, Susitariančiosios Šalys priėmė šias deklaracijas:

1. Bendra deklaracija dėl Prisijungimo susitarimo 7 straipsnio

Prieš įsigaliojant Prisijungimo susitarimui jį pasirašiusios valstybės viena kitai praneša apie visas aplinkybes, kurios galėtų turėti didesnės įtakos toms sritims, kurioms taikoma 1990 m. Konvencija, ir Prisijungimo susitarimo įsiteisėjimui.

Šis Prisijungimo susitarimas tarp valstybių, kuriose 1990 m. Konvencija jau įsiteisėjusi, ir Danijos Karalystės įsiteisėja tada, kai visose šiose valstybėse bus įvykdytos 1990 m. Konvencijos įgyvendinimo išankstinės sąlygos, jose bus veiksminga išorinių sienų kontrolė ir Vykdomasis komitetas nustatys, kad taisyklės, kurios, jo nuomone, būtinos veiksmingos kontrolės ir stebėjimo priemonėms prie Farerų salų ir Grenlandijos išorinių sienų įgyvendinti, ir būtinos kompensacinės priemonės, įskaitant Šengeno informacinės sistemos (SIS) įgyvendinimą, yra taikomos ir veiksmingos.

Kiekvienai kitai valstybei šis Prisijungimo susitarimas įsiteisėja tada, kai ta valstybė bus įvykdžiusi visas 1990 m. Konvencijos įgyvendinimo išankstines sąlygas ir joje bus veiksminga išorinių sienų kontrolė.

2. Bendra deklaracija dėl 1990 m. Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies

Susitariančiosios Šalys nurodo, kad Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos pasirašymo metu bendra vizų tvarka, nurodyta 1990 m. Konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje, yra laikoma bendra tvarka, kurią minėtą 1990 m. Konvenciją pasirašiusios valstybės taikė nuo 1990 m. birželio 19 d.

3. Bendra deklaracija dėl Konvencijos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl ekstradicijos

Valstybės 1990 m. Konvencijos dalyvės patvirtina, kad 1996 m. rugsėjo 27 d. Dubline pasirašytos Konvencijos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių 5 straipsnio 4 dalis ir prie minėtos konvencijos pridėtos jų atitinkamos deklaracijos taikomos 1990 m. Konvencijos sistemoje.

III. Susitariančiosios Šalys atkreipė dėmesį į Danijos Karalystės deklaracijas dėl Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos prisijungimo susitarimų.

Danijos Karalystės Vyriausybė atkreipia dėmesį į Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos susitarimų, pasirašytų atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d., turinį ir į prie minėtų susitarimų pridėtų baigiamųjų aktų bei deklaracijų turinį.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė perduoda pirmiau minėtų dokumentų nuorašą Danijos Karalystės Vyriausybei.

Danijos Karalystės deklaracija dėl Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos susitarimų

Pasirašydama šį Susitarimą, Danijos Karalystė atkreipia dėmesį į Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos susitarimų turinį ir į prie minėtų susitarimų pridėtų baigiamųjų aktų bei deklaracijų turinį.

Pasirašyta Liuksemburge tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, visi aštuoni tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Danijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Graikijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Ispanijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Austrijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MINISTRŲ IR VALSTYBĖS SEKRETORIŲ DEKLARACIJA

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybių atstovai Liuksemburge pasirašė Susitarimą dėl Danijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais.

Jie pažymėjo, kad Danijos Karalystės Vyriausybės atstovas pareiškė remiąs 1990 m. birželio 19 d. Šengene Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės ministrų ir valstybės sekretorių padarytą deklaraciją ir tą pačią dieną pasirašant Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvenciją patvirtintą sprendimą, tą pačią deklaraciją ir sprendimą, kuriuos taip pat parėmė Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos Vyriausybės.

--------------------------------------------------

Top