Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(06)

Susitarimas dėl Graikijos respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais Susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika

OJ L 239, 22.9.2000, p. 83–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 70 - 76

In force

42000A0922(06)Oficialusis leidinys L 239 , 22/09/2000 p. 0083 - 0089


Susitarimas dėl Graikijos respublikos prisijungimo

prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais Susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika

BELGIJOS KARALYSTĖ, VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA, LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖ, 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo įgyvendinimo (toliau – 1990 m. Konvencija) Šalys, taip pat 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prie 1990 m. Konvencijos prisijungusi Italijos Respublika ir 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais Susitarimais prie 1990 m. Konvencijos prisijungusios Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika

ir GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

atsižvelgdamos į tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt antrų metų lapkričio šeštą dieną Madride pasirašytą Protokolą dėl Graikijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo ir 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais Protokolais dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybių prisijungimo,

remdamosi 1990 m. Konvencijos 140 straipsniu,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Šiuo Susitarimu Graikijos Respublika prisijungia prie 1990 m. Konvencijos,

2 straipsnis

1. Pareigūnai, minėti 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 4 dalyje, Graikijos Respublikoje yra: Ελληνική Αστυνμία (Graikijos policijos) ir Λιμενικο Σώμα (uostų administracijos) pareigūnai pagal savo atitinkamus įgaliojimus, taip pat Muitinės administracijos pareigūnai 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 6 dalyje nurodytuose dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis pagal savo įgaliojimus dėl neleistinos prekybos narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis, prekybos ginklais ir sprogmenimis bei neleistinos nuodingųjų ir pavojingų atliekų vežimo.

2. 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 5 dalyje minėta įstaiga Graikijos Respublikoje yra Διεύδυνοη Διεδνούς Αστυομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (Viešosios tvarkos ministerijos Tarptautinio policijos bendradarbiavimo direktoratas).

3 straipsnis

1990 m. Konvencijos 65 straipsnio 2 dalyje minėta kompetentinga ministerija Graikijos Respublikoje yra Teisingumo ministerija.

4 straipsnis

Ekstradicijos tarp 1990 m. Konvencijos Susitariančiųjų Šalių tikslais Graikijos Respublika netaiko išlygų, kurias ji padarė dėl 1957 m. gruodžio 13 d. Europos ekstradicijos konvencijos 7, 18 ir 19 straipsnių.

5 straipsnis

Savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose tarp 1990 m. Konvencijos Susitariančiųjų Šalių tikslais Graikijos Respublika netaiko išlygų, kurias ji padarė dėl 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 4 ir 11 straipsnių.

6 straipsnis

1. Šis Susitarimas turi būti ratifikuotas, priimtas arba patvirtintas. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybei, kuri apie tai praneša visoms Susitariančiosioms Šalims.

2. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojami valstybių, kurioms 1990 m. Konvencija yra įsigaliojusi, ir Graikijos Respublikos ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai.

Kitoms valstybėms šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojami jų ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai, jeigu šis Susitarimas yra įsigaliojęs pagal pirmesnės pastraipos nuostatas.

3. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė visoms Susitariančiosioms Šalims praneša įsigaliojimo datą.

7 straipsnis

1. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė Graikijos Respublikos Vyriausybei perduoda patvirtintą 1990 m. Konvencijos ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis kopiją.

2. 1990 m. Konvencijos tekstas, parengtas graikų kalba, pridedamas prie šio Susitarimo ir yra autentiškas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 1990 m. Konvencijos tekstai ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Tai paliudydami, toliau pasirašiusieji, turintys reikiamus savo Vyriausybių įgaliojimus, pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta Briuselyje tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt penktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, visi septyni tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Graikijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Ispanijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BAIGIAMASIS AKTAS

I. Pasirašydama Susitarimą dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais prisijungimo susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika, Graikijos Respublikos Vyriausybė pritarė Baigiamajam aktui, Protokolui bei Ministrų ir valstybės sekretorių bendrai deklaracijai, kurie buvo pasirašyti tuo pačiu metu kaip ir 1990 m. Konvencija.

Graikijos Respublikos Vyriausybė pritarė bendroms deklaracijoms ir atkreipė dėmesį į jose esančias vienašales deklaracijas.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė Graikijos Respublikos Vyriausybei perduoda Baigiamojo akto, Protokolo ir Ministrų ir valstybės sekretorių bendros deklaracijos, kurie buvo pasirašyti priimant 1990 m. Konvenciją, patvirtintą kopiją ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Baigiamojo akto, Protokolo bei Ministrų ir valstybės sekretorių bendros deklaracijos, kurie buvo pasirašyti priimant 1990 m. Konvenciją, tekstai graikų kalba pridedami prie šio Baigiamojo akto ir yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tekstai ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

II. Pasirašydamos Susitarimą dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika, Susitariančiosios Šalys priėmė šias deklaracijas:

1. Bendra deklaracija dėl Prisijungimo susitarimo 6 straipsnio

Prieš įsigaliojant Prisijungimo susitarimui jį pasirašiusios valstybės viena kitai praneša apie visas aplinkybes, kurios galėtų turėti didesnės įtakos toms sritims, kurioms taikoma 1990 m. Konvencija, ir Prisijungimo susitarimo įsiteisėjimui.

Šis Prisijungimo susitarimas neįsiteisėja tarp valstybių, kuriose 1990 m. Konvencija jau įsiteisėjusi, ir Graikijos Respublikos tol, kol šiose valstybėse nebus įvykdytos 1990 m. Konvencijos įgyvendinimo išankstinės sąlygos ir jose nebus veiksmingos išorinių sienų kontrolės.

Kitoms valstybėms šis Prisijungimo susitarimas įsigalioja tik tada, kai šį Prisijungimo susitarimą pasirašiusios valstybės bus įvykdžiusios visas 1990 m. Konvencijos įgyvendinimo išankstines sąlygas ir jose bus veiksminga išorinių sienų kontrolė.

2. Bendra deklaracija dėl 1990 m. Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies

Susitariančiosios Šalys nurodo, kad Susitarimo dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos pasirašymo metu bendra vizų tvarka, nurodyta 1990 m. Konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje, yra suprantama kaip bendra tvarka, kurią minėtą 1990 m. Konvenciją pasirašiusios valstybės taikė nuo 1990 m. birželio 19 d.

3. Bendra deklaracija dėl duomenų apsaugos

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Graikijos Respublika prieš ratifikuodama Susitarimą dėl prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad Graikijos teisės aktai būtų papildyti pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir pagal 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją R (87) 15 dėl asmens duomenų naudojimo policijos įstaigose, kad būtų užtikrintas visiškas 1990 m. Konvencijos 117 ir 126 straipsnių nuostatų, susijusių su asmens duomenų apsauga, taikymas siekiant apsaugos lygio, suderinamo su atitinkamomis 1990 m. Konvencijos nuostatomis.

4. Bendra deklaracija dėl 1990 m. Konvencijos 41 straipsnio

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad, atsižvelgiant į Graikijos Respublikos geografinę padėtį, 41 straipsnio 5 dalies b punkto nuostatos neleidžia taikyti 41 straipsnio Graikijos Respublikos ir kitų Susitariančiųjų Šalių santykiams. Dėl to Graikijos Respublika nepaskyrė institucijų, apibūdintų 41 straipsnio 6 dalyje, ir nepateikė deklaracijos, apibūdintos 41 straipsnio 9 dalyje.

Ši Graikijos Vyriausybės taikoma tvarka neprieštarauja 137 straipsnio nuostatoms.

5. Bendra deklaracija dėl Athos kalno

Pripažindamos, jog Athos kalnui suteiktas ypatingas statusas, kurį garantuoja Graikijos Konstitucijos 105 straipsnis ir Athos kalno chartija, yra pateisinamas išimtinai dvasinio ir religinio pobūdžio motyvais, Susitariančiosios Šalys užtikrins, kad į šį statusą būtų atsižvelgiama taikant ir vėliau rengiant 1985 m. susitarimo ir 1990 m. Konvencijos nuostatas.

III. Susitariančiosios Šalys atkreipė dėmesį į šias Graikijos Respublikos deklaracijas:

1. Graikijos Respublikos deklaracija dėl Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo susitarimų

Graikijos Respublikos Vyriausybė atkreipia dėmesį į Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos susitarimų turinį ir prie minėtų susitarimų pridedamų baigiamųjų aktų ir deklaracijų turinį.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė pirmiau minėtų dokumentų patvirtintą kopiją perduoda Graikijos Respublikos Vyriausybei.

2. Graikijos Respublikos deklaracija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose

Graikijos Respublika įsipareigoja labai kruopščiai išnagrinėti kitų Susitariančiųjų Šalių teikiamus pagalbos prašymus, įskaitant tuos atvejus, kai jie yra teikiami tiesiogiai Graikijos teisminėms institucijoms 1990 m. Konvencijos 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3. Deklaracija dėl 1990 m. Konvencijos 121 straipsnio

Graikijos Respublikos Vyriausybė pareiškia, jog nuo Susitarimo dėl prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos pasirašymo datos ji taiko, išskyrus šviežius citrusų vaisius, medvilnę ir liucerną sėkloms, augalų sveikatos kontrolės supaprastinimą ir 1990 m. Konvencijos 121 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Nepaisant to, šviežiems citrusų vaisiams Graikijos Respublika ne vėliau kaip iki 1993 m. sausio 1 d. perkelia 121 straipsnio nuostatas ir su jomis susijusias priemones.

Pasirašyta Madride tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt antrų metų lapkričio šeštą dieną graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, visi septyni tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Graikijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Ispanijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MINISTRŲ IR VALSTYBĖS SEKRETORIŲ DEKLARACIJA

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt antrų metų lapkričio šeštą dieną Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybių atstovai Madride pasirašė Susitarimą dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika.

Jie pažymėjo, kad Graikijos Respublikos Vyriausybės atstovas pareiškė remiąs 1990 m. birželio 19 d. Šengene Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės ministrų ir valstybės sekretorių padarytą deklaraciją ir tą pačią dieną pasirašant Šengeno susitarimo taikymo konvenciją patvirtintą sprendimą, tą pačią deklaraciją ir sprendimą, kuriuos taip pat parėmė Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės.

--------------------------------------------------

Top